Sigurd Eikaas

29

Et gudsbilde og et perspektiv på forsoningen.

Kan det tenkes en kjærlighetshandling som Gud aldri i evighet selv kom til å utføre?

Publisert: 19. jan 2018


1) Kan det tenkes en kjærlighetshandling som Gud aldri i evighet selv kom til å utføre? Nei.

I forsoningen ble Guds kjærlighet fullbrakt. Gud utførte selv den kjærlighetshandlingen som han selv karakteriserer som den største. Det finnes ikke lenger noen kjærlighetshandling som han selv ikke har utført. Kjærligheten er realisert, den er blitt fullt ut virkeliggjort. 

Også vi kan nå elske, fordi han elsket oss først.

 

2) Helvete innebærer de samme opplevelser av syndens følger som vi kjenner til her på Jorden.

Feks opplever vi skyld og skam over å ha gjort noe galt. Slik bærer synden straffen i seg.

Og her kommer dobbeltheten mellom Guds natur og Gud som Person fram:

a) Opplevelsen av feks skyld og skam kommer av at vår synd blir eksponert og kontrastert av Guds velde, lys og hellighet. For av natur, så er Gud å ligne med solen. En fortærende ild, - et veldig, et brennende, et hellig og rent lys som brenner alt som er urent. Bare det som er rent kan tåle å være i hans nærhet. 

Ikke fordi han er sint, hevngjerrig og ond, men fordi han av natur er hellig og ren, og som en fortærende ild. Det kan ikke forandres, like lite som solen kan forandre sin natur. Og i så fall ville den ikke lenger være sol.

Derfor tok Jesus på seg, og bar, all vår synd. For at Guds hellighets-natur skulle ramme ham, og ikke oss. Han måtte selv bli synden personifisert hvis vi skulle bli frelst.

b) I Jesus viser dermed Gud oss sin personlighet. Gud er kjærlighet og ofrer seg selv for å frelse til og med sine fiender.

"Den som har sett meg, har sett Faderen», sa Jesus.

Jesus kom altså for å frelse oss fra seg selv. Gud som Person frelser oss fra og rammes av hans egen natur.

 

3) Likedan måtte Jesus dø, - likesom hvetekornet, - for at det fra hans død skulle komme nye "hvetekorn" som er av samme slag.

For bare slik kan vi tåle å leve i hans nærhet, og ikke rammes av hans hellighets-natur. Vi må være like hellige som ham selv, - av samme slag og vesen som ham selv.

Ved at Jesus døde kan vi bli født på nytt. Vi kan få hans liv, og dermed bli av samme slag som ham selv.

 

4) Adam og Gud hadde ikke et overgitt forhold til hverandre. Forholdet var aldri blitt prøvet, og ingen av dem hadde oppgitt noe som helst for den andre. Da Adam ble prøvet, oppgav han ikke muligheten til å «bli Gud lik».

Gjennom Jesu forsoning, så oppga Gud seg selv. Han overgav seg ubetinget til oss. Av kjærlighet overgav han seg ubetinget til oss for at vi skulle få gjøre med ham som vi ville. Og vi drepte ham.

Pga Jesu forsoning kan vi oppgi oss selv, og la vårt selv drepes ved å overgi oss ubetinget tilbake til Gud. 

En fullkommen kjærlighetsrelasjon, uten selviskhet, er blitt skapt. Vi kan nå elske, fordi han elsket oss først. Vi er ikke lenger en Adam eller Eva som lar oss friste av egne ambisjoner og fordeler. Vi er av Kristi vesen. Vi er hans brud!

Gjennom forsoningen skapes det en Jesu brud som er hans like, - av samme slag og vesen som ham selv. Og som derfor er Jesu like i relasjonen. 

 

Bibelen, - og verdenshistorien, - begynner med Adam og Eva i Edens hage. Den fortsetter med at Gud realiserer sin personlighet til fulle i forsoningen. Den avslutter med Lammets bryllup.

Guds plan og hensikt med skapelsen, - og med menneskene, - er snart oppfylt.

5 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Jeg tror nok ekteskapet mellom mann og kvinne er det rette..."de to skal være ett kjød" (1. Mos.), pluss at det kan være et bilde på Kristus og menigheten, som jeg før har skrevet. 

Angående å gifte seg, så ser vi alltid i Guds ord at dette bare gjøres mellom mann og kvinne, aldri noe annet. Da må vi vel anta at det er det som er rett? Hvis ikke man vil problematisere dette da....

Kommentar #52

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Angående å gifte seg, så ser vi alltid i Guds ord at dette bare gjøres mellom mann og kvinne, aldri noe annet. Da må vi vel anta at det er det som er rett? Hvis ikke man vil problematisere dette da....

Det vises tydelig i 1. Mos 1, 28

28 Gud velsignet dem og sa til dem: «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere! Dere skal råde over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over alle dyr som det kryr av på jorden.

Gud ber oss å fylle jorden.  Det skjer i ekteskapet og mellom mann og kvinne.

Guds ønske er å bygge Jesu legeme stort og sterkt nok til å vinne over Satan ved  Jesu 2. komme. Det blir ikke mange barn ved at menn ligger med menn.  Det er synd ikke minst da det er sterkt i strid med at Gud sier vi skal fylle jorden. 

Ondskapens kraft er stor og kampen om seieren er en hard kamp Gud vil vinne til slutt - det viser Jobs bok.

En kosmisk kamp for å frelse alle som Gud vil skal frelses.  

Ved Jesu komme ved jomfru Maria kunne Gud kun vinne over dødsrikets krefter ved svakhet, lidelse og ved å ta alle synder på seg.

Ved Jesu 2. komme,  kommer Gud motsatt.  Med allmakt, kraft og en herlighet Han vil gi sin flokk.  Da er Han sterk nok til å fjerne all ondskap og først da.

 

Kommentar #53

Sigurd Eikaas

29 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.
vordan kan vi vite at akkurat det monogame ekteskapet mellom mann og kvinne er det som gjenspeiler det himmelske?

Bibelen, Guds ord.

Kommentar #54

Sigurd Eikaas

29 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Jeg vet ikke om jeg vil gå så langt som å påstå at det kjødelige ekteskap mellom mann og kvinne her på jord er et avbilde på Kristus og menigheten ... til det er vel vårt (alles) kjød for skrøpelig?

Joda, vi er skrøpelige mennesker og ekteskapet funker ikke alltid etter Guds intensjon, - for å si det mildt. Men Gud skapte oss til mann og kvinne, og han innstiftet ekteskapet som en hellig pakt mellom dem. Og som sådanne tror jeg den er et profetisk avbilde av det himmelske.

Kommentar #55

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Å tro det er ikke dumt.

Uansett hva vi tror om det, så tro jeg det ikke er et spørsmål som angår vår frelse på noe vis. 

I går leste jeg forresten i Bibelen, finner det ikke igjen i farta, mener det var i predikantens bok...at vi mennesker er dyr! Det sto svart på hvitt! Dyr! Håper ikke noen tar dette til inntekt for evolusjonslæra! he he...

Kommentar #56

Sigurd Eikaas

29 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

Uansett hva vi tror om det, så tro jeg det ikke er et spørsmål som angår vår frelse på noe vis. 

I går leste jeg forresten i Bibelen, finner det ikke igjen i farta, mener det var i predikantens bok...at vi mennesker er dyr! Det sto svart på hvitt! Dyr! Håper ikke noen tar dette til inntekt for evolusjonslæra! he he...

Enig i det, at spørsmålet ikke er avgjørende for vår frelse. Men jeg tror at vi viser anerkjennelse og gir ære til denne Guds hensikt med skapelsen og mennesket, i den grad vi lever etter det.


Jeg går ut fra det er Fork 3,18-19 du tenker på:

Jeg tenkte med meg selv om menneskene:
        Gud prøver dem så de kan se
        at de i seg selv ikke er mer enn dyr.
   
 19 Den samme lagnad venter
        både mennesker og dyr.
        Den ene skal dø som den andre,
        samme livsånde har de alle.
        Mennesker har ingen fortrinn framfor dyr.
        For alt er tomhet.

Og joda, selvfølgelig tas det til inntekt for evolusjonslæren. Men legg merke til de innledende ordene, at dette var tanker som Forkynneren/Salomo selv gjorde seg, mens han grublet over meningen med livet og syntes at alt var bare tomhet. Han sier med andre ord ikke at dette er sannhet, bare at han tenkte slik i sin tilstand av mismot og depressive tanker. Tvert imot understreker han i vers 21 at han ikke vet: 

Hvem vet om menneskers ånd stiger opp, mens dyrenes ånd farer ned i jorden?

Man har dermed ikke noe grunnlag ut fra dette skriftstedet til å påstå at mennesket i utgangspunktet ikke er annet enn dyr, og at det først er når vi tar i mot Jesus og blir født på nytt at vi blir evige skapninger. Men man bruker det likevel for å "påvise" at Bibelen selv underbygger evolusjonsteorien, - dette at naturen selv frambrakte det mangfold og den kompleksitet som finnes i Jordens biologiske liv.

Men som det står skrevet, så ligger det hos mennesket at det heller gir ære til det skapte, enn til Gud.

Kommentar #57

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Helt rett, det var dette bibelordet jeg las angående at vi mennesker er dyr. 

Bare føye til: 

" 19 for det går menneskenes barn som det går dyrene...20 De farer alle til ett sted - de er alle blitt til av støv, og de vender alle tilbake til støvet".  ("Som den jordiske (Adam) var, slik er også de  jordiske"  1. Kor. 15, 48)

"Vende tilbake til støvet (jord)"...dette gjelder selvsagt vårt kjødelige syndelegeme, Paulus kaller det et fornedringslegeme. Det er ikke verdt å bli til annet enn støv. Det er dette legemet de vantro sørger over i en begravelse, slik Paulus sier. Det er jo derfor Jesus sa til Peter: "La de døde begrave de døde." Men for en troende er det ingen sorg at dette legemet blir til støv igjen...det er jo en glede! Vi er jo allerede satt i himmelen med Kristus (Ef. 2, 6). Vi skal jo oppstå i et herlighetslegeme likt Kristus sitt legeme! Jøss...det skal bli saker! Hvordan kan da vår begravelse være en sorg! HELT UMULIG!

En forkynner fortalte om en eldre mann som lå på sitt aller siste på et sykehus. Han lå og sang av hjertens fryd! Lege og sykepleiere skjønte ingen ting! Ut på gangen sto nærmeste familie...det ble litt forvirrende for å være inne med all syngingen. Og hva sang han? Jo: "Herren er min fergemann!" Jeg kan ikke sangen, men det var jo tydelig han gledet seg til at Herren skulle bringe ham hjem. Sorg? HELT UMULIG! Ikke for en troende, men for alle andre, dessverre.

" Som den himmelske (Kristus) er, slik skal også de himmelske (de frelste) være." Skal bli saker det!

1 liker  
Kommentar #58

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

"Adam och Eva-lutionen"

Publisert over 2 år siden

God overskrift...hva?

Er ikke mitt påfunn, men overskriften sier da ganske mye i forhold til skaperverket???

Overskriften har jeg fra DVD-pakke på 5 CD-er jeg kjøpte en gang. Den heter som sagt: "Adam og Eva-lutionen." Knallgod! Anbefaler den på det sterkeste for de som har problemer med å imøtegå evolusjonslæren. 

Den er laget av Anders Gærdeborn (svensk). 

Temaet for sereien er universets, livets og menneskenes historie ut fra Bibelens redegjørelse av skapelsen, synden og forsoningen.

Hvor troverdig er evolusjonslæren egentlig?

Er bibelsk skapelse et fornuftig alternativ?

Anders Gærdeborn har jobbet med spørsmål om Guds skapelse i  ca 30 år, en populær foredragsholder og har skrevet bok. Intelligent skapelsestro, som utfordrer evolusjonslæren. Han er utdannet fysiker og arbeider innen IT.

Noe for deg, Eikaas?

Kommentar #59

Sigurd Eikaas

29 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

En forkynner fortalte om en eldre mann som lå på sitt aller siste på et sykehus. Han lå og sang av hjertens fryd! Lege og sykepleiere skjønte ingen ting! Ut på gangen sto nærmeste familie...det ble litt forvirrende for å være inne med all syngingen. Og hva sang han? Jo: "Herren er min fergemann!" Jeg kan ikke sangen, men det var jo tydelig han gledet seg til at Herren skulle bringe ham hjem. Sorg? HELT UMULIG! Ikke for en troende, men for alle andre, dessverre.

" Som den himmelske (Kristus) er, slik skal også de himmelske (de frelste) være." Skal bli saker det!

Amen, amen! Så fantastisk hvordan hjertet hans var fylt av fryd! DHÅ gav visshet, - gav hans hjertes øyne lys, - om det han ikke kunne se med sine fysiske øyne eller sanse med sin fysiske kropp. Han så tvert i mot det som var sannere og virkeligere enn hans egen kropps tilstand.

" Som den himmelske (Kristus) er, slik skal også de himmelske (de frelste) være."

Skal i sannhet bli saker det!

Kommentar #60

Sigurd Eikaas

29 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Absolutt! :-)

Tror jeg har den et sted, men har aldri fått satt meg ned og sett den. Kjøpte den på en konferanse som svenske Genesis arrangerte i Hassleholm. Tror Anders Gærdeborn var en av foreleserne, og at det var svært interessant å høre på.

Og etter dine anbefalinger er det på tide at jeg finner den og ser den! :-)

Anbefaler ellers alle til å bli medlemmer i Origo Norge, og bli abonnenter på bladet Origo, som ofte har svært interessante, evolusjonskritiske og ID-dokumenterende, artikler. 

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
25 dager siden / 1500 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
5 dager siden / 1335 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
16 dager siden / 1096 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
12 dager siden / 997 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 785 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
rundt 1 måned siden / 466 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere