Spaltist Espen Ottosen

Informasjonsleder Norsk Luthersk Misjonssamband

Den eneste vi skal frykte

Det finnes masse usunn religiøs frykt. Men kan kristendom eksistere uten en viss porsjon gudsfrykt?

Publisert: 17. jan 2018  /  1040 visninger.

Fredag 5. januar så det ut som om Vårt Land ville ta et generaloppgjør med religiøs frykt. Bildet på avisens forside var et utsnitt av Dommedag som ble malt på 1400-tallet. Maleriet består av ild og flammer samt en mengde nakne mennesker med skrekk i blikket. Det hele fremstår temmelig grotesk. Over bildet står teksten: «Frykt. Oppgjøret med den religiøse frykten».

Jeg kjente at både bilde og tekst engasjerte meg. I møte med oppslaget vil nok mange tenke at frykt for Gud utelukkende er noe negativt, og at løsningen må være å avlyse dommedag. Men kan vi kutte ut all forkynnelse om at Gud en gang skal komme igjen for å dømme levende og døde?

Ikke likegyldighet

Jeg tror på en god, barmhjertig og nådig Gud. Det gjør jeg ikke fordi jeg har mer lyst til å tro på en slik Gud enn en som er smålig og sint, men fordi Bibelen forteller oss at Gud først og fremst er kjærlighet.

Men hva betyr det, dypest sett, at Gud er god? Og hva er alternativet til en slik tro? Den jødiske forfatteren Elie Wiesel er kjent for å ha sagt at det motsatte av kjærlighet ikke er hat, men likegyldighet. Jeg tror sitatet ganske presist oppsummerer hvordan også Guds kjærlighet arter seg. Det kan ikke være ikke slik at Gud trekker på skuldrene i møte med ondskap. I så fall ville han ikke vært fullt og helt god.

For de som opplever seg som offer for andre menneskers ondskap, er det en trøst å vite at Gud står på den svakes side. Desto verre er det å befinne seg på den andre siden; å være den som svikter, krenker eller tråkker på et annet menneske. Problemet er at ingen av oss bare kan se på oss selv som passive ofre. Iblant er det vi som gjør galt mot andre.

Og da bør vi vel frykte Gud?

Lederes forventinger

Noen av de som særlig bør frykte Gud er religiøse ledere. I alle evangeliene er Jesus knallhard mot fariseerne, de som «binder sammen tunge byrder og lesser dem på menneskenes skuldrer, men selv vil de ikke røre dem med en finger» (Matt 23,4). Og han bruker sterke ord om den som «forfører én av disse små som tror på meg» (Matt 18,6).

Slik sett er det viktig å ta et oppgjør med usunt kristent lederskap. I Vårt Lands artikkel handler mye om frykten unge, idealistiske kristne kan kjenne for å svikte lederes forventninger. Et slikt tema bør tas på stort alvor.

Men gudsfrykt er noe annet enn frykt for mennesker. Akkurat det er Jesu poeng i et avsnitt i Matteus 10. Gjentatte ganger kommer oppfordringen «Frykt ikke». Jesus forteller at Gud vet når en spurv faller død til jorden og trøster disiplene med ordene: «Dere er mer verdt enn spurver». Samtidig sier han: «Frykt ikke for dem som dreper legemet, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller for ham som kan ødelegge både sjel og legeme i helvete!» (Matt 10,28).

Den siste setningen handler om Gud. Han er altså den eneste vi bør frykte.

Guds overvåkning

Å beskrive presist forskjellen på en sunn og usunn gudsfrykt er ikke uten videre så lett. Det henger også sammen med at vi mennesker er forskjellig. Tenk bare på hvor ulikt setningen «Gud ser deg alltid» kan oppleves. For noen er det trygt å vite at Gud har oversikt og kontroll. Andre opplever at setningen forteller om en streng Gud som overvåker oss.

Jeg tror at god og sunn gudsfrykt handler om ikke å redusere Gud til et middel, til den som utelukkende skal trøste meg, hjelpe meg og styrke meg – og som tar lett på min egoisme og selvopptatthet. En slik Gud kan med god grunn anklages for å være menneskeskapt.

Men hvis Gud er Gud, da er jeg liten og han stor. Da står jeg til ansvar for ham og det blir alvorlig å krenke ham i tanker, ord og gjerninger. Og det aller viktigste blir å forsikre meg om at jeg faktisk har tatt imot hans nåde og tilgivelse.

10 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Mirjam Syltebø Endalew

5 innlegg  3 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Hei Espen, 

Som du skriver er et oppgjør med synden nødvendig for å gi oppreisning til ofre for ondskap og undertrykkelse, og en forutsetning for forsoning og forvandling. Alle mennesker er både ofre for synd og syndere.

Men hvordan kan du vite at Matt 10.28 handler om Gud? Når jeg som bor i Etiopia hvor satan og satans krefter er en del av dagligtalen leser dette verset,  tenker jeg at det handler om djevelen. Det er han som ødelegger kropp og sjel i helvete. Jeg tror at djevelen  prøver å undergrave evangeliet ved å tilsløre seg selv, makten han har og synden i verden og i mennesket.

Gud blir menneske for å sette oss fri og han har overvunnet synden, satan og helvetes krefter. Jesus sier: Frykt ikke! Han hilser til og med de kristne lederne (disiplene) som har sviktet sitt kall og sitt oppdrag med fred ( Joh. 20, 19 og 20, 26, Luk. 24,36, Matt 28,10). 

Hilsen Mirjam.

3 liker  
Kommentar #2

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

Ondskap

Publisert rundt 2 år siden

I går fikk vi se en familie på 14. 12 barn var innestengt i hjemmet sitt, lenket til sengene noen også(California). Eldste var 29, men hadde kropp som et barn p.g.a underernæring/vold. Mange naboer hadde undret seg, men ingen meldte fra. Da 17 åringen rømte og ringte politiet reddet hen sine søsken fra en tidlig død. En helt. 

Vi tror godt om andre og ser det vi liker å se. Ondskap vil vi ikke møte. En journalist ble med på båttur og endte i deler på havet. 

Når ledere er høye på seg selv og skråsikre, slipper de unna med alt på grunn av sin posisjon. Vi tåler det meste for å sole oss i glansen av en skikkelse som gir seg ut for å være noe annet enn de de er bygget på (løgn og bedrag).

Jesus var fattig, ikke selvgod eller mektig. Han gjorde folk til mirakler. De sviktet og fornektet ham.  Vår tillit til Gud (godhet) er viktig for utviklingen i verden. Melde fra-redde andre.

2 liker  
Kommentar #3

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Espen Ottosen. Gå til den siterte teksten.
Den siste setningen handler om Gud. Han er altså den eneste vi bør frykte.

Hva legger du i å frykte?


Jeg "fryktet" mine foreldre, da de satte grenser. Å gjøre noe galt innebar at de forholdt seg til det, og som et barn som ønsker å glede sine foreldre så er det ikke godt å bli konfrontert med at en hadde gjort noe galt.


Men mine foreldre straffet meg ikke. Ikke slo de, ikke skrek de, ikke straffet de. 

Frykten var relasjonell, viten om at en hadde gjort noe galt, viten om at noen viste at du hadde gjort noe galt, viten at en måtte forholde seg til det man hadde gjort. Følelser som skam når en hadde gjort andre vondt, den gode skammen, den som gir mulighet for å rette opp, beklage, reparere.


Frykten for gud er ikke at våre handlinger blir sett, men at de blir straffet. Himmel - Helvete. Det skal du frykte. Ikke fordi det får deg til å se at du gjør noe galt, ikke fordi du kan få mulighet til å rette opp, men fordi du står ovenfor ondskap som vil deg vondt. Som vil påføre deg ondskap hvis du ikke underkaster deg.

Djevelen, en av guds engler, fungerer som et skalkeskjul får å kunne gjøre gud hvit. Men Gud er en del av dette bildet. Han kan også redde deg fra helvete, prisen er at du tror på han. Han har altså makt til å stå imot djevelen, og utøver den i bytte for hva? Dyrkelse?


1 liker  
Kommentar #4

Vidar Hovden

0 innlegg  3 kommentarer

Synd som krenkelse av Gud

Publisert rundt 2 år siden

Jeg er enig i at det er et feilspor å avlyse dommen, og å bagatellisere synden. En teologi som ikke tar på alvor det ondes realitet og kompleksitet, er etter mitt hode en svak teologi. Likevel, å forstå synd først og fremst som en krenkelse av Gud, trenger i beste fall en presisering. Gud er ikke krenket eller vred over synd på egne vegne. Han er ikke en finkulturell "soss" der i oppe i himmelen, som reagerer med sinne når noen spiller Bono i stedet for Bach, eller maler med blå når han vil ha grønn. Gud, som Skaper og Frelser, reagerer mot synd, fordi synder det som dypest sett ødelegger livet og verden. Synd er krenkelse av nesten, urettferdighet, undertrykkelse, fangenskap. Synd er det som er "sykt" med oss mennesker og vår verden. Så når Gud reagerer mot synd, reagerer han på vegne av den undertrykte, krenkede, og sårede. "Det dere gjorde mot en av disse mine minste søsken, gjorde dere mot meg." (Matt 25,40). 

2 liker  
Kommentar #5

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Mirjam Syltebø Endalew. Gå til den siterte teksten.
Men hvordan kan du vite at Matt 10.28 handler om Gud?

Disiplene gjøres klare for sin gjerning.  Det ser vi av versene foran.  De får beskjed av Jesus om ikke å frykte menneskene, fordi Gud er med dem.  

Vi ser vel her noe martyrene forsto.  De fryktet mer å miste frelsen, at deres ånd skulle gå fortapt osv. enn å si nei til Gud og til Jesus.

Det var sikkert ikke lett å forstå Ordene før etter oppstandelsen og pinsedagen. Det gjaldt nok også for disiplene.  Martyrene forsto Matt 10, 28 er min forståelse.

For oss i dag er det en påminnelse om at vi skal elske vår neste og våre fiender -  at vi også må kjempe for å beholde troen slik at vi når målsnøret og får seierskransen.

 

Kommentar #6

Espen Ottosen

151 innlegg  347 kommentarer

Djevelen skal selv kastes i helvete

Publisert rundt 2 år siden
Mirjam Syltebø Endalew. Gå til den siterte teksten.
Men hvordan kan du vite at Matt 10.28 handler om Gud? Når jeg som bor i Etiopia hvor satan og satans krefter er en del av dagligtalen leser dette verset,  tenker jeg at det handler om djevelen.

Hei Mirjam og takk for spørsmål

Det er jo ikke bare enkelt å fastslå hvem Jesus sikter til når han altså taler om "han som kan ødelegge både sjel og legeme i helvete" (Matteus 10,28). I Lukas 12,7 står de tom han som "har makt til ... å kaste i helvete".

Men min vurdering er at det ikke kan være snakk om djevelen. I lys av Bibelens mange tekster om djevelen, virker det som om hans makt er mer begrenset. Han kommer for å "stjele og myrde og ødelegge" (Joh 10,10) og han ønsker å forføre mennesker. Men på dommens dag skal han kastes helvete (Joh 20,10). Og når Gud altså har den makten, så rimer det dårlig at Jesus i andre tekster gir djevelen en slik makt.

For øvrig står det ganske ofte i Bibelen at vi faktisk skal frykte Gud (Jer 10,7; Åp 14,7; 15,4). Men det er snakk om en god og sunn frykt. Gamle kristne skilte mellom trellefrykt (usunn frykt for Gud fordi man ikke har sin sak i orden med ham) og ærefrykt (som alle mennesker bør ha fordi Gud er hellig og mektig).

4 liker  
Kommentar #7

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Det var sikkert ikke lett å forstå Ordene før etter oppstandelsen og pinsedagen. Det gjaldt nok også for disiplene.  Martyrene forsto Matt 10, 28 er min forståelse.

For oss i dag er det en påminnelse om at vi skal elske vår neste og våre fiender -  at vi også må kjempe for å beholde troen slik at vi når målsnøret og får seierskransen.

Jesus selv levde opp til Matt 10, 28 da Han lot seg nedverdige av menneskene.  

Da Han ble torturert, nedverdiget og korsfestet.  Han fryktet Gud kan en si, mer enn menneskenes nedlatentenhet, mer enn menneskets dom.  Han fikk seierskransen og mer til.  Han sitter i dag ved Guds høyre hånd og Han skal komme tilbake for å reise de døde - Hans flokk, opp til evig liv i Hans rike.

Kommentar #8

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

Jesus møtte ondskapen og fordommene

Publisert rundt 2 år siden

Ondskapen vil alltid være en del av menneskenes liv, og termen "du skal ...elske din fiende", utelukker ikke skyld og straff.

1 liker  
Kommentar #9

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Tove S. J Magnussen. Gå til den siterte teksten.
"du skal ...elske din fiende", utelukker ikke skyld og straff.

Jesus viser oss hvordan vi skal elske våre fiender.  Det er å tilgi dem og be for dem.

Luk 23, 34

34 *Men Jesus sa: «Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør.»

Kommentar #10

Kåre Kvangarsnes

13 innlegg  932 kommentarer

Tilgivelse under Loven(jødane) og under Nåden(vi)

Publisert rundt 2 år siden
Tove S. J Magnussen. Gå til den siterte teksten.
Ondskapen vil alltid være en del av menneskenes liv, og termen "du skal ...elske din fiende", utelukker ikke skyld og straff.

Ikke for å avspore eller starte en ny debatt:

 "Men når dere står og ber og har noe å anklage en annen for, så tilgi ham, for at deres Far i himmelen kan tilgi dere misgjerningene deres.26 *Men om dere ikke tilgir, skal heller ikke deres Far i himmelen tilgi deres misgjerninger.•»

Dersom din bror gjør en synd, så tal ham til rette, og hvis han angrer, så tilgi ham. 4 Ja, om han synder mot deg sju ganger på samme dag og sju ganger kommer til deg og sier: ‘Jeg angrer’, så skal du tilgi ham.»

Disse to versa fra evangeliene viser: Tilgivelse under Loven: Den er kondisjonell, dvs. hvis du ikke tilgir, blir du heller ikke tilgitt av Gud.

Tilgivelse under Nåden : Dine synder er alt tilgitt. Du skal derfor ikke tilgi fordi du kan forvente straff om du ikke tilgir fiendene dine eller din bror, men du skal prøve å tilgi i takknemlighet for at  Gud allerede  har tilgitt deg  og sonet alle dine synder:

"Vær gode mot hverandre, vis medfølelse og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus."( Efeserne 4: 32)

Be it known unto you therefore, men and brethren, that through this man [Jesus Christ] is preached unto you the forgiveness of sins: and by Him all that believe are justified from all things, from which ye could not be justified by the law of Moses” (Acts 13:38,39).1 liker  
Kommentar #11

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.

Frykten for gud er ikke at våre handlinger blir sett, men at de blir straffet. Himmel - Helvete. Det skal du frykte. Ikke fordi det får deg til å se at du gjør noe galt, ikke fordi du kan få mulighet til å rette opp, men fordi du står ovenfor ondskap som vil deg vondt. Som vil påføre deg ondskap hvis du ikke underkaster deg.

Djevelen, en av guds engler, fungerer som et skalkeskjul får å kunne gjøre gud hvit. Men Gud er en del av dette bildet. Han kan også redde deg fra helvete, prisen er at du tror på han. Han har altså makt til å stå imot djevelen, og utøver den i bytte for hva? Dyrkelse?

Vi har et veldig forskjellig bilde av Gud. Da jeg var i slutten av tenårene så fikk jeg oppdage Gudsfrykt. Jeg hadde lyst til å selvskade meg, men Gud ga meg ikke lov. Han ga meg en frykt som jeg kjente var god og kjærlig og jeg turte ikke å  gjøre imot Gud, det var som en sorts ild traff meg i magen. Den var ikke vond, men jeg turte ikke å gjøre imot Gud. Kjente også  at det var godt med grenser, noe jeg ikke var vant med.

Da Gud ble veldig virkelig for meg så kom også djevelen og anklaget meg for mine synder. Jeg følte at jeg ikke kunne vær sammen med Gud når jeg hadde gjort disse onde tingene, og følte at det skilte meg fra Gud, og jeg  var veldig lei meg for det. Men Jesus kom hele tiden og minte meg på at han hadde tatt min synd på seg. En gang jeg var veldig lei meg fordi jeg ikke følte jeg kunne være med Gud så opplevde jeg at Jesu blod dusjet hele meg. 

Om Gud hadde villet straffe oss slik du skriver så hadde ikke han sendt Jesus for å frelse oss fra vår synd.

Og det kan for utenforstående virke som om Gud ønsker å dyrkes. Men det er fordi dere ikke har opplevd Gud. Å dyrke Gud er å elske kjærligheten. Man får kjempemye kjærlighet tilbake, mye mer enn det vi klarer å gi. Gud har kjærlighet for alle, også for de som ikke dyrker Gud. Men de ser det ikke. Å dyrke Gud er å åpne opp sitt hjerte for Gud og bli fyllt av Guds kjærlighet.  

Vi elsker fordi han elsket oss først

4 liker  
Kommentar #12

Kjetil Kringlebotten

17 innlegg  699 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Mirjam Syltebø Endalew. Gå til den siterte teksten.
Men hvordan kan du vite at Matt 10.28 handler om Gud?

Fordi djevelen ikkje har makt til å øydeleggje sjela. Å hevde at han innenar ei slik makt er å guddomleggjere han. Han er ein skapning som alle andre skapningar. Han er ikkje Gud.

1 liker  
Kommentar #13

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.
Vi elsker fordi han elsket oss først

Du er trygg fordi du tror, i henhold til din tro. Hva med de som ikke tror? Fra deres perspektiv? Hvor er kjærligheten?

Kommentar #14

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Veldig bra !

Publisert rundt 2 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.

Da Gud ble veldig virkelig for meg så kom også djevelen og anklaget meg for mine synder. Jeg følte at jeg ikke kunne vær sammen med Gud når jeg hadde gjort disse onde tingene, og følte at det skilte meg fra Gud, og jeg  var veldig lei meg for det. Men Jesus kom hele tiden og minte meg på at han hadde tatt min synd på seg. En gang jeg var veldig lei meg fordi jeg ikke følte jeg kunne være med Gud så opplevde jeg at Jesu blod dusjet hele meg. 

Om Gud hadde villet straffe oss slik du skriver så hadde ikke han sendt Jesus for å frelse oss fra vår synd.

Og det kan for utenforstående virke som om Gud ønsker å dyrkes. Men det er fordi dere ikke har opplevd Gud. Å dyrke Gud er å elske kjærligheten. Man får kjempemye kjærlighet tilbake, mye mer enn det vi klarer å gi. Gud har kjærlighet for alle, også for de som ikke dyrker Gud. Men de ser det ikke. Å dyrke Gud er å åpne opp sitt hjerte for Gud og bli fyllt av Guds kjærlighet.  

Vi elsker fordi han elsket oss først

Her forklarer du hvordan Gud er.
Det er ikke Gud som fordømmer når vi gjør feil i livet.Det er djevelen som er anklageren.
Det foregår en kjempemisforståelse innen kristen forkynnelse der det snakkes om en Gud som straffer og fordømmer når vi gjør våre feilsteg.
Dette er en GROV feil som pålegger folk fordømmelse og plager som fører dem BORT fra Gud og ikke TIL Gud.

Jesus kom for å vise hvordan Gud er full av nåde og miskunnhet,men det vi hører fra bokstavtro forkynnere er dom og anklager der de går djevelens ærend og plager mennesker uten grunn.


4 liker  
Kommentar #15

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.
Om Gud hadde villet straffe oss slik du skriver så hadde ikke han sendt Jesus for å frelse oss fra vår synd.

Veldig fint Randi.  Og oppklarende.

1 liker  
Kommentar #16

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Du er inne på noe veldig viktig her.

Publisert rundt 2 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.

Frykten for gud er ikke at våre handlinger blir sett, men at de blir straffet. Himmel - Helvete. Det skal du frykte. Ikke fordi det får deg til å se at du gjør noe galt, ikke fordi du kan få mulighet til å rette opp, men fordi du står ovenfor ondskap som vil deg vondt. Som vil påføre deg ondskap hvis du ikke underkaster deg.

Djevelen, en av guds engler, fungerer som et skalkeskjul får å kunne gjøre gud hvit. Men Gud er en del av dette bildet. Han kan også redde deg fra helvete, prisen er at du tror på han. Han har altså makt til å stå imot djevelen, og utøver den i bytte for hva? Dyrkelse?

I kristen forkynnelse er frykt forbundet med straff og skyld.Dette har blitt sauset sammen med at Gud liksom skulle bli vred på mennesker fordi de gjorde imot de budene mennesker påstår kommer fra den samme Gud.

Jeg tror og mener at dette blir helt feil.
Om Gud pålegger underkastelse med trusler om straff OM du ikke gjør det,er han ikke god men ond.
Men det som er greia er at det er Jesus som kom for å vise hvem Gud er...og hvordan rimer da dette med hvordan Jesus møtte mennesker i ren kjærlighet UTEN fordømmelse ?
Han fordømte heller ikke de som gjorde forferdelige ting mot han....Han sa da soldatene hånet ham da han hang på korset:"Tilgi dem for de vet ikke hva de gjør".
Han helbredet soldaten da Peter tok sverdet og hugg øret av soldaten som pågrep ham i Getsemane hage.
Hvordan i all verden kan dette rime med at vi skal frykte Gud som en straffende schisofren gubbe som krevet full underkastelse ellers kommer jeg og tar deg ?

1 liker  
Kommentar #17

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Er det meningen ?

Publisert rundt 2 år siden
Espen Ottosen. Gå til den siterte teksten.
Men hvis Gud er Gud, da er jeg liten og han stor. Da står jeg til ansvar for ham og det blir alvorlig å krenke ham i tanker, ord og gjerninger. Og det aller viktigste blir å forsikre meg om at jeg faktisk har tatt imot hans nåde og tilgivelse.

Skal vi gå rundt med hodet bøyet og blikket nedslått i frykt for en sinna Gud som raskt er på pletten hver gang vi har "krenket" ham ved å gjøre feilsteg ?

Hvem var det som tok all verdens krenkelser og synd på vegne av ALLE mennesker ?
Eller gjorde ikke Jesus jobben fullt ut selv om han sa "det er fullbragt" ?

Har ikke Gud forsonet verden med seg selv gjennom Jesus ?

Er det riktig at "du står til ansvar for Gud" for de syndene Jesus allerede HAR tatt bort ?
Er det ikke heller sånn at vi skal og kan ha frimodighet til å gå med blikket OPP og i frimodighet snakke med Jesus hver gang vi har problemer og gjør feil ?

2 liker  
Kommentar #18

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Kjærligheten omfatter alle.

Publisert rundt 2 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Du er trygg fordi du tror, i henhold til din tro. Hva med de som ikke tror? Fra deres perspektiv? Hvor er kjærligheten?

Det er ingen forskjell på de som tror og de som ikke tror at de tror.

Det er dette som har gjort det så vanskelig på grunn av den forkynnelsen mennesker har hørt i all tid.
Man må liksom oppnå gunst hos Gud FØR man fortjener å få kjærlighet.

Dette blir helt hårreisende feil.
Vi ER allerede tilgitt på grunn av Jesus.
Det er bare å ta imot gaven uten betingelser og si TAKK.

Uansett hva man tror skal til av prestasjoner finnes det ikke slike krav fra Gud.

2 liker  
Kommentar #19

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Du er trygg fordi du tror, i henhold til din tro. Hva med de som ikke tror? Fra deres perspektiv? Hvor er kjærligheten?

Gud elsker alle mennesker og ønsker at de skal ta imot Hans nåde. Jeg tror at alle vil få tilbudet om Guds nåde.  Gud har gjort det mulig for oss å være i Hans nærhet, selv om ingenting ondt klarer å være i Guds nærvær. Gud vasker oss rene i Jesu blod. Jeg tror Jesus kommer til å gjøre alt i sin makt for å frelse alle mennesker. Men han kan ikke gjøre noe med mennesker som ikke vil. Men jeg tror tilbudet vil stå åpent, og han venter og er veldig tålmodig. 

Du spør hvor er kjærligheten. Ser du ikke Guds kjærligheten til alle mennesker i alt dette?

4 liker  
Kommentar #20

Greta Aune Jotun

169 innlegg  1181 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Det er bare å ta imot gaven uten betingelser og si TAKK.

Ja, men hva så? Hva  med de som takker for tilgivelsen og fortsetter å leve som om Kristus, Guds Ord, ikke angår dem?  

1. Skal vi av hjertet ønske å leve som vår Far forkynte for oss, gjennom sine profeter, Sønnen, evangelister og apostler? 2. Eller skal vi fortsette å leve som om Guds Ord er ugyldig, så nåden kan bli større og større? 3a.  Er hva Paulus og de andre apostlene forkynte  regnet for å være uaktuell forkynnelse i dag? 3b. Hvis ja; gjelder heller ikke Kristus-sitatene i Joh. 14:15 og Luk. 10:16?

4.  Skal vi ikke leve et liv til ære for Kristus - jage etter helliggjørelse - av kjærlighet til Ham som  døde for oss? 

Kan du svare enten ja eller nei på spørsmålene mine?  Det behøver ikke å ta lang tid om du kjenner Skriftene. På forhånd takk.

3 liker  
Kommentar #21

Marianne Solli

17 innlegg  1547 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Tove S. J Magnussen. Gå til den siterte teksten.
 Vår tillit til Gud (godhet) er viktig for utviklingen i verden. Melde fra-

Guds rike er inneni eder, er det et bibelord i Lukas som sier.

Kommentar #22

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Ja og hva er din oppgave ? Fordømme dem ?

Publisert rundt 2 år siden
Greta Aune Jotun. Gå til den siterte teksten.

Ja, men hva så? Hva  med de som takker for tilgivelsen og fortsetter å leve som om Kristus, Guds Ord, ikke angår dem?  

1. Skal vi av hjertet ønske å leve som vår Far forkynte for oss, gjennom sine profeter, Sønnen, evangelister og apostler? 2. Eller skal vi fortsette å leve som om Guds Ord er ugyldig, så nåden kan bli større og større? 3a.  Er hva Paulus og de andre apostlene forkynte  regnet for å være uaktuell forkynnelse i dag? 3b. Hvis ja; gjelder heller ikke Kristus-sitatene i Joh. 14:15 og Luk. 10:16?

4.  Skal vi ikke leve et liv til ære for Kristus - jage etter helliggjørelse - av kjærlighet til Ham som  døde for oss? 

Kan du svare enten ja eller nei på spørsmålene mine?  Det behøver ikke å ta lang tid om du kjenner Skriftene. På forhånd takk.

Om noen fortsetter å gjøre noe som du anser som feil og synd forandrer ikke det at all synd..også den de gjør ER soner for av Jesus.
Så kan du velge å fordømme folk om du vil..det er ditt valg om du ønsker å ha fordømmelsens tjeneste.
Det disse vil oppdage etter hvert er at slikt ikke lønner seg,og bare vil få konsekvenser for dem...kroppslig,sjelelig og åndelig på sikt.

Jo det lønner seg å leve etter vår gjenfødte ånd fordi DET gir frukt åndelig,sjelelig og kroppslig.
MEN,greia er at disse følgene IKKE er noe Gud pålegger oss som en straff for våre feiltrinn,men er en følge av det vi velger.Det er altså å slippe til den onde i vårt liv.
2 liker  
Kommentar #23

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Om noen fortsetter å gjøre noe som du anser som feil og synd forandrer ikke det at all synd..også den de gjør ER soner for av Jesus.
Så kan du velge å fordømme folk om du vil..det er ditt valg om du ønsker å ha fordømmelsens tjeneste.
Det disse vil oppdage etter hvert er at slikt ikke lønner seg,og bare vil få konsekvenser for dem...kroppslig,sjelelig og åndelig på sikt.

Jo det lønner seg å leve etter vår gjenfødte ånd fordi DET gir frukt åndelig,sjelelig og kroppslig.
MEN,greia er at disse følgene IKKE er noe Gud pålegger oss som en straff for våre feiltrinn,men er en følge av det vi velger.Det er altså å slippe til den onde i vårt liv.

Bra Rune!

Den inngangen til evangeliet som du forklarer er jeg enig i. Ikke desto mindre er synd uantagelig for Gud, så jeg synes det er for drøyt å kalle synder som mennesker gjør for fordømmelse av mennesket. Jesus Kristus påviste hva synder var og mante til omvendelse, ikke for å fordømme men for å frelse.

Vi er nødt til å vite hva synd er, og derved holde oss vekk fra det. Så får vi tåle sannheten om oss selv, både den gode og den onde delen, for til frelse trenger vi.

Da er hvilen i Kristus vår redning, slik som Randi sier.

3 liker  
Kommentar #24

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Uansett hva man tror skal til av prestasjoner finnes det ikke slike krav fra Gud.

"27 En ren og usmittet gudsdyrkelse for Gud og Faderen er dette: å se til farløse og enker i deres trengsel, å holde sig selv uplettet av verden."

Viser dette verset til en relasjon eller en prestasjon?

2 liker  
Kommentar #25

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.

Gud elsker alle mennesker og ønsker at de skal ta imot Hans nåde. Jeg tror at alle vil få tilbudet om Guds nåde.  Gud har gjort det mulig for oss å være i Hans nærhet, selv om ingenting ondt klarer å være i Guds nærvær. Gud vasker oss rene i Jesu blod. Jeg tror Jesus kommer til å gjøre alt i sin makt for å frelse alle mennesker. Men han kan ikke gjøre noe med mennesker som ikke vil. Men jeg tror tilbudet vil stå åpent, og han venter og er veldig tålmodig

Jeg tror ikke, og lite tyder på at jeg kommer til å gjøre det. Det er verdt en evighet i helvete/ikke eksistens, for av alle "synder" jeg kan gjøre så er det kun det å ikke tro på noen som ikke gjør seg kjent som fører til noe slikt. 

Det er knappest greit eller bygget på kjærlighet.

1 liker  
Kommentar #26

Kjell G. Kristensen

86 innlegg  13843 kommentarer

Det eneste jeg kan se

Publisert rundt 2 år siden

Er at loven er av Ånden, mens jeg er solgt som slave til synden (Rom.7.14f.) - for det skapte ble underlagt forgjengeligheten, ikke frivillig, men fordi Gud ville det slik. Likevel er der et håp for at det skapte skal bli frigjort fra slaveriet under forgjengeligheten og få den frihet som Guds barn skal eie i herligheten. (Rom.8.20-21)

Frykten gjelder for de som er uten kjærligheten (Matt 24,12 viser til 2 Tim 3,1ff) for som det står i 1.Joh.4.18: I kjærligheten finnes det ikke frykt: Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. For frykten bærer straffen i seg, og den som frykter, er ikke blitt fullendt i kjærligheten. 

Og sånn er det bare...

Kommentar #27

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Hvorfor skriver du bra ?

Publisert rundt 2 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.

Bra Rune!

Den inngangen til evangeliet som du forklarer er jeg enig i. Ikke desto mindre er synd uantagelig for Gud, så jeg synes det er for drøyt å kalle synder som mennesker gjør for fordømmelse av mennesket. Jesus Kristus påviste hva synder var og mante til omvendelse, ikke for å fordømme men for å frelse.

Vi er nødt til å vite hva synd er, og derved holde oss vekk fra det. Så får vi tåle sannheten om oss selv, både den gode og den onde delen, for til frelse trenger vi.

Da er hvilen i Kristus vår redning, slik som Randi sier.

Er jeg din elev eller noe ?

Det du skriver er som om omvendelse fra synd fremstår som en prestasjon for å oppnå frelse.
Synden er at vi ikke tror på Jesus i hovedsak.
At mennesker sliter med ting er ikke verre enn om en prektig predikant  står med glorie over hodet og messer om hvor mye grove synder det finnes i verden.Bare ikke i HANS verden.Å bli helt feilfrie blir ingen noensinne i denne verden.

Tror du Tore Olsen at det vil hjelpe deg å henge opp navnet på alle synder du vet om på en tavle på veggen og ha det med i lomma som huskelapp slik at du med din hjerne vil kunne huske på å oppfylle Guds lov for at Gud skal bli mer fornøyd med deg ?
Er det ikke Guds rike i din ånd som skal minne deg på hvordan du skal leve ?
Vil du da bli mer opptatt av å se hvordan din neste tråkker feil eller blir det nøye om du sjøl har nok med ditt eget ?
Forresten.....Er ikke den nye ånd vi har på innsiden ren nok for Gud når vi vet at den ER Guds rike i oss ?
Kan våre kroppslige gjerninger gjøre noe fra eller til med vår frelse ?
Eller vil vår forgjengelige kropp leve videre når vi dør ?

Du skjønner nok hvorfor jeg spør....1 liker  
Kommentar #28

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

FRYKT OG KJÆRLIGHET

Publisert rundt 2 år siden

 Dette er skrevet til de troende, de som kjente sannheten:


"I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at Gud har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder."  1. Joh. 4, 10.


"Frykt er ikke i kjærligheten, men kjærligheten driver frykten ut. For frykten har med STRAFF å gjøre, og den som frykter, er ikke blitt fullkommen i kjærligheten. Vi elsker FORDI han elsket oss først." v. 18-19.


"Men Gud, som er rik på miskunn, har, på grunn av SIN STORE KJÆRLIGHET som han elsket OSS med, gjort oss levende med Kristus, vi som var døde ved våre overtredelser

Av nåde (helt ufortjent!) er dere frelst." Ef. 2, 4-5

3 liker  
Kommentar #29

Kjell G. Kristensen

86 innlegg  13843 kommentarer

Ja...!!!

Publisert rundt 2 år siden
Marianne Solli. Gå til den siterte teksten.
Guds rike er inneni eder, er det et bibelord i Lukas som sier.

Og slik står det skrevet i Matteus om når det ankommer; Om nå Satan driver ut Satan, er han kommet i strid med seg selv. Hvordan kan da riket hans bli stående? Og om det er ved Beelsebul (se Matt 10,25) jeg driver ut de onde åndene, hvem er det da deres egne folk driver dem ut ved? Derfor skal deres egne dømme dere.

Men er det ved Guds Ånd jeg driver ut de onde åndene, da har jo Guds rike nådd fram til dere.

For å forstå disse ordene må man følge de versene som har med de onde/ urene ånder å gjøre (Åp.16.13-15), altså når Satan faller i Luk.10.18 - v19 og får straks  en makt til å tråkke på slanger og skorpioner, og sikkert det med å helbrede syke osv. (Mark.16.18, Apg.4.30 og 5.16 som er tegnet på Jesu komme)

Luk.10.18 har også sammenheng med det som skjer i Åp.12.9 (fra v7f.) Når slike under er kommet, da vet vi at Guds rike er her nede på jorden.

(2 Kor 11,13-15, =  Luk 9,49-50: Da grep Johannes ordet: «Mester, vi så en som drev ut onde ånder i ditt navn, og vi forsøkte å hindre ham, siden han ikke er i følge med oss. Men Jesus svarte: «Dere skal ikke hindre ham! Den som ikke er mot dere, er med dere.)

Kommentar #30

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.

Jeg tror ikke, og lite tyder på at jeg kommer til å gjøre det. Det er verdt en evighet i helvete/ikke eksistens, for av alle "synder" jeg kan gjøre så er det kun det å ikke tro på noen som ikke gjør seg kjent som fører til noe slikt. 

Det er knappest greit eller bygget på kjærlighet

Hva helvete er vet vi ikke så mye om, fordi bibelen taler i bilder. Bibelen forteller mer om hvem Gud er. At han er hellig og ikke noe urent kan være i hans værvær. Og at bare den som er rene av hjertet kan se Gud. Om helvete er å være borte fra Gud noe som vil si borte fra alt lys og fra Kjærligheten eller om helvete er å være i Guds nærvær  med synd, hvor man kjenner seg uren el. Det vet jeg ikke. Men jeg tror ikke helvete er et tortursted Gud har laget. Det er nemlig ikke Guds natur å lage noe slikt, fordi han er god, og han vil  ikke noen ondt. Han gjemmer ikke på det onde. Bibelen sier at Gud ER Kjærlighet. Ikke bare at han har, men han er. 

Kjærligheten sier Paulus er:

    4 Kjærligheten er tålmodig,  kjærligheten er velvillig,
          den misunner ikke,  skryter ikke,  er ikke hovmodig.
         
    5 Kjærligheten krenker ikke,  søker ikke sitt eget,
          er ikke oppfarende  og gjemmer ikke på det onde.
         
    6 Den gleder seg ikke over urett,
          men har sin glede i sannheten.
         
    7 Kjærligheten utholder alt, tror alt,  håper alt, tåler alt.

Jeg skrev i min første kommentar på denne her tråden at det var djevelen som anklaget meg, men Jesus ville gjøre alt for at jeg skulle kunne være i hans nærvær. Jesus viste meg at han hadde tatt min synd. Når  jeg var i Guds nærvær ble det mørke jeg hadde gjort avslørt, men det var ikke Gud som pekte det mot meg, det var fordi Gud er lys og alt det mørke finns i lyset. Og så kom djevelen til meg når jeg så alt det gale jeg har gjort og sa at jeg ikke kunne være med Gud. Men Jesus sa at jeg kunne. Om jeg ikke hadde trodd på Jesus hadde jeg ikke kunne være med Gud. Men hva mener du Gud kan gjøre for å frelse de som ikke vil ta imot frelsen?  Gud har jo tatt din synd på seg. Han krever ingenting av deg for at du skal bli frelst. Jeg tror tilbudet står der bestandig, fritt til å ta imot. Gud ble menneske og led døden for oss mennesker. Han dro ned til dødsriket og fikk nøkkelen til dødsriket fordi han led straffen i vårt sted. Jesus forkynte evangeliet for de i dødsriket, noe jeg tror er for alle mennesker som kommer til dødsriket fordi Gud er rettferdig og utenfor tid og sted, så for han er det like mulig som at syndene Jesus tok var både i fortid og i framtid.

Du sier at Gud er ond. Er det et ønske fra deg at han skal være det, slik at du har en god grunn til å ikke tro på han? Jeg bare spør.

1 liker  
Kommentar #31

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.
Gud er lys og alt det mørke finns i lyset.

Det skal stå " alt det mørke synes i lyset"

1 liker  
Kommentar #32

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Tror du Tore Olsen at det vil hjelpe deg å henge opp navnet på alle synder du vet om på en tavle på veggen og ha det med i lomma som huskelapp slik at du med din hjerne vil kunne huske på å oppfylle Guds lov for at Gud skal bli mer fornøyd med deg ?

Hvorfor kommer du med slike fordømmelser?

Igjen og igjen slår du løs med fordømmelser mot de som bare har en liten grad av anderledes innfallsvinkel en deg selv.

Når jeg skrev bra, så var det fordi jeg var enig i akkurat det spesielle du fremmet. For derved å kunne debattere akkurat det dypere. Tåler du ikke flere innfallsvinkler enn din egen, tåler du heller ikke debatten. 

Mitt "bra" var en anerkjennelse, men du har skaffet deg en fiende i meg - ser det ut til, så hvor er din tro på Kristus? Hvis du var min elev, for jeg har mange, ville jeg innledet en dialog. Det er elementer i den troen du hevder som er essensiell, men det virker som om du har berøringsangst for temaet hvis man ikke kryper igjennom det smale hullet du har åpnet for andre.

(Jeg spør ikke pent verken her eller andre steder om  få lov til å bli anerkjent eller populær, gjør du?)

Kommentar #33

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.

Jeg tror ikke, og lite tyder på at jeg kommer til å gjøre det. Det er verdt en evighet i helvete/ikke eksistens, for av alle "synder" jeg kan gjøre så er det kun det å ikke tro på noen som ikke gjør seg kjent som fører til noe slikt. 

Det er knappest greit eller bygget på kjærlighet

Hvis du er ute på havet og båten synker. Og så kommer det en mann med en båt, og sier at du kan komme opp i hans båt. Er det hans skyld om du ikke vil gå opp i båten? Er han ond? Det blir akkurat samme sak med frelsen Jesus vil gi til mennesker.  Men de som ikke vil ta imot frelsen skylder på Gud, og vil ikke ta ansvar for sitt eget valg.

Om du ikke vil opp i båten til mannen. Er det hans skyld om du drukner?

1. Peter 3: 18-19
18
For Kristus selv led døden for syndenes skyld, én gang for alle. Den rettferdige led for urettferdige for å føre dere fram til Gud. Han døde legemlig, men ved Ånden ble han gjort levende,19 og slik gikk han bort og forkynte for åndene som var i fangenskap

Er Gud ond, fordi du ikke vil bli frelst?

2 liker  
Kommentar #34

Kjell G. Kristensen

86 innlegg  13843 kommentarer

Underlig spørsmål

Publisert rundt 2 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.
Er Gud ond, fordi du ikke vil bli frelst?

Frelse/ redning er ikke et valg, det er en impulsiv handling til andre i nød. Tenk bare på fortellingen om den barmhjertige samaritan? Jesus sier: Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Gå og lær hva dette betyr:
Det er barmhjertighet  jeg vil ha, ikke offer. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere...

Dette må vel være frelse av høy kvalitet? Frelse det er barmhjertighet i kjærlighet, det handler ikke om å ta imot, men det å gi.

1 liker  
Kommentar #35

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Underlig svar

Publisert rundt 2 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Frelse/ redning er ikke et valg, det er en impulsiv handling til andre i nød. Tenk bare på fortellingen om den barmhjertige samaritan? Jesus sier: Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Gå og lær hva dette betyr:
Det er barmhjertighet  jeg vil ha, ikke offer. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere...

Dette må vel være frelse av høy kvalitet? Frelse det er barmhjertighet i kjærlighet, det handler ikke om å ta imot, men det å gi.

fint det du skriver, men bare snudd  rundt på det jeg skriver. Frelse fra Jesu sin side er slik du skriver,  men allikevel syns ateister at Gud er ond. Uansett hvor mye godt kristne skriver om Gud så opplever jeg at ateister skriver at Gud er ond.

Det er det som er problemet. Ikke frelsen. For Jesus har frelst alle med sitt blod. Det er bare å tro på det, slik jeg måtte da djevelen sa at jeg ikke kunne være sammen med Gud fordi jeg hadde gjort synd, så måtte jeg velge å tro på Jesus som sa at han hadde tatt synden min på seg. Jeg valgte å tro på Jesus og fikk oppleve å være sammen med Gud.  Jeg hadde to valg. Det ene var å tro på Jesus  det andre hadde vært å tro på djevelen og konsekvensen å være borte fra Guds nærvær.   Jesus vil selvsagt at alle skal tro på han. Fordi han er god og vil at vi alle skal få oppleve Guds Kjærlighet.

2 liker  
Kommentar #36

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

"en gang for alle..."

Publisert rundt 2 år siden

"For en slik yppersteprest var det vi måtte ha  -  hellig, uskyldig, ren, skilt fra syndere  -  OPPHØYET OVER HIMLENE (han sitter nå ved Guds høyre hånd, Kol. 3,1)  -  en som IKKE DAGLIG trenger til, lik yppersteprestene ( i Den Gamle Pakt), å bære fram (dyre-)offer, først for sine egne synder og deretter for hele folkets. For det gjorde han EN GANG FOR ALLE DA HAN OFRET SEG SELV. For loven innsetter skrøpelige mennesker som yppersteprester." Hebr. 7, 26-27.

Under Den Gamle Pakt hadde jødene også et stedfortredende offer som måtte bøte med sitt liv og blod, et dyreoffer. Men dette offeret tok bare bort deres synder for det året som var gått. Etter ett år måtte det bæres fram et nytt for igjen. Slik holdt de på årlig helt til det fullkomne offer ved Jesus Kristus kom. Han tok bort VERDENS SYND  EN GANG FOR  ALLE!

Det betyr i  klar tekst at synden til den som er frelst IKKE er for Guds åsyn mer! Ikke på grunn av meg selv, men på grunn av at Gud nå  bare ser meg gjennom Kristus, I KRISTUS, som det står så mange steder. For HAN betalte min gjeld, og jeg er GJELDFRI i Kristus....og bare I HAM

Min synd, både den jeg har gjort, den jeg gjør, og den jeg kommer til å gjøre kan derfor IKKE fordømme meg mer! "Så er det INGEN fordømming for den som er I KRISTUS!" Rom. 8,1                                            

Jeg er FRI for fordømming på grunn av min synd! Også den jeg kommer til å gjøre!  Hvis ikke så var, så kunne ikke jeg blitt "SATT I HIMMELEN MED HAM" (Ef. 2, 6), og det ER jeg, står der. Det står ikke at jeg en gang skal bli det! Men at jeg allerede ER satt i himmelen.

HVIS det ikke var slik måtte Kristus ha hengt på et kors hver gang jeg syndet! Men det gjør han ikke, han har EN GANG FOR ALLE tatt bort min synd, det gjorde han en gang for alltid på Golgata kors, for snart 2000 år siden! Der ble frelsen lagt FERDIG for meg!

Jeg er FRI fra syndens dom, men ikke blitt syndefri! Jeg er under Frihetens Lov!

Hadde forkynnere gjort dette klart for nyfrelste så hadde de spart mange for store psykiske lidelser og kvaler, ja, i verste fall frafall!

"Jeg kom da ikke for å gi dere mismots ånd!" sier Jesus. Altså kommer ikke mismot fra ham, da er det ikke så vanskelig å tenke seg hvor den kommer fra!

Kristus har gjort ALT for oss, det er ikke noe ved oss selv vi kan gjøre for å bli frelst og for å betale vår skyld! IKKE NOE!

Vi er ALLE syndere, men den som er frelst, er en FRELST SYNDER!

Nå er det Guds nåde ( Tit. 2, 11-12) som oppdrar oss, vi er ikke i stand til det en gang!  Og prøver vi på det av oss selv, så har vi ikke bruk for Guds nåde!

Så ber Guds ord  oss å ha "blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender", Hebr. 12, 2.

"Og feiler vi (som vi alle gjør) så har vi en talsmann i Kristus."

Så tukter (lærer oss og oppdrar oss)Herren oss når det trengs: "

For den Herren elsker, den tukter han, og han hudstryker hver sønn som han tar seg av." Hebr. 12, 6.                                                                     Dette får nok en frelst sjel oppleve, med da vet vi at Herren elsker oss! Men å bli hudflettet er ikke godt, men Herrens veier er uransakelige, bare han vet hva vi trenger, og vi får aldri mer enn vi tåler. Men jeg kan skrive under på at vi kan være ganske gjenstridige!

I TROEN ER jeg frelst!  I KRISTUS! Det er min uforanderlige STILLING overfor Gud!

Men min VANDRING som troende her på jord, den må Guds nåde oppdra oss til, ikke jeg selv! 

Og min vandring og min stilling må IKKE blandes sammen!

 

 

3 liker  
Kommentar #37

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

"Derfor driver kjærligheten frykten ut"

Publisert rundt 2 år siden

Se min siste kommentar, så skjønner du hvorfor "kjærligheten driver frykten ut."

Den som er I KRISTUS, har ingen ting å frykte! Så er der INGEN fordømming for den som er i Kristus (Rom. 8,1) Han har betalt ALL min gjeld en gang for alle! Jeg er for alltid gjeldfri! Så sant jeg ikke faller fra i troen.

Hans kjærlighet til meg driver all min frykt ut!

Om jeg, mitt syndige kjødelige legeme jeg har arvet etter den første Adam, dør...så har jeg alikevel EVIG LIV! 

TAKK OG LOV!

2 liker  
Kommentar #38

Kjell G. Kristensen

86 innlegg  13843 kommentarer

Gudsforståelse?

Publisert rundt 2 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.

Uansett hvor mye godt kristne skriver om Gud så opplever jeg at ateister skriver at Gud er ond.

Det er det som er problemet. Ikke frelsen. For Jesus har frelst alle med sitt blod.

Vel, kristendom har en tro som omfavner bare små deler av hele skriften og kjenner ikke Gud, og forstår ham ikke heller. Så hvorfor man  går imot det skriften går god for, kan bare de kristne selv forklare? Hvorfor er Bibelen så tykk og omfattende? Jo, den inneholder en masse som kristen tro kunne ha godt av å sette seg inn i. Jes 45,7  Men allikevel er Guds ondskap rettet mot den onde Jes 45,7 viser til Jes 31,2.

Det er en feil mange gjør er å tro at Guds Ord er skrevet direkte til menneskene, men det er skrevet til Guds sønn når han kommer, det står i 2.Tim.3.16-17: Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning.

Mange tar det til seg som at det er alle de som tror på ham, men det er jo direkte feil! 1.Tim.2.5 har en god forklaring på hvem dette mennesket som tilhører Gud er: For Gud er én og én mellommann er det  mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus,

Og at bildet av Gud faktisk kan være snudd på hodet har aldri falt kristendommen inn?  (2 Kor 11,13-15 > Luk 9,49-50) Han var jo en Guds sønn? Bare at han i Job bærer et annet navn: Anklageren (Job 1,6 viser til Job 2,1) Gud vender seg faktisk mot seg selv. Dommen er at lyset kommer til verden Joh 3,19 - Luk 10,18 >

Matt.12.26: Om nå Satan driver ut Satan, er han kommet i strid med seg selv. Hvordan kan da riket hans bli stående? Og om det er ved Beelsebul (se Matt 10,25) jeg driver ut de onde åndene, hvem er det da deres egne folk driver dem ut ved? Derfor skal deres egne dømme dere. Men er det ved Guds Ånd jeg driver ut de onde åndene, da har jo Guds rike nådd fram til dere.

Kommentar #39

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Hvor fordømmer jeg ?

Publisert rundt 2 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Tror du Tore Olsen at det vil hjelpe deg å henge opp navnet på alle synder du vet om på en tavle på veggen og ha det med i lomma som huskelapp slik at du med din hjerne vil kunne huske på å oppfylle Guds lov for at Gud skal bli mer fornøyd med deg ?

Hvorfor kommer du med slike fordømmelser?

Jeg må si jeg hevet øyenbrynene når jeg leste din siste kommentar.

Jeg spurte deg om du trengte å henge opp budene på veggen for å vite hva du ikke burde gjøre.....hvor er fordømmelsen hen ??

Hva mener du om resten av det jeg skrev i samme kommentar ?

Er ikke dette en debattside der man stiller hverandre spørsmål ?

Kommentar #40

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Jeg spurte deg om du trengte å henge opp budene på veggen for å vite hva du ikke burde gjøre.....hvor er fordømmelsen hen ??

Usakligheter er ikke debatt og innbyr ikke til å svare på.

Kommentar #41

Morten Slmonsen

34 innlegg  1305 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.

Jeg tror ikke, og lite tyder på at jeg kommer til å gjøre det. Det er verdt en evighet i helvete/ikke eksistens, for av alle "synder" jeg kan gjøre så er det kun det å ikke tro på noen som ikke gjør seg kjent som fører til noe slikt. 

Det er knappest greit eller bygget på kjærlighet.

Gjennom dine mange år på VD så har du selvsagt vært innom dette argumentet tidligere og møtt motargumentene. Du vet godt at du her argumenterer mot et bestemt syn på helvete som veldig mange ikke vil stille seg bak, hvilket gjør kritikken både uinteressant og bevisst? villedende.  Det finnes mange modifikasjoner som endrer konklusjonen din:

* Helvete er et sted for reell fortapelse - den annen død - den endelige død

* Helvete er et sted man velger, gudsnærværet er uutholdelig - helvete er det minste onde - man kan ikke velge himmelen uten å "miste seg selv".

* Helvete er et sted for rehabilitering (skjærsilden?) 

* Helvete er et vondt sted, men tid har ingen mening - vanskelig å snakke om evighet

Dessuten later du til å tro at din manglende tro har mer å gjøre med sannsynlighetsberegning enn den har å gjøre med din ånd. Ingen kan bevise at det er feil, men det kan likevel være det - noe som ville være mer i tråd med kristen tankegang og gjøre vantroen til noe mer dyptgripende enn bare å feile i sannsynlighetsberegningen. De fleste jeg kjenner som ikke har noen tro, har en motvilje på å underkaste seg  Gud og det de ser på som "lover og regler", kanskje har det med autonomi å gjøre..

3 liker  
Kommentar #42

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

?

Publisert rundt 2 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Usakligheter er ikke debatt og innbyr ikke til å svare på.

Jeg har sett de ti bud på tavler hengt opp på en vegg flere ganger.
Hva er usaklig i å spørre om det er nødvendig ?

Jeg fatter ikke at det kan reageres med å kalle det for usaklig.
Nå ble jeg seriøst skuffet på dere når takhøyden er så lav !!
Er det greit synes du ?


3 liker  
Kommentar #43

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

"De 10 bud hengt opp på en tavle..."

Publisert rundt 2 år siden

Ja, Rune Holt, har du flere ganger sett de 10 bud hengt opp på en tavle, så synes jeg du har ALL RETT til å spørre om det er nødvendig, det finner jeg svært sakelig av deg!

For blir man forkynt at man må leve etter de 10 bud, så er dette helt ubibelsk.

INGEN kan leve etter de 10 bud!  For har du brutt bare ett av dem, så har du brutt ALLE, står det i Jakobs brev 2, 10.

Det var KUN Jesus Kristus som kunne leve etter budene uten å bryte ett eneste ett av dem! Han OPPFYLTE buden og loven ...for oss, I STEDET FOR OSS! Han er også Lovens stedfortreder!

Forbannet er den som er under loven, sier Paulus. Han kaller den DØDENS LOV! Den som lever etter loven i det ytre, er fordømt, etter Guds ord.

Den som tror på Jesus Kristus og hans forsoningsgjerning på korset, får HJERTETS OMSKJÆRELSE...altså ikke i det ytre på kjødet (slik jødene fikk), men i sitt hjerte:

"For det som var UMULIG for loven, fordi den var MAKTESLØS PÅ GRUNN AV KJØDET, det gjorde Gud, da han sendte sin egen Sønn i syndig kjøds lignelse, for SYNDENS SKYLD, og FORDØMTE SYNDEN I KJØDET (synden har altså fått sin dom ved at Jesus gikk på korset, han tok vår straff og dom!)

FOR AT LOVENS RETTFERDIGHET (ALTSÅ IKKE TROENS RETTEFERDIGHET) SKULLE BLI OPPFYLT I OSS, vi som ikke vandrer etter kjødet (loven i det ytre), men etter Ånden (ved TROEN)." Rom. 8, 3-5.

Lovens rettferdighet er altså oppfylt I OSS fordi Kristus har oppfylt den for oss! Opphever vi så loven? spør Paulus. "Langt derifra! Vi STADFESTER den! Etter hvilken lov? Etter TROENS lov!"

Men den som vil være som Jesus og oppfylle loven selv, han er fordømt! Til og med angående loven er Jesus vår STEDFORTREDER! Takk og lov!

 

I ham er også loven oppfylt i oss!

Dette er det ALL GRUNN til å spørre om loven!

Lovens hensikt er å vise oss hva synd er, og at loven fordømmer oss alle. Men å leve etter den selv, er til forbannelse, sier Paulus, fordi bare Kristus kunne få lovens rettferdighet ved å oppfylle den...FOR OSS! Og er den oppfylt i ham, er den også oppfylt i oss. Det viser nevnte ord fra Romerbrevet 8 her.

3 liker  
Kommentar #44

Dagfinn Gaarde

15 innlegg  182 kommentarer

Jesus har oppfylt hele loven.

Publisert rundt 2 år siden

Jesus har oppfylt hele loven for oss. Dermed har vi del i velsignelsene som følger med dette. I min oppvekst hadde jeg ingen kristen påvirkning, og var mer eller mindre åndelig blind. Jeg hadde aldri hatt noen negative opplevelser med hykleri   fra kristne, bare positive opplevelser. Jeg hadde aldri tatt noe negativt standpunkt mot Gud eller Jesus. Men livet var ikke bra. En dag i 1989 var jeg på pub sammen med noen arbeidskolleger og kom i snakk med en av elektroingeniørene om åndelige ting. Jeg jobbet selv som dataprogrammerer. Han sa selv at han var kristen, og jeg husker at noe av det siste jeg sa var at jeg også skulle ønske at jeg var en kristen, men at jeg ikke trodde på noen gud. Så fikk jeg møte Jesus Kristus. Det var et sjokk. Jeg har vært i sjokk i snart 30 år. Ærefrykt for vår Herre Jesus Kristus er ikke farlig. Jeg er takknemlig hver eneste dag.

7 liker  
Kommentar #45

Kjell G. Kristensen

86 innlegg  13843 kommentarer

Et tvilsspørsmål

Publisert rundt 2 år siden
Dagfinn Gaarde. Gå til den siterte teksten.
Jesus har oppfylt hele loven for oss. Dermed har vi del i velsignelsene som følger med dette.

Da må du forklare hvorfor Paulus erklærer kjærligheten som oppfyllelsen av loven? (Rom.13.10) Samtidig som han i 2.Tess.2.3 lover at den lovløse og frafallet snart skal komme? 

Og Matt.24.12 beskriver lovløsheten slik at kjærligheten skal bli kald hos de fleste, hvordan kan man da være sikre på at loven er oppfylt?

Kommentar #46

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Dette er så bra !

Publisert rundt 2 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

Lovens rettferdighet er altså oppfylt I OSS fordi Kristus har oppfylt den for oss! Opphever vi så loven? spør Paulus. "Langt derifra! Vi STADFESTER den! Etter hvilken lov? Etter TROENS lov!"

Men den som vil være som Jesus og oppfylle loven selv, han er fordømt! Til og med angående loven er Jesus vår STEDFORTREDER! Takk og lov!

 

I ham er også loven oppfylt i oss!

Dette er det ALL GRUNN til å spørre om loven!

Lovens hensikt er å vise oss hva synd er, og at loven fordømmer oss alle. Men å leve etter den selv, er til forbannelse, sier Paulus, fordi bare Kristus kunne få lovens rettferdighet ved å oppfylle den...FOR OSS! Og er den oppfylt i ham, er den også oppfylt i oss. Det viser nevnte ord fra Romerbrevet 8 her.

Det kan nesten ikke bedre sies !!

Jeg savner en forklaring og refleksjon fra Fjerdingen og Olsen.

1 liker  
Kommentar #47

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Morten Slmonsen. Gå til den siterte teksten.

 Det finnes mange modifikasjoner som endrer konklusjonen din:

* Helvete er et sted for reell fortapelse - den annen død - den endelige død

* Helvete er et sted man velger, gudsnærværet er uutholdelig - helvete er det minste onde - man kan ikke velge himmelen uten å "miste seg selv".

* Helvete er et sted for rehabilitering (skjærsilden?) 

* Helvete er et vondt sted, men tid har ingen mening - vanskelig å snakke om evighet

Hvorfor vil dette endre konklusjonen min? Sett gjerne disse "modifikasjonene" i et perspektiv og forklar hvorfor dette er nødvendig og godt. 

De eneste perspektiver jeg har sett som endrer på konklusjonen er de som ignorerer hva bibelen sier.

2 liker  
Kommentar #48

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.
Det er bare å tro på det

Ellers så ........ Hva med oss som ikke tror og ikke kan tro på det du tror på?

1 liker  
Kommentar #49

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Jeg savner en forklaring og refleksjon fra Fjerdingen og Olsen.

Jeg er 100 % enig i det du siterer Kvangersnes på i kommentaren din.  Din kommentar #46

Bare en påpekning: Dommen er heldigvis ikke vår.  Den er opp til Jesus - ikke til noen av oss.

Kommentar #50

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Morten Slmonsen. Gå til den siterte teksten.
. De fleste jeg kjenner som ikke har noen tro, har en motvilje på å underkaste seg  Gud og det de ser på som "lover og regler", kanskje har det med autonomi å gjøre..

Selvsagt har jeg en motivlje mot å underkaste  meg en gud som har en moral så langt fra det jeg opplever er rett. Det ville bety at jeg måtte begynne å behandle homofile med en fordømmelse jeg mener er gal for eksempel. Det er også et ankepunkt mot religion, den forkvakler det indre moralske kompass. Jeg er avhengig av å kunne stå inne for det jeg gjør, og kunne ta ansvar selv for det jeg gjør som ikke er i tråd med det jeg mener er rett. 


Moral kan ikke outsources.

2 liker  

Mest leste siste måned

Hvorfor jeg er kristen
av
Geir Tryggve Hellemo
7 dager siden / 1691 visninger
Juleangst og julelettelse
av
Aud Irene Svartvasmo
27 dager siden / 1682 visninger
Hva Ari Behn åpenbart gikk glipp av
av
Leif Knutsen
27 dager siden / 1250 visninger
Min drøm for 2020
av
Ragnhild Mestad
23 dager siden / 1160 visninger
Storpolitikk i religionens vold
av
Ingrid Vik
17 dager siden / 825 visninger
Smiths Venner på ville veier.
av
Gerard Oord
rundt 2 måneder siden / 764 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere