Lars Jørgen Vik

Pensjonist
16

Mellomkirkelig råd og ateismen

Norske kirkeledere unnskylder og glatter over misgjerninger utført i Allahs og Muhammeds navn, og er bekymret for ateistenes situasjon i Egypt. Men hva med litt omtanke for forfulgte kristnes skjebne?

Publisert: 12. jan 2018

I sin siste bok, "Det internasjonale gjennombruddet", kommenterer og drøfter Terje Tvedt blant annet kirkens og kirkeledernes holdninger og adferd overfor islam og muslimene. Selv om kristenheten har stått i et sterkt motsetningsforhold til islam i 1400 år, har norske  kirkelederes holdninger til islam, helt siden muslimene begynte å komme til Norge på begynnelsen av 60-tallet, vært preget av en kritikkløs velkommenhetskultur. Tvedt mener videre at kirkelederne gjennomgående har inntatt unnskyldende standpunkter og kommet med tvilsomme bortforklaringer når det gjelder overgrep mot kristne gjort i Muhammeds og Allahs navn.  

Vårt Lands holdninger blir også kommentert. På bakgrunn av en gjennomgang av lederartiklene i avisen fra 2001 til 2015 skriver Tvedt at avisen ikke har stilt noe "seriøst spørsmål" om det finnes trekk ved islam som kunne gi grunnlag for IS eller for islamsk terrorisme. "Der islamistene selv ikke la skjul på at de hentet næring i islams tekster, og at det nettopp var de som besatt den riktige fortolkningen av islam, skrev Vårt Land at dette ikke hadde noe med islam å gjøre.", skriver Tvedt.

I 2016 kom boken "Siste jul i Kairo" ut. Boken er skrevet av Lars Akerhaug. Den er en skildring og analyse av de kristnes situasjon i Midtøsten, og det er en svært trist historie. I de fleste land i Midøsten blir de kristne forfulgt på alle mulige måter, og antallet kristne i disse landene går dramatisk nedover. Situasjonen er kanskje aller verst i Egypt. I 2017 ble mange kirker brent ned der, 128 kristne ble drept, og 200 ble drevet vekk fra sine hjem fordi de var kristne. Som en del av forberedelsene til nevnte bok intervjuet Akerhaug generalsekretæren i Mellomkirkelig råd (heretter MR), Berit Hagen Agøy, om kirkens forhold til dette. Hun sa da blant annet: "Ved å bruke begrepet forfulgt kan vi være med på å befeste en forestilling om at kristne forfølges. Dette handler om at man faktisk ikke hjelper dem med å stigmatisere dem som forfulgt gruppe." I MRs styringsdokumenter står det at en ønsker å "bidra til et økt kunnskapsnivå i Norge om de kristnes situasjon i Midtøsten og (…) vil særlig nyansere forestillingene om at kristne forfølges og emigrerer på grunn av islam."

Egypt vurderer nå å forby ateisme, og det har ført til alvorlig bekymring i MR. MR og det norske ateistforbundet, også kalt Humanetisk forbund, sendte derfor i går, den 11. januar, et brev til Utenriksministeren der hun blir bedt om å "bruke de virkemidler som er tilgjengelige til å uttrykke denne bekymringen overfor egyptiske myndigheter."

I min naivitet har jeg alltid tenkt at kristne lederes hovedoppgave er å lede arbeidet med å fremme evangeliet, være talsmenn for oss kristne og tale og forsvare forfulgte kristnes sak.

Jeg har tatt feil.

14 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

KarI Erik BirkeIand

1 innlegg  688 kommentarer

"Ateistforbundet"

Publisert rundt 2 år siden

For ordens skyld: Human-Etisk Forbund er åpent for både ateister og agnostikere. Foreningen "Ateistene" er en helt separat organisasjon, som tidligere gikk under navnet "Hedningsamfunnet".  Det blir dermed ganske feil å kalle HEF for "det norske ateistforbundet".

1 liker  
Kommentar #2

Per Steinar Runde

220 innlegg  2476 kommentarer

Lykke til

Publisert rundt 2 år siden

Flott at Lars Jørgen Vik kjem på banen med sakleg kritikk av naivismen og bortforklaringa i høve til islam som har rådd grunnen i årevis både i Mellomkyrkjeleg Råd og i Vårt Land. Eg har peika på VL si rolle i dette i mange artiklar, utan så mykje respons og iallfall utan endring i praksis. Vil berre ønskje LJV lykke til og vone redaksjonen før eller seinare tek til vitet.

9 liker  
Kommentar #3

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Som i Himmelen, så og på jorden?

Publisert rundt 2 år siden
Lars Jørgen Vik. Gå til den siterte teksten.

I min naivitet har jeg alltid tenkt at kristne lederes hovedoppgave er å lede arbeidet med å fremme evangeliet, være talsmenn for oss kristne og tale og forsvare forfulgte kristnes sak.

Jeg har tatt feil.

I min naivitet har jeg alltid tenkt at kristne lederes hovedoppgave er å forsvare alle forfulgtes sak.

Har jeg tatt feil?

1 liker  
Kommentar #4

Lars Jørgen Vik

16 innlegg  179 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Mellomkirkelig råds skepsis mot å støtte forfulgte kristne er ikke ny. Det kommer tydelig fram i dette intervjuet med Berit Hagen Agøy i 2014: https://www.minervanett.no/hjelper-ikke-a-stigmatisere-kristne-som-forfulgte/

1 liker  
Kommentar #5

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Fordommene kommer ut i lyset.

Publisert rundt 2 år siden
Lars Jørgen Vik. Gå til den siterte teksten.
Mellomkirkelig råds skepsis mot å støtte forfulgte kristne er ikke ny. Det kommer tydelig fram i dette intervjuet med Berit Hagen Agøy i 2014: https://www.minervanett.no/hjelper-ikke-a-stigmatisere-kristne-som-forfulgte/

Fordommene avsløres i følgende spørsmål og svar fra intevjuet med Berit Hagen Agøy:


"– Dere har bønneuke for Israel-Palestinakonflikten til høsten. Hvorfor går dere ikke i forbønn for de kristne?

– Jo, men det gjør vi. Vi har flere faste bønnedager for kristne og forfulgte minoriteter, blant annet menneskerettighetssøndagen og Stefanussøndagen, 2. juledag. Flere ganger i året lager vi materiell med dette fokuset."


PS

Det ser ikke ut til at intervjueren er klar over at gruppen "palestinere"  også inneholder (de) kristne i området.

DS

Kommentar #6

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

I min naivitet har jeg alltid tenkt at kristne lederes hovedoppgave er å forsvare alle forfulgtes sak.

Har jeg tatt feil?

Ja, det har du, for en så enkel tanke kan ikke stå alene som forskrift for livet. Du ignorerer de kristnes egne interesser.

Man kunne så sige at kristne også var berettigede til at forsvare sig selv i de tilfælde, hvor de bliver forfulgt, men det er jo netop, hvad vi ser at lederne ikke gør.

De forsvarer alt og alle, blot ikke kristne.

5 liker  
Kommentar #7

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

En noget alternativt forståelse af betydningsindholdet i 'stigmatisere' skulle jeg mene.

Lignende toner lyder fra danske lignende kredse. De har de mest fantasifulde forklaringer på, hvorfor de ikke vil støtte forfulgte kristne - hverken ude eller hjemme.

Retorikken ligner mere og mere, den vi hører fra de Egyptiske koptere, der også ved at holde tand for tunge og 'bestemt ingen problemer ser i islam' - det kaldes dhimmitude. Et begreb fra Libanon, hvor de to grupper også er på kant med hinanden - for nu at være diplomatisk.

6 liker  
Kommentar #8

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Det høres logisk ut.

Publisert rundt 2 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Ja, det har du, for en så enkel tanke kan ikke stå alene som forskrift for livet. Du ignorerer de kristnes egne interesser.

Som i Himmelen, så og på jorden.

Også i evigheten fortsetter vi med oss og dem, de rettferdige og de urettferdige.

Å ivareta sine egne interesser er fornuftig. Det skal lønne seg å tro (rett).

Kommentar #9

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

– Jo, men det gjør vi. Vi har flere faste bønnedager for kristne og forfulgte minoriteter, blant annet menneskerettighetssøndagen og Stefanussøndagen, 2. juledag. Flere ganger i året lager vi materiell med dette fokuset."


PS

Det ser ikke ut til at intervjueren er klar over at gruppen "palestinere"  også inneholder (de) kristne i området.

DS

Ja, de kristne ledere vil gerne noget universelt, men intet specifikt kristent.

Kristne palæstinensere er løbende blevet undertrykt, forfulgt og fordrevet fra Selvstyreområderne, så dem er der ikke mange tilbage af.

4 liker  
Kommentar #10

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

Som i Himmelen, så og på jorden.

Også i evigheten fortsetter vi med oss og dem, de rettferdige og de urettferdige.

Å ivareta sine egne interesser er fornuftig. Det skal lønne seg å tro (rett).

Varetagelse af egne interesser er en forudsætning for jordisk liv - er det mere fortjenstfuldt at lægge sig til at dø ?

Jeg taler ikke om evigheden.

Det skal lønne seg å tro (rett).

Hvor vil du hen med det ?

1 liker  
Kommentar #11

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Den ultimate, totalitære tankekontroll.

Publisert rundt 2 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.

eg taler ikke om evigheden.

Det skal lønne seg å tro (rett).

Hvor vil du hen med det ?

Jo, det skal jeg fortelle deg.

Kristendommen, som den ultimate, totalitære ideologi, fokuserer på evigheten.

Heri ligger motivasjonen og incitamentet for fullstendig underordning- tankens underordning. Og som vanlig er det egoismen det appelleres til.

Du kan selvsagt velge å ignorere kristendommens essens. Cherrypicking er en populær, og nødvendig, sport. Den er også populær innen marxismen og islam.


Kommentar #12

Sigurd Eikaas

27 innlegg  5707 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

Jo, det skal jeg fortelle deg.

Kristendommen, som den ultimate, totalitære ideologi, fokuserer på evigheten.

Kristendommen er ingen ideologi i den forstand som vi vanligvis forstår begrepet, da den ikke har politiske ambisjoner her på jorden. "Mitt rike er ikke av denne verden," sa Jesus.

Men når det så gjelder den evige verden, så har du helt rett. Gud er totalitær. Han kommer ikke til å tillate en masse egoister, småkonger og andre med høye tanker om seg selv, å holde på som de vil. 

Og slik må det være. Gud er Gud. Han er suveren. Det kan ikke finnes en masse småguder ved siden av ham. Det ligger i sakens natur.


Mest leste siste måned

Muskuløs kristendom
av
Hilde Løvdal Stephens
rundt 1 måned siden / 1578 visninger
Ja vel, gamlis
av
Heidi Terese Vangen
17 dager siden / 1177 visninger
Guds fravær
av
Geir Tryggve Hellemo
11 dager siden / 1164 visninger
Hva skjer Visjon Norge?
av
Bendik Storøy Hermansen
30 dager siden / 965 visninger
Biskop Byfugliens merkelige avskjedsreplikk
av
Roald Iversen
rundt 1 måned siden / 741 visninger
Eit ansvarslaust Europa
av
Emil André Erstad
26 dager siden / 644 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere