Frank Grimstad

6    0

Godt samarbeid krever klare avtaler mellom kirken og organisasjonene

De kristne barne- og ungdomsorganisasjonene er uvurderlige samarbeidspartnere for Den norske kirkes menigheter. Når de nå ber om et enda tydeligere mandat, understrekes behovet for avklarte ansvarsforhold.

Publisert: 12. jan 2018 / 190 visninger.

Elleve organisasjoner har gått sammen om en såkalt strategisk plattform som inneholder et klart ønske om at alt barne- og ungdomsarbeid i Den norske kirke skal skje i deres regi. I dokumentet «Kirkens Unge», omtalt i Vårt Land denne uka, slår organisasjonene fast hva de er enige om og hva de ønsker å jobbe sammen for.

Visjonen er: «Vi som står sammen på denne plattformen, er frivillige organisasjoner som deler visjonen at kirken skal være et hjem for unge mennesker hvor de finner hjelp til å leve og vokse i tro på Jesus Kristus.»

Har gagnet kirken

Barne- og ungdomsarbeidet i Den norske kirke hadde vært et helt annet – og sannsynligvis langt mindre omfattende – dersom det ikke var for organisasjonene. Avhengige av lokale forhold, ildsjelers tilhørighet og sikkert andre variabler, har ulike arbeidsformer vært – og er – tilknyttet nasjonale bevegelser som KFUK-KFUM, Acta (Normisjon), Søndagsskolen og mange andre.

Dette har gagnet kirken på mange måter, for eksempel gjennom tilgang på frivillige og godt ressursmateriell. Det har også gitt deltakerne en bredere kristen tilhørighet og åpnet regionale og nasjonale arenaer som leirer og festivaler. «Organisasjonene ønsker at alt det langsiktige barne- og ungdomsarbeidet skal under deres vinger, blant annet fordi ungdommene trenger en større sammenheng enn bare den lokale menigheten», skriver Vårt Land.

I tillegg har modellen styrket arbeidet økonomisk gjennom de offentlige støtteordninger som finnes for barne- og ungdomsarbeid i regi av frivillige organisasjoner.

Mer positiv tilnærming?

Som arbeidsgiverorganisasjon for blant annet Den norske kirke, ser KA positivt på organisasjonenes initiativ og ønske om å bidra enda mer. For noen av de elleve kan deltakelsen synes å representere en ny og mer positiv tilnærming til Den norske kirke, etter en periode der deler av lavkirkeligheten har vært opptatt av å markere avstand. Nå har alle stilt seg bak at de vil «styrke samhandlingen med Den norske kirke, og jobbe for at flere unge skal få møte Jesus». Dette er spesielt gledelig i lys av de siste årenes polarisering av kirkelandskapet.

Samarbeid mellom menigheter, representert ved menighetsråd og fellesråd, og lokallag av nasjonale organisasjoner, byr imidlertid på noen utfordringer som vi er opptatt av.

I ferd med å bli utdatert

Vår erfaring er at disse problemstillingene sjelden har vært drøftet lokalt og at arbeidet stort sett har vært drevet «slik vi alltid har gjort det» – uten at det har bydd på problemer i særlig grad. Frivillige ledere har hatt sterk tilhørighet til både menighet og organisasjon, og det har vært opplevd naturlig og som en styrke å stå med ett bein i hver leir. Bevisstheten rundt formaliteter har vært lav, og den pragmatiske tilnærmingen har vært rådende.

I mange tilfeller vil dette fortsatt kunne fungere fint, men modellen er i ferd med å bli utdatert. I dagens arbeidsliv og i barne-/ungdomsarbeid må alle involverte kunne få et klart svar på hvem som er oppdragsgiver og øverste juridiske ansvarlige.

KA er derfor i gang med en utredning av disse problemstillingene. Målet er at dette skal resultere i standardiserte samarbeidsavtaletekster som menigheter og organisasjonslag kan bruke for å avklare hvem som har ansvar for hva. Slik ønsker vi å legge til rette for et fortsatt fruktbart samarbeid mellom Den norske kirke og de kristne barne- og ungdomsorganisasjonene.

Frank Grimstad, administrerende direktør i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter

(Bilde: KFUK-KFUM er blant organisasjonene bak dokumentet «Kirkens Unge». Bildet er fra en gudstjeneste under festivalen Spekter i fjor sommer. Foto: Thor Johannes Wang/KFUK-KFUM, gjengitt med tillatelse)

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Carl Wilhelm Leo

5 innlegg  641 kommentarer

Organisasjoner ?

Publisert 3 måneder siden
Frank Grimstad. Gå til den siterte teksten.
Elleve organisasjoner har gått sammen om en såkalt strategisk plattform som inneholder et klart ønske om at alt barne- og ungdomsarbeid i Den norske kirke skal skje i deres regi. I dokumentet «Kirkens Unge»,

Tør man spørre hvilke 11 organisasjoner det dreier seg om ?

1 liker  
Svar
Kommentar #2

Trygve W. Jordheim

108 innlegg  132 kommentarer

De elleve organisasjonene

Publisert 3 måneder siden

Norges KFUK-KFUM, KFUK-KFUM-speiderne, ACTA, NLM Ung, Laget, Søndagsskolen Norge, KRIK, Skjærgårds live, NMSU, Ung kirkesang og Return 2 sender.

Svar

Siste innlegg

Kristningen av Norge
av
Fredrik Evjen
rundt 6 timer siden / 123 visninger
3 kommentarer
Nå eller aldri
av
Vårt Land
rundt 8 timer siden / 102 visninger
0 kommentarer
Nøkkelpersoner i kirken
av
Dag Håland
rundt 13 timer siden / 141 visninger
0 kommentarer
Våre viktige verdier i spill
av
Knut Arild Hareide
rundt 14 timer siden / 1569 visninger
2 kommentarer
En låvedørsåpen kirke
av
Ivar Bu Larssen
rundt 16 timer siden / 238 visninger
1 kommentarer
«Klassisk» er eit tvitydig ord
av
Kari Veiteberg
rundt 16 timer siden / 411 visninger
4 kommentarer
Fra Jerusalem til Oslo
av
Ingrid Vik
rundt 16 timer siden / 309 visninger
4 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Kristningen av Norge
av
Fredrik Evjen
rundt 6 timer siden / 123 visninger
3 kommentarer
Nå eller aldri
av
Vårt Land
rundt 8 timer siden / 102 visninger
0 kommentarer
Nøkkelpersoner i kirken
av
Dag Håland
rundt 13 timer siden / 141 visninger
0 kommentarer
Våre viktige verdier i spill
av
Knut Arild Hareide
rundt 14 timer siden / 1569 visninger
2 kommentarer
En låvedørsåpen kirke
av
Ivar Bu Larssen
rundt 16 timer siden / 238 visninger
1 kommentarer
«Klassisk» er eit tvitydig ord
av
Kari Veiteberg
rundt 16 timer siden / 411 visninger
4 kommentarer
Fra Jerusalem til Oslo
av
Ingrid Vik
rundt 16 timer siden / 309 visninger
4 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Kjell G. Kristensen kommenterte på
To sider av samme lov.
rundt 3 timer siden / 938 visninger
Marit Rike kommenterte på
Kom til den hvitmalte kirke
rundt 3 timer siden / 266 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
«Klassisk» er eit tvitydig ord
rundt 3 timer siden / 411 visninger
Ove K Lillemoen kommenterte på
To sider av samme lov.
rundt 4 timer siden / 938 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
To sider av samme lov.
rundt 4 timer siden / 938 visninger
Ove K Lillemoen kommenterte på
To sider av samme lov.
rundt 4 timer siden / 938 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Kom til den hvitmalte kirke
rundt 4 timer siden / 266 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
To sider av samme lov.
rundt 5 timer siden / 938 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Fra Jerusalem til Oslo
rundt 5 timer siden / 309 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
To sider av samme lov.
rundt 5 timer siden / 938 visninger
Anne Sender kommenterte på
Fra Jerusalem til Oslo
rundt 5 timer siden / 309 visninger
Ove K Lillemoen kommenterte på
Kristningen av Norge
rundt 5 timer siden / 123 visninger
Les flere