Lederartikkel Vårt Land

Prinsippløst av de blågrønne

En slik kamel hadde vi ikke trodd Venstre var i stand til å sluke.

Publisert: 17. jan 2018.

Slik vi skriver på nyhetsplass i dag, vil regjeringen i økende grad premiere bistandsland som sier ja til å ta imot returnerte asylsøkere fra Norge.

Direktør Ottar Mæstad ved Christian Michelsens Institutt advarer sterkt mot en slik utvikling i norsk bistandspolitikk.

Mæstad understreker at effektiv utviklingspolitikk betyr langsiktig satsing og nærvær over tid. Han mener denne koblingen undergraver den langsiktige måten Norge frem til nå har drevet bistandspolitikk. Dessuten mener han det er skadelig å føre en politikk som påskjønner mottakere ut fra om de «snill eller slem gutt».

Mæstad peker på at dette er et av flere eksempler på at innenrikspolitiske interesser trumfer argumenter for effektiv bistand. Per i dag har Norge returavtaler med 30 land. Landet Eritrea står nå øverst på regjeringens liste over land som Norge ønsker returavtale med. Eritrea som ofte blir omtalt som «Afrikas siste diktatur».

Slik situasjonen er i dag, er det flere svært problematiske sider ved å inngå en returavtale med Eritrea som utløser økte bistandsmidler. Eritrea har pålagt borgerne verneplikten eller såkalte nasjonaltjenesten som i verste fall kan vare livet ut. Eritreere mangler basale rettigheter som ytringsfrihet, organisasjonsfrihet, rettssikkerhet og andre grunnleggende menneskerettigheter. På den årlige listen fra organisasjonen Åpne Dører over land som forfølger kristne, kommer Eritrea på 6. plass. Likevel har Norge aktivt jobbet for en returavtale med Eritrea i mange år, med skiftende regjeringer.

Vi er av flere grunner dypt bekymret for at den blågrønne regjeringen ønsker økt kobling mellom retur og bistand. Både fordi norsk bistand vil bli forringet av at innenrikspolitiske hensyn går foran ønske om kvalitet i bistanden. Men også fordi dette vil være et økonomisk insentiv til diktaturer som Eritrea til å inngå avtaler med Norge.

Det er skuffende at denne tendensen blir forsterket når Venstre trer inn i regjeringen. En slik kamel hadde vi ikke trodd Venstre var i stand til å sluke.

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Har KrF sin egen lille planet ?

Publisert rundt 1 år siden

Den lille prinsen ble stadig forundret over hva menneskene engasjerer seg i

3 liker  
Kommentar #2

Øystein Røiseland

5 innlegg  18 kommentarer

Propaganda i Vårt Lan d

Publisert rundt 1 år siden

"En slik kamel hadde vi ikke trodd Venstre var i stand til å sluke", skriver Vårt Land både på førstesiden og på lederplass. Og når man velger slik ordbruk, får jeg svare: At Vårt Land skulle framstå som en slik politisk propaganda-avis som nå, det hadde jeg aldri trodd!

Vårt Land vet utmerket godt at et stort flertall i Stortinget står bak hovedlinjene i dagens asyl- og innvandringspolitikk, noe selvsagt også Venstre må forholde seg til, uansett om man er i regjering eller ikke. Og faktisk har man oppnådd enighet i regjeringsplattformen om å øke antallet kvoteflyktninger til Norge - det betyr nytt liv og en framtid for en god del mennesker (og i budsjettforhandlinger med KrF kan det kanskje økes ytterligere). For meg som venstrevelger er dette viktigere enn partiets omdømme. Det er grunn til å tro at også framtiden til endel av de såkalte oktober-barna kan være reddet. 

Uten regjeringsforhandlinger hadde ikke dette skjedd. Om Venstre hadde valgt å stå utenfor og fortsatt skrike ut sin protest mot Frp, så hadde det ikke hjulpet det grann - regjeringen ville uten problemer fått stortingsflertall for sine forslag på dette området. Og om det nå viser seg at man mot formodning skulle mangle flertall for enkelte innstramminger, så er jo det bare positivt sett fra mitt synspunkt - og Venstres stemmer i mindretall vil heller ikke ha ødelagt noe.

"Politikk er det muliges kunst", sier et gammelt ord, og det gjelder fremdeles. Når man i regjeringsplattformen også har  fått inn bl.a. viktige saker for klima, dyre- og miljøvern, pluss innsats for integrering, utdanning og nye arbeidsplasser, så skulle det bare mangle at man sa nei til tre statsråder og muligheter for direkte innflytelse på flest mulig områder. Det er jo derfor man har politiske partier og velger politikere. Det handler også om å ta ansvar - ikke bare snakke. 

Det er tydelig at vår kristelige dagsavis har valgt KrF som partiet kristne bør stemme på, og da undres jeg: Må KrF la være å gå i regjering med partier som ikke deler KrF's abortsyn (som jo også dreier seg om liv og død, og ville innebære å administrere dagens lovverk), fordi dette vil være å sluke kameler og gå på akkord? Selv om man kunne fått gjennomslag for mange andre deler av programmet? I så fall vil jo dagens fristilling være starten på en varig tilstand, og noe velgere bør merke seg.  

Mest leste

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere