Jens Jovik

2

Livet som speiles

For å følge logikken til tv-serien "Herrens veier" må vi ta tematikken på alvor, og være klar over hva slags medium som formidler det.

Publisert: 24. jan 2018  /  223 visninger.

 

Ingrid Nyhus skriver i innlegget "på ramme alvor" 18.januar om den danske serien Herrens veier. Også vi benyttet oss av tilgangen til dansk tv (DR) for å se alle episodene. I likhet med Nyhus ble det også for oss ti intense timer. Men ble vi forvirret?

 

Filmatiske virkemidler

Nyhus føler seg fremmedgjort. Hun kjenner seg ikke igjen i serien som handler om prestefamilien Krogh, der karakterene opplever alle livets fasetter på ti episoder. Vel, vi har heller ikke gått på fylla etter å ha tapt en bispenominasjon eller falt ned i graven når vi har forrettet begravelser, ei heller deltatt på en gigantisk fyllefest der staben kler seg nakne på menighetskontoret. Men er disse scenene det eneste vi ser når vi ser dem, eller prøver de å fortelle oss noe mer, med filmatiske virkemidler?

Som serieskaperen Adam Price selv sier: «Man skal huske at drama ikke har med virkeligheten å gjøre. Hvis man skal ha noe ut av en dramaserie er man nødt til å gå med på leken. Man skal glemme noteapparatet og slutte å sitte og faktasjekke allting».

 

Eksistensielle spørsmål

Nyhus skriver blant annet”[...]De spektakulære hendelsene befinner seg så fjernt fra den vanlige hverdagen i folkekirken, at jeg knapt berøres.”

Kan det tenkes at det er her problemet ligger, at hun faktasjekker virkeligheten, i lys av dramaet. Naturligvis vil ikke en slik metode kunne brukes, fordi virkemidlene har en annen hensikt. De skal få seeren til å reflektere over seg selv og sitt eget liv. En kommersiell dramaserie om blant annet religiøs tro, som denne, kan ikke alltid fungere som en utvidet tv-serie av Ingmar Bergmans «Nattvardsgästerna» eller Tarkovskys «Offret».

Nyhus poengterer at krisene til karakterene i serien fungerer som brekkstang for å tvinge frem etiske dilemmaer, men at de eksistensielle spørsmålene oppleves konstruerte og absurde. Vi tror det er en riktig observasjon at krisene skal utløse etiske dilemmaer, men vi ser ikke på de eksistensielle spørsmålene som stilles i serien for absurde. Det å stille disse spørsmålene i vår tid er derimot helt essensielt.

 

Streben etter helhet

Hovedpersonen Johannes Krogh fremstår tidvis i første delen av serien som en veldig god prest utad (merk ordet utad, vi er fullt klar over de potensielle overskridelsene i sjelesorgen), både i sjelesorg og i møte med menigheten. Det er få utenfor familien og staben som kjenner til hans alkoholmisbruk og voldsomme temperament. Men i hans eget familieliv brenner han mange broer og relasjoner. Han opptrer som en suveren autoritær far som prøver å kue sine sønner.

Handler dette bare om prestefamilier eller kan dette også overføres til andre? Vi tror det siste, fordi det handler om streben etter å være et helt menneske, og farene ved å flykte fra forpliktelser i nære relasjoner til fordel for selvhevdelse utad. Det tenker vi mange kan kjenne seg igjen i. Derfor er det et smart grep å bruke nettopp en prestefamilie og et religiøst begrunnet språk for å prøve å si noe generelt om menneskenes eksistens. Ved å bruke det bibelske rammeverket plasseres vi i et gjenkjennelig språkspill, og ved å bruke historiene om blant annet den fortapte sønn og historien om Kain og Abel fungerer de som arketyper for å speile oss som mennesker.

 

For dette handler etter vårt syn ikke bare om å tro eller tvile nok, men like mye om mellommenneskelige relasjoner, makt, offer, tradisjoner, kjønn, forventning, angst, misbruk og mye mer. Selv om historien fortelles gjennom en familie som ikke er vår og gjennom en kontekst som ikke er vårt, så er vi likevel mennesker, akkurat som de som portretteres. Gjennom et helt liv kommer vi og mange andre til å strebe, forvente, ofre, elske, hate, tro og tvile like mye som dem.

 

Det er rett og slett livet som speiles, om enn i en litt «dramatisk» form.

 

Av Jens Jovik og Julie Schjøth. Teologer.

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Ditt ubotferdige hjerte
av
Håvard Nyhus
28 dager siden / 2706 visninger
Uten skam
av
Liv Osnes Dalbakken
17 dager siden / 2536 visninger
Før døden skiller oss ad
av
Ingrid Nyhus
10 dager siden / 2344 visninger
Kristen gutt-syndromet
av
Merete Thomassen
4 dager siden / 2192 visninger
#metoo og oss selv
av
Berit Hustad Nilsen
6 dager siden / 1539 visninger
En journalistisk dødssynd
av
Vårt Land
3 dager siden / 1216 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere