Dagfinn Gaarde

Sivilingeniør i algoritmer og datagrafikk
15

Vantro.

Veien til fortapelsen.

Publisert: 13. jan 2018

Det er sørgelig å se hvordan man degger for tvil og vantro i disse dager.

Den som forkaster meg og ikke tar imot mine ord, han har den som dømmer ham: Det ord jeg har talt skal dømme ham på den siste dag.

Dette er voldsomt alvorlig. Vi bør heller fremelske det å gå i tro. Jesus vil stadfeste ordet med tegn og under. Den troende har ikke sin egen agenda, men har Guds sak for øye.

Den troende skal ta opp sitt kors og følge Jesus. Den troende må sette Jesus først i livet, ellers kan han ikke være en disippel. Hvetekornet må falle til jorden og dø.

Vi som er døpt til Kristus Jesus er døpt til hans død. Dermed følger opstandelsen fra de døde og vi skal leve i ham. Det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus.

Jesus ser om vårt hjerte er helt med ham. Hvis så, da skal vi leve. Alternativet er en evig åndelig død.

6 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Kåre Kvangarsnes

20 innlegg  932 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Dagfinn Gaarde. Gå til den siterte teksten.
Den troende skal ta opp sitt kors og følge Jesus. Den troende må sette Jesus først i livet, ellers kan han ikke være en disippel.

Er ikkje direkte ueinig i det du skriv heller. Men på den andre sida kjenner eg ei viss motvilje mot summen av det du skriv. For meg vert det på ein måte noko truande bak det heile, om du slett ikkje meiner det slik. Innlegget ditt er vel meint til truande menneske,men likevel kjenner eg  meg litt dømd. For ser eg på meg sjølv, er  eg slett ingen Jesu etterfølgjar verken i tanke, ord og eller gjerning. Den tanken tør eg knapt tenke, for feilar og syndar gjer eg for det meste.

Eg trøystar meg  med med at DHA gjennom Nåden oppdreg meg til betre frukter og kviler elles i tru på   det Jesus vederlagslaust gjorde for meg gjennom evangeliet og det du sjølv nemner: " Så er det inga fordøming for den som er i Kristus" 

  

1 liker  
Kommentar #2

Kjell G. Kristensen

119 innlegg  13843 kommentarer

Jesus og de vantro og villedede

Publisert over 2 år siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
For meg vert det på ein måte noko truande bak det heile, om du slett ikkje meiner det slik. Innlegget ditt er vel meint til truande menneske,men likevel kjenner eg  meg litt dømd.

De som på en måte føler at de tror mer enn andre og på den måten føler det på seg at de har større rettigheter enn andre har nok sikkert misforstått troen sin til å kunne bedømme hvem som er vantro?

Det sier seg egentlig selv når Jesus påstår det han gjør i diverse anledninger?

Joh.8.15: Dere dømmer slik mennesker gjør, men jeg dømmer ingen. 

Han tok tollere og syndere i forsvar og dømte dem ikke.

Matt.9.12-13: Men Jesus hørte det og sa: «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Gå og lær hva dette betyr: Det er barmhjertighet  jeg vil ha, ikke offer. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere.

Luk.19.10: For Menneskesønnen er kommet for å lete etter de bortkomne (fortapte) og berge dem.

Et annet sted står det: Fortapte får var mitt folk, deres hyrder hadde ført dem vill, til fjellene hadde de drevet dem bort; fra fjell til haug gikk de, de glemte sitt hvilested. 

Det var dette Jesus skulle innfri og fri dem fra i Matt.1.21 og Matt.15.24  Jeg er ikke utsendt til andre enn de fortapte får av Israels hus.

2 liker  
Kommentar #3

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Dagfinn Gaarde. Gå til den siterte teksten.
Vi bør heller fremelske det å gå i tro. Jesus vil stadfeste ordet med tegn og under. Den troende har ikke sin egen agenda, men har Guds sak for øye.

Ideelt sett, ja...

Men selv om det høres "vantroisk" ut, så må vi også snakke sant om virkeligheten. "Gå i tro", løser ikke alt. "Gå i tro" dreier seg heller ikke om "tegn og under" som resultat eller "bevis for tro".

Det beste, mest "seirende" kristenlivet, er det hverdagslige, riktignok uten særlig høy "halleluja faktor", men det er jo heller ikke poenget...

3 liker  
Kommentar #4

Dagfinn Gaarde

15 innlegg  182 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Problemet er at tvilen har blitt opphøyd til noe edelt. Tvilen frelser ingen. Det er det troen som gjør. Man må ta et standpunkt for eller imot Jesus.

9 liker  
Kommentar #5

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Troen frelser!

Publisert over 2 år siden

Jeg har sagt det før, og jeg gjentar det gjerne: Ifølge de "rettroende" kristne er det ikke Jesus som frelser; Det er troen, den klippefaste troen, på Jesus som frelser.

2 liker  
Kommentar #6

Kjell G. Kristensen

119 innlegg  13843 kommentarer

Men hva sier Jesus om det?

Publisert over 2 år siden
Dagfinn Gaarde. Gå til den siterte teksten.
Problemet er at tvilen har blitt opphøyd til noe edelt. Tvilen frelser ingen. Det er det troen som gjør. Man må ta et standpunkt for eller imot Jesus.

Vel, det er jo bare ett av standpunktene Bibelen har?

Hva med Joh.12.44-50: Men Jesus ropte ut: «Den som tror på meg, tror ikke på meg, men på ham som har sendt meg. Og den som ser meg, ser ham som har sendt meg. Som lys er jeg kommet til verden, for at ingen som tror på meg, skal bli i mørket.

Den som hører mine ord og ikke holder fast på dem, dømmer ikke jeg. For jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden. Den som avviser meg og ikke tar imot mine ord, har likevel en dommer: Det ordet jeg har talt, skal dømme ham på den siste dag... forts.

- Men det skal vi jo alle, Joh.3.19-20: Og dette er dommen: Lyset er kommet til verden, men menneskene elsket mørket høyere enn lyset fordi deres gjerninger var onde. For den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli avslørt. -

Forts.... For jeg har ikke talt ut fra meg selv, men Far som har sendt meg, har gitt meg befaling om hva jeg skal si og tale. Og jeg vet at hans befaling er evig liv. Det jeg sier, det sier jeg slik Far har sagt meg det.

Man bør også ta inn over seg at: Joh.6.46-47: Det står skrevet hos profetene:  Alle skal være opplært av Gud. Den som hører på Far og lærer av ham, kommer til meg. Men ingen har sett min Far. Bare han som er fra Gud, har sett Far.

+ Luk.3.4-6

Og: Jeg tror Guds dom er barmhjertighet og ikke offer!

Matt.12.7.

2 liker  
Kommentar #7

Kjell G. Kristensen

119 innlegg  13843 kommentarer

Jeg kunne sikkert lagt til Paulus også?

Publisert over 2 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Og: Jeg tror Guds dom er barmhjertighet og ikke offer!

1.Kor.1.21: For da verden ikke brukte visdommen til å kjenne Gud i hans visdom, besluttet Gud å frelse dem som tror, ved den dårskapen som vi forkynner.

v27-29: Men det som i verdens øyne er dårskap, det utvalgte Gud for å gjøre de vise til skamme, og det som i verdens øyne er svakt, det utvalgte Gud for å gjøre det sterke til skamme. Ja, det som i verdens øyne står lavt, det som blir foraktet, det som ikke er noe, det utvalgte Gud for å gjøre til intet det som er noe, for at ingen mennesker skal ha noe å være stolt av overfor Gud.

Om noen påstår seg bedre enn det verste en har sett, ja, så vær så god, Gud godtar det mest nedrige som finnes, Paulus som forfulgte Jesus er jo et slikt bevis? (Apg.9.)

2 liker  
Kommentar #8

Torvid Høiland

13 innlegg  636 kommentarer

Og hvis

Publisert over 2 år siden
Dagfinn Gaarde. Gå til den siterte teksten.
Jesus ser om vårt hjerte er helt med ham. Hvis så, da skal vi leve. Alternativet er en evig åndelig død.

det skulle vise seg at det er Tor og Odin som eksisterer og ikke den koleriske herr Jahve? Da ligger du vel ganske tynt an, eller hva?

5 liker  
Kommentar #9

Terje Marøy

18 innlegg  115 kommentarer

VANTRO OG TAKK FOR DET

Publisert over 2 år siden

En religion som dømmer jøder, muslimer, vantro og alle andre ikke-kristelige eller feilkristelige til evig pine, eller i det minste evig fortapelse i kjærlighetens navn, får ikke mitt halleluja. Selv ikke de ivrigste holocaust-aktørene med sine blodstenkte hender og forkvaklede ideer, kan konkurrere med den slags tro på jødenes fremtidige skjebne. Så takke meg til å være vantro, med en ideologisk tro på at alle er født med samme menneskeverd; litt som at alle er skapt i Guds bilde. Guds bilde er mangfoldig, men det synes vanskelig for mange troende å tro på.

3 liker  
Kommentar #10

Kåre Kvangarsnes

20 innlegg  932 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Terje Marøy. Gå til den siterte teksten.
Guds bilde er mangfoldig, men det synes vanskelig for mange troende å tro på.

Fair enough! Men hva tror du på? Hvem og hvordan blir man frelst? Finst fortapelsen? Hvis ja, hvem går fortapt? (Kan man vite noe om dette?)

4 liker  
Kommentar #11

Dagfinn Gaarde

15 innlegg  182 kommentarer

Jesus hjelper den som tror.

Publisert over 2 år siden

Jeg anser ikke meg selv som annet enn et eksempel på Guds nåde i Kristus. Men jeg har erfart at Jesus har hjulpet på konkrete måter gang på gang. På grunn av mye sykdom har jeg hatt en del behov for hjelp. Det har jeg fått. Uvanlig mye. Jeg kan ikke se at grunnen kan være annet enn tro. Egen prektighet rekker ikke langt. Din tro har frelst deg har Jesus sagt. Jeg skulle bare ønske at det var mer tro. Da hadde flere blitt frelst.

3 liker  
Kommentar #12

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Hvem tror?

Publisert over 2 år siden
Dagfinn Gaarde. Gå til den siterte teksten.
Da hadde flere blitt frelst.

Flere hadde trodd "rett" hvis ikke over halvparten av verdens befolkning hadde sett dagens lys i kulturer og samfunn med "feil" tro.

Det er sikkert en plan med det hele. Ifølge Bibelen skal visstnok de fleste av oss gå fortapt.

2 liker  
Kommentar #13

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Nei!

Publisert over 2 år siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Fair enough! Men hva tror du på? Hvem og hvordan blir man frelst? Finst fortapelsen? Hvis ja, hvem går fortapt? (Kan man vite noe om dette?)

Vi får bare vente i spenning inntil den eventuelt eksisterende monoguden velger å informere oss i klartekst.

I dag spriker oppfatningene i alle retninger, til og med blant mennesker som mener at de har samme religion med tilhørende hellige tekster.

2 liker  
Kommentar #14

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Det er fullstendig ene og alene opp til deg

Publisert over 2 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Det er sikkert en plan med det hele. Ifølge Bibelen skal visstnok de fleste av oss gå fortapt.

Vil du bli frelst, så åpner du deg og tar imot frelse.  Vil du at dine nærmeste skal bli frelst, så deler du din tro og din hverdag med de.  Vil de - så ja - vil de ikke,så er noe sådd inn i de så det eventuelt kan vokse seg fram til tro og frelse inn i Guds evige plan for deg og dine.  Vil du at dine naboer - arbeidskolleger - o.s.v. - det er opp til deg å dele med de som Gud legger deg på hjertet.  

Som troende bygger vi i vår hverdag tro - det å fokusere på tvil er samsvarende med å gi djevelen rom.  Det er flere her som henger med i den åndelige debatten som har endt opp som frafalne.  Her er noen veier til og fra frafall:

1.  "Tro at man aldri kan bli en frafallen."

I Mat. 24:10 står det:  "På den tiden skal mange falle fra, og de skal angi og hate hverandre."  Mange kan forledes til å tro:  "En gang frelst - alltid frelst."  Ser ikke det ut fra Guds Ord.

I Heb. 6: 4-6 står det:  "Når noen en gang har fått lyset, har smakt den himmelske gave og fått del i Den Hellige Ånd, har smakt Guds gode ord og den kommende verdens krefter og de så faller fra, da er det umulig å fornye dem så de igjen vender om.  De korsfester selv Guds sønn på ny og gjør ham til spott."  Disse ordene gjelder en moden kristen som har falt ifra.  Det er ikke umulig for Gud - Han er villig til å tilgi - men  - når gudsfrykten siver unna en moden kristen og erstattes med at en vil leve som en vil, så kobles hjerteforholdet til Gud ut og respekten for det guddommelige utflates gradvis.

Råd:  Klyng deg på Jesus - lev tett på - i gudsfrykt.

2.  "Les aldri i Bibelen eller kristne bøker."

Hvis du vil bli en frafallen på rekordtid så fyll deg med alt mulig annet - ta inn og mediter på det denne verden tilbyr deg.

Råd:  Gi troen din næring i Guds Ord.

3.  "Hør aldri på kristen forkynnelse."

Eksempelvis - hvor mye hører du på kristen forkynnelse i dag kontra for .... x antall - år tilbake - i din åndelige glansperiode?  Går du fra herlighet til herlighet - går du fra kraft til kraft - har du gløden fortsatt?

Hvis ikke - kan det ha noe med dine prioriteringer?

Råd:  Lev i pakt med Rom. 10:17:  "Så kommer da troen av budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord."

4.  "Ikke vær aktivt med i en kristen menighet og gå aldri på kristne møter."

Er det ikke lenger så prioritert å gå på møte i menigheten?  Er du bare et navn i medlemskartoteket?  Har du etablert andre vaner og en annen holdning enn den du hadde tidligere?  Holder dine eventuelle unnskyldninger mål når du en gang skal stå framfor Herren?

Menigheten er Kristi legeme - og - når Gud gjør noe så gjør han det gjennom Hans hode - slik at legemet fungerer som en helhet.  Det ligger en styrke - en utrustning - en treningsprosess - som blir tilgjengelig i menigheten.

Råd:  I Heb. 10: 17 står det:  "Og la oss ikke holde oss borte når vår menighet samles, slik som noen pleier å gjøre.  La oss heller oppmuntre hverandre, så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg."

5.  "Be alldri og ikke snakk med Gud."

Råd:  Kommuniser til Han - og - sammen med Han.

6.  "Bare gjør det du føler for og tenker på til enhver tid."

Hvis det føles rett for meg, så må det jo være rett.

Råd:  La deg kun beveges av Guds ord.

7.  "Forkast all form av disiplin i ditt liv."

Råd:  Vær heller en disippel - jobb med din hellighet - for helligheten vil erobre verden.

8.  "Omgås bare med ufrelste mennesker og sløve kristne."

Du vil bli lik de som du omgås med.

Råd:  I 1. Kor. 15:33 (amp.) :  "Bli ikke forført og ledet vill!  Dårlig vennskap, fellesskap og assoiasjoner korrupterer og ødelegger gode manerer, moral og karakter."

9.  "Ta aldri imot råd fra kristne ledere."

Mange mennesker ønsker ikke råd - de ønsker gjerne derimot at noen skal synes synd på de.

Råd:  La deg stå under guddommelig autoritet.

10.  "Hold fast på alt det vonde andre har gjort mot deg.  Glem det aldri; tenk på det hele tiden."

Bare dette punktet alene er mer enn nok for mange til å bli frafallen på rekordtid. 

Råd:  I Fil. 4:8:  "Og nå mine søsken, vil jeg oppfordre dere til å fylle sinnet med det som er sant; det som er verdt respekt og det som er rett.  La tankene være opptatt av slikt som er bra i Guds øyne; slikt som er verdt å elske og snakke godt om, på alt som er prisverdig og verdt ros og ære."

Noe sier meg at du vil ta til deg fornyet ansvar for ditt gudsforhod og ditt kristne hverdagsliv - lykke til!

 

3 liker  
Kommentar #15

Hans Petter Selnes Hansen

2 innlegg  3182 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Dagfinn Gaarde. Gå til den siterte teksten.
Problemet er at tvilen har blitt opphøyd til noe edelt. Tvilen frelser ingen. Det er det troen som gjør. Man må ta et standpunkt for eller imot Jesus.

men der møter du også det store problemet, set at jeg for eksempel tror på noe annet en deg, så vill ikke mer tro på hva jeg tror på, lede meg til din tro, like lite som mer tro på hva du tror på, ikke ville lede deg til hva jeg tror på.

det blir ikke slikt som at man kan komme til en plass som er til venstre for utgangspunktet, bare ved å gå tilstrekkelig lenge til høyre, siden jorden er tros alt rund.

så for å finne rett tro, må man ikke bare tro, men man må tro på rett ting.

og for å tro på rett ting, må man kunne avise feil ting.

for å kunne avise feil ting, må man ha tvil.

ellers så dette med at tvil er noe som er blitt opphøyet til noe edelt, så kommer det vel an på hva du mener, men for min del ser det ut til som du slipper ikke unna tvil, for om du tro på for eksempel kristendommen, må du tross alt tvile på alle andre alternativer.

Kommentar #16

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

To ting:

Publisert over 2 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Vil du bli frelst, så åpner du deg og tar imot frelse.

For det første: Skal jeg være helt ærlig, forstår jeg ikke hva "frelse" betyr.

For det andre: Om jeg og mine nærmeste skulle unngå å gå fortapt, gjenstår problemet: De fleste skal gå fortapt!

2 liker  
Kommentar #17

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Stø kurs!

Publisert over 2 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Som troende bygger vi i vår hverdag tro - det å fokusere på tvil er samsvarende med å gi djevelen rom.  

Slik tenker de standhaftige muslimene også.


Summa summarum: Ikke tvil på de evige sannheter som er deg gitt i den kultur du måtte være født inn i!

4 liker  
Kommentar #18

Dagfinn Gaarde

15 innlegg  182 kommentarer

Troen på Jesus går frem i andre deler av verden.

Publisert over 2 år siden

Kina er i ferd med å bli det landet med flest kristne. Dette fordi evangeliet om Jesus Kristus blir stadfestet med tegn og under. Det er mer tro på det overnaturlige andre steder i verden. Derfor opplever de mer av dette. Vårt oppdrag som kristne er å spre evangeliet til alle folkeslag.

2 liker  
Kommentar #19

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

I step aside

Publisert over 2 år siden

Leste dine tidligere innlegg, og ønsker deg alt godt i livet, med et godt tak i dine egne positive erfaringer. Mitt liv og mine erfaringer bør ikke få forstyrre deg. Kanskje du bør la forum som dette seile sin egen sjø?

1 liker  
Kommentar #20

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Skulle jo tro at du har en viss peiling nå, men ...

Publisert over 2 år siden

Frelsen kommer fra himmelen og er Gud selv.  Frelsen er Guds gave - et uttrykk for hans nåde.  Mennesket savner enhver evne til å frelse seg selv - det være seg gjennom guddommelig erkjennelse og innsikt, mysteriereligionenes opplevelsesreligiøsitet og fariseismens lovgjerninger.  Frelse mottas ved tro på at Jesus har åpnet veien for deg til invitasjon om at også du kan bli renset og komme i en personlig relasjon til det guddommelig.

I våre dager er som oftest hodet i veien for å ta imot frelse i voksen alder.  Det er bl.a. stolthet som hindrer - det å senke sitt eget og forankre seg til det guddommelige utenfor seg selv som så blir på innsiden av en og en medvandrer gjennom livet i det den troende blir i frelsen gitt mulighet til å bli ikledd Den Hellige Ånd og kraft.

Barn skjønner dette - slik som denne unge arabiske jenten som ble frelst fra ondskapen til IS.

https://www.youtube.com/watch?v=9WAB_5LCS6g  

2 liker  
Kommentar #21

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Tro og frelse er personlig

Publisert over 2 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Summa summarum: Ikke tvil på de evige sannheter som er deg gitt i den kultur du måtte være født inn i!

Vi lever i dag i en sekulærnasjon der barn vokser opp til vantro, hvis de ikke på sin vei møter mennesker som gir dem innsikt i levende tro - hva det vil si å gå og leve på Guds ord.  Det er mer tro i de som ankommer riket enn de som lever sine dager i frafallsNorge.  

Her er og et barn - hun er fra Irak som kom seg unna IS og havnet i Kurdistan der hun fikk innsikt i levende tro.

https://www.youtube.com/watch?v=j82W1uLDvmU

Kulturen gir bare rammebetingelsene - frihetene til å tro på den levende og oppstandne Jesus Kristus.  I vår tidsalder jobbes det aktivt i Norge og andre vestlige land for å skru ned og helst av de som er levende troende.  Død tro og vantro framelskes.

2 liker  
Kommentar #22

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Fortsatt gjenstår dette:

Publisert over 2 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Frelsen kommer fra himmelen og er Gud selv

Om jeg og mine nærmeste skulle unngå å gå fortapt, gjenstår problemet: De fleste skal gå fortapt!

Verden består av flere enn "jeg og mine".


At "frelsen" består i at Gud skal skåne oss for hans påføring av fortapelse, har jeg en viss intellektuell forståelse av. Men jeg klarer ikke å anvende dette hverken på det virkelige liv eller på min evne til å tenke etikk.

Kommentar #23

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Dette ønsker IS å gjøre noe med.

Publisert over 2 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Vi lever i dag i en sekulærnasjon der barn vokser opp til vantro

Det finnes flere nasjoner som styres av teologer.

Hva foretrekker vi?

2 liker  
Kommentar #24

Kjell G. Kristensen

119 innlegg  13843 kommentarer

Min båt var så liten...

Publisert over 2 år siden
Dagfinn Gaarde. Gå til den siterte teksten.
Jesus hjelper den som tror.

De trenger ingen hjelp sa Jesus, de som tror og er friske trenger ikke lege. Det er de vantro Jesus skal frelse... se bare Paulus 1.brev til Timoteus - Den største av syndere... 

Fra v12: Jeg takker ham som gjorde meg sterk, Kristus Jesus, vår Herre, for at han viste meg tillit og satte meg til tjenesten, jeg som tidligere spottet, forfulgte og brukte vold. Men han var barmhjertig mot meg, for i min vantro visste jeg ikke hva jeg gjorde....

1 liker  
Kommentar #25

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Ja

Publisert over 2 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Råd:  La deg kun beveges av Guds ord.

Ikke "tegn og under", lovsang, kristne, "salvedes" subjektive forståelse, utlegning og ideer om det åndelige. Ikke kristne møter, der bibelen knapt blir åpnet, fordi "Ånden har andre planer".

For min del ser jeg mer tro hos de som "leter og banker på", enn hos de som sitter inne med den ultimate oppskriften på rett tro.


1 liker  
Kommentar #26

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Dagfinn Gaarde. Gå til den siterte teksten.
Problemet er at tvilen har blitt opphøyd til noe edelt. Tvilen frelser ingen. Det er det troen som gjør.

Problemet er at tro har av "noen" blitt gjort så "ambisiøs", at "ser vi ikke tegn og under, er det på grunn av tvil/vantro".

Og faktisk, så er det ofte derfor folk tviler. Fordi uansett hvor mye, intenst og rett man tror man tror, så uteblir resultatene av troen man tror(!) man har. 

For dersom en har tro til å bli frelst, så skulle vel troen holde til "tilbehøret" også. Men nei...

Om troen kommer av tegn og under og ikke av å høre Guds ord bli forkynt, bønn og felleskap med kristne søsken, så holder ikke troen. Da melder tvilen seg, før eller siden, garantert.

1 liker  
Kommentar #27

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Ingen er frelst, menmange blir frelst..

Publisert over 2 år siden
Dagfinn Gaarde. Gå til den siterte teksten.
Jesus ser om vårt hjerte er helt med ham. Hvis så, da skal vi leve. Alternativet er en evig åndelig død.

Frelse er noe som kommer - ikke noe som er.  

Det er sørgelig mange som tror at de er frelste. Isåfall er de på feil planet.. Frelst blir man først i himmelen ikke på jorden. 

Hvordan kan man da øke sjansene for å bli frelst?  Behøver man å tro riktig ? Være snill mot naboen ?  Ikke nødvendigvis - den som avgjør om du tror riktig - er han med kasteskovelen.  ( Min bibel sier at vi skal tro på Jesus som Kristus (Messias)).  

Hva er det så som kjennetegner en som tror på  Jesus som Kristus (Messias)?  Ber  man tidebønner / bordvers og drikker kun vin for sin mage og etter fullført kirkegang med nattverd ?  Ikke nødvendigvis.  

Allerede Johannes døperen snakket om "Han med kasteskovelen" som skulle komme ( Matteus 3:12 ) og Jesus bekreftet dette i Matteus 13:30  og utvalgskriteriet til å være troene finner du  i Markus 16:17-18 : "Og disse tegnene skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål, og de skal ta slanger i hendene. Om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem, og når de legger hendene på syke, skal de bli friske.»

Dersom du er blant disse som lar Kristus arbeide gjennom deg har du en aktiv tro hvor Kristus er i deg og du er i Kristus. De andre oppfyller ikke kriteriene til å bli være troene - og derigjennom bli frelst i neste liv.  Så det daglig å se Gud virke gjennom seg er det viktigste - ikke la Kristus bli arbeidsledig fordi du ikke "går ut"...Gud hjelper ikke den som tror- Gud arbeider gjennom den som tror med å hjelpe andre  - derigjennom tar vi vare på hverandre i våre forskjellige meningheter. 

1 liker  
Kommentar #28

Kåre Kvangarsnes

20 innlegg  932 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Ifølge Bibelen skal visstnok de fleste av oss gå fortapt.

Korleis frelste/frelser Gud dei som ikkje har fått evangeliet forkynt i fortid eller framtid. I ulike kulturar ?Går/gjekk dei fortapt? 

Ingen kan vel vite dette sikkert slik at ein kan bevise noko. Vi veit ikkje alt. 

 Men Gud er ein rettferdig Gud. Han må frelse menneske i dei ulike tidsaldrarane utfrå den kunnskap dei kan ha del i om Gud i den tid dei lever. Han frelser ikkje utfrå kunnskap dei ikkje kunne/kan ha.  Ja vi må gå ut frå at han ikkje er ein urettvis Gud som krev noko ein ikkje kunne/kan ha forutsetnad for å vite. Dette driv han så langt, at han har gitt alle menneske til alle tider moglegheit til frelse. Dette er Bibelen klar på, meiner eg, og  då kan ingen  seie at ein ikkje kunne vite. At ein ikkje visste. Noko anna ville vere urettvist.

Noko annna er og at i følgje Bibelen søker ingen menneske  Gud utan at Han har søkt mennesket først. Alle får ein sjanse fordi alle menneske er mål for Guds kjærleik. Men ofte er det mykje som kjem i vegen og hindrar erkjennelsen.

Dette er vel ei slags rasjonnell  tenkning om Gud dersom ein då ikkje  ser seg tent med å tru i det heile, eller "ikkje får det til"  av så mange ulike  grunnar.

Og så opnar dette sjølvsagt for hundre nye  spørsmål...... 

1 liker  
Kommentar #29

Kjell G. Kristensen

119 innlegg  13843 kommentarer

Man har hørt det så ofte... ikke gjør dette hjemme!

Publisert over 2 år siden

Mange prøver å måle seg med Jesu disipler som hadde aldeles for liten tro, og Jesus snakket derfor til dem og sa:

Fordi dere har så lite tro», svarte han. «Sannelig, jeg sier dere: Om dere har tro som et sennepsfrø, kan dere si til dette fjellet: ‘Flytt deg herfra og dit!’ – og det skal flytte seg, og ingenting skal være umulig for dere.

Ok? I dag sprenger de fjellet i lufta med krutt heter det i sangen... men ikke gjør dette hjemme! Og det er ikke for å ta i fra folk troen - bevares... men det går an å teste troen sin om den holder de mål som er satt for å kunne overgå disiplenes tro?

Paulus innså at  troen i seg selv ikke var nok i 1.Kor.13.2: Om jeg har profetisk gave, kjenner alle hemmeligheter  og eier all kunnskap, om jeg har all tro  så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet.

Hvorfor? Jo - 1.Pet.4.8: Framfor alt skal dere elske hverandre inderlig, for kjærligheten skjuler en mengde synder. (Matt 19,19 - Mark 12,31 )

Kommentar #30

Kåre Kvangarsnes

20 innlegg  932 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

Frelse er noe som kommer - ikke noe som er.  

Det er sørgelig mange som tror at de er frelste. Isåfall er de på feil planet.. Frelst blir man først i himmelen ikke på jorden. 

Dette kan lett misforståast, Kjell Haugen, til at ein ikkje får frelsesvisse alt i dette liv og er etter mi meining ikkje bibelsk lære. Når du tek i mot evangeliet som ein fortapt syndar, er du frelst i samme sekund. Utan noko anna tilleggsvilkår. Denne frelsa er forsegla av DHA som du mottok når du tok i mot evangeliet. Ditt kristne liv deretter er ikkje noko som er prestasjonsbasert og som kan frårøve deg frelsa eller som kan gjere deg endå meir frelst. Frelsa ligg fast når du held fast på evangeliet i tru.

 Paulus seier m.a. :"Efes. 2. 6 I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden  sammen med ham og satt oss i himmelen med ham."
  I den åndelege verklegheita  har dette alt funne stad i dette liv for den som trur og tek  i mot evangeliet.

Du seier vidare: ..." og Jesus bekreftet dette i Matteus 13:30  og utvalgskriteriet til å være troene finner du  i Markus 16:17-18 : "Og disse tegnene skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål, og de skal ta slanger i hendene. Om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem, og når de legger hendene på syke, skal de bli friske.»

Her siterer du noko Jesus seier til disiplane den gong i Israel. Desse teikna skulle følgje disiplane den gong for å overbevise Israel om at Han var den Messias som Skriftene sa han var. Jødane(Israel) krevde teikn og under og det fekk dei til fulle.

Dette er ikke meint for oss i dag. Hvis det var slik, måtte det gjelde alle som kallar  seg kristne. Det ser vi at det sjølvsagt ikkje gjer.

1 liker  
Kommentar #31

Kjell G. Kristensen

119 innlegg  13843 kommentarer

Merkelige forestillingsbilder...

Publisert over 2 år siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Paulus seier m.a. :"Efes. 2. 6 I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden  sammen med ham og satt oss i himmelen med ham."

Paulus har mange uforståelige kommentarer som krever ettertanke:

1.Kor.5.3-5: For jeg, som er fysisk fraværende, men nærværende i ånden, har alt felt min dom over den som har gjort dette, som om jeg selv var til stede.
Når dere samles i vår Herre Jesu navn, når jeg er til stede i ånden og vår Herre Jesu kraft er med oss, da skal dette mennesket overgis til Satan slik at kroppen hans blir ødelagt, men ånden kan bli frelst på Herrens dag...

Han har også skrevet i Rom.8 om forskjeller mellom livet i ånden og livet i kjøtt og blod (fysisk tilstedeværende) v5-8:

De som lever slik kjøttet vil, er bare opptatt av det som hører mennesker til. Men de som lever slik Ånden vil, er opptatt av det som hører Ånden til. For det kjøttet vil, er død, men det Ånden vil, er liv og fred. Derfor er det som kjøttet vil, fiendskap mot Gud, for det bøyer seg ikke under Guds lov og kan heller ikke gjøre det. De som kjøtt og blod har makten over, kan ikke være til glede for Gud.

Dette er Paulus ord i nøtteskallet...

2 liker  
Kommentar #32

Kåre Kvangarsnes

20 innlegg  932 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Dette er Paulus ord i nøtteskallet...

Sant!

1 liker  
Kommentar #33

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

38 innlegg  570 kommentarer

Tapt versus for-tapt

Publisert over 2 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Ifølge Bibelen skal visstnok de fleste av oss gå fortapt.

Alle har jo fått sin lønn her i livet. - Det er jo ikke tapt...  Det er vel kanskje like riktig å si at forlengelsen inn i Det evige liv ikke er vunnet.  
- Blir kanskje litt som enkelte spill - man velger om man vil reservere seg/ stå på sidelinja, trekke seg, eller satse og gå videre.
 
Gud er rettferdig og kjærlighetens kilde. Og kjærligheten tvinger ingen. Mennesket bare åpner hjertet sitt og sier "Jeg har hørt om deg; jeg vil gjerne bli kjent med deg.  Vis meg hvem du er."  Da er Guds ord at om man søker Gud av et helt hjerte, lar han seg finne.

Kommentar #34

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

38 innlegg  570 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Om jeg og mine nærmeste skulle unngå å gå fortapt, gjenstår problemet: De fleste skal gå fortapt!

Problemet er bibeloversettelser, slik jeg ser det.  Der man tror at mennesket pr. def. er udødelig.  Det er ikke sånn, så langt jeg kan forstå. Uforgjengelighet er noe som "vinnes". Og enkelt ved å ta imot Guds levende ord - Jesus.

Mange har jo forøvrig et flott liv her og nå, og sier selv de er fornøyd med det.  Det er jo helt fint, det også. Problemet er løst - dersom man bare får bort klausulen om "evig liv som standard", evt "med evig og varende pine".  1.Kor 35-55.  

Tragisk er at Jesus kom for å frelse de som levde i frykt for døden et helt liv - mens det istedet er blitt oppfattet som å skape grunnlag for frykt og angst for evigvarende pine.

1 liker  
Kommentar #35

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
For ser eg på meg sjølv, er  eg slett ingen Jesu etterfølgjar verken i tanke, ord og eller gjerning. Den tanken tør eg knapt tenke, for feilar og syndar gjer eg for det meste.

Det er bra det, for da ser du veien å gå. Tenk om du hadde vært åndelig blind, nå ser du veien. Det farlige er ikke vårt ståsted, men at vi går i feil retning, uten en gang å vite om det.

Det farlige er ikke at vi faller, men at vi ikke reiser oss. Vi makter ikke dette alene, og Gud forlater oss ikke, hvis ikke vi forlater Ham. Som deg er jeg en som feiler og synder - og vi er alle syndere - ikke én går fri! Vi alle trenger til Guds nådefulle barmhjertighet.

Vi må ikke la oss lede inn i en depresjon om at å følge Kristus er umulig. Herren sier: Følge meg! Da åpner Han en mulighet. Han gir oss ikke en befaling uten samtidig å gi oss muligheten til å følge befalingen. Motløsheten kommer ikke fra Gud, men fra vår fiende. Gud hegner om oss med sin kjærlighet, den skal vi hvile i og sende tilbake med det vi har. Gud er den mest optimistiske realist i eksistensen. Han kjenner oss fullt ut og er ivrigere enn oss for å frelse oss enn vi er på å motta frelse. Vi må henge oss på, bli med på en spennende evig reise. Vi skal være fulle av mot, tillit, tro, håp og kjærlighet.

2 liker  
Kommentar #36

Daniel Krussand

33 innlegg  2002 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Innlegget ditt er vel meint til truande menneske,men likevel kjenner eg  meg litt dømd. For ser eg på meg sjølv, er  eg slett ingen Jesu etterfølgjar verken i tanke, ord og eller gjerning. Den tanken tør eg knapt tenke, for feilar og syndar gjer eg for det meste.

Kvangarsnes, hvordan kan du si om deg selv at du ikke er en Jesu etterfølger i tanke, ord og gjerning hvis du tror på Ham og er kristen?

Les 2 Kor 5:17.

«Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt.»
‭Jeg tror Dagfinn Gaarde har rett om vantro.  Som han sier, «Den troende må sette Jesus først i livet, ellers kan han ikke være en disippel. Hvetekornet må falle til jorden og dø.»

Dette er da barnelærdom.  Om ikke Åndens frukter dominerer mitt liv, har jeg da Ånden?  Eller har Ordet falt på stengrunn?


Kommentar #37

Kjell G. Kristensen

119 innlegg  13843 kommentarer

Barnelærdommen er grei nok den...

Publisert over 2 år siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.

«Den troende må sette Jesus først i livet, ellers kan han ikke være en disippel. Hvetekornet må falle til jorden og dø.»

Dette er da barnelærdom.  Om ikke Åndens frukter dominerer mitt liv, har jeg da Ånden?  Eller har Ordet falt på stengrunn?

Men den sier faktisk at både hvetekornet og ugresset skal stå helt frem til høsten (Matt.13.30 og 39) .... og der er faktisk den første frukt (Ånden) også å finne (Rom.8.23) Så beklager om du har misforstått noe av barnelærdommen.

Kommentar #38

Daniel Krussand

33 innlegg  2002 kommentarer

Seier over synd, - nei?

Publisert over 2 år siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
For ser eg på meg sjølv, er  eg slett ingen Jesu etterfølgjar verken i tanke, ord og eller gjerning. Den tanken tør eg knapt tenke, for feilar og syndar gjer eg for det meste.

Jeg synes du har liten tillit til Guds verk i ditt liv i din uttalelse.

Hva med Jesu ord her: «Jesus sa da til de judeerne som var kommet til tro på ham: Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler. Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.»
‭‭Johannes‬ ‭8:31-32‬ ‭

Å være frigjort i Jesu sannhet, - feiler og synder du da i det meste?

Kommentar #39

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
Dette er da barnelærdom.  Om ikke Åndens frukter dominerer mitt liv, har jeg da Ånden?  Eller har Ordet falt på stengrunn?

Vel, Daniel, hvorfor tror du lignelsen om såkornet er gitt til oss? Det er jo fordi troen er forskjellig hos de forskjellige - noen ganger dør den ut. Selv må jeg arbeide med meg troen hele tiden for følge Kristus, og jeg blir flinkere til det. Takk og pris, hvem sa at øvelse gjør mester? Jeg øver tro daglig og i det ligger en utvidelse av bevisstheten hvor Guds "mysterier" bli stadig enklere å forstå og forholde seg til. (Siste setning har jeg vel gjentatt mange ganger, såvidt jeg husker.)

1 liker  
Kommentar #40

Kjell G. Kristensen

119 innlegg  13843 kommentarer

Synd kontra dødens brodd?

Publisert over 2 år siden

Jeg mener Paulus har en mer forståelig vinkling til synden og sannheten i Rom.5?

Loven kom til for at fallet skulle bli stort. Men der synden ble stor, ble nåden enda større. For slik som synden hersket gjennom døden, skal nåden herske gjennom rettferdigheten og gi evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre.

Synden er iboende det forgjengelige mennesket av kjøtt og blod, Rom.3.23: for alle
har syndet og mangler Guds herlighet...

Rom.8.5-8: De som lever slik kjøttet vil, er bare opptatt av det som hører mennesker til. Men de som lever slik Ånden vil, er opptatt av det som hører Ånden til. For det kjøttet vil, er død, men det Ånden vil, er liv og fred. Derfor er det som kjøttet vil, fiendskap mot Gud, for det bøyer seg ikke under Guds lov og kan heller ikke gjøre det. De som kjøtt og blod har makten over, kan ikke være til glede for Gud.

Slik beskriver Paulus forskjellen mellom det Åndelige og det menneskelige (jordiske/ kjøtt og blod) også i 1.Kor.15. (Oppstandelsen):

 Slik er det også med de dødes oppstandelse. Det blir sådd i forgjengelighet, det står opp i uforgjengelighet. Det blir sådd i vanære, det står opp i herlig glans. Det blir sådd i svakhet, det står opp i kraft. Det blir sådd en kropp som hadde sjel, det står opp en åndelig kropp.

Det første  mennesket, Adam,  ble en levende sjel. Den siste Adam ble en ånd som gir liv. Det åndelige var altså ikke det første, men det sjelelige. Deretter kom det åndelige. (v44 det står opp en åndelig kropp.)

Dette skjer i 1.Kor.15.52-57... ved den siste basun... også beskrevet som Herrens dag en rekke plasser, som i Åp.1.9-10 og i Åp.10-5-7.

Det er en umulighet å diskutere sannhet så lenge man ikke forstår skrift, eller setter seg inn i begivenhetenes gang?

Kommentar #41

Kjell G. Kristensen

119 innlegg  13843 kommentarer

Her glemte jeg å formidle faktumet;

Publisert over 2 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Loven kom til for at fallet skulle bli stort. Men der synden ble stor, ble nåden enda større.

Nemlig Rom.7.14: Vi vet at loven er av Ånden, mens jeg er av kjøtt og blod, solgt som slave til synden. 

Ånden, Rom.8.23: Ja, enda mer: Også vi som har fått Ånden, den første frukt av høsten som kommer... (Høsten, Matt.13.39 verdens ende)

Dette kompliserer dette enda mer siden Ånden er oppstandelsen ved den siste basun... ikke sant?

1.Kor.15.46: Det åndelige var altså ikke det første, men det sjelelige. Deretter kom det åndelige. (1.Kor.15.44 det står opp en åndelig kropp.)
48 Slik det første jordiske mennesket var, slik er også de andre jordiske. Og slik den himmelske er, slik skal også de himmelske være.

1 liker  
Kommentar #42

Kåre Kvangarsnes

20 innlegg  932 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.

Jeg synes du har liten tillit til Guds verk i ditt liv i din uttalelse.

Hva med Jesu ord her: «Jesus sa da til de judeerne som var kommet til tro på ham: Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler. Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.»
‭‭Johannes‬ ‭8:31-32‬ ‭

Å være frigjort i Jesu sannhet, - feiler og synder du da i det meste?

Berre ein kort kommentar til dette og til min kommentar til innleggsforfattar om at den truande må sette Jesus først i livet og ta opp sitt kors skal han være Jesu disippel. Eg slo då fast at eg ikkje kan sjå meg ein slik disippel, for ser eg på meg sjølv, syndar eg for det meste. Dette reagerte du på med å seie at eg då  truleg manglar tillit til Guds verk i mitt liv som kristen.

Det kan du sjølvsagt ha rett i. Eg ser ikkje bort frå det.

Kanskje var elendigheitsbeskrivelsen når eg ser på meg sjølv noko provoserande, for eg meiner meg då frelst og då skal eg jo ha  fått ein ny åndeleg natur i tru  ved sidan av den gamle(kjødet) som er besegla av DHA , og som er utan synd. Den gamle natur skal eg sjå som død og begravd og utan kraft til lenger å fordøme meg ,for Gud reknar ikkje med han lenger når eg tek i mot evangeliet som ein fortapt syndar. Men han(den kjødlege natur)er der framleis og treng oppdraging til eg eingong vert fri han når eg døyr.  Så er ein del av det kristne livet og ei ferd med å vinne over synder i stort og smått,  v.h.a. Nåden, som no er min nye pedagog og læremeister. Men no gjer eg ikkje Guds vilje av frykt for fortaping og straff, men i takksemd for det Jesus gjorde for meg, for eg er alt sett i himmelen , slik Paulus seier. Så har du rett i at i alt dette er eg nok ikkje komen så langt, og manglar tillit og tru til Guds verk i meg.

Så til min reaksjon på ei forkynnig som seier at vi må vere Jesu disiplar og ta opp vårt kors. Er vi ikkje det, eller kallar oss slik, vert det alvorleg med vår tilstand.

Nei, har vi tatt i mot evangeliet i tru og frelst av Nåde, er det ikkje av vårt eige verk(vandringa) her på jord, men vilkårslaus rettferdiggjering som vert innpoda i oss. Vår stilling ligg fast og er einast forankra i det Jesus gjorde for oss og gjer at vi aldri skal kunne rose oss sjølve.

Ein annan grunn til at eg reagerer på når nokon ber oss ta vårt kors opp, eller seier at vi må vere Jesu disiplar dersom vi skal ta vår tru alvorleg, har med bibelsynet å gjere. 

Jesus var jøde og levde etter den jødiske Loven. Siktepunktet for forkynninga hans var å realisere Riket for Israel , et jordisk rike med Han som Israels Konge.

Derfor kan vi ikkje ta alt som vart sagt til jødane og Israel av Jesus og apostlane som gjeldande for oss i dag. Vi er ikkje jødar, og vi lever ikkje under noko pakt eller lov. Jesus er vår frelsar og vi er frelst gjennom hans verk.

 Den forkynninga som gjaldt Israel og Riket, fekk disiplane streng beskjed om å ikkje gå til heidningane med. Når jødane og Israel  ikkje tok i mot han som deira Messias og Konge fekk Paulus i oppdrag av Jesus sjølv  å gå til heidningane med eit heilt nytt Nådeevangelium som ikkje var omtalt i Skriftene eller openbert før for nokon. 

Gjennom Apostelgjerningane og i Paulus sine brev vert denne bodskapen utvikla til det reine Nådevangeliet vi m..a. finn i Efesarbrevet . Heidningane er frelst av berre Nåde utan noko lovgjerning, heller ikkje vanndåp. 

Ja, Jesus sinnelag og liv er eit føredøme og Jesus er min frelsar, men Paulus er min lærar i det å forstå fullnaden av Evangeliet til heidningane  og for alle jødar  som tek i mot Kristus som sin  frelsar.

I formaningane til kyrkjelydane gjev han dei den etiske rettleinga til det kristne livet.

 Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
19 dager siden / 2872 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
25 dager siden / 2008 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
8 dager siden / 1082 visninger
Drømmen om tempelet
av
Joav Melchior
21 dager siden / 601 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
6 dager siden / 552 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
rundt 1 måned siden / 520 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere