Usman Rana

Lege og forfatter
7    0

Hit, men ikke lengre

Metoo har rehabilitert kunsten å moralisere. Men går ­kampanjen dypt nok?

Publisert: 15. jan 2018 / 989 visninger.

S å nylig som mars i fjor ble den amerikanske visepresidenten Mike Pence nærmest latterliggjort ­fordi det kom frem at han aldri spiste middag alene med en kvinne utenom hustruen, og unngikk tilstelninger med alkohol uten henne ved sin side.

Mer gjenklang

Utpå høsten 2017 ­begynte imidlertid metoo-kampanjen å skylle inn over hele den vestlige verden, og Pences avgrensede forhold til det motsatte kjønn ble om ikke applaudert, så møtt med større respekt og anerkjennelse.

For fjoråret vil bli husket som året det ikke bare ble tillatt å moralisere, men et politisk imperativ .

Året markerer på den måten et tidsskille i det postmoderne Vesten, der selv de mest sekulære blant oss diskuterer hvilke grenser det bør være mellom de to kjønnene i ulike sammenhenger, hvilke kommentarer som er akseptable å komme med, samt alkoholens negative bidrag. Eller som det het i VG så sent som for noen dager siden: «Det er påfallande korleis alkohol flyt i så mange av historiane» (Esther Moe, 11. januar.)

Elefanten i rommet

Slik Jonas Gahr Støre sa etter Trond Giskes avgang forrige uke handler ikke dette om jus og kriminalitet. Støre sa at det dreide seg om tillit, men den store elefanten i rommet, som Støre ikke nevnte, er moral.

Det er et begrep vi ikke uten videre liker å bruke, fordi det ofte knyttes til en religiøs forestillingsverden - at noen kritiserer ­eller dømmer andres oppførsel i henhold til deres egen overbevisning. Dette strider med den rådende tankegangen i liberale, vestlige samfunn der personlig frihet i alminnelighet, og seksuell frihet i særdeleshet, trumfer mange andre hensyn.

Ikke desto mindre er det nettopp moral vi snakker om når vi i kjølvannet av metoo-kampanjen diskuterer verdier, holdninger og oppførsel når menn ­omgås kvinner, respektfull omgang mellom kjønnene og at kvinner ikke seksualiseres eller misbrukes på annet vis i asymmetriske forhold i arbeidslivet.

En etterlengtet samtale

Graden av ukultur og seksuell trakassering av kvinner som er avslørt på noen få måneder, understreker at denne samtalen om særlig menns moral i møte med kvinner er ­høyst etterlengtet og i grunn kommer altfor sent. For inntil høsten 2017 var det ikke helt akseptabelt å diskutere hva som er et moralsk forhold mellom kjønnene så lenge det var innenfor norsk lov. Satt på spissen: De siste årene er det bare i helse- og miljøsammenhenger at det har vært akseptabelt å moralisere.

Likevel spør jeg om diskusjonen etter metoo-kampanjen går dypt nok. For på den ene siden har man de siste månedene konkludert med at tydeligere grensesetting mellom kjønnene er viktig, at det er uholdbart at menn snakker grisete om det andre kjønn og at det eksisterer en festkultur i vårt land der kvinner lett blir gjenstand for seksuell trakassering.

Tinder og seksualisering

På den ­andre siden er vi ikke villige til å ­drøfte hva som er med på å gi menn en så sviktende ­moral og dømmekraft i møte med kvinner. Da er det også viktig å sette ­søkelys på ungdomskulturen – preget av pornografi, ­seksualisering av jenter og «tindersk» promiskuitet – som ikke bare former morgendagens menn, men normaliserer seksualisering av kvinnen såpass mye at en del unge jenter i dag tror at den ­seksualiserte rollen forventes av dem.

At det attpåtil finnes psykologer og ­sexologer tilknyttet landets største medier som forsvarer og promoterer pornografi og promiskuitet, er ganske paradoksalt i lys av metoo-kampanjen.

Og dette handler altså ikke om religiøse verdier versus liberale og sekulære, for man trenger nødvendigvis ikke å være religiøs for å være moralsk.

12 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Njål Kristiansen

144 innlegg  19765 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

For ett eller kanskje to år siden besværet vi oss alle over at det ble avslørt en festkultur hvor guttene kappes om å legge ned flest mulig jenter på en kveld. Plutselig kom aktivitetene frem til avisenes forsider, og det var naturligvis ikke så alvorlig som det ble sagt, og mediene forvrengte nok bildet noe. Vel, i disse dager er det knapt en side av samfunnet som går fri. Om vi er ærlige bør vi si at det er områder hvor vi har en relativt slett moral, og at vi ikke har tatt på alvor ansvaret med å fortelle til kommende generasjoner ungdom hva som er rett og galt. 

Ut av en festkultur som ble beskrevet for ett eller to år siden er det ikke rart om det kommer mange #metoo-ofre. Sperrene for å unngå slike ofre ligger neppe i den kulturen. Og nå som vi vet at intet parti er spart, på linje med mange andre former for foretak, kan vi ta fatt på vår kulturelle reise hvor vi gjenreiser madonnabildet og skaffer oss respekt for kvinnene igjen. 

Skjønt det er ikke bare så enkelt; vi må strebe etter bedre relasjoner mellom ung og gammel, mann og kvinne i alle sammenhenger. Ingen går fri i disse dager. Ukulturen har vært overalt. Vi har alle en jobb å gjøre med å løfte oss selv etter håret. 

Svar
Kommentar #2

Morten Christiansen

18 innlegg  10484 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Usman Rana. Gå til den siterte teksten.
Og dette handler altså ikke om religiøse verdier versus liberale og sekulære, for man trenger nødvendigvis ikke å være religiøs for å være moralsk.

Det aner meg at vi vil se vidt forskjellig på hva det innebærer å være moralsk. Det er forskjell på overgrep og frivillige handlinger, og jeg ville anta at du også vil kalle frivillige handlinger for umoral.

Konsentrerer vi oss om overgrep har vi gått langt nok, går vi lengre har vi gått for langt.

2 liker  
Svar
Kommentar #3

Torill Born

296 innlegg  1336 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Dere muslimer kunne ha vært med å oppdra det norske folk og lært oss forstå verdien av vårt tidligere kristne og derav  vrerdifulle frie samfunn. Men den muslimske Tro slik vi har sett den i vesten skremmer jo vannet av ethvert menneske hrr i vesten med frie vestlige verdiet


tdiervertrn.r9divtd

2 liker  
Svar
Kommentar #4

Thor Borge

17 innlegg  375 kommentarer

Hovmod står for fall

Publisert 5 måneder siden

Du skriver særs godt - og det må jo passe godt i din imperativ at norsk moral står for fall. Men pass deg for å være for kjepphøy - det er til syvende og sist Gud selv som svinger svøpen - og da må alle passe seg. Spesielt de som setter seg selv høyt hevet over det moralske forfall og som søker å vinne gunst i vår herres øyne på grunnlag av det. Det var slik det spanske imperiet kom til fall. 

1 liker  
Svar

Siste innlegg

Riv kirkens pyramider
av
Gunnar A Nordby
rundt 1 time siden / 42 visninger
0 kommentarer
Talenten
av
Trygve Skogrand
rundt 2 timer siden / 80 visninger
0 kommentarer
Jo, Listhaug er politiker
av
Arne D. Danielsen
rundt 2 timer siden / 60 visninger
1 kommentarer
Ute av verden
av
Andreas Ribe
rundt 3 timer siden / 593 visninger
0 kommentarer
Ikke frykt
av
Joel Halldorf
rundt 4 timer siden / 180 visninger
1 kommentarer
HVEM HAR SKYLDA?
av
Levi Fragell
rundt 4 timer siden / 256 visninger
6 kommentarer
Smart kirketrim
av
Vårt Land
rundt 5 timer siden / 119 visninger
0 kommentarer
Sannhetsbegrepet
av
Gunnar Hopen
rundt 16 timer siden / 105 visninger
0 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Riv kirkens pyramider
av
Gunnar A Nordby
rundt 1 time siden / 42 visninger
0 kommentarer
Talenten
av
Trygve Skogrand
rundt 2 timer siden / 80 visninger
0 kommentarer
Jo, Listhaug er politiker
av
Arne D. Danielsen
rundt 2 timer siden / 60 visninger
1 kommentarer
Ute av verden
av
Andreas Ribe
rundt 3 timer siden / 593 visninger
0 kommentarer
Ikke frykt
av
Joel Halldorf
rundt 4 timer siden / 180 visninger
1 kommentarer
HVEM HAR SKYLDA?
av
Levi Fragell
rundt 4 timer siden / 256 visninger
6 kommentarer
Smart kirketrim
av
Vårt Land
rundt 5 timer siden / 119 visninger
0 kommentarer
Sannhetsbegrepet
av
Gunnar Hopen
rundt 16 timer siden / 105 visninger
0 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Dag Løkke kommenterte på
HVEM HAR SKYLDA?
3 minutter siden / 256 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Er dåpen nødvendig til frelse?
6 minutter siden / 313 visninger
Levi Fragell kommenterte på
HVEM HAR SKYLDA?
8 minutter siden / 256 visninger
Levi Fragell kommenterte på
HVEM HAR SKYLDA?
21 minutter siden / 256 visninger
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
HVEM HAR SKYLDA?
33 minutter siden / 256 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
HVEM HAR SKYLDA?
rundt 1 time siden / 256 visninger
Dag Løkke kommenterte på
Er dåpen nødvendig til frelse?
rundt 1 time siden / 313 visninger
Alf-Erik Hallert kommenterte på
Det blir ikke perfekt ved evolusjon
rundt 1 time siden / 1510 visninger
Hermod Herstad kommenterte på
Jo, Listhaug er politiker
rundt 1 time siden / 60 visninger
Dag Løkke kommenterte på
Er dåpen nødvendig til frelse?
rundt 1 time siden / 313 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Er dåpen nødvendig til frelse?
rundt 1 time siden / 313 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Er dåpen nødvendig til frelse?
rundt 1 time siden / 313 visninger
Les flere