Håkon Hovda

149

Hammeren eller en kopp te?

La oss derfor igjen tenke over våre ord og våre holdninger og istedet for å anse hele sosiale, religiøse grupper mennesker som Gud har sendt hit til landet vårt, som et problem. Istedet burde vi takke Gud for å ha brakt en hel misjonsmark til dørterskelen vår.

Publisert: 23. jan 2018.

I et fint og hjertevarmt innlegg på dagensdebatt.no skriver Britt Margrethe Kvaran Elli i positive ordlag om hennes erfaringer fra en muslimske ungdomskonferansen arrangert her i Norge nylig. Jeg skal ikke gå inn på konkret hva hun skriver (du kan lese den selv her), men ønsker å bare nevne noen av de mange ufine (jeg kunne tenkt meg å bruke et sterkere ord her, men ønsker ikke å støte noen) kommentarene som hun fikk. Merk, dette er fra mennesker som kaller seg kristne, altså mennesker Jesus selv sa at verden skulle kjenne igjen på vår kjærlighet for hverandre. 

En som er aktiv i norsk kristenliv og også særdeles i debatter i media, skriver: Helt utrolig! Så du omtaler altså Gud og djevelavguden allah som DEN SAMME! Bare her viser du at du faktisk er på totalt villspor. Er det fordi du VIL bli forført at du drar dette så ufattelig langt?

Uten å ta for meg de teologiske påstandene i dette, så må en spørre seg selv: Om du var muslim og leste dette, ville du oppfattet denne personen som respektfull og imøtekommende? Ville du ønsket å invitere denne personen hjem til deg for å lære mer om hans tro og Jesus? Ville du opplevd at det var en du kunne stole på? Som kristen opplever jeg dette som trist og støtende og kjenner et behov for å ta avstand fra et slikt språk. Jeg finner ikke at Bibelen lærer oss å omtale hverandre på denne måten. I stedet sier den at vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet (Efeserne 4.15a).  

En annen sier: Men hvis denne unge kvinnen var muslim, bad hun ikke til Gud med stor G, for det er nemlig den kristne Gud, Jehova. Nei, hun bad til Allah, som ikke er noen annen enn Lucifer. Altså var det en satanisk bedestund.

Hva er det som får mennesker som sier at de har erfart Guds godhet i nåden funnet hos Jesus Kristus å omtale både brødre og søstre i troen og annerledestroende, på denne måten? Er man i ferd med å bli som tjeneren i lignelsen til Jesus, som hadde fått ettergitt en ubetalelig gjeld av sin herre, men så går ut og nekter å ettergi den minste gjelden til sin medtjener? Burde ikke mildhet og godhet i møte med mennesker som ikke kjenner Jesus, uavhengig av religion, være et av de tydeligste kjennetegnet på oss som kristne? 

Som kristne klager vi ofte over at andre som er uenige med oss og ikke tror det samme, framstiller oss og vår tro med vrengebilder og karikaturer. Vi ønsker og forventer at de spør oss og lytter til oss hva vi faktisk mener og tror. Den samme respekten skylder vi i enda større grad som kristne å vise andre mennesker rundt oss. Både brødre og søstre, men likeledes de som ikke tror som oss. 

Det kan være områder av Islam som er problematiske. Det kan være trospraksis som er enda verre. Disse sidene og praksisene kan og bør selvsagt diskuteres og kritiseres ærlig og åpent. Men det betyr ikke at når vi omtaler eller snakker med muslimer, så går vi rett på “djeveltilbedere” og “kvinneundertrykkende”. Det er rett 

Akkurat som vi som kaller oss kristne forstår at vi en gang var døde i vår synd og levde i mørke, men nå har funnet nåde og at Gud i sin kjærlighet og godhet ikke bare har tilgitt oss, men også åpnet våre øyne (Efeserne 2) - på samme måte erkjenner vi med et ydmykt hjerte at andre mennesker også trenger å finne tilgivelse og nåde hos Gud. Vi erkjenner også at dette ikke er et verk av mennesker, men alene et mirakel utført av Den Hellige Ånd. Det er hverken intellektuelle eller moralske argumenter, heller ikke politiske tiltak som vil vinne muslimer og andre mennesker over til Jesus, akkurat som det ikke var det som vant deg og meg som kaller oss kristne over til Jesus. Det er derimot når enhver av oss selv erfarer og møter Jesu kjærlighet gjennom andre mennesker og ved Den Hellige Ånds overbevisning og åpenbaring at mirakelet skjer. 

La oss derfor igjen tenke over våre ord og våre holdninger og istedet for å anse hele sosiale, religiøse grupper mennesker som Gud har sendt hit til landet vårt, som et problem. Istedet burde vi takke Gud for å ha brakt en hel misjonsmark til dørterskelen vår. Kristne burde være de første til å springe ut på gater og streder og invitere hjem til oss disse menneskene, ikke anse dem som uverdige eller farlige. Kanskje Jesu ord til disiplene sine, idet de murrer over at Herren nedlater seg å tale med en umoralsk, samaritansk kvinne, hadde vært sin plass for oss også?

Min mat er å gjøre det han vil som har sendt meg, og fullføre hans verk. Sier dere ikke selv: Ennå er det fire måneder til de høster inn. Men jeg sier dere: Løft blikket og se på markene, de står alt hvite mot høst.- Johannes 4.34

Er ikke våre muslimske naboer og landsmenn nettopp disse markene som er hvite til høst? Er det ikke Guds vilje og Hans verk at vi går ut og viser disse Jesu godhet, framfor fordømmelse og fordomsfullt snakk?

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Håkon Hovda. Gå til den siterte teksten.

Er ikke våre muslimske naboer og landsmenn nettopp disse markene som er hvite til høst? Er det ikke Guds vilje og Hans verk at vi går ut og viser disse Jesu godhet, framfor fordømmelse og fordomsfullt snakk?

Alternativt kan vi også bare akseptere andres tro slik den er og vise respekt ved at vi lar folk leve som de selv vil. 

1 liker  
Kommentar #2

Håkon Hovda

149 innlegg  2371 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Alternativt kan vi også bare akseptere andres tro slik den er og vise respekt ved at vi lar folk leve som de selv vil. 

Din tilstedeværelse og aktive bruk av din rett til å debattere og være uenig med andre er vel i sterk kontrast til det siterte, vil du ikke si?

2 liker  
Kommentar #3

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Håkon Hovda. Gå til den siterte teksten.
Din tilstedeværelse og aktive bruk av din rett til å debattere og være uenig med andre er vel i sterk kontrast til det siterte, vi

Nei, og diskutér gjerne religion med fx muslimer, men forvent ikke at de skal avsverge sin tro først. De må få lov å være hva de er inntil de kommer til en annen erkjennelse, akkurat slik vi andre gjør det i debattene. 

Kommentar #4

Torgeir Tønnesen

32 innlegg  582 kommentarer

Hvordan vet du at det er Gud som har sendt dem hit?

Publisert rundt 1 år siden
Håkon Hovda. Gå til den siterte teksten.
La oss derfor igjen tenke over våre ord og våre holdninger og istedet for å anse hele sosiale, religiøse grupper mennesker som Gud har sendt hit til landet vårt, som et problem. Istedet burde vi takke Gud for å ha brakt en hel misjonsmark til dørterskelen vår.

Jeg prøver å se logikken i resonnementene dine, men da ser jeg mange problem og konflikter som burde diskuteres. 

Dette blir litt kjekkas - retorikk dette, hvor alt er så enkelt, - og "Gud er med deg" "Dette ordner seg"

For det første så blir det helt feil av deg, - at du på Guds vegne sier, at det er Han som har sendt flyktningene til Norge. Det var da svært så intime betroelser du får av Gud, i så fall. 

Jeg vet at du regner deg selv for å være en bibelkjenner, som så mange andre her inne på forumet også gjør. Da må du forvente at andre vil svare deg med samme sverdet, som er Guds Ord.

Har du lest at det står at Gud "ikke er uordens Gud med freds Gud" ( Paulus) ? 

Skulle Gud sende en stor flyktningstrøm til Europa på millioner av mennesker (4.5 millioner til Tyskland i 2017) når vi vet at flykningene for en stor del, er velstående og ressurssterke og ikke har behov for beskyttelse? Mange andre sier rett ut at de kommer hit for å oppnå drømmen om jobb, penger og rikdom. Dette skjer mens de virkelig fattige og hjelpeløse og elendige ikke har en mulighet til å komme seg hit?  Er Gud så urettferdig? Vil Gud at vi skal spandere 10 millioner NAV kroner på en eneste flyktning som kommer hit, i stedet for at vi bruker norske oljepenger til å hjelpe Afrika med å etablere arbeidsplasser og en infrastruktur der nede? 

Er det Gud som har sendt de rikeste hit for at Europa skal bli velsignet og disse flyktningene bli frelst? Er det Gud som ønsker å avkristne Norge, når vi vet at moskeene blir flere og flere, mens avkristningen foregår i stor til? Er det Gud som står bak ghettoene i London, Paris og Malmø? Er Gud uordens Gud?

De blir ikke de kristne som vinner muslimene, men det blir muslimene som vinner Norge, tror jeg, om innvandringen fortsetter.

Du er på veldig tynn is, teologisk og logisk sett, Hovda. Du vil for mye, mener jeg, og jeg tror ikke dette kan løses med en kopp te.

5 liker  
Kommentar #5

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Håkon Hovda. Gå til den siterte teksten.
Er det ikke Guds vilje og Hans verk at vi går ut og viser disse Jesu godhet, framfor fordømmelse og fordomsfullt snakk?

Det er rart hvordan enkelte kristne fnyser av slikt som dette, og kaller det "snillisme", sosialisme, globalisme, liberalisme, samtidig som de mellom seg og sine likesinnede er "all about love" og "kjærligheten overvinner alt".

Skal vi ikke være snill?? Betyr det å være vennlig mot alle, at vi kaster vrak på egen tro?

Her i går fikk jeg "kjeft", fordi jeg skrev at jeg savner rammer i kristenlivet. Vi bør ikke være så redde for å være konsekvente i vår "bibeltro", eller forsøk på sådan. Ikke i den ene vendingen snakke varmt og "erfarent" om Guds kjærlighet, for så i neste øyeblikk glemme den fullstendig, fordi "noen" er uenig, eller har en annen religion eller rett og slett er flyktning(!!!)

Kristne skal jo liksom ha en bibel som overgår Koranen, når det gjelder både nestekjærlighet og respekt. Allikevel "avler" den kristne som tillater seg å tråkke ned andres tro så til de grader. Jeg er overbevist om at slikt ikke er Guds ånd, selv om det paradoksalt nok ofte(?) er sentrale "salvede" som viser slike holdninger.

Mange muslimer møter fordommer, kun fordi de er muslimer, og ofte fra kristne. Hva sier det om kristendommen? "Avler" den så mye bedre mennesker?

Nope...

3 liker  
Kommentar #6

Håkon Hovda

149 innlegg  2371 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Hei Tønnesen og takk for svar. Skal forsøke å svare så godt som mulig, så får du purre på om det er noe du føler mangler :-)

1. Angående hvor nært jeg står Gud. Vel, jeg påberoper meg ikke noe sted at jeg kjenner til alle Guds veier. Men jeg vet at Bibelen sier at alle ting virker sammen til det gode for dem som elsker Han, som er kalt etter Guds rådslutning (Rom 8). Så uavhengig av hva som skjer, så er Gud i kontroll. Også av flyktningestrømmen. Vi mennesker handler slik og slik, basert på våre impulser, følelser, behov og muligheter. Men jeg tror at Bibelen lærer oss at Gud er allmektig og allvitende og derfor er i kontroll over alle omstendigheter. Så det som ser mørkt ut for oss, det er kanskje akkurat slik Gud har tenkt det i sin større plan og hensikt. Som med Josef og brødrene hans. Han sier i 1Mos 50 at det brødrene tenkte ut for det onde, det tenkte Gud selv ut for det gode så han kunne frelse mange. Jeg er fullt ut overbevist om at ondskap, kaos og utfordrende omstendigheter aldri kan utmanøvrere Gud eller hindre han å oppnå sin plan og hensikt. Og jeg er overbevist om at Gud framfor noe annet ønsker å frelse mennesker, også muslimer. Og siden det er nesten umulig å reise som misjonærer til mange av de landene disse kommer fra, så kanskje Gud i sin godhet rett og slett sender de til oss. Men det er altså min egen tanke om saken. Uansett så kan ikke vi som kristne gjøre dem til fiender. Det er ubibelsk og anti-kristent. 

2. Du siterer fra 1Kor 14. Dette ble skrevet av Paulus i sammenheng med orden i kirken i sammenheng med bruken av nådegavene. Det har altså ingenting med hvordan vi oppleve samfunnsspørsmål å gjøre. Dessuten, om vi opplever at ting rundt oss ikke er stabilt og ryddig, betyr ikke at Gud ikke er i kontroll og ser det annerledes. 

3. Angående muslimers frelse, så tror jeg helt klart at det er en gudgitt mulighet å se at muslimer kommer til tro. Mange av de er veldig åpne og nyskjerrige på Jesus og kristendommen. Men når mye av det de møter er kristendom som fordømmer dem og behandler de som om de er en trussel og fiende av alt godt, da er det jammen ikke rart at de ikke akkurat springer ned kirkene våre. 

Oppsummert. Mitt anliggende, som jeg tenker at det går veldig klart fram, er at vi som kristne er kalt til å være gode, vennlige, åpne og respektfulle i møte med mennesker av annen tilhørighet og tro enn oss. Alt annet er anti-kristelig og bringer ikke Gud ære. Det andre anliggende er at Gud er mektig til å frelse hvem som helst når som helst. Om vi behandler muslimer som "oss" vs "dem", da setter vi oss selv i båsen med de gode som Gud faktisk ønsker å frelse, mens muslimene er i båsen sammen med de dårlige som Gud ikke kan gjøre så mye med. Gud favoriserer ingen på basis av etnisitet, religion eller kultur. Vi trenger Guds frelse og godhet like mye som muslimene. Vi er sånn sett i samme båt. 

2 liker  

Mest leste

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere