Erik Hillestad

16

Ånden i erklæringen er universell

Terje Tvedt overser at FN-erklæringene har global oppslutning.

Publisert: 23. jan 2018.

At Kyros' sylinder er et av flere ­fenomener som viser at menneske­rettighetene har dype røtter i menneskehetens historie handler ikke om å hylle en krigerkonge.

Ingen benekter at krigerkongen Olav Haraldsson har hatt betydning for inn­føringen av kristenretten i Norge – et lovverk som medførte forbud mot å sette­ barn, gamle og vanføre ut i skogen. Det er verken bisart eller omskrivning av historien å vise at slike krigerkonger har hatt historisk betydning for menneskerettigheter.

Et bredere opphav. Det er ingen grunn til å hylle verken Kyros den store eller Olav den hellige som uklanderlige personer. Derimot kan vi hylle at de begge­ har ­bidratt til at retten til liv og andre menneske­rettigheter i dag er globale­ samfunnsnormer, og påpeke at slike rettigheter har et bredere opphav enn et ­spesifikt vestlig.

Da Kyros den store erobret Babylon i 539 f. Kr., hadde han trolig strategiske grunner til å gi slaver og fanger fri og la alle dyrke sin egen religion i det persiske imperiet. Noe annet ville antakelig være umulig hvis riket skulle holdes sammen.

Imperialisme kan også gis en del av æren for utviklingen som gjennom årtusener har ført til at menneskerettighetene har blitt globalt anerkjente normer. Men opphavet til dem ligger i mennesket selv, våre iboende ønsker om frihet, trygghet, verdighet og rettferdighet.

Setter undertrykte fri. Vis meg det menneske i historien som ikke ønsket slike rettigheter om de kunne få dem.

Vis meg den slave som ikke ønsket å være fri, den undertrykte som ikke ønsket å bestemme sin egen fremtid.

Kyros den store ble som jødenes frigjører en inspirasjonskilde til bilder som senere profeter tegnet av Messias-skikkelsen: En rettferdig og ydmyk konge som får makt over alle folk og setter undertrykte fri. Det er vanskelig å forestille seg at denne impulsen ikke har hatt betydning for seinere samfunnsutvikling.

Det er dyp arroganse å hevde at rett til slike basale behov er noe som den vestlige verden har funnet opp. Å forsøke å underbygge dette skaper en dere-og-oss-holdning som gjør det motsatte av å virke­liggjøre menneskerettigheter og demokrati i verden. Jo mer vi stresser at dette er en vestlig idé, jo mer gir vi diktaturer, islamister og populister vann på mølla.

Global oppslutning. At de ble formulert i en felles global erklæring skjedde da vestlige land var de dominerende makter­ på kloden, og derfor er formuleringer, ­detaljeringer og forankring i juridiske ­begreper preget av dette, men selve ­ånden i erklæringen er universell.

Terje Tvedt overser at FN-erklæringene har global oppslutning, og at det først var da FN ble opprettet som en global organisasjon at vedtaket om menneskerettighetene skjedde.

Det er mye som er avhengig av perspektivet man tar og hvilke historiske hendelser man velger å ta utgangspunkt i. Selv finner jeg at historien om Kyros' sylinder er en av flere hendelser og fenomener som er interessante for å vise at store deler av menneskeheten med stolthet kan si at vi sammen har fremelsket disse rettighetene.

Rettferdighetens beger. En annen ­interessant kontekst er mystikerpoetene i Midtøsten. Dikteren Hafez som levde på 1300-tallet i Iran oppfordret til å hente rettferdighetens beger: Så tiggeren ikke holder ut, men fyller verden med opprør. Han skrev videre at tiggeren som står i støvet ved min venns dør, er min konge.

Rumi har gjennom 800 år inspirert mennesker til å frigjøre seg fra religionens tvang og ensretting. Han skrev: Muslimer, hva skal jeg gjøre? For jeg vet ikke hvem jeg er. Jeg er verken kristen eller jøde, heller ikke hedning eller muslim, jeg er ikke fra øst og ikke fra vest. Jeg er verken fra land eller hav, jeg er ikke fra jorda eller fra den asurblå himmelen, jeg er ikke fra Babylon eller Persia. Mitt sted er sted­løshet, mitt spor er sporløshet.

Slike ytringer – og det finnes mengder av dem i orientalsk litteratur – er en del av menneskehetens litterære grunnfjell. Disse har vært med på å inspirere mennesker til å skape grunnlag for humanistiske holdninger som ikke er blåkopier av europeisk tankegods, men som var underliggende forutsetninger for at det globale felleskap i FN vedtok menneskerettighetserklæringen i 1948.

Undergraver mulighetene. Jeg kjenner ikke Tvedts agenda for å motbevise det universelle ved menneskerettig­hetene, men at det i dagens geopolitiske klima ­bidrar til å undergrave mulighet­ene for demokratiutvikling i land hvor makten ikke prioriterer slike rettigheter, synes opplagt. Hadde han ytret sine tanker overfor intellektuelle i India, Iran eller Egypt, ville han blitt betraktet som en kunnskapsløs personifisering av vestlig arroganse.

I Norge treffer tankene til Tvedt noen som ser med uro på hvordan landet vårt er i forandring på vei bort fra monokulturen. Derfor hemmer de også her en helt nødvendig nyorientering for å skape et solidarisk og inkluderende felleskap.

Erik Hillestad

Produsent, musiker og låtskriver

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

WORD!

Publisert rundt 1 år siden
Erik Hillestad. Gå til den siterte teksten.
I Norge treffer tankene til Tvedt noen som ser med uro på hvordan landet vårt er i forandring på vei bort fra monokulturen. Derfor hemmer de også her en helt nødvendig nyorientering for å skape et solidarisk og inkluderende felleskap.

Jeg tror ikke motstanderne av menneskerettighetene ser helt klart at deres motstand er skritt på veien bort fra det samfunn vi fikk ved innføringen av rettighetene, og skritt over i den samfunnsform de var ment å advare mot og arbeide seg bort fra

2 liker  
Kommentar #2

Torgeir Tønnesen

32 innlegg  582 kommentarer

Teori og praksis er ikke forenlig alltid

Publisert rundt 1 år siden

Jeg klarer ikke å se sammenhengen i dette. 

Artikkelen spenner over et tidsrom på flere tusen år fra Kong Kyros  og frem til FN i 1947, i forsøket på å skaffe en sammenheng i "menneskets åndelige og universelle positive kraft", og som til sist skal utforme en multikulturell fredelig sivilisasjon og global verden etter Hillestad sitt hjerte. 

For det er jo det som er det egentlige budskapet her: Legg ned nasjonalisme og vilje til å bevare det nasjonale, norsk etnisitet, norsk kultur og det bevaringsverdige Norge. Hillestad sprenger grenser og vil oppheve nasjoner og alle følelser knyttet til hjemland, patriotisme og suverenitet. Globalismen skal oppheve skillelinjer.

Disse teoriene minner meg om en blanding av new-age, godhets-tyranni og human-etisk ideologi, som munner ut i troen på en verden i fredelig sameksistens og idyll. Problemet Hillestad, er at det du skriver samstemmer ikke med den kristne ideologien, som du egentlige skulle være en talsmann for. Ifølge bibelen er verden et syndig sted, hvor urettferdighet, krig og fattigdom alltid vil være. Derfor har også Gud satt landegrenser og skille mellom folk, for at ethvert folk og styre skal best mulig organisere seg selv. Overnasjonalitet gjennom FN, som Hillestad ivrer for, er ikke ikke noe åndelig eller kristelig prinsipp til etterfølgelse.

FN har gjort mye ondt i verden: Korrupsjon, voldtekter og overgrep rapporteres årlig i media om tilstandene i FN. FN er en organisasjon som alltid har motarbeidet, hetset og krenket Israel. 

Under folkemordet i Rwanda satt franske elitesoldater  trygt i sine Heculesfly og panservogner å beskuet det hele, - de fikk ikke lov av FN og gripe inn. Likeens i Bosnia-krigen, FN soldater "fikk ikke lov" å bruke våpen for å opprettholde lov og orden, og FN personellet måtte bare passivt stå og se på voldtekter og drap i ly av nattens redsler. Og hvor mye og aktivt FN gikk inn for å starte en krig i Syria, med støtte til terrorister, skal jeg ikke nevne. FN trodde de kunne utmatte Assad, Russland og Iran og oppildnet alle fronter til mer krig, og mer krig. FN lever av krig, der får de sitt økonomiske grunnlag.

5 liker  
Kommentar #3

Per Steinar Runde

211 innlegg  2476 kommentarer

Utopiar er farlege

Publisert rundt 1 år siden

Under overskrifta, Siste om Tvedt: "Det internasjonale gjennombruddet" har debattredaktøren gitt plass til fem innlegg på framsida. Dei er skrivne av Tor Berger Jørgensen, Andrew P. Kroglund, Arve Ofstad, Asle Jøssand og Erik Hillestad, alle med bakgrunn frå det humanitær-politiske kompleks som Terje Tvedt seier har hatt definisjonsmakta her til lands. Betre kunne ikkje Vårt Land illustrert poenget hans, sjølv om tanken sikkert var det stikk motsette.

3 liker  
Kommentar #4

Ben Økland

13 innlegg  4083 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Synes du Kristi bud om nestekjærlighet er farlig? 

Nestekjærligheten som etisk imperativ impliserer og kan begrunne et rettsfilosofisk prinsipp om at alle mennesker - våre "nester" - har egenverdi som berettiger dem til grunnleggende og ukrenkelige rettigheter - fordi de er mennesker.

Eller kan du vise til et konkurrerende, og like universelt og historisk betydningsfullt, etisk bud som kan begrunne universelle menneskerettigheter?

1 liker  
Kommentar #5

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Synes du Kristi bud om nestekjærlighet er farlig? 

Uhyrligt farligt hos de forkerte mennesker - de lavede kommunisme ud af det - hvilket understreger farligheden og det hæmningsløse had mennesker kan udvikle i kampen for det gode.

5 liker  
Kommentar #6

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Erik Hillestad. Gå til den siterte teksten.

Setter undertrykte fri. Vis meg det menneske i historien som ikke ønsket slike rettigheter om de kunne få dem.

Vis meg den slave som ikke ønsket å være fri, den undertrykte som ikke ønsket å bestemme sin egen fremtid.

Det har du som hovedregel ret i, men det er jo ikke nok at ønske sig noget. For at få og beholde det ønskede er det også nødvendigt at have både evnen og viljen til at skabe og opretholde de samfundsforhold, der gør rettigheder mulige.

Det stiller større krav til mennesker, end de fleste kan eller vil opfylde.

Men de vil stadig gerne have, ja forlanger faktisk, rettigheder - gimme, gimme, gimme - som et gammelt Abba-hit hed.

5 liker  
Kommentar #7

Håvard Nyhus

140 innlegg  121 kommentarer

Publisert 12 måneder siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Under overskrifta, Siste om Tvedt: "Det internasjonale gjennombruddet" har debattredaktøren gitt plass til fem innlegg på framsida.

Utvalget styres at taggingen. De angjeldende innleggene er ganske enkelt de siste fem innleggene som er tagget med 'terje tvedt'. Utvalget er med andre ord ikke villet av redaktøren eller meg (som har tittelen "debattutvikler").

Mest leste

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere