Astrid Rønsen

Førstelektor og sykepleier
3

Hvorfor motarbeides hospice av helsetjenestens egne?

Man trenger ikke reise langt for å se eksempler på gode, verdige og trygge tilbud ved livetsslutt. NOUen «På liv og død» skulle legge grunnlaget for gode løsninger i Norge. Dessverreble det ikke slik.

Publisert: 12. jan 2018.

Rapporten «På liv og død» (NOU 2017:16) ble gitt ut rett før jul og er nå tilgjengelig for alle. Jeg har som representant for Hospiceforum Norge vært en del av utvalget bak denne rapporten. Utvalget ble nedsatt av regjeringen for halvannet år siden, ut fra en erkjennelse av at omsorg for alvorlig syke, døende og deres nærmeste er for dårlig i Norge. Skuffende og overraskende nok er konklusjonen til flertallet i utvalget likevel at vi bare skal gjøre mer av det samme.

 


Problemene med det er mange og uholdbare. Dagens situasjon ble presist oppsummert i denne tittelen fra NRK Hordaland i 2015: «Postnummeret ditt kan avgjøre hvor god lindrende behandling du får, dersom du blir uhelbredelig syk og skal dø». Ikke godt nok, var helseminister Bent Høies tydelige svar den gang. At helsetilbudet i Norge varierer er noe vi vet. At andelen som dør i eget hjem er på bunn på statistikken i Europa er heller ingen nyhet. Men det er ikke bra nok, og den politiske enigheten om det var ny og gledelig. Stortinget og regjeringen ønsket at utvalget vårt skulle gi en analyse av situasjonen, men de ønsket også forslag til løsninger og nye modeller. Som eksempelvis hospice. Det finnes enorme mengder norske og internasjonale erfaringer å støtte seg på i dette arbeidet. Potensialet var enormt, men resultatet ble slik at jeg måtte ta dissens for å få argumentere for å innlemme hospice som tiltak inn i den norske helsetjenesten.

 


Hva er hospice?

Hospice er betegnelsen på tjenestetilbud som er spesialdesignet for alvorlig kronisk syke og deres nærmestes behov i siste del av livet. Kort sagt skal hospice være et godt sted å leve når du vet du skal dø. For de fleste vil det være hjemme - under forutsetning av at du er trygg på at du har nødvendig kvalifisert støtte når du oppholder deg der og at du og familien din er i stand til å stå i denne situasjonen sammen. Når så få dør i eget hjem må vi spørre oss hva det er som gjør at situasjonen er slik. Det er to svar som er opplagte: kompetanse og organisering.

 


Pasienter og familier trenger gode alternativer. I dag er det sykehjem som er stedet flest nordmenn dør. Ikke alle opplever det som tilfredsstillende, av flere ulike grunner. Mange dør på sykehuset, men det er heller ikke et godt alternativ for alle. I Norge står vi da igjen med få alternativer. For noen få er alternativene hospice - både hjemmehospice, som eksempelvis Fransiskushjelpen i Oslo, eller dag- og døgnhospice i egne institusjoner. Men dette tilbudet er det alt for få som får. Postnummeret ender opp med å bestemme om du får velge hvor du vil dø.

I utvalget var vi to medlemmer som til slutt måtte ta dissens for å få argumentere for disse tilbudene - og å legge til rette for at flere får dem. Vi mener hele hensikten med NOU-rapporten var å vise konsekvenser av ulike løsninger - hvordan man kan skape valgmuligheter for pasienter og pårørende i vanskelige livssituasjoner. Da trenger vi tilbud som kan fungere som fyrtårn, som har en punktfunksjon og som slik kan spille på lag med det øvrige tjenestetilbudet, ikke minst det kommunale tilbudet. Dette har vist seg å være en god løsning i andre land. Pasienter og pårørende verdsetter eksempelvis hospicetilbudene i Storbritannia som ‘outstanding’, i motsetning til sykehustilbudet og andre tilbud. En kostnadsrapport fra Oslo Economics som Hospiceforum Norge har bestilt i forbindelse med dissensforslaget, viser at Hospice ikke bare representerer kvalitet, men også er en god løsning kostnadsmessig sammenlignet med tilbud vi tilbyr pasienter og pårørende i dag.

 


Hvorfor motarbeides hospice?

Da er det et viktig spørsmål som må stilles: Hva er det som gjør at helsetjenestens egne motarbeider hospice som tiltak? At legegruppen i ulike høringer har inntatt dette standpunktet er kjent. At en flertallsinnstilling i nevnte NOU gjentar dette er derimot både overraskende og skuffende. Jeg skal ikke bruke tid her på motsetninger i tankesett, for det er vanskelig nok å forstå den faglige begrunnelsen fra flertallet som ligger ved NOUen som en merknad. Der blir hospice betegnet som et tilbud som ikke er integrert i norsk offentlig helsetjeneste. Det påstås at hospice fører til en forskjellsbehandling av pasienter og det stilles spørsmålstegn ved fagligheten i slike tilbud. For det første har undertegnede som er forslagsstiller aldri ment at hospice ikke skal innlemmes i norsk offentlig helsetjeneste, slik man har fått til i eksempelvis Danmark. At Norge i utgangspunktet har et ulikt tilbud er jo nettopp et problem hospicetilbudene ville kunne motvirke; det vil kunne bidra til at flere får det bedre ved å samarbeide tett med øvrig helsetjeneste. Og de som måtte hevde at hospice ikke er faglig nok må ta seg en tur utenfor landets grenser og se og lære hvordan dette faktisk fungerer. Et kjennetegn ved hospice er at dedikerte profesjonelle samarbeider tett med frivillige. Her er igjen Fransiskushjelpen et svært godt eksempel i Oslo som vi trenger å utvide til å gjelde mange flere deler av landet.

 


Men det viktigste er: Hvordan kan faggrupper innen helsevesenet motarbeide hospice som er det pasienter og pårørende sier er bra og representerer det de sier de trenger? Det er vanskelig, for ikke å si ubegripelig å forstå. Da er det viktig at vi har tydelige og modige politikere som skal fatte beslutningene som skaper fremtidens tjenestetilbud. Debatten har begynt og vil fortsette, blant annet på Litteraturhuset i Oslo 15. januar hvor fokus er på de alvorlig syke barna og deres familier.

 


Astrid Rønsen

Førstelektor NTNU i Gjøvik/

Styreleder Hospiceforum Norge/

Utvalgsmedlem NOU 2017:16 «På liv og død»

4 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere