Torbjørn Greipsland

102

Kain og Abel, Abraham og Isak

Det har ofte i Vårt Land vært innlegg og kommentarer om brødreparet Kain og Abel. Abel var sauegjeter, Kain jorddyrker.

Publisert: 24. jan 2018.

Så står det i 1. Mosebok kapittel 4, versene 3 og 4, at Kain bar fram for Herren et offer av åkerens grøde. Også Abel bar fram et offer, av de førstefødte dyrene fra småfeet og av fettet på dem. Herren så med velvilje på Abel og offeret hans, men på Kain og hans offer så han ikke med velvilje.

Det fikk dramatiske følger fordi Kain ble vred og drepte sin bror. Spørsmålet er så hvorfor Herren ikke så med velvilje på Kains offer. Hvis jeg husker riktig, har det ikke vært nevnt det som nettopp er sitert, nemlig at Abel bar fram et offer av de førstefødte dyrene, mens det ikke står noe om at Kain bar fram førstegrøden som offer.

Hvis det har noe å si at offeret var av førstegrøden, slik jeg tror det har siden Moseloven forteller at det er førstegrøden man skal bære fram som offer til Gud, så forutsetter det at Gud hadde gitt et slikt påbud allerede til den første familien. Jeg synes det er sannsynlig siden de alt den gang utførte en offerhandling.

Også historien om Abraham og sønnen Isak (1. Mosebok kap 22) omtales en gang iblant. At en far vil ofre sin sønn på ordre fra Gud kan man godt skjønne det reageres på. Og det er ingen grunn til å gjøre saken mer spiselig selv om det er riktig å understreke det som står i Hebreerbrevet kap 11 om at Gud satte Abraham på prøve. Men også her har jeg noen ganger savnet en henvisning, nemlig til vers 19 i samme kapittel der det står om Abraham: Han regnet med at Gud har makt også til å vekke opp døde. Derfor fikk han sønnen tilbake – i dette ligger et forbilde.

Så kan man godt føye til at det neppe gjorde sønnen Isaks frykt mindre. Å antyde at Abraham gjorde dette med et glimt i øyet, tror jeg i alle fall ikke er sannsynlig. Vi får ta hendelsen slik den står, med

opplysningene både fra 1. Mosebok og fra Hebreerbrevet.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Geir Wigdel

17 innlegg  2088 kommentarer

Historien om Kain og Abel

Publisert rundt 1 år siden

forteller vel ikke annet enn at den er oppstått blant nomader som framhever sin forrang framfor fastboende jorddyrkere. Vi må regne med at det har vært konflikt mellom disse gruppene helt siden jordbrukets begynnelse, og konflikten vedvarer helt inn i vår tid. Ofringen av Isak, derimot, virker uforståelig for moderne mennesker som helt har mistet kontakten med tidligere tiders offertradisjon. Ofring av dyr (og mennesker) var jo en levende realitet i de tider da denne myten tok form.

1 liker  
Kommentar #2

Torgeir Tønnesen

32 innlegg  582 kommentarer

Gud er alltid skeptisk til offer

Publisert rundt 1 år siden
Torbjørn Greipsland. Gå til den siterte teksten.
Spørsmålet er så hvorfor Herren ikke så med velvilje på Kains offer.

Hvorfor så ikke Gud til Kains offer? 

1. Dette var før loven og Moses, noe som betyr at både Kain og Abel sin Gudskjennskap  var basert på det de hadde fått overlevert muntlig, evt skriftlig, av sin far Adam. 

Begge hadde blitt undervist grundig av sin far Adam,-  om fallet, synden og om en nådig Gud som frelser, og gjorde det i dette tilfellet ved å slakte et dyr til klær for Adam og Eva. 

Begge sønnene hadde gjort seg opp et bilde av Gud og gjort seg opp sine meninger om verden, skapelsen, frelsen og Gudsbilde.

2. Dette kan vi overføre til idag også: Gud ser alltid mest til hva som ligger i menneskets hjerte, og hva som er ekte og edelt og ærlig der inne. Gud liker ikke loviske offer, for å tekkes Gud. Han ser etter kjærlighet.

For å gjøre en lang historie kort, så tror jeg Kains hjerte ikke var rett for Gud. Selv om Kain ikke gav Gud ett blodig offer, slik den klassiske tolkningen legger ansvaret på Kain, så tror jeg at det var andre ting i Kain sitt liv, som Gud ikke hadde behag i.

Det hadde ikke bare med at offeret var begrenset, og av dårlig kvalitet. 

Kain var ikke en glad giver, han gav av frykt og tvil og vantro, slik mange givere gir idag også. 

(Et lite apropos, - så blir jeg kvalm når jeg ser hvordan mennesker for tiden i Norge gir penger og offer til predikanter for å bli helbredet og velsignet. Jeg skal love deg at Gud ikke har behag i deres offer)

Mest leste

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere