Roald Øye

Pensjonist
240

Modige politikere, fins de?

Menachem Begin var født i Hvite-Russland og allerede i 16- års alderen ble han medlem i den sionistiske organisasjonen Betar som blant annet ordnet med at jøder kunne flytte til Palestina. I 1939  ble han organisasjonens leder.

Publisert: 20. jan 2018.Etter den sovjetiske innmarsjen i Polen i 1939 ble Begin fengslet, og ble sendt til fangeleir i  Sibir i  1940.Etter løslatelsen i 1941 sluttet han seg till den polske eksilarmé i Midtøsten. Mange jødiske soldater valgte senere å forbli i Palestina, og korporal Menachem Begin var en av dem. Etter demobiliseringen  i 1943  gjorde Begin seg bemerket for sin harde kritikk av den politiske sionisme som ble bedrevet av  David Ben-Gurion, og gikk inn for en revisjonistisk sionisme som blant annet arbeidet for jødisk bosetting på begge sider av elven Jordan, slik han oppfattet de bibelske landløfter.

Begin var leder av Irgun, en militant jødisk organisasjon som kjempet mot de britiske myndighetene i  Palestinamandatet  og deres arabiske militante medløpere. Han var landets 6. statsminister, og satt fra juni 1977 til oktober 1983. I motsetning til Gurion, Israels første statsminister, og alle senere statsministre fra Arbeiderpartiet i Israel lot han seg styre av en bibelsk sionisme. Per Haakonsn skrev i en artikkel i Bibelsk Tro, nr. 6 2017 om dette forholdet:

«Den jødiske forfatter Yehuda Avner forteller om en bibeltime hjemme hos daværende statsminister Menachem Begin. Begin trakk frem et ord i 4. Mosebok kapittel 23 der det står å lese i følge den hebraiske grunnteksten: ”Dette er et folk som skal bo alene og som ikke skal bli regnet blant nasjonene.”

Bibelordet er en profeti som tilkjennegir Israels særstilling. Israel vil aldri bli regnet som én blant mange nasjoner. Israel vil være et evig fremmedelement blant nasjonene. Bibelordet sier at Israels isolerte stilling er en guddommelig bestemmelse. 

I sin tid antok sionistene at om bare jødene fikk sin egen stat og kunne styre seg selv, ville antisemittismen opphøre. De antok at problemet var den uro det jødiske nærvær skapte blant de folk de var spredt blant. En egen stat ville løse dette problemet. Det var en feilslutning. Den jødiske stat skulle vise seg å bli like forfulgt som jøden selv. 

Begin oppsummerte bibeltimen med å si at hvis vi (jøder) ikke lever for oss selv, vil vi opphøre å eksistere. Han så altså at det var en guddommelig bestemmelse at jødene skulle leve isolert og ikke være som alle andre folk. Det var på ingen måte noe mål å bli som alle de andre. 

Dessverre er det få, trolig ingen, israelske toppolitikere som opp gjennom årene har hatt Begins bibelske innsikt. Og det er noe av den tragedie som hefter ved det jødiske folk – at de egentlig ikke forstår sin egen situasjon».

Da er det ingen overraskelse at det gjør heller ikke sekulære toppolitikere, især på den politiske venstresiden, verken i Norge eller i noe annet  vestlig land. Heller ikke på den sekulære politiske høyresiden lar politikere seg påvirke av Bibelens landløfter i utenrikspolitikken. Kr.f. og "Partiet de kristne" er de eneste som noen ganger har henvist til hva Bibelen sier om løfteslandet Israel og Jerusalem - og lovet å la seg styre av det.

Men å flytte den norske ambasaden til Jerusalem har ingen norsk regjering hittil våget å gjøre, ikke en gang Bondevik 2 regjeringen, langt mindre Erna Solbergs regjeringer.

9 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Roald Øye

240 innlegg  2311 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden


 

Dr. teol. Ole Hallesby og Israel før og etter 1948. 

TorbjørnGreipsland tok i et innlegg i den kristne dagsavisen Dagen 

den 16.januar  2018 opp spørsmålet om noen av Dagens lesere visste

noe om  hvordan professor Ole Hallesby stilte seg til opprettelsen av 

den jødiske stat i Palestina i 1948. Jeg visste tilfeldigvis noe om det.

 

Tidligere hadde Hallesby uttalt om en eventuell jødisk stat «at den tid 

foralltid var forbi». Greipsland skriver til slutt i sitt innlegg: «Uansett 

Hallesbys syn på Bibelens ufeilbarlighet, vil det være interessant å få 

vite hva Hallesby sa eller skrev etter 1948 om jødenes tilbakevending 

til Israel».

 

På denne bakgrunn sendte jeg utfordringen til en venn i Israel, Gro 

Wenske, som jeg visste kunne gi et svar på dette spørsmålet. Her er 

utfordringen som jeg ga henne: «Du vet noe om dette, Gro Wenske, 

og derfor utfordrer jeg deg til å gi Dagens lesere et svar på spørsmålet 

hans. Det er sikkert mange som vil være interessert i å høre hva du vet 

om denne saken,  som er så avslørende når det gjelder teologers blindhet før og nå».


Og her er svaret jeg fikk fra Gro Wenske: «Min far, Per Faye-Hansen 

hadde prof. Ole Halllesby som lærer på Menighetsfakultetet. Han satte 

prof. Hallesby meget høyt, og både han og min mor hadde Hallesby som 

sjelesørger. Ole  Hallesby trodde ikke at jødene noen gang ville få tilbake sitt gamle løftesland. I mange år holdt han fast på det vi kaller "erstatningsteologi".


Men i 1948 ble som kjent staten Israel opprettet. Min far besøkte landet 

første gang i 1938. Deretter var han der i 1948 - 49 - og flere ganger senere. 

En vår da han kom tilbake til Norge, få måneder før prof. Hallesby døde i 1961, besøkte min far ham på sykehuset. Han hadde da 

med seg en liten blomsterbukett med ville røde annemoner fra Israel. 

Da sa prof. Hallesby til ham: "Du,Per, - når det gjelder Israel, så må jeg 

nok gi deg rett!" -Denne innrømmelsen betydde veldig mye for min far. 


Prof. Hallesby var så stor at han våget å innrømme at han hadde tatt 

feil. Han våget å ta Bibelens profetier bokstavlig".

Som før så er det også nå mange teologer som er åndelig blinde. Det er ikke noe nytt. Slik var det også på Jesu tid. Det var ikke mange skriftlærde og 

fariseere som forsto den tiden de levde i, forsto hvem Jesus egentlig var». DaI srael ble opprettet i 1948, begynte kanskje tvilen hos Ole Hallesby om han hadde dosert  vranglære (erstatningsteologi) for prestestanden i Norge siden han ble anatt ved Menighetsfakultetet i 1909.  Teologenes  og akademias "kuvending" etter 1967 - med tvil om Israel er løfteslandet har vært mer enn tydelig for alle.

For noen år siden talte Gro Wenske på et møte på Gvarv og fortalte om sin

fars besøk hos  Ole Hallesby  på sykehuset før han døde.  Jeg spurte henne om jeg kunne bruke 

hennes historie når jeg skrev innlegg i de kristne dagsavisene. Det fikk jeg lov til. 

Detførte til at jeg kontaktet Ole Hallesbys sønn, Kristen, og spurte ham om han hadde kjenskap til om hans far hadde endret sitt syn på Israel etter 1948. Kristen var teolog, som sin far. En snuoperasjon visste han ikke noe om. Jeg spurte om han kunne finne ut av farens etterlatte papirer om han hadde forlatt "erstatningsteologien". Jeg fikk ikke noen tilbakemelding om saken. 

Dette forholdet har i alle år forundret meg. Kanskje Ole Hallesby vegret seg mot  å gå offentlig ut med sitt endrede syn på Israel? 

Innfor døden innrømmet han likevel sin feiltakelse, og fikk sikkert Guds tilgivelse for feiltakelsen,  som riktig nok har satt dype spor i den norske prestestand og folkesjel  like til i dag. Professor Ole Hallesby var på midten av 1900-tallet kristenfolkets ubestridte leder i Norge. Hans oppfatning veide tungt og har fått tragiske følger..


5 liker  
Kommentar #2

Torbjørn Greipsland

103 innlegg  177 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Takk for oppklaring. Skulle noen ha kjennskap til at Hallesby sa eller skrev noe om dette i tidligere år,  vil det være fint å få melding om det.

2 liker  
Kommentar #3

Roald Øye

240 innlegg  2311 kommentarer

Hallesbys nye innsikt.

Publisert rundt 1 år siden

Gro Wenske, datteren til Per Faie Hansen, som besøkte Ole Hallesby på dødsleiet, har fortalt meg at hun tror professoren ikke holdt sin nyvunne bibelinnsikt for seg selv på slutten av livet. Hans sønner kan ha hatt sine grunner for ikke å bekrefte overfor meg farens nye innsikt om Israel og jødene.

1 liker  
Kommentar #4

Roald Øye

240 innlegg  2311 kommentarer

Dr. teol. Ole Hallesby og Israel før og etter 1948. 

Publisert rundt 1 år siden

Dr.Ole  Hallesbys "omvendelse" på slutten av livet er lite kjent, men er her på denne tråden blitt bekreftet av personer som stod professoren nær, av Per Faie  Hansen og hans datter  Gro Wenske. 

1 liker  
Kommentar #5

Roald Øye

240 innlegg  2311 kommentarer

Ole Hallesby på nytt i fokus .

Publisert rundt 1 år siden

Denne gang på grunn av hans tale om helvetet i 1953, ikke om hans "omvendelse"  en gang mellom 1948 og 1961. Omvendelsen hans er like interessant  og dramatisk som talen om helvete. Les om Per Faie Hansens sykebesøk i 1961, kort tid før Hallesby døde. Det gir et utfyllende bilde av professorens teologi.

1 liker  

Mest leste

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere