Lederartikkel Vårt Land

En mer lavmælt debatt?

Vi ønsker ikke å ta til orde for at religiøse mennesker pakker meningene sine inn i bomull.

Publisert: 12. jan 2018 / 525 visninger.

Bør debatt om religion føres på en lavmælt måte? Spørsmålet ble stilt i NRK-programmet Verdibørsen i går ettermiddag. Her ble også Vårt Lands rolle og debattstedet verdidebatt.no diskutert.

Det er en lang tradisjon for harde ord i kristen ­teologisk debatt. Martin Luther var svært krass mot sine meningsmotstandere, etter dagens målestokk ville noen kalt ham et troll. Heller ikke hans motparter gikk av veien for å servere saftige karakteristikker i sine offentlige pamfletter. Men det startet ikke der. Det startet allerede i urkirken, da det ble kamp om eksistensgrunnlaget for de små gruppene kristne i byene rundt Middelhavet. Apostelen Paulus legger for eksempel ikke fingrene mellom når han går ut mot de som mente kristne ikke-jøder burde omskjæres. «Må de bare skjære av seg alt sammen, disse som sprer uro blant dere!» er hans beskjed til menighetene i Galatia.

Slik har det i grunnen fortsatt i den kristne akademiske tradisjonen. Debatten ble ført av kirkens lærde, og utfallene var krydder i en ellers ofte ­saklig argumentasjon. Fordi kampen sto om avgjørende spørsmål både for kirken og samfunnet, måtte man bruke sterke ord.

I dag er det ikke bare kirkens lærde­ som våger å kaste seg utpå. ­Utviklingen av lekmannskristendom, ytringsfrihet og demokrati henger sammen og har gitt «alle» frimodighet til å delta i debatten. Tradisjonen med å bruke harde ord har nådd et nytt nivå. Fordømmelsene ledsages ikke lenger nødvendigvis av kunnskap og saklige argumenter, det er nok at debattanten opplever at noe viktig står på spill. Bibelen selv gir frimodighet. Det er derfor grunn til å tenke gjennom hva som har endret seg siden urkirken kjempet for sin selvstendighet. I dag står kirken støtt som institusjon. Kristne oppleves som en majoritet som kjemper for sine privilegier. Mens harde utfall tidligere kunne tolkes som tegn på overbevisning og mot, blir de nå oppfattet som hat og uforsonlighet.

Vi ønsker ikke å ta til orde for at religiøse mennesker pakker meningene sine inn i bomull. Men dersom noen opplever at den kristne tradisjonen åpner for harde ord og uforsonlighet, mener vi de har misforstått. Harde ord når langt, og kostnadene kan bli svært store, derfor burde respekt for meningsmotstandere være en selvfølge der religion blir debattert.

4 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Njål Kristiansen

157 innlegg  20654 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Vårt Land. Gå til den siterte teksten.
­Utviklingen av lekmannskristendom, ytringsfrihet og demokrati henger sammen og har gitt «alle» frimodighet til å delta i debatten. Tradisjonen med å bruke harde ord har nådd et nytt nivå. Fordømmelsene ledsages ikke lenger nødvendigvis av kunnskap og saklige argumenter, det er nok at debattanten opplever at noe viktig står på spill.

Dette er nok det sentrale. Debatt uten reflektert innhold, uten vurdering av andre standpunkter enn sitt eget, og uten forståelse for at det finner mer enn én oppfatning.  I noen miljøer er det gjerne basert på at bare én person vet hver gang, og da blir det vanskelig å bevege seg utenfor den kretsen på egen hånd. Man snubler lett. 

Den siste tråden hvor dette kommer tydelig frem er hvor en kvinne skriver om at hun er feminist og muslim. De ekstremkristne kan ikke forstå dette fordi det stemmer ikke med hva de vet om islam og kvinner. Ergo blir alt feil og alt må avvises. Mistanken om løgn ligger farlig nær selv om den ikke uttales. Man glemmer selv at man er eksentriker i forhold til de kristne hovedstrømmer, og ser bare den andres ekstremiteter. Perspektivene kunne godt blitt sprengt av dette, men da tviholder man heller for det er tryggere med de fiender man kjenner enn de venner man ikke kjenner. 

1 liker  
Kommentar #2

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Dette er nok det sentrale. Debatt uten reflektert innhold, uten vurdering av andre standpunkter enn sitt eget, og uten forståelse for at det finner mer enn én oppfatning.  I noen miljøer er det gjerne basert på at bare én person vet hver gang, og da blir det vanskelig å bevege seg utenfor den kretsen på egen hånd. Man snubler lett. 

Den siste tråden hvor dette kommer tydelig frem er hvor en kvinne skriver om at hun er feminist og muslim. De ekstremkristne kan ikke forstå dette fordi det stemmer ikke med hva de vet om islam og kvinner. Ergo blir alt feil og alt må avvises. Mistanken om løgn ligger farlig nær selv om den ikke uttales. Man glemmer selv at man er eksentriker i forhold til de kristne hovedstrømmer, og ser bare den andres ekstremiteter. Perspektivene kunne godt blitt sprengt av dette, men da tviholder man heller for det er tryggere med de fiender man kjenner enn de venner man ikke kjenner. 

Innlegget du viser til er Rania Al-Nahis "Hvordan er det mulig å være muslim og feminist?".  Dette spørsmålet svarer hun selv ikke på i sitt innlegg. 

Både i headingen og innlegget forøvrig, legger hun sin tro som et klart premiss; og derigjennom også for den etterfølgende debatten.  Denne legger hun imidlertid lokk på allerede i sin komm. #6, med begrunnelsen at hun "ikke er teolog".

Mange kristne legger også sin tro til grunn for sine innlegg.  Men jeg har enda tilgode å se at de avbryter debatten med den samme begrunnelsen som Al-Nahi.  Til og med Kristiansen ville nok reagert da - om jeg kjenner ham rett.  Om bare teologer skulle deltatt i debatter som også omhandler religion, er jeg redd det hadde blitt tynt i rekkene...

Hvorfor poste et INNLEGG dersom du ikke har noen som helst intensjon om også å debattere hovedpremisset for det? 

5 liker  
Kommentar #3

Njål Kristiansen

157 innlegg  20654 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Audun Wold. Gå til den siterte teksten.
Innlegget du viser til er Rania Al-Nahis "Hvordan er det mulig å være muslim og feminist?".  Dette spørsmålet svarer hun selv ikke på i sitt innlegg. 

Hun polemiserer stillferdig og klart for sitt syn, for sitt bilde sett fra hennes posisjon. Du har flere som gjør det samme. Didrik Søderlind, Arne Berggren... de er ikke debattanter som slår deg i hodet med argumenter og sier at slik er det. 

Vi har alle ulike ståsteder. Du kan si om meg at slik er en katolikk. Ja, men også nei. Jeg vet ikke om du tilhører noe som kan kalles en konfesjon, men om så er kan du bare se over til sidemannen neste gang du er i kirken og så vet du at dere ikke er like. Mange debattanter har en holdning til andre som tilsier at de skal stille opp på 100% av alt som forfektes eller ta tilsvarende skarp avstand. Livet har alltid foregått et sted der imellom. Erkjenner vi dette blir debatten mer lavmælt, kanskje mer respektfylt. 

Jeg tror du skal se dette i lys av noe som jeg tror er i ferd med å skje; redaksjonen vurderer hensikten med å holde oppe et nettsted for særlig islamhets, pro-Israel, anti-Palestina og meningsløse tråder om pavens skjegg. Om jeg var i redaksjonen ville jeg gjort slike vurderinger, derfor min hypotese. En dag kan vi oppleve at det blir konkludert og at VD vil bli endret på dette punktet. Man lurer vel enda litt på hvordan, men ett sted må det være nok om halal, Gud/Allah og de millioner av innvandrere som stormer inn og stjeler kulturen vår. Jeg tror tiden for VD som ekstremkristen misjonsmark for myteorienterte misantroper går mot slutten. 

Kommentar #4

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Hun polemiserer stillferdig og klart for sitt syn, for sitt bilde sett fra hennes posisjon.

Mulig det.

Men det mange etterlyste i debatten var en KLARGJØRING av hennes syn. Den fikk vi ikke!  Tør vi håpe på en oppfølger der "det" og "er" har byttet plass?

For å anspore litt til tråden kan man vel i alle fall si at tilhengerne av diverse kristne retninger ikke lenger slår hverandre ihjel pga. uoverenstemmelser på dette grunnlaget.  

Det er da noe...

4 liker  
Kommentar #5

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

36 innlegg  570 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Vårt Land. Gå til den siterte teksten.
Fordi kampen sto om avgjørende spørsmål både for kirken og samfunnet, måtte man bruke sterke ord.

Kanskje de som "varsler" ikke oppfatter seg som del av majoritet?  Det avgjørende spørsmålet som må stilles den rådende makt, er gjerne:  "Hva skjedde først?"  
Hva ligger til grunn for ønske om endringer.  

Hvilke midler står igjen der NRK oppfattes som en direkte idéologisk og politisk motstander.  Spesisfikt i Midt-Østenkonflikten.
- Bør NRK f.eks kvoteres mtp politisk grunnsyn hos sine ansatte?  
Kan man forsvare "ett-syns-makt"; der 60-80% av medarbeiderne gang etter gang i undersøkelser viser seg tilhører "Venstresiden"?  - Med de konsekvenser det uvergerlig har for gangsynet hos individene.

Om man samfunnsmessig står på spissen i en global krigstilstand/ og forhåpentligvis går mot avslutningen av en 7 år lang krig, - eller egentlig 107 år (1911-2011+7), kan det være grunn til å lytte til ulike røster.
I nærkontakt med de 3, 5 siste årene med IS som fanebærere for "ideólogisk og maktpolitisk rensing", har man sett hvordan mennesker har blitt utsatt for de mest unevnelige, barbariske og grusomme ting. Noen benevner nåværende 3.VK annerledes enn de to første. Global krig er det dog like fullt.  Endring kan og må da påkreves.  Selv om det krever og koster skjorta å løfte sin røst.

Men krigen inklusive informasjonskrigen, utkjempes ikke bare "der ute."  Det samfunnet som ser så fint ut på utsiden - når det trengs viser det seg å være en utålelig byll under hudskorpa.
Mange har erfart det; -  ikke minst i sine møter med helsevesenet. Når det virkelig står om.  
Fordi det dypest sett handler om idéologisk plattform i ethvert individ.
Vilje til å etterleve lovens intensjon og bokstav - dersom det rammer dem selv eller sine kollegaer.
Da handler det om hjertets tilstand.
Og om å både elske og frykte sekulær og hellig makt.

Noen ganger er det tid for å heve stemmen.  

Om ordene ikke er godt nok innpakket, - det kan tenkes, og kan evt beklages.
Kanskje er det mange referanser som flettes sammen og ikke nødvendigvis forstås?  
Kanskje foreligger det et nødvendig budskap, kanskje fremført med basis i rettferdig vrede.
Kanskje slett ikke hat eller uforsonlighet.
Kanskje det motsatte.

7 liker  
Kommentar #6

Kåre Kvangarsnes

6 innlegg  932 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Enig med med Wold i alt det han skriver. Kristiansen er alltid raskt på pletten i å belære i slike saker, men jeg opplever deg her på Verdidebatt som en som har svært liten toleranse for andre sine meninger når de går litt utenfor det som er PK og du har da en egen evne til å klistre ufine personlige egenskaper til disse. Så ja, på den måten bør du nok gå litt stille i dørene. Dette gjelder ofte så vel i politiske spørsmål som i spørsmål om religion. 

Jeg har ikke lyttet til Verdibørsen i denne saken, men det er jo ikke underlig at spørsmålet kommer opp da dette vel inngår i den trend at kritikk av islam og muslimske verdier er noe en ikke skal ta seg i kraftig tu med. Det kan oppleves som hets mot muslimer. Det ser vi fra venstresiden og det ser vi fra Kirke og fra aviser som Vårt land. Professor Terje Tvedt  sin siste bok levner heller ikke mye ære til de sistnevnte når det gjelder å utøve vilje  til å se på islam og de verdier som en vel ikke med hånden på hjertet kan si er ønskelig skal få utbredelse i vårt land.

Når det gjelder den debatten som utspilte seg i den nevnte tråden, opplevde jeg ikke at den på noen måte var ufin mot innleggsforfatter som var muslim. Derimot var der vel en del kvasse kommentarer mellom kristne og ateister som gikk på kristendom. Men det er vi jo vant til og tåler godt på begge sider. Men stygg eller svært ufint opplevde jeg det ikke. Ideologier og religioner bør kunne stå under knallhard kritikk. Men da må en passe seg for ikke å gå  på person eller stemple grupper. Men av  og til er negative  generaliseringer også på sin plass. 

Mange kristne avstår fra å diskutere andres religion, og da særlig islam. Det kan de ha legitime grunner for, eller de opplever det som intolerant eller supramistisk, eller at det er støtende for de som tilhører religionen. Det har også litt med personlig legning å gjøre. Noen av oss er spesielt opptatt av å stille spørsmål og utøve kritisk tenkning mer enn andre. 

 En oppfordring til folkeskikk i debatten er viktig. En oppfordring til å ikke utføre hard kritikk av ismer og religioner, og spesielt islam ,avviser jeg for egen del som forsøk på å legge lokk på det frie ord. Å tie er av og til gull, men ikke om alt og hele tiden. 

Utviklingen går dessverre i feil retning. Institusjoner og presse som en skulle forvente nettopp skulle oppdra ungdom og andre til å utøve kritisk tenkning, har i dag konformitet som ledestjerne og berøringsangst  for å si at noe er bedre enn noe annet i religiøse og verdimessige spørsmål. Det er en ulykke for folk og land.


5 liker  
Kommentar #7

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Vårt Land. Gå til den siterte teksten.
Kristne oppleves som en majoritet som kjemper for sine privilegier.

Dette er en konfliktskabende, splittende multikulturel tankegang.

Dette at være en majoritet er ikke at have privilegier. Det er en sproglig manipulation. Det kan siges at indebære visse uformelle fordele at høre til majoriteten, men alle lever under de samme love og juridiske privilegier - fraset at visse minoriteter faktisk er udstyret med reelle juridiske privilegier.

Bort set fra det, så er det altid en god idé at udtrykke sig så afdæmpet som muligt, men det må ikke gå ud over sagligheden - så helt enkelt er det ikke, når det diskuterede er af stor betydning for deltagerne.

6 liker  

Siste innlegg

Seier med bismak
av
Berit Aalborg
rundt 4 timer siden / 263 visninger
De godes problem
av
Ingrid Nyhus
rundt 8 timer siden / 447 visninger
The best a man can get
av
Une Bratberg
rundt 12 timer siden / 66 visninger
Å forvalte sitt pund
av
Jeffrey Huseby
rundt 13 timer siden / 83 visninger
Et statlig sugerør
av
Eva Buschmann
rundt 13 timer siden / 76 visninger
Norge bekjemper ulikhet i verden
av
Nikolai Astrup
rundt 13 timer siden / 35 visninger
Slå ring om både mor og barn!
av
Ragnar Andersen
rundt 13 timer siden / 51 visninger
Sjuk islamsk og vestleg kultur
av
Per Steinar Runde
rundt 15 timer siden / 288 visninger
Les flere

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
3 måneder siden / 81344 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 44432 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
11 måneder siden / 35421 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
8 måneder siden / 28729 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
10 måneder siden / 22818 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
5 måneder siden / 22448 visninger
Sympati med skinke
av
Ane Bamle Tjellaug
4 måneder siden / 21350 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
11 måneder siden / 20346 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
4 måneder siden / 19393 visninger

Lesetips

Å forvalte sitt pund
av
Jeffrey Huseby
rundt 13 timer siden / 83 visninger
Et statlig sugerør
av
Eva Buschmann
rundt 13 timer siden / 76 visninger
Norge bekjemper ulikhet i verden
av
Nikolai Astrup
rundt 13 timer siden / 35 visninger
Hvorfor får ikke norske kvinner flere barn?
av
Svein Rognaldsen
rundt 20 timer siden / 120 visninger
Mangelfull bokomtale
av
Ola Tjørhom
1 dag siden / 81 visninger
Mangelfull kritikk
av
Per Eriksen
1 dag siden / 147 visninger
Stygt og trist fra Amundsen
av
Rune Berglund Steen
1 dag siden / 352 visninger
Kan døden gjøres enkel?
av
Jan Willy Løken
1 dag siden / 304 visninger
Sanksjonene dreper
av
Even Sandvik Underlid
1 dag siden / 93 visninger
Åpent brev til Frp
av
Marit Arnstad
2 dager siden / 219 visninger
Les flere

Siste innlegg

Seier med bismak
av
Berit Aalborg
rundt 4 timer siden / 263 visninger
De godes problem
av
Ingrid Nyhus
rundt 8 timer siden / 447 visninger
The best a man can get
av
Une Bratberg
rundt 12 timer siden / 66 visninger
Å forvalte sitt pund
av
Jeffrey Huseby
rundt 13 timer siden / 83 visninger
Et statlig sugerør
av
Eva Buschmann
rundt 13 timer siden / 76 visninger
Norge bekjemper ulikhet i verden
av
Nikolai Astrup
rundt 13 timer siden / 35 visninger
Slå ring om både mor og barn!
av
Ragnar Andersen
rundt 13 timer siden / 51 visninger
Sjuk islamsk og vestleg kultur
av
Per Steinar Runde
rundt 15 timer siden / 288 visninger
Les flere