Gard Løken Frøvoll

5

Viktige Venstre-gjennomslag i ruspolitikken

Venstre har fått store gjennomslag i regjeringsforhandlingene. En mer human ruspolitikk er blant de viktigste av disse gjennomslagene. Likevel er man ikke helt i mål.

Publisert: 16. jan 2018.

 

Skadevirkningene av den inhumane ruspolitikken har endelig kommet frem i lyset. Blant de negative konsekvensene har vi følgende: overdosedødsfall grunnet varierende styrke på stoff, kriminelt monopol på omsetning, lange fengselsdommer, tap av politiressurser, og tap av skatteinntekter. Kort sagt er dagens politikk katastrofal for individ, familie og samfunn.


Legalisere og regulere. Avkriminalisering kan begrense en del skader knyttet til dagens ruspolitikk. Man slipper samfunnets kostnader til fengselsstraffer, politiressurser frigjøres, og brukerne får én ting mindre å bekymre seg for. Likevel er ikke avkriminalisering nok. De kriminelle har fortsatt et ukontrollert monopol, så brukerne kan aldri være sikre på stoffets styrke. Dette fører til at gårsdagens rus kan bli dagens dødelige dose. Samfunnet går også glipp av skatteinntekter, da all profitt havner i kriminelles lommer. Derfor ønsker Unge Venstre å legalisere og regulere omsetningen av narkotika.

Legalisering av narkotika, med et tilhørende kontrollert og regulert marked, ville slått beina under de kriminelle markedene. Stoffet kunne for eksempel bli solgt på apotek. De apotekansatte kunne gitt veiledning, og stoffets styrke og anbefalte dosering kunne stått på etiketten, i likhet med alle andre legemidler. Staten kunne tillagt skatter etter skadevirkning, slik man prøver på i alkohol- og tobakkspolitikken. Slik ville staten kunne hente inn store summer, som igjen kunne vært brukt på forebygging og hjelp til de mest utsatte brukerne. I tillegg ville dosene være like sterke hver gang, og dermed ville vi redusert antall overdosedødsfall.

Fra straff til hjelp. Unge Venstre er svært fornøyde med at moderpartiet tar ansvar og stiller opp for utsatte grupper i samfunnet. Venstre fikk regjeringen med på å endre myndighetenes reaksjoner mot brukere fra straff til hjelp, som er et viktig steg på veien mot en human ruspolitikk. I tillegg blir det iverksatt en rekke gode tiltak, som økt satsing brukerrom, og da spesielt opplæring av rusavhengige i å innta rusmiddelet på mer skånsomme metoder.

Unge Venstre er glade for gjennomslagene i regjeringsplattformen. Men arbeidet er ikke over, og vi skal fortsette å jobbe for legalisering av regulerte markeder for omsetning av narkotika. Bare da kan vi oppnå en human ruspolitikk.

Gard Løken Frøvoll, styremedlem Oslo Unge Venstre

5 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Geir Wigdel

17 innlegg  2088 kommentarer

Venstres ruspolitikk

Publisert rundt 1 år siden

er som å bekjempe tyveri ved å gjøre det lovlig.

3 liker  
Kommentar #2

Roger Christensen

5 innlegg  708 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

En avkriminalisering av narkotikabruk burde vært gjennomført for lengst. Det kan også vurderes å gi brukerdoser til de som sitter fast i misbruk.  Men ønsket om et «regulert marked» høres litt vagt og utopisk ut. Skal alle kunne kjøpe det? Hvis ikke, hva er kriteriene for en resept? Hva angår doser er det vel som med medisiner og alkohol at virkningen varierer sterkt fra person til person så det vil kreve ganske mye spisskomptanse hos leger og farmasøyter for å kunne regulere dette. At staten får skatteinntekter må være underordnet her, det handler om å begrense menneskelig lidelse. Det er ingen grunn til å gjøre staten til pushere.

Unge Venstre vil ha et regulert rusmarked, men er ellers knapt for å regulere noe som helst.

2 liker  
Kommentar #3

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

De fleste er blandingsmisbrukere

Publisert rundt 1 år siden

Mange får rusen på resept allerede. På fest kan man prøve ut heroin for første gang sammen med en venn og bli fort hektet. Det er ikke hvilket som helst miljø de oppsøker. Monstre hevder at man har bedre kontroll på et menneske hvis man skader/dreper den de elsker, f .eks en hund. De ødelegger helsen og velferden i sine omgivelser og passes opp så de ikke forbryter seg igjen.

Den naive holdningen til det som skjer i rus er påfallende. Rusen kan også være villet. Offerrollen kan være behagelig en stund. Ta en konflikt med poden- før det er for sent. Destruksjon er eneste målet. Mange tjener på "behandlingen". De "hjelper" sine egne. Politiet skal avgjøre saken uten innblanding og manipulering fra de som er rundt og ikke forstår sammenhengen.

Man kan ruse seg på det meste.  Vi har et rusmiljø som ble rullet opp under Jensen saken. Det er slike som er villig til å trå over lik for å ha det "bra" selv. Vi andre skal passe oss. 

Så rulles det opp i beste sendetid en skjenkerett til unge lovende mennesker på steder man trodde handlet om å skape et rettferdig og godt samfunn for alle.

Hvem er de voksne?

  

Mest leste

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere