Roald Øye

Pensjonist
191    1245

Glem Oslo-avtalene!

Oslo-avtalene som Israel gikk med på i 1993 og 1995 med norsk og amerikansk hjelp, er årsaken til at det ikke har blitt fred mellom palestinerne og Israel. Å påstå dette er som å banne i kirka, men likevel sant.

Publisert: 23. jan 2018 / 142 visninger.Alternativet nå er å glemme Oslo-avtalene og returnere til den politiske tilstanden før Oslo-prosessen startet i begynnelsen av 1990-årene, det vil si å stole på statlige aktører som f.eks. Egypt, Jordan, Saudi Arabia og Israel for å gi statsborgerskap og levelige vilkår for de statsløse araberne, palestinerne, som i dag befinner seg i flyktningleire eller som israelske statsborgere i det tidligere britiske mandatområdet i Midtøsten.

San Remo-avtalen fra 1922 må opp på forhandlingsbordet igjen, og dens prinsipper må legge føringer for en ny avtale der Israels sikkerhet som en jødisk stat får verdens aksept. Dess fortere Israels ledere «stop paying lip service to the “two-state” lie», dess fortere kan de legge bak seg de selvpåførte sår, som Israel i de siste 23 år har måttet utholde. USA må være garantisten for at de førnevnte landene i regionen ser seg tjent med å gå med på en avtale med Israel.

For å oppnå den stabilitet som regionen så sårt trenger, må de arabiske statene reintegrere nesten 20 millioner «displaced» og statsløse arabere som vaker under kunstige syriske, irakiske, libanesiske og palestinske merkelapper. Dette er ikke først og fremst Israels problem. Det må løses av alle involverte parter innen den regionale kontekst. Det internasjonale samfunn må behandle arabiske flyktninger på samme måte som alle andre flyktninger – humant og ikke som politiske gisler og kanonføde. Å integrere dem i samfunn som de har etnisk og kulturelt fellesskap med er den eneste og beste måte å skape levelige vilkår for flyktningene.

Myten om «et palestinsk folk» og en to-statsløsning har alt for lenge forhindret fred, stabilitet, sikkerhet, utvikling, regional integrering og rettferdighet. På bakgrunn av den mirakuløse tilbakevending av jøder til sitt opprinnelige jødiske hjemland i 1948, er det utrolig at FN i 2016, støttet av en utgående amerikansk president, Barak Obama, benektet at jødene hadde noen som helst tilknytning til Judea og forlangte etnisk rensing av den såkalte Vestbredden. «All in the service of a lie».

Realitets baserte planer har vært mangelvare etter Oslo-avtalene, og de myter de skapte i 1990-årene og senere. To prinsipper som ble ignorert, er årsak til avtalenes stille død: Israelsk suverenitet skal fortsette innen sikre grenser og araberstatene må overta hovedansvaret for de arabiske flyktningenes velferd.

Disse prinsippene er begrunnet ut fra historie, moral, juss, og ut fra jødisk sikkerhet, arabisk utvikling, med det kritiske mål å skape regional stabilitet. Det som har fungert andre steder i verden, vil også fungere i Midtøsten hvis araberstatene vil tillate det. Og det vil de bare hvis de blir presset av president Donald Trump. Han har som første president begynt å dytte i riktig retning, og det lover bra.

Interesserte som leser engelsk, kan gå inn på "Palestinian statehood is a dream; the Arab states must assume responsibility for the welfare of Arab refugees" og lese dokumentet fra den internasjonale tenketanken i sin helhet.

5 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Roald Øye

191 innlegg  1245 kommentarer

Israel under lupen.

Publisert 29 dager siden

"Israel i Bibelens lys" av Per Haakonsen, publisert i " Bibelsk tro" nr. 6, 2017 gir et  sjeldent godt lys over landet og folket som Jesus levde og virket i. Det er trosstyrkende å lese.  Bibelen er til å stole på. Det er også Per Haakonsen, som blir latterliggjort i sekulære og kristne medier. Døm selv ved å lese utleggelsen hans!

3 liker  
Svar
Kommentar #2

Roald Øye

191 innlegg  1245 kommentarer

Et budskap til oss alle?

Publisert 27 dager siden

5 Mos 6,1-9 

1 Dette er de budene, forskriftene og lovene som Herren deres Gud har pålagt meg å lære dere, for at dere skal leve etter dem i det landet dere går inn i og skal legge under dere. 2 Du skal frykte Herren din Gud så lenge du lever, og holde alle hans bud og forskrifter som jeg gir deg, både du og din sønn og din sønnesønn, og du skal få et langt liv. 3 Hør da, Israel! Legg vinn på å leve etter dem! Da skal det gå deg vel. Dere skal bli tallrike, slik som Herren, dine fedres Gud, har lovet deg, i et land som flyter av melk og honning.

         4 Hør, Israel! Herren er vår Gud, Herren er én. 5 Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt. 6 Disse ordene som jeg pålegger deg i dag, skal du bevare i ditt hjerte. 7 Du skal gjenta dem for dine barn og snakke om dem når du sitter i ditt hus og når du går på veien, når du legger deg og når du står opp. 8 Du skal binde dem om hånden som et tegn og ha dem på pannen som et merke. 9 Du skal skrive dem på dørstolpene i huset ditt og på portene dine.

        

1 liker  
Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Magne Kristiansen kommenterte på
BCC trenger mer business
18 minutter siden / 537 visninger
Øystein Bjaanes Lemvik kommenterte på
Argumentasjon i klimadebatten
rundt 1 time siden / 183 visninger
Magnus Leirgulen kommenterte på
Satan, hvor er du?
rundt 8 timer siden / 379 visninger
Robin Tande kommenterte på
Satan, hvor er du?
rundt 8 timer siden / 379 visninger
Øyvind Norderval kommenterte på
Mine drømmer for Kirken
rundt 8 timer siden / 1929 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Til forsvar for mennesket
rundt 8 timer siden / 427 visninger
Dan Lyngmyr kommenterte på
En konge til Ingrid Alexandra
rundt 8 timer siden / 777 visninger
Øyvind Norderval kommenterte på
Mine drømmer for Kirken
rundt 8 timer siden / 1929 visninger
Johannes Taranger kommenterte på
Satan, hvor er du?
rundt 9 timer siden / 379 visninger
Torvid Høiland kommenterte på
Mine drømmer for Kirken
rundt 9 timer siden / 1929 visninger
Magnus Leirgulen kommenterte på
Satan, hvor er du?
rundt 9 timer siden / 379 visninger
Les flere