Marte Holm Simonsen

Teologistudent
1    2

Dere kastet meg til nett-trollene, Vårt Land!

Vårt Land ønsker at unge kvinner trosser netthets og deltar i debatten. Har avisen en helhetlig politikk på dette?

Publisert: 8. jan 2018 / 2569 visninger.

Det var flere som satte kaffen i halsen da de så meg sitert på forsiden av Vårt Land lørdag. Det gjorde jeg også.

– Personlig synes jeg det er vanskelig å tro på en Gud som straffer sin egen uskyldige sønn. Jeg får det egentlig ikke til å stemme at den type ondskap skal komme fra Gud, sier teologistudent Marte Holm Simonsen (27).

Sammen med en medstudent ble jeg invitert til å intervjues som del av en større reportasje om endringer i synet på de forskjellige forsoningslærene. Reportasjen i papiravisen ble kjempeflott og balansert. Da jeg fikk uttalelsene mine til sitatsjekk, skjønte jeg at enkelte setninger kunne virke kontroversielle, men slik jeg fikk det tilsendt, kom det frem at sitatet var del av en drøfting. Jeg fikk ingen forvarsel om at det ville bli hovedoppslaget. Og jeg forutså ikke at VL ville klippe ut det mest kontroversielle jeg sa, for så legge det ut som eneste sitat (ute av kontekst og med mitt fulle navn) da de postet artikkelen på Facebook.

Det kom oppunder 200 kommentarer i løpet av helgen, og det var åpenbart av kommentarene at knapt noen hadde lest resten av artikkelen, for den lå bak betalingsmur. Resultatet var forutsigbart. Jeg ble hetset i kommentarfeltet, bedt av mange om å slutte på studiet, kalt "skingrende dum" og "blåst", og jammen kom det ikke noen antydninger om Antikrist også. Jeg kunne heldigvis le av det, men selvfølgelig gjør det vondt å lese slike kommentarer om seg selv. Og selvfølgelig spør jeg meg om jeg burde avslått intervjuet.

Flere kommenterte sint at jeg umulig kunne bli en god hyrde for noen menighet. Men jeg tror de fleste prester og prestevikarer forkynner med elementer fra flere av forsoningslærene. Og jeg tror de fleste av oss synes noe fra minst én av lærene er problematisk eller vanskelig å tro på. Det kommer tydelig frem i reportasjen. For meg er den objektive forsoningslæren vanskelig å stå helt inne for. Skulle Gud straffe den uskyldige sønnen sin fordi vi mennesker skylder ham døden? Da foretrekker jeg heller Auléns versjon av klassisk forsoningslære, samt elementer fra den subjektive forsoningslære. Alle disse forsoningslærene har sine røtter i bibeltekstene.

Jeg er trygg på forkynnelsen min og på kallet mitt. Gjennom sommervikariater og omfattende verv i kirkeliv, organisasjoner, fagforening og redaksjoner får jeg stadig utfordret og prøvet teologi og presteidentitet. Og jeg er overbevist om at kirken trenger prester som kan problematisere teologien og se vanskelige trosspørsmål fra flere sider. Dessverre er problematiserende drøftinger lett å misbruke hvis man vil ha et sjokkerende sitat til en overskrift. Jeg skjønner at det selger flere aviser og er godt clickbait, men kanskje Vårt Land må ofre noe av dette for å lage et solid produkt. En god begynnelse kunne være å spørre intetanende unge intervjuobjekter før dere legger ut kontroversielle sitater til den syndens pøl som er kommentarfeltet på Facebook.

Jeg er fornøyd med hvordan Vårt Land håndterte situasjonen etter at jeg sa fra. De beklaget, endret facebook-posten og ryddet i kommentarfeltet. (Takk!) Men vi har en debatt gående om hvorfor vi unge kvinner ikke ønsker å delta i det offentlige ordskiftet, og en av hovedårsakene er at vi ikke ønsker å utsette oss for netthets. Vårt Land har selv nettopp utlyst en kronikk-konkurranse for kvinner for å bøte på dette. Og likevel gav de nett-trollene en skikkelig lissepasning ved å sitere meg så tendensiøst på Facebook, med resten gjemt bak betalingsmur.

Jeg kommer ikke til å slutte på studiet, og jeg kommer ikke til å slutte å problematisere teologi. Men jeg kommer nok til å be om større kontroll neste gang jeg blir intervjuet.

11 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Knut Nygaard

487 innlegg  6976 kommentarer

KJære teologistudent

Publisert 10 måneder siden
Marte Holm Simonsen. Gå til den siterte teksten.
Skulle Gud straffe den uskyldige sønnen sin fordi vi mennesker skylder ham døden?

Som troende så har jeg aldri hatt noen tillit til faget teologi eller studiet som sådan.  Selvsagt kan du studere hva du vil for både meg og andre - tro hva du vil og eventuelt forkynne hva du vil, men for meg har din stemme ingen større autoritet fordi du anser deg som studert til en personlig livsanskuelse.  Det skjer og på bl.a. bibelskoler landet rundt.  

Jo, alle må i våre dager være nøye med hva som kommer ut av en samtale med journalister med en agenda.  Vårt Land har plassert seg i et leie som er lett å lese - her er de på den liberale siden - påskyv til max. fart på det pågående Mangfoldsprosjekt og alt som er trendy, pk og helt inne med tidsånden - og - ja, den feministiske varianten av et Ap på vei nedover i galluppen.  

Du passet ypperlig i denne konteksten.  Nå er det ikke lenger Joh. 3:16 som er den lille bibel - mennesket har opphøyet seg til nok en gang å leke gud og det rare er at noen og synes å tro på den varianten.

I jula feirer vi og Jesu fødel. Årsaken til at Jesus kom var at han skulle beseire Satan og gjøre ham maktesløs. Det som skjedde når mennesket ved Adam falt i synd var at foruten å dø åndelig, så ble det også en trell under djevelen. Djevelen stjal kontrakten som mennesket hadde fått av Gud. Mennsket havnet i åndelig fattigdom og død. Før syndefallet så fantes ingen sykdom. Så snart mennesket hadde fallet begynte sykdom, hat, opprør og alt negativt å manifistere seg. Det var djevelens natur som hadde kommet over mennesket.

Så kom Jesus. Han ble føst til denne jord avlet av den Hellige Ånd og født av jiomfru Maria og på denne måten ble han som det står i Hebr. 2, 14 og 14 : "Siden barna er mennesker av kjøtt og blod, måtte også han bli menneske som de. Slik skulle han ved sin død gjøre ende på ham som hersker ved døden, det er djelvelen, og befri dem som av frykt for døden var i trelldom hele sitt liv." Jesus hadde en jordisk mor og en himmelsk far.

Iblant tror vi at Jesus kom bare for å vise oss at han var Guds sønn, men det er ikke hele sannheten. Han var 100% Gud og 100% menneske. Jesus sier i Mark. 10,45 følgende om seg selv: "For Menneskesønnen har ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv i løsepenge for mange."

Hva hendte på korset? Ikke noe menneske ...ingen humanisme...ingen nyåndelighet ..ingen pasifisme...ingen sosialisme..kunne løse mennesket ut ...Jesus kom for å dø. Rom. 6,23 sier at: "Syndens lønn er døden, men Guds nådes gave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre."

Altså kom Jesus, Guds sønn, som både var Gud og menneske. Han var 100% menneske og kunne derfor dø som menneskehetens representant. Han var 100% Gud og var derfor uten synd og kunne derfor død en stedfortrendende død...for deg ...og for meg. Han var uskyldig, men tok på seg alle andres synd; et syndoffer. 

Slik er nå jeg - i takknemlighet over at vi i vår vandring gjennom livet har en mulighet til å være alltid påkoblet i relasjon med det guddommelige.

Dette er etter min mening det som skulle være et minmum av sammenfall i bekjennelse - for bekjennelsen er vel fortsatt samsvarende med det som står i kommentaren?  - du får ha meg unnskyldt, men det første jeg gjorde som født på ny var å melde meg ut av statskirken.  Den levende tro finner vi nok først og fremst andre steder enn der hvor de som leder an har prestekappe.

Jo, fortsett med livet og dets videre vandring - tro er personlig og lever på innsiden av mennesker.  De som ikke er enig med deg er ikke nødvendigvis det du kaller nett-troll, men mennesker som har en annen personlig tro eller livsanskuelse enn akkurat deg.  

Fint at du bidrar til å avsløre agendaen til livssynsavisen Vårt Land.

7 liker  
Svar
Kommentar #2

Marte Holm Simonsen

1 innlegg  2 kommentarer

Publisert 10 måneder siden

Kjære Knut, takk for at du har gjort deg møye med å utbrodere synet ditt. Slik du beskriver det, er du mest enig med klassisk forsoningslære, akkurat slik som jeg er. Du velger løsepengevarianten hvor Jesus kjøper oss fri fra djevelen. Vi er ikke særlig uenige. Jeg har absolutt ikke avvist at Jesus har gjort et offer for oss for å frelse oss fra synd og død. Derimot har jeg problematisert den objektive forsoningslæren, hvor det ikke er de onde maktene, men Guds vrede som vi må kjøpes fri fra. Det er leit at sitatet kom såpass ut av kontekst, men det kunne jeg ikke forutse.

Jeg har ikke tatt til orde for nyåndelighet, og jeg har heller ikke henvist i artikkelen til feminisme eller noe av de andre begrepene du nevner og tydeligvis ikke liker. (Humanisme, pasifisme, sosialisme.)

Håper du leser originalartikkelen, jeg er sikker på at du vil synes den er spennende og oppklarende.

8 liker  
Svar
Kommentar #3

Åshild Mathisen

108 innlegg  24 kommentarer

Publisert 10 måneder siden

Takk for en ærlig og sterk skildring om hvordan det er å være intervjuobjekt, Marte Holm Simonsen. Jeg er glad for at du opplevde at opplevde at artikkelen ble god og nyansert, og at du ble tatt på alvor av oss da du ga tilbakemelding på sitatene på Facebook.

For oss er det viktig å lære av dette. Blant annet kunne vi helt sikkert gitt deg beskjed om at artikkelen ble stor – på seks sider – temaet er omfattende og krever mye plass. 

Jeg ser at kombinasjonen av at vi valgte ditt sitat fordi det var det mest tankevekkende og representative for fenomenet i saken, og at artikkelen krever at man registrerer seg - gjorde at debatten løp avgårde uten den nødvendige nyansene i saken. Her må vi se på både Facebook-modereringen vår og hvordan det slår ut at artikkelen ikke er umiddelbart tilgjengelig. 

Denne saken viser at vår rolle som redaktører utfordres av helt nye premisser. Vi kan gi dine synspunkter den gode behandlingen i vår redaksjonelle sak, men så er det vårt ansvar at vi loser den ut i offentligheten på en god måte. Vi har jobbet systematisk det siste året med retningslinjer for sletting og utestenging her inne på verdidebatt.no, men vi må også være oppmerksomme på Facebook. Og der er det dessverre mekanismer som fører til at særlig kvinner utsettes for hersketeknikker, karakteristikker og nedvurderende utsagn.

Når vi utlyser en kronikkonkurranse for kvinner, så kan vi ikke love å skjerme innleggene for debatt. Vi kan heller ikke garantere at det ikke vil komme kommentarer som går over streken. Mange ting vil vi måtte slette i ettertid. 

Men vi kan vise at vi er mange kvinner som tør å heve stemmen, som nekter å la seg kneble. Og vi kan støtte hverandre slik at vi våger å heve stemmen, også neste gang. Det er bare slik vi kan oppnå full likestilling, også i samfunnsdebatten.

Takk for at du ytrer deg.

7 liker  
Svar
Kommentar #4

Marte Holm Simonsen

1 innlegg  2 kommentarer

Publisert 10 måneder siden

Tusen takk for svar, Åshild! Jeg ble veldig godt møtt da jeg tok kontakt om hetsen, og er glad for det. 

Jeg visste at det kom til å bli en lang reportasje med flere teologer med lang fartstid, og derfor regnet jeg ikke med å få så mye fokus. Synspunktene mine om forsoning er jo ikke en gang kontroversielle, selv om det løsrevne sitatet ble det. 

Ut fra kommentarene mistenker jeg at ordet "teologistudent" ble en rød klut for mange. Jeg vil nok anbefale å ta en rask sjekk med yngre intervjuobjekter når man vet at de er i risikosonen for hets, eller hvertfall informere dem på forhånd (ved sitatsjekk eller når avisen settes?) om at de risikerer å havne på forsiden med noe som vil vekke reaksjoner. Ikke minst når det er avisen som har bedt dem stille til intervju.

Igjen, takk for at det ble ryddet opp i, og takk for at dere tar tak i dette videre! Vi har et kjempeviktig ansvar for å legge til rette for kvinners ytringsfrihet, og jeg er glad for at dere er så opptatt av temaet!

7 liker  
Svar
Kommentar #5

Hermod Herstad

0 innlegg  7301 kommentarer

Publisert 10 måneder siden
Marte Holm Simonsen. Gå til den siterte teksten.
Ut fra kommentarene mistenker jeg at ordet "teologistudent" ble en rød klut for mange.

Ut fra måten du takler tiltale som "kjære teologistudent", tenker jeg du har hva som er nødvendig for å stå oppreist i møte med nettrollene? :-)

5 liker  
Svar
Kommentar #6

Rune Holt

9 innlegg  11052 kommentarer

Viktig forklaring.

Publisert 10 måneder siden
Marte Holm Simonsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg har absolutt ikke avvist at Jesus har gjort et offer for oss for å frelse oss fra synd og død. Derimot har jeg problematisert den objektive forsoningslæren, hvor det ikke er de onde maktene, men Guds vrede som vi må kjøpes fri fra. Det er leit at sitatet kom såpass ut av kontekst, men det kunne jeg ikke forutse.

Her er du inne på noe som kristenheten har forkynt i all tid.
Dessverre.
At det er Gud vrede Jesus kom for redde oss fra.
Jeg skjønner heller ikke at Gud kan være kjærlighet og som sendte Jesus for å redde oss fra djevelens anklager...og som SAMTIDIG har en sterk vrede til alle syndere som er plaget av den samme anklageren. ?

For var det ikke nettopp kjærligheten TIL menneskene som gjorde at Gud sendte Jesus til verden for å sette satan sjakk matt ?
Jeg tror du er på rett spor.

1 liker  
Svar
Kommentar #7

Elisabeth Hoen

49 innlegg  2971 kommentarer

Publisert 10 måneder siden
Åshild Mathisen. Gå til den siterte teksten.
Jeg ser at kombinasjonen av at vi valgte ditt sitat fordi det var det mest tankevekkende og representative for fenomenet i saken, og at artikkelen krever at man registrerer seg - gjorde at debatten løp avgårde uten den nødvendige nyansene i saken. Her må vi se på både Facebook-modereringen vår og hvordan det slår ut at artikkelen ikke er umiddelbart tilgjengelig.

Hei!

jeg ser av forklaringen at den ikke ser ut til å treffe det som var Simonsens klage. Hun sier selv utspillet var en del av den større drøfting. Dette kom ikke fram verken på forsiden i Vårt Land eller på facebook, nei? Hovedproblemet er ikke, slik jeg ser det, facebook vinklingen - men forsiden i Vårt Land. Noe som ble forverret på facebook. Dette synes jeg dere burde tenkt igjennom på forhånd og en bør alltid være sensitiv når en gjengir tekst i respekt for intervjuobjektet. Å ikke gjøre det kan vitne om holdninger som nærmest utnytter noen andre for å få størst mulig oppmerksomhet selv. 

Jeg har tidligere sett når dere har profilert innlegg her på verdidebatt at det har skjedd at det har blitt endret på ingress ved at det mest kontroversielle i teksten har blitt lagt først og tatt ut av sammenheng. Førsteinntrykket betyr alltid mest. Så jeg mener at problemet her ikke har oppstått med fb og artikler bak betalingsmur. På facebook responderes det i kommentarfeltet basert på det som kommer fram på fb. Ikke alltid (eller nesten aldri?) folk leser artikkelen før de kommenterer. `Søplekommentarfelt` med hets og personangrep kommer ikke av seg selv. Det starter med vinklingen på artikkelen. Så her bør Vårt Land ta alt ansvar. 

Håper dette tas som en konstruktiv tilbakemelding. Flott at du svarte henne med en gang :) Kjempebra. 

 

3 liker  
Svar
Kommentar #8

Gunnar Innerdal

1 innlegg  2 kommentarer

Publisert 9 måneder siden

Jeg vil berømme Marthe H Simonsen for en saklig og god kritikk av Vårt Land, og be avisen merke seg kritikken ennå mer tydelig og gjerne legge seg mer flat enn sjefredaktøren gir inntrykk av i sitt svar. Det er viktig å være bevisst på det spenningsfeltet man lever i mellom klikk-trang og de verdiene avisen selv gir uttrykk for når det gjelder saklighet og åpenhet for alternative stemmer. Dette er ikke første gangen jeg har sett en skjev/usaklig oppblåsing av ting fra i utgangspunktet gode og balanserte artikler på førstesiden av avisen. 

Saken bør ikke behandles av VL først og fremst som en enkelthendelse man beklager, men som uttrykk for en viktig underliggende problemstilling. Sjefredaktørens innlegg gir håp om at det kan skje gode ting her.

2 liker  
Svar
Kommentar #9

Oddvar Tveito

6 innlegg  25 kommentarer

Led ikke Gud selv på korset?

Publisert 9 måneder siden

Jeg synes den objektive forsoningslæren ble veldig skjevt fremstilt i Vårt Lands artikkel. Det hele virket nokså tabloid. Bruken av ditt utsagn på forsiden oppfattet jeg som et ledd i tabloidiseringen.

 Jeg har alltid tenkt/lært at i soningen på korset som en offerhandling, er det den integrerte treenige Gud som lider på korset. At Gud selv også henger på korset. Gud sitter ikke først og fremst i himmelen og taust observerer sin sønns lidelser. Dette perspektivet kom ikke frem i Vårt Lands fremstilling. 

Med en så tendensiøs fremstilling av den objektive forsoningslæren som utgangspunkt, ble hele artikkelen ganske dårlig. Men det er jo ikke din skyld.

Svar
Kommentar #10

Hege Anita Aarvold Flottorp

157 innlegg  126 kommentarer

Publisert 9 måneder siden

Aldri la noen ta fra deg retten til å være deg

Tøffa.

2 liker  
Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Pål Georg Nyhagen kommenterte på
Ordet fanger, ikke
rundt 4 timer siden / 1107 visninger
Tore Olsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 4 timer siden / 4388 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 4 timer siden / 4388 visninger
Tore Olsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 4 timer siden / 4388 visninger
Carl Wilhelm Leo kommenterte på
Et liberalt dilemma
rundt 5 timer siden / 1040 visninger
Marianne Solli kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 5 timer siden / 4388 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 6 timer siden / 4388 visninger
Dagfinn Gaarde kommenterte på
Prestekrisen krever tiltak
rundt 6 timer siden / 279 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 6 timer siden / 4388 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Ordet fanger, ikke
rundt 6 timer siden / 1107 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 6 timer siden / 4388 visninger
Tore Olsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 6 timer siden / 4388 visninger
Les flere