Spaltist og kommentator i Vårt Land Erling Rimehaug

Tidligere redaktør i Vårt Land.

Tidsånden Trump

Kritikken av Donald Trump preller av. Han oppfører seg i samsvar med noen av de grunnleggende forutsetningene i vår kultur.

Publisert: 9. jan 2018


Mange vet ikke om de skal le eller gråte over den amerikanske presidenten. Han kaller slikt han er uenig i for falske nyheter, skifter standpunkter etter som det passer ham og er tatt i løgn utallige ganger. Men det virker ikke som det biter på verken ham eller tilhengerne når slike ting blir påpekt.
Fakta. Falske nyheter skal møtes med faktasjekk, har vi blitt enige om. Det forutsetter at det finnes fakta, altså objektive data som kan bekreftes eller avkreftes. Og selvsagt finnes de. Hvor mange det var som møtte opp til en presidentinnsettelse, kan i prinsippet telles. Om den siste skattereduksjonen i USA var den største i historien, kan også sjekkes.
Men enkeltstående fakta gir liten mening. De må settes inn i en sammenheng. Når denne sammenhengen konstrueres, er det umulig å unngå at oppfatninger, holdninger og bakgrunn spiller inn. Du kan ha alle fakta korrekt, men likevel gi en ensidig framstilling. Derfor er det et ideal for objektiv journalistikk å åpne for bredde også i tolkningen av fakta.
Positivismen. Hele den vestlige presseideologien har bygd på den sterke troen på fakta og på objektivitet som preget første del av forrige århundre. Den hadde sin rot i positivismen, en teori som tok utgangspunkt i at man ved vitenskapelige metoder kunne etablere en objektiv sannhet. Samtidig avviste man all metafysikk, altså alle spørsmål om mening, formål og tingenes innerste vesen. De ble plassert i skuffen for irrasjonell spekulasjon, der man aldri kunne etablere noen sannhet.
Men på slutten av forrige århundre møtte positivismen en grunnleggende kritikk. Det finnes ingen nøytral observatør. Vi har alle vår bakgrunn med oss i alt vi gjør. Selv språket vi bruker innebærer verdivalg og verdenssyn. Ikke minst er språket et produkt av maktforholdene. Derfor måtte alle store fortellinger dekonstrueres. Det gjaldt ikke bare metafysiske fortellinger, men også fortellingen om vitenskapens objektivitet.
Virkeligheten. Hvordan kan vi dessuten vite at det er noen sammenheng mellom den ytre virkelighet og den virkeligheten som hjernene våre konstruerer ut fra sanseinntrykkene vi oppfatter? Erkjennelsesteorien har jo forlengst knust forestillingen om at vi kan være sikre på at det finnes en objektiv virkelighet der ute som samsvarer med de forestillingene vi gjør oss.
Naturvitenskapens opprinnelse var bygd på en tillit til at det fantes en slik objektiv virkelighet å utforske. Denne tilliten kom av troen på en Skaper, som hadde skapt både menneskene og den verden som omgir oss. Gud var garantien for at det var en sammenheng mellom vår tankeverden og den ytre virkelighet.
Selvsagt lever vi hele tiden som det er en slik sammenheng. Vi tar det for gitt at verden er på plass hver morgen, og vi sender romskip til månen i tro på at den faktisk finnes. Men vi har ikke noe rasjonelt fundament for denne troen.
Identitet. At vi er personer med unik identitet, ble begrunnet med at vårt opphav er en personlig Skaper. Men hvis opphavet ikke er personlig, men bare energi og materie, så reduseres personligheten til elektroniske impulser i nervesystemet og biologiske systemers feedback.
Dermed blir vår personlighet bare en uendelig strøm av tanker og inntrykk. Har den noen indre sammenheng, noen enhet? Det må være noe en forfatter som Karl Ove Knausgaard leter etter i sin nitide gjenskaping av bevissthetsstrømmen.
Det postmoderne mennesket har ingen fast identitet, noen indre kjerne. Det eneste autentiske vi har, er fasaden. Den strever vi stadig med å iscenesette på best mulig vis.
Trump. Så når Donald Trump stadig iscenesetter seg selv på nye måter, blir ikke det oppfattet som manglende autensitet. Tvert om, det viser at han er suveren til å til enhver tid være den han ønsker å være – uten å bry seg om hvem han har vært før.
Når han kaller alt han ikke liker for fake news, så bekrefter han bare at nyhetsproduksjon er et uttrykk for avsendernes interesser. Det som ikke stemmer med hans interesser, må være falskt.
Og dersom vitenskap også er avhengig av forskernes interesser og preferanser, så virker det som sunn realisme når Trump hevder at klimaforskerne bare tjener maktinteresser som vil ødelegge for USA og for vanlige folks gode liv.
Det er derfor kritikken av Trump preller av. Han oppfører seg i samsvar med noen av de grunnleggende forutsetningene i vår kultur.
Gudstro. De fleste av oss har likevel tross alt en intuitiv forståelse for at det finnes en objektiv verden som vi er i stand til å utforske, og at vi er unike personer med egen identitet. Men kan vi begrunne det rasjonelt uten gudstroen?

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Ja,

Publisert over 2 år siden
Erling Rimehaug. Gå til den siterte teksten.
De fleste av oss har likevel tross alt en intuitiv forståelse for at det finnes en objektiv verden som vi er i stand til å utforske, og at vi er unike personer med egen identitet. Men kan vi begrunne det rasjonelt uten gudstroen?

i nøyaktig like stor, eller liten, grad som vi kan med gudetroen..

Enten vi snakker om erkjennelse, ontologi eller etikk, er dette objektet vi kaller "Gud" et ledd i kjeden.

Kommentar #2

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Retorisk spørsmål?

Publisert over 2 år siden
Erling Rimehaug. Gå til den siterte teksten.
Gudstro. De fleste av oss har likevel tross alt en intuitiv forståelse for at det finnes en objektiv verden som vi er i stand til å utforske, og at vi er unike personer med egen identitet. Men kan vi begrunne det rasjonelt uten gudstroen?

Jeg stusser litt ved denne konklusjonen.  Jeg oppfatter det i hvert fall som en konklusjon, siden det avsluttende spørsmålet vel må tolkes som (tilnærmet) retorisk?

Det er selvsagt mulig at jeg feilleser teksten din, men jeg sitter igjen med et inntrykk av at alle  mennesker uten gudstro her blir gjort til postmodernister/dekonstruksjonister.

Kommentar #3

Erling Rimehaug

593 innlegg  622 kommentarer

Uten gudstro?

Publisert over 2 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Det er selvsagt mulig at jeg feilleser teksten din, men jeg sitter igjen med et inntrykk av at alle  mennesker uten gudstro her blir gjort til postmodernister/dekonstruksjonister.

Nei, det var ikke meningen. Men jeg spør etter grunnlaget for å ikke være det.  Og så vet jeg selvsagt at noen vil si at gudstro heller ikke er rasjonell.

4 liker  
Kommentar #4

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Den objektive sannhet

Publisert over 2 år siden
Erling Rimehaug. Gå til den siterte teksten.
positivismen, en teori som tok utgangspunkt i at man ved vitenskapelige metoder kunne etablere en objektiv sannhet.

Ja, vi ønsker oss mål og mening. Vi ønsker oss rettferdighet. Vi ønsker oss sannheten, ikke bare sannheter. Vi ønsker å kunne erkjenne virkeligheten.

Derfor oppstår objektivismen. Derfor oppstår monogudene.

Hva vet vi om Gud? 

Er den bare en konstruksjon? Er den bare noe vi, i likhet med objektivismen, har laget oss for å skape oss sammenheng, mening, rettferdighet og evne til erkjennelse?

Eller kanskje Gud eksisterer? Er Gud, i likhet med Trump og andre sosiopater, en som definerer sin egen virkelighet, rettferdighet, mening og sannhet? Mener Gud at den er uskapt? Med andre ord, er Gud ateist?

Er vi bare ubetydelige objekter underlagt denne "Guds" bevissthet?

Jeg vet ikke. 

Men dette vet jeg: My guess is as good as yours.

1 liker  
Kommentar #5

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Tidsånden Vårt Land

Publisert over 2 år siden

Du vet inderlig godt, Rimehaug, at en avisredaksjon har en agenda og at du som journalist har å være lojal mot denne agenda uavhengig av nærmest hva du selv mener.

Nå er jo du pensjonist - mer eller mindre - tror gjerne at du får noen kroner av redaksjonen for å poste et nytt lesertips uavhengig av hva det måtte inneholde av smått eller stort - men - du vet jo at VL anno 2018 er endt opp med å bli forutsigbar - like forutsigbar som gjerne vi som skriver et og annet innlegg eller kommentarer, men det er riktig som du skriver - denne presidenten har en agenda og holder seg til den uavhengig av kritikk og hva som er trendy, pk eller i takt med tidsånden.

Positivisme er og gjennomgangstone i den økonomiske oppblomstringen i USA.  Denne er jo grei å ha med for de av oss som investerer både her og der 

https://smarttalk.investorplace.com/reports/making-america-great-again-5-new-trump-trades/?atg_id=124998367&atg_sid=A6Q372&atg_sid_pay=A6Q373 

Nå er jo presidenten 71 år og er blitt innvalgt til et yrke som både krever - er uforutsigbart og stressbetont - i tillegg har denne presidenten en ekstra utfordring i at alt han gjør skjer motstrøms.  Derfor er det flere røster som prøver å prakke på presidenten diagnoser og helseproblemer som siste utvei nå et år etter .....

https://www.youtube.com/watch?time_continue=127&v=1oRds1S9_4M

 

10 liker  
Kommentar #6

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Erling Rimehaug. Gå til den siterte teksten.
når Donald Trump stadig iscenesetter seg selv på nye måter, blir ikke det oppfattet som manglende autensitet. Tvert om, det viser at han er suveren til å til enhver tid være den han ønsker å være – uten å bry seg om hvem han har vært før.

Donald Trump bryr seg katten om virkeligheten. Det er ikke snakk om å i det hele tatt å forsøke å oppnå noen virkelighetserkjennelse fra hans side. Etter 2.000 president-løgner i løpet av første regjeringsår, er det relevant å spørre om hva er det som gjennomgående holder stikk i hans uttalelser og twitter-meldinger?

Svaret synes greit: Det eneste Trump holder fast ved, er overbevisningen om at han selv er storveis til kar - "et sunt geni".

Ingen bør psykoanalysere noen uten å ha kvalifikasjoner til det og uten å ha observert vedkommende metodisk. Ett personlighetstrekk trer allikevel klinkende klart frem: Mannen er en utpreget narsissist.

Det er det jo mange som er, så hva er problemet? Problemet er hans uvanlig sterke trang til å lyge, til å dikte virkeligheten slik det passer å beskrive den for ham selv og for anledningen .

Dessverre er ikke alle politikere utpreget sannferdige, men hvis verdens mektigste mann har svikt i realitetssansen, så er verden med ett blitt mye, mye farligere. Det er i tilfelle virkelig et problem av dimensjoner.

Kjernevelgerne hans tar løgnene og selvdyrkelsen som et uttrykk for selvsikkerhet. Han blir for dem svaret på deres ønske om å ha "en sterk leder".

Når høyrepopulister og høyreekstremister har fått seg sin "sterke mann", og det er en person som besitter mye makt, så vitner historien om at noe uhyggelig kan være på gang...

5 liker  
Kommentar #7

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Relevans?

Publisert over 2 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Positivisme er og gjennomgangstone i den økonomiske oppblomstringen i USA.  Denne er jo grei å ha med for de av oss som investerer både her og der 

Hvilken relevans har lenken din til positivisme, eller i det hele tatt, til denne tråden?

2 liker  
Kommentar #8

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Innsikt?

Publisert over 2 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Nå er jo du pensjonist -

Og Trump er 71 år opplyser Nygaard.

Nygaard er 64 

Bare sånn for innsiktens skyld

4 liker  
Kommentar #9

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Erling Rimehaug. Gå til den siterte teksten.
Og dersom vitenskap også er avhengig av forskernes interesser og preferanser, så virker det som sunn realisme når Trump hevder at klimaforskerne bare tjener maktinteresser som vil ødelegge for USA og for vanlige folks gode liv.
Det er derfor kritikken av Trump preller av. Han oppfører seg i samsvar med noen av de grunnleggende forutsetningene i vår kultur.

Det i vores kultur, dette mest ligner, er marxisme, der netop siger at der ikke findes sandheder, men kun interesser.

Positivismen. Hele den vestlige presseideologien har bygd på den sterke troen på fakta og på objektivitet som preget første del av forrige århundre. Den hadde sin rot i positivismen, en teori som tok utgangspunkt i at man ved vitenskapelige metoder kunne etablere en objektiv sannhet.

Ja, men det ændrede '68'', hvor marxismen brød ind på akademia, hvorefter også pressen blev ideologisk og dermed dogmatisk og fordomsfuld og ikke mindst antiintellektuel.

Erkjennelsesteorien har jo forlengst knust forestillingen om at vi kan være sikre på at det finnes en objektiv virkelighet der ute som samsvarer med de forestillingene vi gjør oss.

Ja, men ikke med at der findes én og kun en virkelighed - der så kan være svær eller umulig at få fuld indsigt i. Forskellen ligge i om man opgiver eller ej. Nogle kunne også tænkes ligefrem at have lyst til at opgive, fordi det åbner store muligheder for lidt af hvert.

Når han kaller alt han ikke liker for fake news, så bekrefter han bare at nyhetsproduksjon er et uttrykk for avsendernes interesser. Det som ikke stemmer med hans interesser, må være falskt.

Man kunne også sige at han tager konsekvensen af et gennemideologiseret samfund, hvor ikke ret meget er til at stole på, fordi det er interessedrevet.

Når f.eks. CNN, men da også danske DR, arrangerer demoer, som de så 'rapporterer' og bringer 'nyheder' fra, så er det netop fordi de er interessedrevne. De ønsker at fremme en bestemt ideologisk udvikling og underordner sandhed og redelighed under denne interesse.

10 liker  
Kommentar #10

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Når f.eks. CNN, men da også danske DR, arrangerer demoer, som de så 'rapporterer' og bringer 'nyheder' fra, så er det netop fordi de er interessedrevne. De ønsker at fremme en bestemt ideologisk udvikling og underordner sandhed og redelighed under denne interesse.

Jeg tror det siterte og resten av denne kommentaren, trygt kan avskrives som postmodernistisk vrøvl! :-)

Kommentar #11

Kåre Kvangarsnes

20 innlegg  932 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror det siterte og resten av denne kommentaren, trygt kan avskrives som postmodernistisk vrøvl! :-)

Hva med å prøve saklig argumentasjon for en gangs skyld, Herstad?

10 liker  
Kommentar #12

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Hva med å prøve saklig argumentasjon for en gangs skyld, Herstad?

Beklager. Jeg er ikke postmodernist. Jeg liker å lete etter fakta og har ikke tid til å argumentere mot noen som tror fakta er det samme som hva jeg til enhver tid tror er sant og som passer mitt verdensbilde.

2 liker  
Kommentar #13

Trond Baugen

5 innlegg  65 kommentarer

Fasiten!

Publisert over 2 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Beklager. Jeg er ikke postmodernist. Jeg liker å lete etter fakta og har ikke tid til å argumentere mot noen som tror fakta er det samme som hva jeg til enhver tid tror er sant og som passer mitt verdensbilde.

Det kjennes godt at noen sitter med fasiten!

9 liker  
Kommentar #14

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Erling Rimehaug. Gå til den siterte teksten.
De fleste av oss har likevel tross alt en intuitiv forståelse for at det finnes en objektiv verden som vi er i stand til å utforske, og at vi er unike personer med egen identitet. Men kan vi begrunne det rasjonelt uten gudstroen?

Hvordan skulle den objektive verden forstås, uten gudstroen?

2 liker  
Kommentar #15

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Trond Baugen. Gå til den siterte teksten.
Det kjennes godt at noen sitter med fasiten!

Det gjør det helt sikkert, men du burde ikke regne med at jeg gjør det? Men jeg trives som sagt bedre i debatter hvor deltakerne har som forutsetning at det er mulig å enes om fakta.

For meg er ikke Ferling en debattant som jeg finner verdi i å bruke tid på. Det kunne selvsagt være mulig å oppfatte ham som en som liker å vrenge på ord, uttrykk og fakta med formål å tvinge frem nye forståelser, men over tid har jeg jo funnet ut at han sannsynligvis tror på tesene sine og kun dikter opp fakta for å underbygge sitt eget ideologiske grunnsyn. Ikke min "cup of tea" :-)

2 liker  
Kommentar #16

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Jeg liker å lete etter fakta

Så er du på rette sted og tid ;-):

http://dailycaller.com/2017/06/10/more-footage-leaks-of-cnns-staged-muslim-anti-terror-protest-video/

Se videoen på 3 min. - der er selvsagt mange andre.

11 liker  
Kommentar #17

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.

Donald Trump bryr seg katten om virkeligheten. Det er ikke snakk om å i det hele tatt å forsøke å oppnå noen virkelighetserkjennelse fra hans side. Etter 2.000 president-løgner i løpet av første regjeringsår, er det relevant å spørre om hva er det som gjennomgående holder stikk i hans uttalelser og twitter-meldinger?

Svaret synes greit: Det eneste Trump holder fast ved, er overbevisningen om at han selv er storveis til kar - "et sunt geni".

Ingen bør psykoanalysere noen uten å ha kvalifikasjoner til det og uten å ha observert vedkommende metodisk. Ett personlighetstrekk trer allikevel klinkende klart frem: Mannen er en utpreget narsissist.

Det er det jo mange som er, så hva er problemet? Problemet er hans uvanlig sterke trang til å lyge, til å dikte virkeligheten slik det passer å beskrive den for ham selv og for anledningen .

Dessverre er ikke alle politikere utpreget sannferdige, men hvis verdens mektigste mann har svikt i realitetssansen, så er verden med ett blitt mye, mye farligere. Det er i tilfelle virkelig et problem av dimensjoner.

Kjernevelgerne hans tar løgnene og selvdyrkelsen som et uttrykk for selvsikkerhet. Han blir for dem svaret på deres ønske om å ha "en sterk leder".

Når høyrepopulister og høyreekstremister har fått seg sin "sterke mann", og det er en person som besitter mye makt, så vitner historien om at noe uhyggelig kan være på gang...

Mener du virkelig i ramme alvor at venstrevridde løgner er bedre enn høyrevridde løgner?

8 liker  
Kommentar #18

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Det fins mange måter å telle på

Publisert over 2 år siden
Erling Rimehaug. Gå til den siterte teksten.
Fakta. Falske nyheter skal møtes med faktasjekk, har vi blitt enige om. Det forutsetter at det finnes fakta, altså objektive data som kan bekreftes eller avkreftes. Og selvsagt finnes de. Hvor mange det var som møtte opp til en presidentinnsettelse, kan i prinsippet telles. Om den siste skattereduksjonen i USA var den største i historien, kan også sjekkes.

Hva som er fakta avhenger i stor grad av den som forsker, og alle som teller skattekroner vet at det er ligningsmyndighetenes tall som gjelder.

Det var svært mange som fulgte med på Trumps presidentinnsettelse også her i Norge, men relaltivt få var tilstede i Washington der demokratene har solid støtte.

 

5 liker  
Kommentar #19

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Hold fokus!

Publisert over 2 år siden
Bjørn Blokhus. Gå til den siterte teksten.
Det var svært mange som fulgte med på Trumps presidentinnsettelse også her i Norge, men relaltivt få var tilstede i Washington der demokratene har solid støtte.

Det var vel nettopp oppmøtet i The National Mall som var temaet for Trumps løgn.

Kommentar #20

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Interessen for presidentinnsettelsen var rekordartet

Publisert over 2 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Det var vel nettopp oppmøtet i The National Mall som var temaet for Trumps løgn.

Trumps skryt var basert på mediedekningen, mens demokratenes aktivistgrupper gjorde det de kunne for å sabotere oppmøtet i det demokratisk-dominerte Washington.

Selv norsk presse og NRK i særdeleshet har viet Trump mer oppmerksomhet enn noen annen president,- Obama inkludert .

Clinton med sine kvinnehistorier i Det Ovale Rom utmerket seg med sin ovale definisjon ekteskapet. Dette til tross er han svært populær i norske media

 

7 liker  
Kommentar #21

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Hold fokus! 2

Publisert over 2 år siden
Bjørn Blokhus. Gå til den siterte teksten.

Trumps skryt var basert på mediedekningen, mens demokratenes aktivistgrupper gjorde det de kunne for å sabotere oppmøtet i det demokratisk-dominerte Washington.

Selv norsk presse og NRK i særdeleshet har viet Trump mer oppmerksomhet enn noen annen president,- Obama inkludert .

Clinton med sine kvinnehistorier i Det Ovale Rom utmerket seg med sin ovale definisjon ekteskapet. Dette til tross er han svært populær i norske media

Trumps skryt var basert på det fysiske oppmøtet på the National Mall:

"In a visit to the Central Intelligence Agency intended to showcase his support for the intelligence community, Mr. Trump ignored his own repeated public statements criticizing the intelligence community, a group he compared to Nazis just over a week ago.

He also called journalists “among the most dishonest human beings on earth,” and he said that up to 1.5 million people had attended his inauguration, a claim that photographs disproved."

Hva har Clintons kvinnehistorier med dette å gjøre? 

Fokusér!

Kommentar #22

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Når det går politikk i bagateller.

Publisert over 2 år siden
Bjørn Blokhus. Gå til den siterte teksten.
Hva som er fakta avhenger i stor grad av den som forsker, og alle som teller skattekroner vet at det er ligningsmyndighetenes tall som gjelder.

Nettopp , kampanjen går videre og vi skal ikke ha fokus på den del av diskusjonen som ikke tjener kampanjen mot Donald Trump :

Akamai Technologies sier : Video streaming som dekket presidentinsettelsen i 2017 er den største enkelte live nyhetshendelse som selskapet noensinne har levert. En ny milepel innen live video trafikk , større enn olympiaden i Rio og Det europeiske fotballmesterskapet i 2016.

Washington Times :

https://www.washingtontimes.com/news/2017/jan/22/donald-trump-inauguration-drew-record-online-audie/

Her er en artikkel om hvordan man forsøkte å anslå antall tilskuere som hadde møtt opp :

https://www.theatlantic.com/technology/archive/2017/01/how-will-we-know-trumps-inaugural-crowd-size/513938/

Facebook opplyser at de ikke har planer om å offentliggjøre hvor mange som så innsettelsen via deres nett. You Tube er ikke tilgjengelig for kommentar på dette vanskelige propagandapunktet.

En artikkel om at Nielsens tall ikke er riktige om antall , er merket "not proven" ,  men de hadde glemt å fjerne merket i ettertid hvor tall kom på plass.

Men - egentlig - har dette noen som helst betydning ? For noen har dette stor betydning. Og slik det utvikler seg vil det styrke Donald Trump`s posisjon over tid. 

Oppdatering - kampanjen mot Donald Trump :  

Vi hadde gleden av å følge norske journalisters kløktige spørsmål under Solbergs besøk i Det Hvite Hus godt innenfor "tidsånden Trump", I may say.

"Når starter neste krig og hvor"  pluss en del av spørsmålet jeg ikke fikk med fordi jeg er litt ustø i Drøbak-engelsk , hvor presidenten svarte godt og humoristisk.

Det stanset ikke der , etter samtalen med Trump spurte en journalist om hun fikk noe inntrykk av Trumps mentale helbred  !!

Vi andre fikk i alle fall et sterkt inntrykk av norsk journalistikk. Visste vi det hele tiden ?

 

 

7 liker  
Kommentar #23

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Hold fokus! 3

Publisert over 2 år siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.
Nettopp , kampanjen går videre og vi skal ikke ha fokus på den del av diskusjonen som ikke tjener kampanjen mot Donald Trump :

I startinnlegget står det: 

"Falske nyheter skal møtes med faktasjekk, har vi blitt enige om. Det forutsetter at det finnes fakta, altså objektive data som kan bekreftes eller avkreftes. Og selvsagt finnes de. Hvor mange det var som møtte opp til en presidentinnsettelse, kan i prinsippet telles."

Legg merke til uttrykket "møtte opp"!

Fokusér!


1 liker  
Kommentar #24

Kjell Ervik

0 innlegg  25 kommentarer

Trumph imponerer

Publisert over 2 år siden

NRK og resten av MSM har siden Trumph ble valgt bedrevet sin trakassering og løgnpropaganda i ren Goebbels-stil, av USA's president. En mur av fakta klarer ikke disse å trenge igjennom. Dog ikke annet å forvente, fordi slik er sosialismen og venstreorienteringen. 

8 liker  
Kommentar #25

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Tema og fakta .

Publisert over 2 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
"Falske nyheter skal møtes med faktasjekk, har vi blitt enige om. Det forutsetter at det finnes fakta, altså objektive data som kan bekreftes eller avkreftes. Og selvsagt finnes de. Hvor mange det var som møtte opp til en presidentinnsettelse, kan i prinsippet telles."

Hva kommer det av at De plutselig er blitt like temaorientert som Taliban ? Går etter boka , så å si. 

Jeg har vedlagt en artikkel som tar for seg de forskjellige metodene for å kunne telle de tilskuerne som har møtt opp , som viser at i teorien kan man telle folk , men i praksis er ikke det like enkelt.

Det ubehagelige FAKTA er at vi aldri får vite hvor mange som møtte opp.

I ettertid viser det seg at CNN presenterte bilder tatt lenge før innsettelsen fant sted , men avslører seg selv ved at i live dekning går kamera fra menneskemengden og dreier til Donald Trump som taler , og dette er ikke ukjent stoff - og sikkert en varm potet.

Derfor gjelder det å dressere folk til å tro  at det var veldig få som møtte opp på innsettelsen til Donald Trump .

https://www.youtube.com/watch?v=OaLXCwNr6Co&pbjreload=10

Her er ganske grundig materiale å sammenlikne med bildene CNN presenterte : se telleverkets 1.27.36. som er tatt når vi regner med at  alle var på plass ;

https://www.youtube.com/watch?v=yePtCGg7b40&t=5087s

Og en sammelikning ; 2009 og 2017 :  

https://www.youtube.com/watch?v=L0f222hZtNk

Og all fokus på de som av interesse "var tilstede" via elektroniske media holder vi helt  utenom. Fordi der er det lettere å telle - og da er det ikke tema.

 Men ettersom vi ikke lever i steinalderen med personlig oppmøte hver gang en lokal størrelse hadde noe fore , så har flertallet av oss moderne mennesker gått over til elektroniske media - og det er en mektig faktor.

Mektigere enn enkelte liker å snakke om.

4 liker  
Kommentar #26

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Hold fokus! 4

Publisert over 2 år siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.
Hva kommer det av at De plutselig er blitt like temaorientert som Taliban ? Går etter boka , så å si. 

Det henger sammen med åpningsinnleggets fokus og tema.

Det handler altså om Trumps løgn om hvor mange som møtte opp på innsettelsesseremonien.

Grunnen til dette eksempelet fremgår klart av åpningsinnleggets tema. 

Norsk presse, Drøbak-engelsk, Clintons kvinnehistorier, you name it, er ute av fokus i denne konteksten.

Fokusér!

Fox news om Trump og oppmøtet ved innsettelsen:

FACT CHECK: Trump overstates crowd size at inaugural

WASHINGTON –  President Donald Trump's speech Saturday at the headquarters of the Central Intelligence Agency turned into the latest battle in, as he put it, his "running war with the media." He had two central complaints: that the media misrepresented the size of the crowd at his inauguration and that it was incorrectly reported a bust of Martin Luther King Jr. was removed from the Oval Office. A look at those assertions:

TRUMP: "I made a speech. I looked out. The field was — it looked like a million, a million and a half people."

The president went on to say that one network "said we drew 250,000 people. Now that's not bad. But it's a lie." He then claimed that were 250,000 right by the stage and the "rest of the, you know, 20-block area, all the way back to the Washington Monument was packed."

"So we caught them," said Trump. "And we caught them in a beauty. And I think they're going to pay a big price."

THE FACTS: Trump is wrong. Photos of the National Mall from his inauguration make clear that the crowd did not extend to the Washington Monument. Large swaths of empty space are visible on the Mall.

Thin crowds and partially empty bleachers also dotted the inaugural parade route. Hotels across the District of Columbia reported vacancies, a rarity for an event as large as a presidential inauguration.

And ridership on the Washington's Metro system didn't match that of recent inaugurations. As of 11 a.m. that day, there were 193,000 trips taken, according to the transit service's Twitter account. At the same hour eight years ago, there had been 513,000 trips. Four years later, there were 317,000 for Obama's second inauguration.

There were 197,000 at 11 a.m. in 2005 for President George W. Bush's second inauguration. The Metro system also posted that only two parking lots at stations were more than 60 percent full.

But the exact size of the crowd may never be known since the National Park Service, which used to provide those estimates, stopped doing it in the 1990s.

Kommentar #27

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Hold Fokus ?

Publisert over 2 år siden

Det er jo det vi driver med , jeg har lagt ut grundig filmet dokumentasjon om sammenlikning av menneskemengden fra alle tenkelige vinkler og sammenliknet med CNN`s bildemateriale - som taler for seg selv og er tilgjengelig for alle . Unntatt de med skylapper.

Noen bedre dokumentasjon finnes ikke - og den lå rett foran nesa på alle.

Off topic - Det kameraet som ble brukt under innsettelsen , som broder Jim demonstrerer , skulle jeg gjerne hatt.

Ha en god dag inntil videre.

 

4 liker  
Kommentar #28

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Å sier du det ?

Publisert over 2 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Beklager. Jeg er ikke postmodernist. Jeg liker å lete etter fakta og har ikke tid til å argumentere mot noen som tror fakta er det samme som hva jeg til enhver tid tror er sant og som passer mitt verdensbilde.

Et eller annet "faktabasert" er vel sant for Herstad også vil jeg tro....

Det har vi fått med oss her på VD i flere år.
Å gidde å bry de små grå med refleksjoner om noe annet koster nok for mye.
Det kan hende at sannhet er noe annet enn vrøvl for andre.

8 liker  
Kommentar #29

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Sannheten skal fram

Publisert over 2 år siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.
Vi andre fikk i alle fall et sterkt inntrykk av norsk journalistikk. Visste vi det hele tiden ?

Norske nyhetsmedia arbeider med Trump-saker dag og natt med et ene store for øyet: - sannheten skal fram. 

Uansett hvor løgnaktig den måtte være

8 liker  
Kommentar #30

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Valg av fokus

Publisert over 2 år siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.
Det er jo det vi driver med , jeg har lagt ut grundig filmet dokumentasjon om sammenlikning av menneskemengden fra alle tenkelige vinkler og sammenliknet med CNN`s bildemateriale - som taler for seg selv og er tilgjengelig for alle . Unntatt de med skylapper.

Hvis man ikke stoler på CNN eller til og med på Fox News, hvis man ikke stoler på sine egne øyne, kan man jo velge å tro på Trump og Brother Jim.

Et lite tips: Oversiktsbildene er offentlig tilgjengelige.

Kommentar #31

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Uansett!

Publisert over 2 år siden
Bjørn Blokhus. Gå til den siterte teksten.

sannheten skal fram. 

Uansett hvor løgnaktig den måtte være

Selv om det er Brother Jim som skulle være hoffleverandør av sannheten.

Kommentar #32

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Keiserens nye klær 2

Publisert over 2 år siden
Kjell Ervik. Gå til den siterte teksten.
sosialismen og venstreorienteringen

Er det bare sosialister og andre venstreorienterte som klarer å se på bildene fra innsttelsen at Trumph (sic) at han hadde et mindre publikum enn Obama?

2 liker  
Kommentar #33

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

Legg merke til uttrykket "møtte opp"!

Fokusér!

Man kan også fokusere for meget - stirre sig blind.

Er det ikke en detalje at han praler, overdriver og ikke vil indrømme at der nok var færre fremmødte. Det er da ikke noget vigtigt.

4 liker  
Kommentar #34

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Ikke viktig.

Publisert over 2 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Det er da ikke noget vigtigt.

Det er ikke viktig på annen måte enn at det eksemplifiserer hva som er temaet i startinnlegget.

Kommentar #35

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Det er ikke viktig på annen måte enn at det eksemplifiserer hva som er temaet i startinnlegget.

Jo, men det er en vurdering og ikke helt usand.

Jeg mener det er noget andet f.eks. at sige at Hillary har modtaget penge i nogle play for pay arrangementer. Det bør være rigtigt - ellers er det et alvorligt problem.

7 liker  
Kommentar #36

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Ophra Winfrey som president ?

Publisert over 2 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

Hva har Clintons kvinnehistorier med dette å gjøre? 

Fokusér!

I norske media og NRK i særdeleshet omfavnet journalistene hverandre i begeistring over muligheten av at Ophra Winfrey  kan bli U.S.As neste president. Det vil i såfall bli mange underholdende programmer fra Det Ovale Rom.

Ingen overgår allikevel Bill Clintons kvinnehistorier i det samme rommet der hans 'ovale' kvinnehistorier fant sted.

Hvem er 'sprøest' når Ophra Winfrey lanseres som presidentkandidat ? 

Trump ? 

Med dagens Meetoo kampanjer er det i alle fall små muligheter for at 'The White House' pånytt blir et horehus.


2 liker  
Kommentar #37

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Horehus

Publisert over 2 år siden
Bjørn Blokhus. Gå til den siterte teksten.
Med dagens Meetoo kampanjer er det i alle fall små muligheter for at 'The White House' pånytt blir et horehus.

Og hva har Oprah og horehus med åpningsinnleggets tematikk å gjøre?

1 liker  
Kommentar #38

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Den sosialliberalistiske Tidsånden

Publisert over 2 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

Og hva har Oprah og horehus med åpningsinnleggets tematikk å gjøre?

Den sosialliberalistiske Tidsånden som har vist seg i fri dressur i Arbeiderpartiet har også fått feste i 'Det White House'.

I iveren etter å knuse alle tidløse normer er vi blitt besatt av øyeblikket og samtiden.Denne redselen for ikke å være samtidig har styrt media ut i enfoldet. Å være aktuell er viktigere enn å være begavet eller oppriktig. 

Denne samtidsfromheten, dvs.den fromheten som gjør seg nødvendig ved å speile samtiden og mangfoldiggjøre dens feiltrinn og forlyste seg med dens vulgariteter glir langsom og nesten  umerkelig over i sin motsetning.

 

P.S.

Understreker at jeg som skriver er ateist/agnostiker og ikke regner meg som kristenfundamentalist, islamofob/høyrefascist. 

5 liker  
Kommentar #39

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Bjørn Blokhus. Gå til den siterte teksten.

I iveren etter å knuse alle tidløse normer er vi blitt besatt av øyeblikket og samtiden.Denne redselen for ikke å være samtidig har styrt media ut i enfoldet. Å være aktuell er viktigere enn å være begavet eller oppriktig. 

Denne samtidsfromheten, dvs.den fromheten som gjør seg nødvendig ved å speile samtiden og mangfoldiggjøre dens feiltrinn og forlyste seg med dens vulgariteter glir langsom og nesten  umerkelig over i sin motsetning.

To norske, Wessel og Holberg havde et skarpt blik for den slags, Det har formentlig gavnet den samlede tænkeevne at de to gjorde os alle så grundigt til grin/latter.

4 liker  
Kommentar #40

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Trump, is that you?

Publisert over 2 år siden
Bjørn Blokhus. Gå til den siterte teksten.

Den sosialliberalistiske Tidsånden som har vist seg i fri dressur i Arbeiderpartiet har også fått feste i 'Det White House'.

I iveren etter å knuse alle tidløse normer er vi blitt besatt av øyeblikket og samtiden.Denne redselen for ikke å være samtidig har styrt media ut i enfoldet. Å være aktuell er viktigere enn å være begavet eller oppriktig. 

Denne samtidsfromheten, dvs.den fromheten som gjør seg nødvendig ved å speile samtiden og mangfoldiggjøre dens feiltrinn og forlyste seg med dens vulgariteter glir langsom og nesten  umerkelig over i sin motsetning.

Er det den hedonistiske Trump som taler? Eller er det tegn i tiden du fokuserer på?

Eller er det en slags "guilt by association" du prøver å klistre på venstresiden?

Uansett, jeg klarer fortsatt ikke med min beste vilje å forstå hvilken relevans det du kommer med, har i forhold til åpningsinnlegget.

Kommentar #41

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Hetsen mot Donald Trump.

Publisert over 2 år siden
Erling Rimehaug. Gå til den siterte teksten.
Mange vet ikke om de skal le eller gråte over den amerikanske presidenten. Han kaller slikt han er uenig i for falske nyheter, skifter standpunkter etter som det passer ham og er tatt i løgn utallige ganger. Men det virker ikke som det biter på verken ham eller tilhengerne når slike ting blir påpekt.
Fakta. Falske nyheter skal møtes med faktasjekk, har vi blitt enige om. Det forutsetter at det finnes fakta, altså objektive data som kan bekreftes eller avkreftes.

Det er mest underholdende å følge hetskampanjen mot Donald Trump på ABC Nyheter og NRK.

Nå kjøres de merkeligste utspill døgnet rundt ; her er en hvor man som dokumentasjon oppgir "KILDER" - dermed er ABC`s krav til faktasjekk på plass og propagandamaskinen kan kjøre videre.

 Sitat fra ABC :

"President Donald Trump spurte i et møte med kongressmedlemmer hvorfor folk fra «drittland» får komme til USA og sa han heller vil ha nordmenn, opplyser kilder. "

Sitat slutt 

Her er hele artikkelen :

  https://www.abcnyheter.no/nyheter/2018/01/12/195362648/kilder-trump-sier-han-vil-ha-innvandrere-fra-norge-ikke-drittland

 NRK har parfymert "nyheten" (13/1) med at han "angivelig  sa" osv.

 For å markedsføre dette henter aktivistene uttalelser fra sine medspillere i  FN , som stabler på beina formelle fordømmelser fra en ansamling av byråkrater og anstaltens forsamling av playboys.

Kanskje Trump svarer med at det er på tide å kutte USAs bevilgninger til luksuslivet ved FN ?

https://www.frontpagemag.com/point/149282/want-make-millions-try-working-united-nations-daniel-greenfield

 https://www.statnews.com/2017/05/21/who-spends-on-travel/

https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2017/06/22/the-world-health-organization-spends-more-on-travel-than-on-key-diseases-thats-actually-okay/?utm_term=.16747e7b3fe6

Har man noen dokumentasjon , opptak eller liknende ? Nei , det er vel ikke nødvendig , man tar det etter gehør , men det arbeides hardt med å stemple mannen som lystløgner .   Da holder det vel med "konsensus" blandt ekspertene ?

Donald Trump kan knapt åpne kjeften , uten at en eller annen er på hugget i febrilsk leting etter noe som kan brukes negativt  .

Når tøvete sladder blir det man kan trykke i avisene og servere i NRK dag etter dag , så gir det media et dårlig navn- nemlig "fake news".

Ikke rart Donald Trump bruker twitter og formidler direkte , slik at avisene ikke kan redigere uttalelsene hans og servere nyheter slik de mener nyhetene burde være. 

Dette har nå pågått i et år. 

MSM og politiske aktivister er desperate fordi mannen vant presidentvalget. 

Det er tydeligvis ikke slik at man kan stemme på sin egen kandidat og godta et valgresultat - nå skal himmel og jord settes i bevegelse for  ved tomt sladder og enfoldig hets fjerne en lovlig valgt president.

Er det noen som har tenkt over årsaken til at det mobiliseres i hele den vestlige verden med formål at Donald Trump må fjernes for enhver pris og med alle midler ? Det må jo være en grunn. Kanskje det bare er lav trynefaktor ? 

Eller er han den eneste som står i veien for noe/noen?

Ingen har tenkt på å spørre hva som er det beste ved Donald Trump.  

 

4 liker  
Kommentar #42

Ronny Johansen

72 innlegg  235 kommentarer

Hvordan kan vi vite at sammenhengene og bildene vi mener å se rundt oss er objektive og virkelige?

Publisert over 2 år siden
Erling Rimehaug. Gå til den siterte teksten.
Hvordan kan vi dessuten vite at det er noen sammenheng mellom den ytre virkelighet og den virkeligheten som hjernene våre konstruerer ut fra sanseinntrykkene vi oppfatter?

Når vi går til Skriften, ser vi at de som kom nærmest den objektive sannhet, den som Gud alene har den fulle oversikt over,  var Guds profeter.

Den som opplever den objektive virkeligheten og ser sammenhengene i denne, kan med stor treffsikkerhet forutsi det som kommer. Så det er ganske enkelt å finne ut av hvilken tilstand ens bedømmelse av det objektive befinner seg.

Ser du det som kommer? Ser du inn i fremtiden? Ja, gjør du det, så har du fått øye på den objektive sannhet og virkelighet, og kan ut fra den fortelle hva som kommer rundt neste sving.

Når du for eksempel ser en bil komme på en såpeglatt vei i 100km i timen og det er 20 meter igjen til den treffer et barn som står i veien, så ser du den objektiv sannhet, at bilen vil treffe barnet om noen sekunder. Dette kan alle som har normal regnekapasitet og bitte litt forutseende objektivitet. Man kan ut fra de fysiske lover man kjenner forutse utfallet.

Men nå er det endel mer komplekst å forutsi hva Trump kommer til å foreta seg og skape av hendelser og nyheter. Men den våkne og seende som kjenner de åndelige og psykologiske lovene som styrer enkeltmennesker, massene og mediefolkene, han vil kunne forutse med stor treffsikkerhet hvordan mediene vil gå beina av seg på fenomenet Donald Trump, og hvordan han vil fortvile og kue sine motstandere i eliten og hvordan massene vil reagere. 

Du kan jo prøve deg selv. Hva hadde du ventet ville komme når Trump ble valgt til president? Jeg personlig trodde mannen mest sannsynlig ville bli skutt. Men han lever i beste velgående enda. Så der var jeg ikke noen "profet".

Enhver kan altså enkelt prøve seg selv om han fatter virkeligheten. Både med hensyn til de store linjene i verdenspolitikken og ellers og de små personlige i eget liv.

Hvem forutså tilstandene vi nå ser i vårt naboland Sverige når det gjaldt problemene med en nærmest uhemmet og dumsnill innvandringspolitikk?
Ja, svaret sitter faktisk så langt inne angående denne spørsmålet for enkelte grupper, at vi ser både politi og myndigheter i Sverige var villige til å ofre sine svenske jentebarn og beskytte seksualforbrytere under konserter, for at ikke folket skulle få se at det var Sverigedemokratene og ikke dem selv som traff blinken best i forutsigelsene sine om dette brennhette tema.

3 liker  

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
17 dager siden / 1461 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
27 dager siden / 1285 visninger
Morna, Facebook!
av
Heidi Terese Vangen
rundt 1 måned siden / 1166 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
7 dager siden / 927 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
3 dager siden / 873 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
26 dager siden / 568 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere