Birger Løvlie

15

Objektiv, subjektiv eller klassisk?

Det er lett å gå seg vill i dypsindige forsoningsteorier. Luther kan være til hjelp.

Publisert: 8. jan 2018

Jeg prøver å følge med i de mange innleggene om hvordan man skal tolke Jesu døds betydning. Innimellom undres jeg på hvor lenge lutherske teologer kan drive på med dette før noen tar fram den lutherske bekjennelsens tolkning. Den finner vi i Den lille katekisme, i forklaringen til den artikkelen i trosbekjennelsen som omhandler Jesu person og gjerning: «Han er min Herre, som har gjenløst meg fortapte og fordømte menneske, kjøpt meg og fridd meg fra alle synder, fra døden og djevelens makt, ikke med sølv eller gull, men med sitt hellige, dyre blod og sin uskyldige lidelse og død. Dette har han gjort for at jeg skal være hans egen, leve under ham i hans rike...». I sitt mest geniale skrift (ifølge Schilling) forklarer Luther på denne måten korsets betydning. Jeg er ikke overbevist om at de mange innleggene i VL tilfører oss noe mer.

Skulle dette sitatet trenge en tolkning, ligger den nærmeste mulighet i Den store katekisme. Der slår Luther fast at hovedinnholdet ligger i ordet Herre. som ganske enkelt betyr en frelser, som har ført oss fra djevelen til Gud, fra døden til livet, fra synd til rettferdighet. Luther kjente selvsagt til de mest dypsindige teorier, men nøyde seg med en enkel utlegging av Kol 1, 13-14. Gud har med sin forløsende handling satt oss over i sin elskede sønns rike.

Dette kalte Luther barnelærdom, altså alt vi trenger å vite, ikke minst for å slippe å gå oss vill i forsoningsteorier.

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Daniel Krussand

35 innlegg  2002 kommentarer

Forbi Barnelærdom?

Publisert nesten 3 år siden
Birger Løvlie. Gå til den siterte teksten.
Dette kalte Luther barnelærdom, altså alt vi trenger å vite, ikke minst for å slippe å gå oss vill i forsoningsteorier

Birger Løvlie,

Hvorfor gå til Luther når vi alle selv kan lese Bibelen?

Det stemmer godt med Bibelen, det du siterer fra katekismen, Jesu forsoning er: «Han er min Herre, som har gjenløst meg fortapte og fordømte menneske, kjøpt meg og fridd meg fra alle synder, fra døden og djevelens makt, ikke med sølv eller gull, men med sitt hellige, dyre blod og sin uskyldige lidelse og død. Dette har han gjort for at jeg skal være hans egen, leve under ham i hans rike...».  

Men denne «barnelærdom er ikke nok, - ikke alt vi trenger å vite,  som du skriver.

Hvordan tar vi imot denne frelsen og nåden; og hva fører den til av frukt i våre liv?  Der er lett å misforstå.

«For skjønt dere etter tiden burde være lærere, trenger dere igjen at noen lærer dere de første grunnleggende ting i Guds ord. Dere er blitt slike som trenger til melk, ikke fast føde. For den som ennå får melk, er ukyndig i rettferds ord, han er jo et barn.»
‭‭Hebreerne‬ ‭5:12-13‬ ‭

Her leser vi at vi skal forbi barnelærdommen og gå videre mot det fullkomne!  (Heb 6:1).

Du hører ikke så mye om seier over synd og helliggjørelse i Lutherske kretser.  Om vi ikke blir forvandlet ved forsoningen og nåden, kanskje det er fordi vi ikke er blitt gjenfødt.  Ordet falt ikke i den gode jord.

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere