Bjørn Erik Fjerdingen

118    6832

Er det de fattige som er privligerte?

Det er ikke de rike som er privilegerte sier Jesus, men de fattige. Er det korrekt at de fattige er lykkeligere enn de rike? Det er vanskelig å ta imot noe nytt når hendene er fulle. Den fattigdom Jesus priser salig er en tilstand der mennesket fullt og helt føler seg liten.

Publisert: 17. jan 2018 / 436 visninger.

 

Jesaja 57 vers 15. Han vekker de ydmykes sinn til liv.

 

Det som Jesaja forteller om her har jeg selv opplevd. Den gangen alt var slutt, all stolthet og alle tanker om at jeg kunne greie meg selv var forsvunnet. Den gangen jeg i fjorten dager sto og ropte til Gud etter hjelp.

Den gangen jeg holdt på å dø og hvor jeg etter fjorten dagers rop til Gud om hjelp fikk frelse, fikk flere utrolige åpenbaringer om dødsriket, om det evige liv, om salme 23 hvor jeg fikk lov å hvile i de grønne enger å og kunne nyte Guds store herlighet og fikk lov å smake på det fantastiske evige liv som venter. På det som ikke kan utrykkes i ord, i hvert fall mangler jeg ord.

Der jeg fikk forstå at vi som mennesker ikke er alene i nøden. Der jeg fikk forstå at jeg som alle andre mennesker trenger å være nær Gud. Der jeg ble vist at meningen med livet er å være et lem på Jesus vår Herres legeme.

Der jeg ble pålagt å tilgi den jeg hatet og selv fikk oppleve tilgivelsens store, ja store nådegave. Ja, for en herlighet med stor H. Der jeg fikk forstå litt av evigheten, der jeg fikk forstå litt av hvor enorm stor Gud er og litt av hvor enorm stor hans kjærlighet er.

Der jeg fikk oppleve min egen litenhet, og der jeg ble fortalt at i Guds eget rike er virkelig den minste den største.

Der jeg fikk min aller største gave, frelse – Guds sanne ord i Bibelen – kjærligheten – og av alt jeg fikk, fikk jeg troens store gave og håp.

Jeg trekker fram Jesajas ord om ”Han vekker de ydmykes sinn til liv” over til saligprisningene hos Matteus. Det er ikke de rike som er privilegerte sier Jesus, men de fattige.

Det er jo provoserende og vanskelige ord, som mye annet i Bibelen.

Hvorfor er egentlig den fattige lykkeligere enn den rike? Og er det korrekt?

Den fattige er lykkelig fordi han ikke lenger har noe som skiller han fra Gud. Den fattige er åpen, naken, motstandsløs og fullstendig utlevert. Han har ingenting å forsvare.

Da Gud sender Jesus Kristus til verden for å gi menneskene det mest dyrebare han har, da er den fattige i en privilegert stilling, fordi den fattige har tomme hender. Det er vanskelig å ta i mot noe nytt når hendene på forhånd er fulle.

Den fattigdom Jesus priser salig er en tilstand der mennesket føler seg helt og holdent liten.

Et rikt menneske som vet at dets rikdom ikke betyr noe, kan også være lite. Det gjelder å være fattig å et dypt nivå.


Den som er fattig er åpen for kjærligheten.

Vanligvis er det mindre bitterhet, mindre strid og mindre sutring blant de fattige enn blant dem som ha i overflod. Mor Theresa skrev:

”I Calcutta arbeider våre søstre og brødre for de fattigste av de fattige, de som ikke er velkomne, ikke avholdt, de som er syke og døende, de spedalske og de små barna. Men jeg kan si at jeg aldri i løpet av disse 25 årene har hørt noen av disse fattige klage, forbanne eller jamre seg.”

Det er det menneske som forstår i hjertet at det trenger Gud og underkaster seg Han - som er salig.

Slik forstår jeg Jesaja 57,15 og saligprisningene.

4 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Tore Olsen

18 innlegg  4448 kommentarer

Takk for ditt levende vitnesbyrd

Publisert 5 måneder siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Den fattige er lykkelig fordi han ikke lenger har noe som skiller han fra Gud. Den fattige er åpen, naken, motstandsløs og fullstendig utlevert. Han har ingenting å forsvare.

I det siterte over ligger en hemlighet det tok meg mange år å forstå.

De gode ord du deler, Bjørn Erik, er lindrende for sjelen - et godt budskap. Jeg håper mange vil ta ditt vitnesbyrd til seg og lære seg den ydmykhet du viste. Mange kan gjennom åndelig utholdenhet og tro, i sitt rop til Gud, motta velsignelser som du har gjort.

2 liker  
Svar
Kommentar #2

Geir Wigdel

14 innlegg  1963 kommentarer

Men hvorfor oppfordres

Publisert 5 måneder siden

det da til å gi til de fattige dersom fattigdom er den mest salige tilstand?

1 liker  
Svar
Kommentar #3

Bjørn Erik Fjerdingen

118 innlegg  6832 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.
det da til å gi til de fattige dersom fattigdom er den mest salige tilstand?

Jeg skriver i innlegget:

"Den fattige er lykkelig fordi han ikke lenger har noe som skiller han fra Gud. Den fattige er åpen, naken, motstandsløs og fullstendig utlevert. Han har ingenting å forsvare.

Den fattigdom Jesus priser salig er en tilstand der mennesket føler seg helt og holdent liten.

Det gjelder å være fattig å et dypt nivå.

Den som er fattig er åpen for kjærligheten."

Samtidig viser jeg til Jes. 57, 15 til de de med de nedbrutte hjerter.

Selvsagt skal vi gi til de fattige - de som er materielt fattige, sultne og tørste osv.

De salige Jesus snakker om er de som omtales i Jesaja 57, 15 og i Bergprekenen.  De fattige i Ånden.

De materielt rike sier Jesus at det vil være vanskelig for dem å komme inn i Hans rike.  Og det omtaler jeg i innlegget slik:

"fordi den fattige har tomme hender. Det er vanskelig å ta i mot noe nytt når hendene på forhånd er fulle."


2 liker  
Svar
Kommentar #4

Anne Jensen

36 innlegg  4840 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

For mange år siden, inviterte jeg en person med på et kristent møte, Svaret var noe sånt som "nei takk, jeg har det bra som jeg har det".

Jeg tror det er lettere for folk å søke Gud, når det er eneste (kanskje siste) alternativ. Har hørt mange historier om desperate bønner som "Gud, dersom du finnes..." og hjelpen har kommet, kanskje i form av lydige etterfølgere av Jesus.

En del forkynnelse sier at fattigdom er en forbannelse og at "Gud har alle penga". Det er neppe et budskap som "går hjem" blant de fattige i Calcutta. Jeg tror heller det er verdens ånd og materialisme som har kommet inn i menigheten, forkledd som "velsignelse" og "åndelighet".

1 liker  
Svar
Kommentar #5

Tore Olsen

18 innlegg  4448 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
"fordi den fattige har tomme hender. Det er vanskelig å ta i mot noe nytt når hendene på forhånd er fulle."

Ny vin i ny skinnsekk, ny lapp på nytt kledebon.

2 liker  
Svar
Kommentar #6

Bjørn Erik Fjerdingen

118 innlegg  6832 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.

det da til å gi til de fattige dersom fattigdom er den mest salige tilstand?

Det aller beste er å forkynne Sannheten.  Evangeliet om frelse av nåde og evig liv ved  tro på Han som ble korsfestet for vår skyld - for at den som tror på Han skal få evig liv i paradis.

Svar
Kommentar #7

Bjørn Erik Fjerdingen

118 innlegg  6832 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
En del forkynnelse sier at fattigdom er en forbannelse og at "Gud har alle penga". Det er neppe et budskap som "går hjem" blant de fattige i Calcutta. Jeg tror heller det er verdens ånd og materialisme som har kommet inn i menigheten, forkledd som "velsignelse" og "åndelighet".

Enig Anne.

Den forkynnelsen du skriver om ovenfor var den jødene trodde på.  At de rike var de som var velsignet av Gud - fordi de var materielt vellykkede og rike.

Derfor måtte Bergprekenen være rene vranglæren for jødene, og særlig oppsiktsvekkende det Jesus sa til den rike mann som gikk bort - og det at i Hans rike var den sterkeste den svakeste - og den svakeste den sterkeste.  Det gjorde flertallet av jødene immune mot å tro at Jesus var den Messias de ventet på.

Og ikke minst at Jesus vant over dødsrikets krefter i sin svakhet og fornedrelse.  Det kunne de ikke tro på.  De tror det heller ikke i dag.

Svar
Kommentar #8

Bjørn Erik Fjerdingen

118 innlegg  6832 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Ny vin i ny skinnsekk, ny lapp på nytt kledebon.

Helt sant Tore!

Jeg minner også om en annen som kom til tro i farens stund:

Trenger mennesket Gud?  Gud som er kjærlighetens allmakt.  Gud som har sonet på korset for vår ufornuft og våre synder.  Eller står mennesket sterkest alene, med sin fornuft?

Gud kan ikke gjøre det onde.  Men hvordan handler Gud midt i terrorens og helvetes uhygge?  Gud kommer med håp, støtte, styrke og med bud om frelse til de som lider.  Han kommer med sin enorme kjærlighet.  

Aleksander Wat, en polsk poet som ble kastet i et bur sammen med 50 andre fanger og måtte stå månedsvis i en pøl av menneskelige ekskrementer, hadde en visjon om «djevelen i historien». «Det var der,» skriver han i Other World, «at jeg begynte å bli troende.» Alexander Wat ble troende, overlevde helvetet og ondskapen med helsen i behold.  Han kom til tro - og ble reddet fra helvetet til livet.  Gud var der og hjalp de svakeste - de reddeste - de som fryktet for sin eksistens. 

Alexander Wat beskriver da han merket djevelen i all sin grusomhet, da begynte han å bli en troende.

Hvorfor finner noen mennesker Gud midt i det ondes gjerninger.   I nærheten av slutten på sin eksistens.  Da mennesket kjenner dødsrikets og djevelens krefter, finner mange mennesker troen på Gud.

Hvor er Gud i grusomhetene?  Grusomhetene som er den ondes og menneskets ansvar og gjerninger.  Hvordan virker Gud hos mennesker i sorg, midt i tragedien?  Hvor er kjærligheten da det onde herjer med mennesker?

Gud er kjærlighet og kan bare gjøre det gode.  

I grusomhetene i den onde og gjennom våre onde gjerninger kommer Gud med trøst og styrke.  

Gud kommer til de som lider under ondskapen med ordene om og lovnadene om frelse og et evig liv i himmelen.  Der kommer den treene med hvile fra grusomhetene, til trøst å styrke og med sin kjærlighet.

"Du kan bare se klart med hjertet, det essensielle er skjult for øyet"

1 liker  
Svar
Kommentar #9

Tore Olsen

18 innlegg  4448 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

I grusomhetene i den onde og gjennom våre onde gjerninger kommer Gud med trøst og styrke.  

Gud kommer til de som lider under ondskapen med ordene om og lovnadene om frelse og et evig liv i himmelen.  Der kommer den treene med hvile fra grusomhetene, til trøst å styrke og med sin kjærlighet.

Tiltredes! I nødens stund har min Gud kommet meg til hjelp - mange ganger. Jeg er takknemlig.

1 liker  
Svar
Kommentar #10

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  13138 kommentarer

Vel, Ordsp. hevder at fattige ikke trues etter penger....

Publisert 5 måneder siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Er det korrekt at de fattige er lykkeligere enn de rike?

Fin tråd du har laget Bjørn Erik! Jeg kom til å tenke på den svenske trubaduren Bjørn Afzelius og låten: Du kan ingenting ta med deg dit du går... omtrent som hans svar på Jesus i Matt 19,29 eller Luk 9,61-62.

Men det står mye bra om rikdom også i Bibelen, særlig hos Forkynneren og i Ordspråkene ( Fork 5,18 - Ordsp 8,21 - Ordsp 11,4 - Ordsp 8,18 - Ordsp 13,8: Noen kan kjøpe seg fri  med rikdom, men den fattige blir ikke utsatt  for trusler.

Ordsp 13,11: Lettvunnet rikdom minker fort, den som samler jevnt og trutt,  får mer.

Jesaias 53.9 beskriver Jesu død slik: Da han var død,  fikk han sin grav blant urettferdige  og hos en rik, enda han ikke hadde  brukt vold og det ikke fantes svik  i hans munn.

Svar
Kommentar #11

Bjørn Erik Fjerdingen

118 innlegg  6832 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Takk for fine henvisninger Kjell.  

Luk 9, 61-62 - der er vers 62 ei litt lei nøtt.

   61 Det var også en annen som sa: «Jeg vil følge deg, Herre, men la meg først få si farvel til dem der hjemme.» 62 Men Jesus svarte: «Ingen som har lagt hånden på plogen og så ser seg tilbake, er skikket for Guds rike.»

Dette ser vi også i 1. Kong 19. 20 f da Elisja ble kalt til profet - og da det gjelder vers 62 viser det til Fil 3, 13.

Fil 3. 13 sier:

13 Mine søsken, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men én ting gjør jeg: Jeg glemmer det som ligger bak, og strekker meg etter det som er foran

Fil 3, 13 forklarer for meg Luk 9, 62.

Vi skal legge det gamle livet bak oss, og se framover å hvile i troen, i herligheten som et lem på Jesu legeme.  Slik at vi får evig liv i paradis.

1 liker  
Svar
Kommentar #12

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  13138 kommentarer

En god forklaring

Publisert 5 måneder siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Fil 3, 13 forklarer for meg Luk 9, 62.

Vi skal legge det gamle livet bak oss, og se framover å hvile i troen, i herligheten som et lem på Jesu legeme.  Slik at vi får evig liv i paradis.

Du fant en god forklaring Bjørn Erik, Jesus sa dette til sine disipler at de aldri skulle snu seg å se bakover (slik Lots kone gjorde), men på det som ligger foran dem, altså fremtiden var det han fokuserte på. De fleste har en tendens til å se bakover i tid på noe som egentlig ligger foran dem.

Svar

Siste innlegg

Vigslet rot
av
Stephanie Dietrich
20 minutter siden / 17 visninger
0 kommentarer
Hjerte for Afrika
av
Rannveig Bremer Fjær
rundt 1 time siden / 15 visninger
0 kommentarer
Judas anger!
av
Torbjørn Ustad
rundt 1 time siden / 35 visninger
1 kommentarer
En bokser hviler ut
av
Geir Tryggve Hellemo
rundt 2 timer siden / 80 visninger
1 kommentarer
Med ansvar for religion
av
Vårt Land
rundt 2 timer siden / 46 visninger
0 kommentarer
Verdiløse menn
av
Håvard Nyhus
rundt 15 timer siden / 491 visninger
8 kommentarer
SKAM, PRIDE OG BARNEHAGER
av
Øyvind Hasting
rundt 16 timer siden / 164 visninger
3 kommentarer
Venstres Høyre-problem
av
Berit Aalborg
rundt 19 timer siden / 307 visninger
2 kommentarer
Rett til liv - heile livet
av
Aase Maren Østgaard
rundt 21 timer siden / 682 visninger
4 kommentarer
Les flere

Lesetips

Vigslet rot
av
Stephanie Dietrich
20 minutter siden / 17 visninger
0 kommentarer
Hjerte for Afrika
av
Rannveig Bremer Fjær
rundt 1 time siden / 15 visninger
0 kommentarer
Avlatshandelen i Vennesla
av
Leif Gunnar Sandvand
rundt 23 timer siden / 1109 visninger
25 kommentarer
Bokanmeldelse med skylapper?
av
Lyder Storhaug
rundt 24 timer siden / 465 visninger
20 kommentarer
VGs karakterdrap
av
Bjarte Ystebø
1 dag siden / 581 visninger
6 kommentarer
Ute av verden
av
Andreas Ribe
2 dager siden / 2157 visninger
2 kommentarer
Les flere

Siste innlegg

Vigslet rot
av
Stephanie Dietrich
20 minutter siden / 17 visninger
0 kommentarer
Hjerte for Afrika
av
Rannveig Bremer Fjær
rundt 1 time siden / 15 visninger
0 kommentarer
Judas anger!
av
Torbjørn Ustad
rundt 1 time siden / 35 visninger
1 kommentarer
En bokser hviler ut
av
Geir Tryggve Hellemo
rundt 2 timer siden / 80 visninger
1 kommentarer
Med ansvar for religion
av
Vårt Land
rundt 2 timer siden / 46 visninger
0 kommentarer
Verdiløse menn
av
Håvard Nyhus
rundt 15 timer siden / 491 visninger
8 kommentarer
SKAM, PRIDE OG BARNEHAGER
av
Øyvind Hasting
rundt 16 timer siden / 164 visninger
3 kommentarer
Venstres Høyre-problem
av
Berit Aalborg
rundt 19 timer siden / 307 visninger
2 kommentarer
Rett til liv - heile livet
av
Aase Maren Østgaard
rundt 21 timer siden / 682 visninger
4 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Njål Kristiansen kommenterte på
Jo, Listhaug er politiker
5 minutter siden / 855 visninger
Bjørn Blokhus kommenterte på
Verdiløse menn
12 minutter siden / 491 visninger
Sigmund Svarstad kommenterte på
Verdiløse menn
16 minutter siden / 491 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
En bokser hviler ut
17 minutter siden / 80 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Ute av verden
40 minutter siden / 2157 visninger
Torbjørn Ustad kommenterte på
SKAM, PRIDE OG BARNEHAGER
41 minutter siden / 164 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Hva skal vi med De ti bud i 2018?
41 minutter siden / 440 visninger
Rune Staven kommenterte på
Judas anger!
42 minutter siden / 35 visninger
Rune Staven kommenterte på
Judas fulgte Jesus men gikk fortapt.
rundt 1 time siden / 690 visninger
Martin Sandstad kommenterte på
Jo, Listhaug er politiker
rundt 1 time siden / 855 visninger
Mette Solveig Müller kommenterte på
SKAM, PRIDE OG BARNEHAGER
rundt 1 time siden / 164 visninger
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
Jo, Listhaug er politiker
rundt 1 time siden / 855 visninger
Les flere