Per Bjørnar Grande

37

På sporet av nye religioner

Det fundamentale religiøse gjennombruddet skjedde idet menneskene begynte å tro på en Gud som gir og gir, hvor kjærlighet ikke bare er en egenskap ved Gud, men hvor Gud er kjærlighet.

Publisert: 20. jan 2018.

Nye religioner vil oppstå, som regel med utgangspunkt i gamle, og man vil sikkert kunne finne bedre måter å skreddersy sitt budskap på, etter moderne menneskers behov.

Samtidig ser jeg ingen religioner i kjømda i stand til å overta kristendommens rolle i Vesten. Det betyr ikke at man vil få nye, i utgangspunktet attraktive måter å presentere sin tro på. Også nye sammensetninger av eldgamle trosuttrykk vil gjenoppstå. Slike fornyelser vil skje, hele tida.

Jeg kan likevel ikke tro at noen fundamental ny religion vil kunne ta over. Det fundamentale religiøse gjennombruddet skjedde idet menneskene begynte å tro på en Gud som gir og gir, hvor kjærlighet ikke bare er en egenskap ved Gud, men hvor Gud er kjærlighet. Hele Guds vesen er kjærlighet, blant annet vist i lignelsene om den bortkomne sønnen og lignelsen om de 99 sauene. Forsøket på å overgå budskapet om Gud som kjærlighet finnes i utallige livssyn med vekt på selvkjærlighet, eller i forsøket på selv å elske Gud.

I kristendommen ser man Guds kjærlighet som selve kilden, det som nestekjærligheten springer ut av. Guds kjærlighet, agape, er det som dypest sett motiverer kjærlighetshungeren. I den erotiske kjærligheten kreves et sett kriterier, og det betyr utvelgelse og utstøtelse. Det betyr at det settes krav til ens kjærlighetsevne. Guds kjærlighet er, som Jesus sier, den samme mot alle. Lar ikke Gud sin sol gå opp over gode og onde og regnet falle over dem som gjør rett og urett? (Matteus 5.45.) Betyr ikke det at alle er omfavnet av den samme kjærligheten?

Guds kjærlighet, ettersom den omfatter alle og ikke rettes mot noen privilegerte, er selve essensen i tilværelsen. Alt annet er tidsbegrenset og vil ta slutt. Kjærligheten er evig.

Denne forestillingen kan aldri erstattes med noe bedre, kun kopieres og fremstå i utallige variasjoner. De ulike religionene og livssynene kan med fordel ses innenfor rammen av denne radikale kjærlighetsdimensjonen.

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Kjærligheten - er det Gud ?

Publisert rundt 1 år siden
Per Bjørnar Grande. Gå til den siterte teksten.
Hele Guds vesen er kjærlighet

Religionenes opphav er vel astrologien og språket.  Historien om menneskets skapelse som vi finner hos den 2700 år gamle  Kinesiske ShangDi mytene  snakker om to mennesker i en hage og en Gud.  Litt litt lik Jødenes historie om Adam og Eva.  Her finner vi også om den kinesiske Noah som ligner historiene om  Jødenes Noa.  I starten av Jødens religion ser vi menneskehetens historie - helt frem til vi ser at Abram kommer fra Øst et sted. Han har får en spesial deal med en Gud - og blir "Guds folk".  Gud viser sin kjærlighet til dette folket med å hjelpe til med å drepe fiender til jødene i deres historiebok ( GT).  Her lærer vi oss en streng religion om synd og nåde.

Som den 14. Messias  ( Selot) på 400 år kommer en Jesus Josefson med noe nytt til en fariseer :  Johannes evangelium kap 3 vers 18 hører vi det enkle budskap : "Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn.". Denne enkle logikk - Bare tro og du blir ikke dømt.  De andre er allerede dømt etter jødens lov.   Opp av denne logiske Jødedommen kommer kristendommens nye bud som en vulkan i syndens og nådens tempel.  "Du skal elske din neste som deg selv." "Selv er jeg intet Jesus er alt" synger man.  Det som nå er viktigst er ikke hva du tror i hodet ditt men hvor beina dine tar deg idag når du tar ditt kors opp og går ut med ditt evangeliet?  Hvordan hjelper du din neste - hver dag ?  Hvordan lar du Kristus i deg skinne i din hverdag ? Hvordan er du en Kristi ambassadør for dine kolleger og naboer.., Denne Kristendommen kom for ca 1950 år siden - men den ble kvalt av alle som ville ha med  Jødenes synd og nåde tanke inn i kristendommen og vi fikk en lovisk kristendom som vi ikke har klart å riste av oss.   Vi har pakket nestekjærligheten inn i liturgier, dogmer og rutiner og prosedyrer og profesjonalitet.   Det er på tide vi får ristet av oss disse fastspikrede tankene i hvordan vi skal vise kjærlighet til hverandre.  For når livet er over og vi skal opp til Guds store eksamen på den siste dag finner vi oppgaven i hvordan det forventes at vi har viset vår kjærlighet i Markus kapittel 16 ( 17-18 ) :  "Og disse tegnene skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål, og de skal ta slanger i hendene. Om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem, og når de legger hendene på syke, skal de bli friske."  For de kristnes oppgave er å vise Gud kjærlighet gjennom oss hver dag.  Det er en tøff eksamensoppgave å besvare av de som prøver seg på kristendommens kjærlighets krav.

2 liker  

Mest leste

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere