Bjørn Erik Fjerdingen

124    7335

Mirakler som skjer i dag. De skal forkynnes

Det er mange også i dag som erfarer den levende Jesus og DHÅ. Det har imidlertid bredd seg om en slags forståelse at slike erfaringer skal en ikke fortelle om. En skal bære perlen i sitt indre og pleie den der - det er en åpenbar misforståelse. Da lyktes ødeleggeren med sin strategi. Det ser vi i dagens sekulære samfunn og stillheten som råder om for eksempel helbredelser og bønnesvar.

Publisert: 23. jan 2018 / 408 visninger.

Dag Hammarskjøld hadde "litt" større innsikt, ydmykhet og forståelse enn mange av oss besitter. Kanskje?


Han skriver i dagboka si i 1951.


"Først at han ser eller merker at stillheten blir krystallklar, han ser mer enn øyet ser. Så hører han at paradisets port lukkes opp. Han ser noe annet - virkeligheten." 

Det virker som han mener å se den innerste, eller om du vil, den virkelige virkeligheten. Også dette plutselige - uformidlede åpenbaring.

Åpenbaringer skjer vanligvis ikke gjennom rituelle og hellige handlinger, men som overraskende aha-opplevelser.

Åpningen av paradisets port, paradiset som kunnskapen har manglende evne til å åpne.

Da det gjelder nådegaver og mirakler som skjer i Jesu navn, sier Lukas evangeliet at det skal forkynnes.


Luka 7, 22


22 Og han svarte dem: «Gå og fortell Johannes hva dere har sett og hørt:
Blinde ser, lamme går,
spedalske renses, døve hører,
døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige.


Denne dobbelte betydningen og henvisningen til både forkynnelse og gjerninger er karateristisk. Vi ser det samme i Matt 13, 16 og Luk 10, 23.

Det viser hvilket inntrykk Jesus og hans mirakler gjorde på folk.
Åpenbaringer og mirakler må også forkynnes i dag.

I kirkene i dag og av kristne også i dag. Ikke bare de som som skjedde for 2000 år siden i Israel, men i dagens Norge.

Også i dag virker Jesus med åpenbaringer og mirakler.

Forkynn de.  Fortell og vis fram den levende Jesus

5 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Randi TunIi

10 innlegg  3899 kommentarer

Publisert 10 måneder siden

jeg syns det er herlig når noen forteller om under og mirakler. Jesus lever i dag også. 

Her er det mange mirakler man kan lese om www.miraclehunter.com/marian_apparitions/approved_apparitions/lourdes/miracles1.html

1 liker  
Svar
Kommentar #2

Dagfinn Gaarde

15 innlegg  154 kommentarer

Troen kommer av erfaring.

Publisert 10 måneder siden

Men først må det forkynnes om tegn og under. Evangeliet om Jesus Kristus forkynnes med tegn og under andre steder i verden, og Guds rike går fram. Det har sneket seg inn en lære om at det ikke skjer tegn og under i disse dager, fordi vi har Det Nye Testamentet. Dette er ikke bibelsk. Disse tegn skal følge den som tror. 

1 liker  
Svar
Kommentar #3

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7335 kommentarer

Publisert 10 måneder siden

Takk for kommentaren.  Det er særs viktig at det som skjer er i pakt med Bibelen og evangeliet.

Vi ser tegn og undere også i muslimske land. Der ser vi det samme som vi leser om i APGJ. Den levende Jesus og DHÅ forkynner og omvender også i dag.

Selv kristne aviser er stort sett avvisende til det som fortelles om erfaringer med den levende Kristus og DHÅ.  Taktikken til ødeleggeren funger i Norge i alle fall.  Her er skepsisen overveldende stor.

Jeg anbefaler boken "Mirakler blant muslimer" av Christine Drag. Hermon forlag.

Jeg siterer litt: "I mange århundrer var Guds Ord dyrt i Midtøstens tørre landskap, og det var langt mellom synene. Men nå er det en ny tid og det åndelige klimaet i Midtøsten er forandret. Gud oppfyller sitt løfte til Abraham og gir Ismael liv.

I stort omfang går Bibelens profetier i oppfyllelse like for våre øyne, og Herren viser seg som den oppstandene og levende Frelseren (Apgj 1,3.) Og på forbløffende vis bruker Gud drømmer og syner for å formidle evangeliet om Jesus til Abrahams barn."

Boken viser til mirakler i Arabiske land og i India. Mirakler slik Apostlenes gjerninger forteller oss om. Der Jesus omvender hele landsbyer, skoler og viser seg i skyene. Det hevdes at opptil 7 mill. muslimer årlig omvender seg til å tro på Jesus som Guds sønn. Kilde TV kanalen al-jazira som hevder omvendelser i et slikt omfang - at det er problematisk.

Og IS går til massehenrettelser og barbari for å utrydde annerledes troende i dag. 

Kan det ha en sammenheng?

1 liker  
Svar
Kommentar #4

Kjell G. Kristensen

66 innlegg  13814 kommentarer

Men dette er bibelsk?

Publisert 10 måneder siden
Dagfinn Gaarde. Gå til den siterte teksten.
Det har sneket seg inn en lære om at det ikke skjer tegn og under i disse dager, fordi vi har Det Nye Testamentet. Dette er ikke bibelsk. Disse tegn skal følge den som tror. 

I følge Paulus brev til Rom.10.17f. kommer troen av det budskapet som gjengis der: Så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord. 

Har de ikke hørt, spør jeg så. Jo, sannelig: Deres røst har nådd ut  over hele jorden, ordene  dit verden ender.... osv. v19-21...

Deres røst har hittil vært taus...

Om tegn og under i våre dager? Jo, betegnelsen brukes jo om så mangt, men om de tilsvarer Matt.24.24 og oppfyller kravet til de som utfører disse er jeg usikker på?

For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre selv de utvalgte vill.

Når det gjelder noen av disse tegn og undere, er det mange som har prøvd seg, men ingen som matcher Markus 16.17-18: Og disse tegnene skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål, og de skal ta slanger i hendene. Om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem, og når de legger hendene på syke, skal de bli friske.

Mark.16.18 viser til flere tegn som følger disse: Mark 16,18 viser til Luk 10,19Apg 4,30, Apg 5,16Apg 28,3ff

1 liker  
Svar
Kommentar #5

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7335 kommentarer

Publisert 10 måneder siden

1. Kor 12, 4-10

    4 Det er forskjellige nådegaver, men Ånden er den samme.  5 Det er forskjellige tjenester, men Herren er den samme.  6 Det er forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme, han som er virksom og gjør alt i alle.  7 Hos hver enkelt gir Ånden seg til kjenne slik at det tjener til det gode.  8 For ved én og samme Ånd blir det gitt én å tale visdom, en annen å formidle kunnskap,  9 én får ved den ene Ånd en spesiell trosgave, en annen får nådegaver til å helbrede, 10 og én får kraft til å gjøre under. Én får den gave å tale profetisk, en annen å bedømme ånder, én får ulike slag av tungetale, og en annen kan tyde tungetale.

1 liker  
Svar
Kommentar #6

Kjell G. Kristensen

66 innlegg  13814 kommentarer

Når gjør Ånden seg til kjenne?

Publisert 10 måneder siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Hos hver enkelt gir Ånden seg til kjenne slik at det tjener til det gode. 

Mark.14.38 hevder at Ånden er villig men kroppen er svak... Jes 32,14-15 har visst noen hint? Jesaias henviser til Apg.2.1-12, men kan gjerne utvides en god del som til v20? 

I de siste dager  skal det skje,  sier Gud, at jeg øser ut min Ånd  over alle mennesker. Deres sønner og døtre  skal profetere, de unge skal se syn, og de gamle  skal drømme drømmer.

Kanskje er Åp.1.9-10 og 1.Kor.5.5 noen av de viktigste versene angående Åndens tilsynekomst?

1 liker  
Svar
Kommentar #7

Dagfinn Gaarde

15 innlegg  154 kommentarer

Publisert 10 måneder siden

Kina går fram til å bli det landet med flest kristne. Det antas at antall kristne i Kina vil nærme seg 250 millioner i 2030 . I Sør Korea er prosentandelen kristne 27 prosent. 

Da menes det vel personlig kristne, siden utbredelsen av kristendom i disse landene er av nyere dato. Disse landene kommer til å bli de mest aktive når det gjelder misjon i tiden fremover. Åndelige gaver er mer fremtredende utenfor den vestlige verden. 

I vesten går kristendommen kraftig tilbake. At det skal være over 500 millioner kristne i Europa er for meg vanskelig å forstå. Hvor er de? 

Hvis man ikke søker å formidle evangeliet med Ånd og kraft i  vesten også, blir vel kristne en minoritet her. Utenfor vesten går kristendommen fram. Det har vel med troen på det overnaturlige å gjøre.

2 liker  
Svar
Kommentar #8

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7335 kommentarer

Publisert 10 måneder siden
Dagfinn Gaarde. Gå til den siterte teksten.
Hvis man ikke søker å formidle evangeliet med Ånd og kraft i  vesten også, blir vel kristne en minoritet her. Utenfor vesten går kristendommen fram. Det har vel med troen på det overnaturlige å gjøre.

Helt enig.

Det er vel først når kristendommen kommer fra øst og går helt tilbake til Israel Jesu 2. komme skjer?

Det tar nok tid før hele Asia og araberlandene er kristnet.   Det spørs om det skjer i våre dager. Men, hvem vet.  Kanskje det skjer raskt da Jesus viser seg i skyene?

Var det ikke på 1600 - 1700 tallet Kinas daværende keiser(e) ville kristne hele landet?  

Så vidt jeg husker stoppet det opp fordi Jesuittene ikke kunne godta at brødet i nattverden kunne bakes av ris. Jesuittene krevde at det måtte bakes av oppskriften - med mel og usyret brød.

Kan lese mer om det her:

 

https://no.wikipedia.org/wiki/Kinesisk_kirkehistorie_fra_1644_til_1799

Kanskje det var for tidlig for Jesu 2. komme? At det er årsaken til at det ikke ble noe av da.  

Hadde Kina blitt kristnet på 1600-1700 tallet ville verdenhistorien fra den tid sett helt annerledes ut.  Isteden ble det stor immigrasjon til USA.  Og det i hovedsak av kristne.

 

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Dag Løkke kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
7 minutter siden / 25206 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
Spekulative og kyniske pengepredikanter
31 minutter siden / 5560 visninger
Rune Holt kommenterte på
KrFs skjebnesvangre veivalg - et svik mot de svake i samfunnet
rundt 1 time siden / 749 visninger
Morten Christiansen kommenterte på
Spekulative og kyniske pengepredikanter
rundt 1 time siden / 5560 visninger
Asgeir Remø kommenterte på
Populismens forenklinger
rundt 1 time siden / 3231 visninger
Dag Løkke kommenterte på
En trist nyhet om Smiths Venner
rundt 1 time siden / 1790 visninger
Roald Øye kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
rundt 1 time siden / 25206 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Strømmen mot kjerringa
rundt 1 time siden / 257 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
En trist nyhet om Smiths Venner
rundt 1 time siden / 1790 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Spekulative og kyniske pengepredikanter
rundt 1 time siden / 5560 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
Du skal ikke stjele Det gamle testamentet
rundt 1 time siden / 1484 visninger
Les flere