Lederartikkel Vårt Land

Bevissthet om døden

Å være bevisst på døden er trolig en bedre livsstrategi enn utelukkende å holde den på distanse.

Publisert: 10. jan 2018

Det moderne norske mennesket har i noen grad lyktes med å distansere seg fra døden. Den forventede levealderen her i landet er høyere enn noen gang, og fortsatt på stigende kurs, slik den har vært siden vi begynte å beregne hvor lenge det er sannsynlig at vi lever. Ny teknologi og medisinske gjennombrudd gjør oss i stand til ytterligere livsforlenging.

For noen er selv ikke døden en grense. Transhumanister og andre framtidsoptimister ser fram til å la seg fryses ned, for kanskje å kunne vekkes til live igjen, i en tid der forskningen har kommet enda et stykke lenger.

Døden har flyttet inn på gamlehjemmet, som det stod i en artikkel her i avisa i går. Samfunnets forhold til døden har endret seg sammen med familiestrukturer og bosetningsmønstre. I tidligere tider hadde vi døden mye tettere inn på oss. Døden var noe høyst reelt, som kunne ramme hvem som helst og når som helst.

Slik er det fortsatt, mens det er dødsbevisstheten vår som har endret seg. Også religiøse miljøer risikerer å bli påvirket av samfunnets fortrengningsmekanismer. Den lave dødsbevisstheten i samfunnet gjør oss sårbare når døden rammer, og den rammer like uunngåelig som før.

Så finnes det noen, både i og utenfor religiøse sammenhenger, som ber oss å huske at vi alle skal dø – «memento mori», som det heter på latin. En av dem som har nådd bredest ut med denne bevisstgjøringen de siste årene, er sosialmedisineren Per Fugelli, som døde i september i fjor. Om to uker kommer filmregissør Erik Poppes dokumentarfilm om Fugelli, Per Fugelli – siste resept .

Fugelli var i høyeste grad bevisst sin egen dødelighet, og brukte denne bevisstheten til å skape større forståelse også hos andre. Han var et levende bevis på at bevissthet om døden også kan berike livet, slik også professor Kjell Erik Strømskag, overlege i anestesi og palliativ behandling på sykehuset i Molde, var inne på i gårsdagens avis.

Bevissthet om døden kan i verste fall skape frykt. Men den kan også gjøre oss mindre selvopptatte og bringe fram det beste i oss. Det er trolig en bedre livsstrategi enn utelukkende å holde døden på distanse.

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Pål Georg Nyhagen

187 innlegg  1811 kommentarer

Memento Vivere!

Publisert over 1 år siden

Husk at du skal leve! 

Døden er en absolutt sunn del av livet; den fungerer som et evig memento som gir et nødvendig lite dytt tilbake til livet igjen. Meningen med det hele, med livet, er det gitt oss å løse innenfor de rammebetingelser vi har og muligens kan få. Her har vi felleskapet som åpner for det som er mer - om vi da våger: 5 brød og to fisker mettet flere tusen, som kjent. Det handler om motet å være til, motet til å skape - se noe nytt og mer - til tross for alle de faktorer vi møter som motarbeider- og forsøker å tåkelegge dette. 

Så bør man kanskje påminnes at Gud absolutt ikke er en smålig og evig premenstruell lokal stammegud som intrigerende og beregnende kjører sine skapninger opp mot hverandre? 

Gud er én. Menneskeheten er én. Gud elsker og vil alle sine skapninger; så gjelder det å ha dette i mente den dagen vi konfronteres med ondskapen eller den og de vi bærer antipati mot. Det onde og utrettferdige vil alltid være her… Dette VET Gud: Han lar sin sol skinne over de gode og de onde. Og Gud lar det regne over de rettferdige og de urettferdige. Betingelsene er m.a.o. gitt. Så gjelder det å erkjenne at det onde og bjelken i absolutt grad også bor i vårt eget indre før vi dømmer andre over og ut? Her gjelder det underveis å være kloke som slanger og troskyldige som duer. Om man undrer på hva meningen med livet er, så er svaret kanskje både like så skremmende, frustrerende som utfordrende i all sin enkelthet:

"Lev det!"

Med Guds velsignende hånd over ditt liv underveis, så blir det aldri umulig å reise seg for hver gang vi snubler og feiler. For dét gjør vi. Kristi forsoning og nådefulle kjærlighet er den makt som aldri svinner hen. Der synden er stor, større, størst... er som kjent nåden uansett noen numre større like vel. Det handler altså bare om å ta imot. Om man da våger? Frykten for døden og livet er naturlig; men dette behøver ikke få oss til å grave ned våre talenter, om enn det kan virke fristende når det uroer? «Frykt ikke» er en av oppfordringene som går igjen i Bibelen. Noen har talt seg fram til at den forekommer mer enn 365 ganger, altså pussig nok minst én gang for hver dag året igjennom. Man skal selvsagt ikke orientere sin tro og etikk etter en "straff/lønn-teori". Men etter tilliten til Guds omsorg og nådefulle kjærlighet som ikke er gjenstand for manipulering eller tvil. Den som stiller seg i veien for nåden og kjærligheten stiller seg i veien for Gud selv.

 

"Här vilar en man

som var mycket rädd

för döden.

Livet borde likväl 

ha lärt honom motsatsen".

 

(Nils Ferlin)

6 liker  
Kommentar #2

Fred Søndby

63 innlegg  78 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Som aktiv Gjertrudvenn opplever jeg at Svein Josefsens betenkeligheter i forbindelse med denne tjenesten ikke er representativ for hvordan den blir vurdert av prester og pårørende generelt. Å sette vår tjeneste opp mot å gjøre en frivillig innsats for eldre og syke som har behov for hjelp, virker søkt. Selv er jeg aktiv i flere slike sammenhenger, noe jeg  som Gjertrudvenn ikke er alene om. Det undrer meg at Vårt Land på lederplass følger opp Josefsens problematisering, slik den er referert i intervjuet 10. Januar. 

Kommentar #3

Lukas F. Olsnes-Lea

12 innlegg  150 kommentarer

Det heter Etter-livet for "noen" - Nær-Døden Opplevelser

Publisert over 1 år siden

En ting er at døden kan skape frykt hos noen, men vi kristne skal jo til Himmelen og er ikke det fantastisk.

Dessuten, vitenskapen er mer utviklet nå og det er mange studier som faktisk tyder på at sjelen finnes og at det finnes liv etter døden. Se Nær Døden Opplevelser og forsåvidt klinisk døde personer med Ut-av-kroppen opplevelser. Studiene ledes bl.a. av IANDS, "International Association for Near-Death Studies", som har et nettsted her: https://iands.org/home.html.

Med andre ord: INGEN grunn til særlig bekymring. Gud er god!

Mest leste siste måned

Pride har nådd sin peak
av
Tonje Gjevjon
24 dager siden / 8335 visninger
Vi som ikkje forstår Pride
av
Emil André Erstad
25 dager siden / 6292 visninger
Sangens elv stopper opp
av
Harald Bjørkøy
19 dager siden / 3360 visninger
Isolerte menigheter
av
Vårt Land
14 dager siden / 2627 visninger
Det er normalt å bli eldre
av
Magne Nylenna
22 dager siden / 2156 visninger
Sant og usant fra Lomheim
av
Merete Thomassen
10 dager siden / 1963 visninger
Oase og snever kritikk
av
Vårt Land
8 dager siden / 1708 visninger
En verdig død for alle
av
Marie Aakre
12 dager siden / 1706 visninger
Den tunge arven
av
Ingrid Nyhus
8 dager siden / 1559 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere