Spaltist Emil André Erstad

For ungdommen

Det er mange problem i norsk politikk. At det er for mange ungdommar der, er ikkje eitt av dei.

Publisert: 10. jan 2018 / 842 visninger.

Fleire samfunnsdebattantar har den siste tida brukt spalteplass på å argumentere mot ungdomspartia som konsept:

– Robert Mood skriv i si ferske bok Ansvar følgande om ungdomspolitikarar: «De skaper seg en karriere på å være gode til å argumentere for Støre, Solberg, Jensen, Hareide og Grandes meninger og løsninger. Å snakke frem et program best mulig blir veien til suksess fremfor egne selvstendige meninger».

– I førre veke gjekk byrådsleiar i Oslo, Raymond Johansen ut i Dagsavisen for å åtvare mot såkalla broilerkultur og at altfor mange i Arbeidarpartiet «berre» har AUF i bagasjen. Han meiner moderpartiet burde «greid det betre», kva no enn det skal bety.

– Skaperkraft-skribent Andreas Espegren Masvie, skreiv i desember i ein artikkel i Journal of Practical Ethics at det er uetisk å rope hurra for ungdomsparti som fenomen. Han går så langt som å hevde at ungdomspartia øydelegg evnen til å resonnere fritt og tenke kritisk, og såleis trugar sjølve fundamentet for demokrati.

Myter heller enn fakta

Desse kritikarane er ikkje åleine om å kritisere ungdomspolitikken og ungdomspolitikarar. Felles for mange av kritikarane er at dei sjølv aldri har sett foten sin på eit møte i regi av eit ungdomsparti. Det er kanskje også grunnen til at kritikken dei kjem med i stor grad er bygd på myter heller enn fakta.

Det er få stader eg har opplevd like mange modige, uredde og frittenkande stemmer som i ungdomspolitikken. Både internt i partiet eg høyrer til, men også blant dei andre. Det er der eg høyrer dei friskaste og mest ærlege debattane av alle debattane eg opplever i politikken. At det er høgare terskel for å tenke fritt i desse miljøa enn elles i samfunnet, har eg inga tru på. Tvert imot trur eg evna til å resonnere og tenke kritisk er noko høgare innan ungdomspartia, enn utanfor. Kanskje også høgare enn i moderpartia – der ord som ansvarlegheit og realisme har ein tendens til å skugge over dei radikale og ungdommelege ideane.

For seg sjølv

Utspela kan lesast som del av ein større maktkamp. Ein maktkamp mellom generasjonane. Kanskje er trugselen om at unge menneske skal organisere seg, skulere seg og delta i demokratiet ein skremmande tanke for dei som vil ha demokratiet for seg sjølv. Slik er det heldigvis ikkje med alle.

Så er det jo sjølvsagt heller ikkje slik at ungdom i politikken er ei homogen gruppe av likesinna – slik ein kan få inntrykk av frå kritikarane. Tru meg: Ungdom fins både med og utan fagbrev. Med og utan fråfall. Med og utan bachelorgrad. Med og utan fem års arbeidserfaring. Med og utan born. Å kritisere og generalisere over ungdom som gruppe blir like dumt som å kritisere og generalisere eldre, middelaldrande eller tjueåringar.

Kikk rundt oss

Framfor å kritisere noko av det finaste og mest unike ved det norske politiske systemet, bør vi ta ein liten kikk rundt oss i verda først. Når eg reiser ut i verda og møter såkalla ungdomspolitikarar frå andre land, har dei ofte det til felles at dei er dobbelt så gamle som ein norsk ungdomspolitikar og at dei ofte er til pynt i eige parti. I desse landa utan etablerte tradisjonar for ungdomsparti, ser ein at unge politikarar er meir lojale mot maktpersonane. Det er få stader ungdom speler ei større rolle på samfunnspåverknaden enn i Norge, og det er få stader ungdommane har ei friare rolle i politikken enn i Norge. Det er utelukkande positivt, dersom nokon skulle lure.

Vi kan jo stille oss spørsmålet om kva vi hadde mista dersom ungdomspartia forsvann frå systemet vårt? Eg trur vi hadde mista skulert ungdom. Ungdom skulert i demokrati og politiske prosessar. Ungdom som brenn for verda rundt seg og som løftar perspektivet i den politiske debatten.

Den kjem nok aldri, den dagen det blir eit problem at for mange er aktive i ungdomspartia.

1 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2087 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Emil André Erstad. Gå til den siterte teksten.
Den kjem nok aldri, den dagen det blir eit problem at for mange er aktive i ungdomspartia.

Jeg er enig i dette, men det er et problem at mange politikere aldri har drevet med noe annet enn politikk, at det å være politiker har blitt et yrke, mer enn et oppdrag.

3 liker  
Svar
Kommentar #2

Carl Wilhelm Leo

6 innlegg  858 kommentarer

Erfaringene med broilerpolitikere så langt.

Publisert 9 måneder siden
Emil André Erstad. Gå til den siterte teksten.

– Robert Mood skriv i si ferske bok Ansvar følgande om ungdomspolitikarar: «De skaper seg en karriere på å være gode til å argumentere for Støre, Solberg, Jensen, Hareide og Grandes meninger og løsninger. Å snakke frem et program best mulig blir veien til suksess fremfor egne selvstendige meninger».

– I førre veke gjekk byrådsleiar i Oslo, Raymond Johansen ut i Dagsavisen for å åtvare mot såkalla broilerkultur og at altfor mange i Arbeidarpartiet «berre» har AUF i bagasjen. Han meiner moderpartiet burde «greid det betre», kva no enn det skal bety.

– Skaperkraft-skribent Andreas Espegren Masvie, skreiv i desember i ein artikkel i Journal of Practical Ethics at det er uetisk å rope hurra for ungdomsparti som fenomen. Han går så langt som å hevde at ungdomspartia øydelegg evnen til å resonnere fritt og tenke kritisk, og såleis trugar sjølve fundamentet for demokrati.

Disse uttalelsene er mer korrekte enn mange liker å tenke på. Eller tør å si høyt.

Vi ser på den nytte vi hittil har hatt av politiske broilere : en meget omfattende oppvisning grov uforstand og komplett inkompetanse.

Broilerpolitikerne gjorde sitt inntog med folk som Gro Harlem Brundtland og hennes samtidige. 

Og nasjonens forfall begynte - først rauk hele den norske handelsflåten under norsk flagg med ca. 70.000 arbeidsplasser pluss ringvirkningene til verft , leverandører , underleverandører , servicenæring, transport av deler og materiell, shippingkontorene osv. Vi snakker om rasering av en primærnæring.

Så rauk norsk vasskraft etter en serie spillopper  fra flere  politiske mirakelmenn , i ettertidf kan man lett sjekke selv hva som var løgn i markedsføringen av alt det nye de fant på - med "fri konkurranse" og billig strøm.

Ingen nevnte nettleie , grønne sertifikater , opprinnelsesgarantier og smartmålere med varierende strømpris døgnet rundt - høyest når man trenger strøm , selvfølgelig. 

Og et slikt system er vanskelig å kontrollere - det vet de som står bak smartmålerne. "Ekspertene" flytter målstolpene etter behov.

Vi snakker om Vannkraften , det som er selve verktøyet og grunnlaget for å drive vettug verdiskapning i dette kalde og karrige landet. Den var ikke idiotsikret godt nok.

Og velgeren , forbrukeren , innbyggeren har aldri bedt om dette. Vi hadde et billig, fungerende og effektivt system.

Her er litt fra nyhetsbildet og hva vi kan forvente takket være politiske broilere som har dillet rundt i politikken hele sitt voksne liv , lekt kraftmagnater og pratet tull. 

Nå slåes det alarm om strømmåleren som alle blir påprakket :

 https://www.nettavisen.no/na24/forsikringsselskapene-slar-alarm-om-strmmaleren-alle-skal-fa/3423362167.html

 Den 10. januar  2018 ;Strømprisene til himmels :

  https://www.ta.no/nyheter/telemark/strompriser/stromprisen-til-himmels-har-ikke-vart-dyrere-pa-syv-ar/s/5-50-469684

Når andre har overtatt styringen av  vår strøm og strømpris er det  sannelig ikke i det norske felleskapets  interesse :

  https://e24.no/energi/gass/gasseksplosjon-gir-stroempris-sjokk-det-verst-tenkelige-tidspunktet/24209172

Andre sitter og fabler om en eller annet grønn klimavisjon som ikke har noe med saken eller norsk nasjonaløkonomi å gjøre :

 https://www.siste.no/meninger/politikk/innenriks/gronne-kraftkabler/o/5-47-111478

Det har aldri tidligere i Norgeshistorien hendt at bedrifter har måttet stenge ned produksjonen og sende folk hjem på grunn av strømprisene og merkelig forvaltningen av norsk vannkraft.

Det har aldri hendt tidligere i historien at bedrifter har måttet etablere seg i andre land grunnet norske strømprisen. Husker Kronprinsen og en norsk politiker feiret at Nork Hydro flyttet produksjon til Quatar pga strømprisene. Med champagne.

Jeg gidder ikke å ta opp prosessen med "Folkets Eget Oljeselskap". Klassekampen var faktisk den eneste avisen som så at her var noe galt fatt.

Men i den forbindelse husker jeg godt at man brukte 1 milliard kroner av skattebetalernes penger til å kjøpe opp BP`s bensinstasjoner , som ble Norol og senere Statoil og ble nyllig solgt til Circle K for en rund sum.

Hva med investor , den brave skattebetaler som betalte prosjektet ?

Ble det noen fortjeneste på transaksjonen  for investor? Nei og det var vel heller aldri meningen. 

Men investor får trøste seg med at helt bombesikkert er det at noen har tjent på transaksjonen.  Investor skal betale svartebørspris i avgiftsbelagt drivstoff på bensinstasjonen.

Flyplass-saken på Rygge viser oss at en rikspolitiker var stolt over å ødelegge 1000 arbeidsplasser i Østfold :

 https://www.f-b.no/debatt/ryanair/moss-lufthavn-rygge/trine-skei-grande-er-glad-for-a-bli-kvitt-ryanair/o/5-59-373115

 Det normale før de politiske broilerne var at politikere beskyttet arbeidsplasser så langt det lot seg gjøre . Her er dagens politiske  prototype :

https://www.f-b.no/debatt/ryanair/moss-lufthavn-rygge/trine-skei-grande-svarer-mange-vil-miste-jobben/o/5-59-374192

Overveldende mye taler for at Norge trenger voksne politikere som har fungert i virkelighetens verden , i næringslivet og vet hva som kreves for å skape verdier - fremfor at vi plages med politikere som kun kan å bruke pengene i høyt tempo på meningsløse prestisjeprosjekter og luftslott, helst i utlandet under stor ståhei.

30 års aldersgrense for å bli valgt inn på Stortinget , pluss en del krav til elementær innsikt kunne gjort positive mirakler.

Stortinget skal ikke være noen sandkasse , og politikk er ikke et yrke , det er et tillitsverv. 2 perioder på Stortinget , muligens 3 burde være max så man slipper usunne tilstander.

Nei til flere politiske broilere ! Fysj !!

 

   

   

5 liker  
Svar
Kommentar #3

Njål Kristiansen

147 innlegg  20426 kommentarer

Publisert 9 måneder siden

Politikk er et fag som så mangt annet. Det må være gunstig for demokratiet at så mange som mulig med forståelse for faget utøver det, og at de som velges til verv er blandt disse. Samfunnet er laget slik at om man skal gjøre praktisk arbeide eller uttale seg om noe, stilles det krav til kvalifikasjoner. Disse finner man ikke nødvendigvis på gaten, men blandt folk som har satt seg inn i emner og områder av interesse. Det er vanskelig å se hvorfor en som har interessert seg og drevet med politikk siden før han ble voksen skal være diskvalifisert på noen måte. Selv friske pust som av og til sveiper innom utenfra og kaster inn noen gode ideer bør ha en viss sans for faget sitt. Hvis ikke blir de aldri annet enn ryggesløse populister. Når man ikke kan bruke en halvstudert røver til å reparere det elektriske anlegget i huset, kan man heller ikke bruke ukyndige i politikken. Det er snarere derfor politikken av og til kommer i vanry. Jo bedre skolert, jo bedre pleier å være verset i en hver melodi i samfunnet. 

Problemet for noen er antagelig misforståelsen rundt demokratiet hvor man tror at fordi en politiker har sagt noe blir det gjennomført. Han er ikke nødvendigvis en dårlig politiker av den grunn, men det er ikke flertall for hans særstandpunkt og da må han vike. Flertall er demokratiets ryggrad, og toleranse for mindretallet dets øvrige skjelett. En slik grunnleggende forståelse bør være på plass før man kritiserer politikken. 

Svar
Kommentar #4

Carl Wilhelm Leo

6 innlegg  858 kommentarer

Politiske kandidater.

Publisert 9 måneder siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Det er snarere derfor politikken av og til kommer i vanry. Jo bedre skolert, jo bedre pleier å være verset i en hver melodi i samfunnet. 

Nettopp , og det later ikke til å ha hatt den ønskede effekt i norsk politikk . Den sunne fornuft - common sense - må nødvendigvis ligge i bakhodet. Og den er  påbyggbar med utdanning.

Uten sunn fornuft er utdanningen fremdeles relevant , men den mangler betryggende styring - og det er et problem.

Å brenne av andres penger i millionklassen er noe enhver på et gatehjørne greier fint , spesielt når ingen spør etter resultater. 

Å bygge opp verdiskapende arbeidsplasser på hjemmebane  som skaper millionbeløpene krever litt mer enn å spise luksusmiddager på eksotiske "bærekraftige " klimamøter flere ganger i året.

Skolering av unge lovende  politiske kandidater kunne foregå i anstalter som Fylkeskommunen , som ikke har noen kritiske oppgaver og ingen kan forkludre samfunnet med fadeser som har enorme konsekvenser.

Sist jeg så noe fra Fylkeskommunen her var at de forsøkte å bosse om antallet parkeringsplasser ved et bygdesenter, selvfølgelig uten sammenheng med det praktiske behov for parkeringsplasser. Denslags politisk pjatt burde være fin opplæring for aspiranter til dagens politikk. Og man får en klar respons fra publikum (populus) så man lærer å justere kursen..

---

Ordet De til stadighet slår om Dem med , "populisme" , kommer av det latinske ordet "populus" som betyr folk. En positiv betegnelse som betyr en form for kommunikasjon i et ordskifte der "populisten" representerer folkets interesse mot "the ruling class"/partiadelen/ "eliten". Gjerne moralske tema som korrupsjon , vanstyre , religion osv.

En populist er en person som kommuniserer positivt der og da. Jeg er selvfølgelig delvis populist med positive vibrasjoner.. 

I Sør Amerika og USA brukes"populist" gjerne om venstresiden i politikken. I vår dagligtale brukes ordet omtrent som om det betyr demagog/demagogi eller liknende - selvfølgelig i negativ betydning.

Canada følger helst britisk språkdrakt.

Felles for demagogi og populisme er at det dreier seg om en kommunikasjon i øyeblikket - ikke et permanent begrep eller tilstand. 

Har vi noen demagoger her , forresten ?

https://www.youtube.com/watch?v=PpgGwGIqccc

 

1 liker  
Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Ole Jørgen Anfindsen kommenterte på
Vårt Land og politikken
3 minutter siden / 2475 visninger
Ole Jørgen Anfindsen kommenterte på
Vårt Land og politikken
11 minutter siden / 2475 visninger
Dan Lyngmyr kommenterte på
KFUK-KFUM Global og den israelske okkupasjonen
11 minutter siden / 667 visninger
Roald Øye kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
26 minutter siden / 21267 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Personlig åpenbaring
28 minutter siden / 2363 visninger
Hermod Herstad kommenterte på
Vårt Land og politikken
32 minutter siden / 2475 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
43 minutter siden / 423 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Personlig åpenbaring
44 minutter siden / 2363 visninger
Dan Lyngmyr kommenterte på
Canada legaliserer cannabis. Norge bør følge etter
rundt 1 time siden / 132 visninger
Pål Georg Nyhagen kommenterte på
Vårt Land og politikken
rundt 1 time siden / 2475 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Personlig åpenbaring
rundt 1 time siden / 2363 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Personlig åpenbaring
rundt 1 time siden / 2363 visninger
Les flere