Fredrik Evjen

21    110

De gnostiske evangelier

Publisert: 10. jan 2018 / 768 visninger.

Har nettopp kjøpt en bok som heter "De gnostiske evangelier" av Elaine Pagels. Er de gnostiske evangelier det samme som apokryfene? På forsiden står det at kirken ikke ville bruke disse. Er det fordi de ikke er troverdige? Har også sett en roman som handler om at kirken har prøvd å skjule noe. Hva har dere  å si til dette?

På forhånd takk!

2 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Randi TunIi

10 innlegg  3848 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Nei det er to forskjellige ting. Gnostiske evangelier ble aldri tatt med i bibelen, mens apokryfene er syv gammeltestamentiske bøker som var med i bibelen fra førsten av, men som ble fjernet av Luther, fordi han var uenig i enkelte ting som stod i dem. De var med i de jødiske skrifter da Jesus var på jorda. 


5 liker  
Svar
Kommentar #2

Lars Jørgen Vik

10 innlegg  167 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Det gamle testamentet ble ferdig ca 250 f.kr. De syv apokryfe bøkene ble skrevet i århundrene deretter, og de er derfor ikke med i jødenes hellige skrifter. De kristne inkluderte dem i sin versjon av det gamle testamentet. Luther tok dem ut, men katolikkene har dem fremdeles med i sin Bibel.

 

 

5 liker  
Svar
Kommentar #3

Søren Ferling

0 innlegg  4865 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Fredrik Evjen. Gå til den siterte teksten.
På forsiden står det at kirken ikke ville bruke disse. Er det fordi de ikke er troverdige? Har også sett en roman som handler om at kirken har prøvd å skjule noe.

Min lægmandsforståelse af dette er:

Gnosticisme står i modsætning til kristendom. Den siger at siden denne verden er uperfekt, for at sige det mildt, så må den guddom vi tilbeder være en ond guddom og den rigtige guddom være skjult for os.

Gnostikerne mener sig så at kunne forstå eller erkende noget af denne rigtige verden eller guddom. De mener sig altså i besiddelse af en særlig, en esoterisk indsigt, som er skjult for almindelige mennesker.

Dermed må Kirken nødvendigvis se med uvilje på gnosticisme, der da også regnes som kætteri.

Idéhistorisk mener jeg man kan argumentere for at venstrefløjen eller i det hele taget revolutionære strømninger er gnosticismens arvtagere.

Man kan ikke acceptere denne uperfekte verden og vil rense den med ild og svovl.

6 liker  
Svar
Kommentar #4

Kjell Haugen

6 innlegg  1414 kommentarer

Gnostikeren Paulus var deres idol.

Publisert 4 måneder siden
Fredrik Evjen. Gå til den siterte teksten.
Er det fordi de ikke er troverdige?

Menighets-brevene til Paulus er skrevet lenge før evangeliene ble til. Disse ble Gnostikernes hoved inspirasjon til sine tanker - i tillegg til de bøkene som ellers er tilgjengelig fra disse forskjellige gruppene. De fleste av var villige til å dø for sin tro og gjorde det.  

De hadde sine egne evangelier uten den "fysiske" Jesus som vi kjenner.  De hadde en tidløs Messias drøm som handlet om et nytt evangelium som  snakker om en mystisk / karismatisk kristendom.  Den har hele tiden vært der i kirkehistorien - som de utenfor det høykirkelige.  

I vår del av verden finner vi spor av dem hos de kirkene som ikke tror på arvesynden og jødedommens synd / nåde religion, men tror på det fullbragte Golgata.  Det å blande inn tro fra Jødedommen i Kristendommen forvirrer de fleste.  Vi skal alle opp til eksamen en dag - Markus 16:17-18.   Når du består denne eksamen har du en ekte kristen tro - og hvis du kjenner alle mysteriene til talsmannen. 

Litt annerledes Kristendom som aldri har vært akseptert nedigjennom kirkehistorien, så trå varsomt i dette minefeltet. 

1 liker  
Svar
Kommentar #5

Tore Olsen

18 innlegg  4372 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.
Gnostikeren Paulus var deres idol.

Paulus har aldri vært gnostiker.

2 liker  
Svar
Kommentar #6

Kjell Haugen

6 innlegg  1414 kommentarer

Paulus var deres store apostel..

Publisert 4 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Paulus har aldri vært gnostiker.

Nettopp forfatteren av denne boken trådstarter nevner hevder nettopp at han var en gnostiker eller i det miste dreres store idol.  Riktignok bare "Paulus den første" ( han med menighetsbrevene ) og ikke "Paulus den andre" ( Den tyrkiske bibliotekaren som skrev de antignostisk pastoralbrevene).   Derfor kom Paulus sine gnostiske historier som "Apostelen Paulus' bønn" , Paulus's bortrykking og de "utsigelige ord , som menneske ikke har lov til å uttale" og "Paulus-aktene - historien om kvinnen Tekla og Paulus. Men skrifter fra de gnostiske vismennene Valentin og Marcurion - hevder han var den ene sanne Apostel.

Ser du på Paulus sine menighetsbrev finner du greske ord som Pneuma ( ånd) , gnosis ( guddommelig kunnskap), doxa, ( salighet ) , sophia ( visdom ) , teeioi ( de invidde ) , Kharisma"  som er uttryk som er ukjent for . Paulus kaller seg "forvalter av Guds Mysterier" som er en mye brukt prestetittel. Slik kan man forsette..   

2 liker  
Svar
Kommentar #7

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  13089 kommentarer

Omtrent som i Bibelen?

Publisert 4 måneder siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Gnosticisme står i modsætning til kristendom. Den siger at siden denne verden er uperfekt, for at sige det mildt, så må den guddom vi tilbeder være en ond guddom og den rigtige guddom være skjult for os.

Det er egentlig litt underlig at man finner deler av en slik lære også i Bibelen som flere steder hevder at denne verden vil forgå, og en ny verden som vil overta. Kan man anta noen likhetstrekk i fx Matt.18.7? 1 Kor 3,18 - Joh 18,36 - 2 Pet 3,13 - Åp 21,1-27

Eksempel på denne verdens onde guddom er å finne i Joh 12,31 - Joh 3,19 - Åp 20,10 

Svar
Kommentar #8

Søren Ferling

0 innlegg  4865 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Alle links'ene er vist ens. Er det ikke noget andet. Der skelnes jo altid mellem det jordiske og det himmelske, men gnostikerne vil som dagens venstrefløj oprette Paradis på Jord og er grænse- og hæmningsløse i forfølgelsen af deres mål.

Det særlige er en fast tro på at have en særlig indsigt og være et særligt godt og moralsk menneske, der derfor har ret og pligt til at brutalisere 'de andre', 'de forkerte' mennesker.

Det synes for mig at være en sygdom, der rammer mange jøder og kristne, der mister forbindelsen til deres religion.

3 liker  
Svar
Kommentar #9

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  13089 kommentarer

Det moralske mennesket beskrives i 1.Joh.3.9 (født av Gud og ikke av kvinner)

Publisert 4 måneder siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Det særlige er en fast tro på at have en særlig indsigt og være et særligt godt og moralsk menneske, der derfor har ret og pligt til at brutalisere 'de andre', 'de forkerte' mennesker.

Ja, men dette later jo til å være en forvandling ved oppstandelsen ved den siste basun i følge Paulus (i 1.Kor.15.52-57 > også i Åp.1.9-10 later dette å skje ved DHÅ på Herrens dag ved en mektig basun - Basunenes lesning finnes fra Åp.8.2 til Åp.10.7 eller 11.19)

2.Kor.5.17 Den som er i Kristus er en ny skapning... og det gamle er borte synden har tatt flukten ved det evige liv. Esek.1.kap. har noen nyanser om de nye skapningene hvor Esekiel får se inn i Guds herlighet.

Jeg så, og se! – en stormvind kom fra nord, en stor sky og flammende ild. Det var lysglans omkring den, og ut fra midten blinket det som av skinnende metall, ut fra ilden. 
Og det kom noe som lignet fire levende skapninger ut fra den. Slik så de ut: De lignet mennesker....

De som lignet levende skapninger, så ut som brennende kull, som fakler så de ut. Ilden beveget seg fram og tilbake mellom dem, det blinket og lynte av den....

Beskrivelsen ligner beskrivelsen av menneskesønnen i Matt.24.27: For slik som lynet går ut fra øst og lyser like til vest, slik skal det være når Menneskesønnen kommer.

Det nye mennesket er det som Gud vil skape i sitt bilde, for de er syndfrie, de er skapt av Gud selv i 1.Joh.3.9: Den som er født av Gud, gjør ikke synd. For det Gud har sådd, blir i ham. Han kan ikke synde, for han er født av Gud.

Johannes døperen var den største født av kvinner, men den minste i himmelriket er større enn ham. (Matt.11.11) Det skjer gjennom uforgjengelig sæd. (1.Pet.1.23)

Joh.1.13: De er ikke født  av kjøtt og blod, ikke av menneskers vilje og ikke av manns vilje, men av Gud. 

Jeg tror ikke gnostikerne er mer gnostiske enn dette? ;-)

1 liker  
Svar
Kommentar #10

Kjell Haugen

6 innlegg  1414 kommentarer

Jødisk mysterie religion?

Publisert 4 måneder siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
De mener sig altså i besiddelse af en særlig, en esoterisk indsigt, som er skjult for almindelige mennesker.

Tar man utgangspungt i Jødisk mysteriereligion med Messiashåpet og blander inn mytene om Osiris, Dionysos, Adonis, Attis , Mithras og de andre frelserne fra mytoligiene og krydrer med litt fra Platon og Sokras vil man ende opp med den kristne gnostisismen.   Jesus var nødvendivis ikke en fysisk person , men en historie plasert inn i nær fortid for å beholde Jødenes mesiashåp i en global setting. 

Historiene skrives av seiers herrene, men Nag Hammadi funnene har åpnet døren på gløtt inn en en verden av andre trosuttrykk en de som vi har nedarvet gjennom vinnerne i historien.  Da er det ganske naturlig at Bibelen er en Hellig bok som forsatt ikke leses av allmenne folk i Ortodokse , Katolske og Lutherske kirker - men skal kun tolkes og fortolkes av innvidde prester.  Det vil se at vinnernes historie skal forsatt fortelles og de som stiller spørsmål til de vigsledes forkynnelse  blir stemplet som kjettere den dag i dag. 

Hva slags tro var de villig til å dør for - disse Gnostikerne.  Var det den hellige innsikt som Jesus hadde når han snakket om senekunstnerne/skuespillerne  ( hyklerne) i Markus 7:6 - hvordan har vi tatt vare på den type tro ? 

Svar
Kommentar #11

Tore Olsen

18 innlegg  4372 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.
Ser du på Paulus sine menighetsbrev finner du greske ord som Pneuma ( ånd) , gnosis ( guddommelig kunnskap), doxa, ( salighet ) , sophia ( visdom ) , teeioi ( de invidde ) , Kharisma"  som er uttryk som er ukjent for . Paulus kaller seg "forvalter av Guds Mysterier" som er en mye brukt prestetittel. Slik kan man forsette.. 

Paulus har aldri vært gnostiker. Det er loddrett løgn!

Paulus var og er Herren Jesu Kristi apostel, sammen med de andre apostler under Peters presidentskap, som med Jakob og Johannes som rådgivere, ledet kirken frem til deres martyrium. Bortsett fra Johannes som ikke ble drept og fremdeles er på denne jorden, uten å ha smakt døden.

Da frafallet kom, ble forvirringen total og kirken verdsliggjort på samme måte som den norske Lutherske reformasjonen er blitt et politisk spill for verdslige krefter. Siden Konstantin har ikke sannheten, og derved det som nå oppfattes som mysterier, vært tilgjengelig pga. av prestelist og verdens herrer.

2 liker  
Svar
Kommentar #12

Kjell Haugen

6 innlegg  1414 kommentarer

Litt ullen argumentasjon...

Publisert 4 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Det er loddrett løgn!

Paulus sine brev er grunnlaget for tradisjonell kristendom. De har siste århundre vært gransket frem og tilbake av mange.  Flere har kommet til den konklusjon at det er flere Paulus i NT.  Språkbruk og teologi er vesentforskjellig mellom menighetsbrevene og pastoralbrevene.  Jeg snakker om den mystiske Paulus med menighesbrevene.  Paulus med pastoralbrevene er helt klart Anti-gnostisk - men disse brevene er det mange som tror virkelig ble skrevet av Saulus fra Tarsus.

Vi hører fra de Kristen Gnostiske forskning at disse hovedsakelig brukte menighetsbrevenes - mystiske symbol  språkbruk - som man finner i alle kapitler der.  Om denne språkbruken stammer fra Jødenes "Kabbalah" eller andre mysterie religion-språk - dette kan man forske mer på.

Svar
Kommentar #13

Søren Ferling

0 innlegg  4865 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror ikke gnostikerne er mer gnostiske enn dette? ;-)

Udfra, hvad du skriver her, kan jeg godt se at der kan findes forestillinger om 'det nye menneske', som kan siges at kunne danne forbillede for både gnostikere og kommunister med deres 'nye menneske' eller Homo Sovjetticus.

Jeg ved ikke om det modsiger mine tanker om at kristne og jøder ser ud til at have en tendens til samfundsutopier, især hvis de bliver ateister.

2 liker  
Svar
Kommentar #14

Søren Ferling

0 innlegg  4865 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.
Hva slags tro var de villig til å dør for - disse Gnostikerne.  Var det den hellige innsikt som Jesus hadde når han snakket om senekunstnerne/skuespillerne  ( hyklerne) i Markus 7:6 - hvordan har vi tatt vare på den type tro ? 

Jeg er langt ude på den tynde is i de her spørgsmål og jeg kan ikke svare noget meningsfuldt - jeg kan ikke overskue det.

1 liker  
Svar
Kommentar #15

Tore Olsen

18 innlegg  4372 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.

Paulus sine brev er grunnlaget for tradisjonell kristendom. De har siste århundre vært gransket frem og tilbake av mange.  Flere har kommet til den konklusjon at det er flere Paulus i NT.  Språkbruk og teologi er vesentforskjellig mellom menighetsbrevene og pastoralbrevene.  Jeg snakker om den mystiske Paulus med menighesbrevene.  Paulus med pastoralbrevene er helt klart Anti-gnostisk - men disse brevene er det mange som tror virkelig ble skrevet av Saulus fra Tarsus.

Vi hører fra de Kristen Gnostiske forskning at disse hovedsakelig brukte menighetsbrevenes - mystiske symbol  språkbruk - som man finner i alle kapitler der.  Om denne språkbruken stammer fra Jødenes "Kabbalah" eller andre mysterie religion-språk - dette kan man forske mer på.

Man argumenterer ikke og stiller ikke spørsmål til mennesker, man spør Gud. Det er kilden som kommer med sannheten og ikke: " De har siste århundre vært gransket frem og tilbake av mange.  Flere har kommet til den konklusjon at det er flere Paulus i NT.  Språkbruk og teologi er vesentforskjellig mellom menighetsbrevene og pastoralbrevene.  Jeg snakker om den mystiske Paulus med menighesbrevene.  Paulus med pastoralbrevene er helt klart Anti-gnostisk - men disse brevene er det mange som tror virkelig ble skrevet av Saulus fra Tarsus."

Ullenheten kommer fra mennesker henvist til over, ikke fra Gud. Jeg tror ikke gnostikere er ute etter sannhet, de er på avveie. Og som alle som er på avveie søker man febrilsk etter hold i skriftlige fraser og bruddstykker, for å tolke det inn i sitt avviker konsept. Det er slik kirken splittes og sannheten fordunkles.

Hadde de spurt Gud, ville de ikke tatt feil - nå er det ikke bare en løgn, det er en loddrett løgn!

3 liker  
Svar
Kommentar #16

Kjell Haugen

6 innlegg  1414 kommentarer

Gud er gud.

Publisert 4 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Det er slik kirken splittes og sannheten fordunkles.

Kirker og menigheter kommer og går - men Gud består. Våre utrykksformer for tro er hovedsakelig kulturbasert.  I det mylder av mytologier / mystisisme / filosofier fant noen vår Gud - han som skapte både det synlige og det usynlige.   For meg er ser vi bare vår side av Gud - mens andre ser baksiden av Gud.  Gjennom Jesus som Kristus har vi alle Kristus i oss.  

Kirkene må splittes for å kunne vise universets skapers bredde.  Vi kan ikke begrense vår Gud i bare noen dogmer og læresetninger. Gud har en frelsesvei for alle ikke bare en håndfull meningheter i en krok av verden og tiden.  Så vi må alltid søke etter vår Gud hos andre,  det er alltid noe vi har gjemt som andre er villig å dø for vår Gud for.   Husk hvem som har kasteskovelen ( Matteus 3: 12).  Ingen av oss er satt opp med kasteskovel - så vi kan bare glede oss over variasjon bredden i uttrykksformene for tro på den samme Jesus som Kristus.

Svar
Kommentar #17

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  13089 kommentarer

God observasjon!

Publisert 4 måneder siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Jeg ved ikke om det modsiger mine tanker om at kristne og jøder ser ud til at have en tendens til samfundsutopier, især hvis de bliver ateister.

Nå er jo Paulus observant på slik en situasjon i 1.Kor.1.20f. at forkynnelse om døden på korset er en verdens visdom som er dårskap, men at Gud allikevel har besluttet frelse også for de som forkynner dårskapen.

Det ser unektelig ut for at ordet korsfestelse er en billedlig forklaring, ordet er oversatt fra gresk; Det gr. ordet betyr både løfte opp (korsfeste) og opphøye. - Jeg kan også se at ordet herliggjøre hører inn under samme kategori.

Dersom ordet korsfeste skulle bety "løfte opp" som i Joh.3.14 ville Joh.12.32: Og når jeg blir løftet opp fra jorden, skal jeg dra alle til meg... - fått en ny og mer øyeblikkelig virkning, for Åp.20 har bare 2 oppstandelser.

Jødene har forresten aldri trodd på Kristus slik kristne gjør. Og skriften har i grunnen forutsagt om ikke ateisme, så i alle fall en tro på andre guder i 5.Mos.28 under velsignelse og forbannelser... hvis de (Israel) adlyder Herren og hvis de ikke adlyder:

Herren skal spre deg blant alle folkene fra den ene enden av jorden til den andre, og der skal du dyrke andre guder som verken du eller dine fedre har kjent: stokk og stein... 

Man kunne kanskje mene at dette gjaldt tiden før 1948, men dette stemmer ikke, for ved sin tilbakekomst til landet skal være helt annerledes om man studere Esek.37.12-14 og det skal være fred mellom Israel og Palestina. (Jes.11.12-13)

Deres nåværende tilbakevendelse er bare forbigående og de straffes av 4 horn som dukker opp i Sak.2.2 Dette er de hornene som har spredt Juda, Israel og Jerusalem.... 

Til slutt vil man kunne se hvem som er den verdige i Åp.5.5 - så også her kan man se det gnostiske i hele fortellingen. Men nå har antakelig avdekket en del forutsigelser...?

2 liker  
Svar
Kommentar #18

Tore Olsen

18 innlegg  4372 kommentarer

Publisert 4 måneder siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.

Kirker og menigheter kommer og går - men Gud består. Våre utrykksformer for tro er hovedsakelig kulturbasert.  I det mylder av mytologier / mystisisme / filosofier fant noen vår Gud - han som skapte både det synlige og det usynlige.   For meg er ser vi bare vår side av Gud - mens andre ser baksiden av Gud.  Gjennom Jesus som Kristus har vi alle Kristus i oss.  

Kirkene må splittes for å kunne vise universets skapers bredde.  Vi kan ikke begrense vår Gud i bare noen dogmer og læresetninger. Gud har en frelsesvei for alle ikke bare en håndfull meningheter i en krok av verden og tiden.  Så vi må alltid søke etter vår Gud hos andre,  det er alltid noe vi har gjemt som andre er villig å dø for vår Gud for.   Husk hvem som har kasteskovelen ( Matteus 3: 12).  Ingen av oss er satt opp med kasteskovel - så vi kan bare glede oss over variasjon bredden i uttrykksformene for tro på den samme Jesus som Kristus.

Vi skal lære hva vi kan om mennesker, historie, språk - nasjoner og folk - av folk, Men om Gud lærer vi av Gud. Det mest nevnte bud i bibelen er "bønn", og der står det i Jakobs brev 1:5 "Men dersom nogen av eder mangler visdom, da bede han Gud, han som gir alle villig og uten onde ord, og den skal gis ham.  6 Men han bede i tro, uten å tvile; for den som tviler, ligner havsbølgen, som drives og kastes av vinden."

I motsetning til våre forskjellige kulturer er Guds kultur og kirke enhetlig, ikke splittet. Det er mennesket selv og menneskets fiende som står for spliden, mens den levende Gud står for enheten. Da blir det ikke slik forvirring som gnostisme eller andre -ismer. Hvem vil legge sitt evige liv i et menneskes hånd etter menneskelig visdom?

Når vi lærer sannheten å kjenne av Gud, kan vitnesbyrdet om Paulus holdes rent og ubesmittet, tross intense forsøk på å undergrave både ham og andre apostlers integritet i oppbyggingen av urkirken.

Vi må vite hvor vi skal lete og hvordan å lete. Det er ikke et dulgt mysterium, men enkelt forklart i den hellige skrift så en dåre kan forstå det.

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Bjørn Bråtveit kommenterte på
Regjeringen vil fjerne Odelsloven.
3 minutter siden / 728 visninger
Levi Fragell kommenterte på
Til mine ureligiøse venner
8 minutter siden / 888 visninger
Alf-Erik Hallert kommenterte på
Til mine ureligiøse venner
20 minutter siden / 888 visninger
Kjellrun Marie Sonefeldt kommenterte på
Regjeringen vil fjerne Odelsloven.
29 minutter siden / 728 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Til mine ureligiøse venner
31 minutter siden / 888 visninger
Åste Dokka kommenterte på
Til mine ureligiøse venner
rundt 1 time siden / 888 visninger
Alf-Erik Hallert kommenterte på
Til mine ureligiøse venner
rundt 1 time siden / 888 visninger
Hans Torvaldsen kommenterte på
Til mine ureligiøse venner
rundt 1 time siden / 888 visninger
Alf-Erik Hallert kommenterte på
Til mine ureligiøse venner
rundt 1 time siden / 888 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Til mine ureligiøse venner
rundt 1 time siden / 888 visninger
Bjørnulf Hafstad kommenterte på
Grundtvigs ambivalente arv
rundt 1 time siden / 583 visninger
Levi Fragell kommenterte på
Til mine ureligiøse venner
rundt 1 time siden / 888 visninger
Les flere