Jostein Sandsmark

108

MØRKRET, DØDEN OG DET VONDE - GUD, LJOSET OG LIVET

Publisert: 8. jan 2018  /  775 visninger.

 

Før Gud skapte alt var det ingenting. Det var mørkt, og Mørkret er Ingenting. Gud fordreiv det mørke Kaos då han skapte det ordna Kosmos.

Dei vantru skuldar Gud for for å ha skapt Satan og det Vonde. Men det Vonde skapest i ein fri atmosfære når me gjer våre vonde val. Det Vonde er ikkje der før det blir valt av oss. Djevelen vart skapt som den vakre Lucifer – som fall i synd og vart Satan.

 Gud er ljos og opphav til alt liv. Utan ljos, - inkje liv. Mennesket vart til i Guds bilete med eit sjølvstende som gav det menneskeverd. Det vart skapt med eigenvilje og fridom til å gjera val. Gud hadde inga glede i robotar utan gudsbilete i seg.

 Menneska vart åtvara mot å søkja kunnskap om det vonde – ein kunnskap dei ikkje hadde behov for, – dei hadde så langt berre røynsle med det gode. Men mennesket fekk besøk av den Vonde, den falne Lucifer – som alt hadde falle i synd ved å søkja sjølv å vera gud, – og han lokka med at dei ved å eta kunnskapsfrukt ville  «bli som Gud». Dei let seg lokka, fall og måtte ta konsekvensen:  Å døy.

Men Gud hadde ein frelsesplan for den falne menneskeætta. Dei som ville la seg frelsa frå døden – avstanden til Gud – kunne unngå  fortapinga av det tiltenkte Paradiset og sleppa straffa ved å motta Jesu forsoningsverk.  

Dei vantru skulle også få fylgja sitt evige val – døden. Faderen respekterer sin skapnings gudsbilete og integritet (Jfr faren som tillet den yngste sonen å fylgja sitt forsett: dra frå faderhuset, - til undergangen)

Dei som ikkje fylgde Frelsaren i hans oppfordring til omvending, vart verande i døden.

Alt det vonde i verda og himmelrommet får smaka konsekvensen av sitt dødsval: Evig fortaping. Fortaping av kva? Motstykket til Den evige Død: Det Evige Livet.

 Arenaen for det det himmelske tilveret er ennå ikkje klart. Tømmermannssonen har i snart 2000 år drive med innreiingsarbeid i «dei mange rom». Helvetet er heller ikkje klart. Det oppstår for dei usæle når dei på domens dag ser kva dei kunne ha fått, - men som dei valde bort. Ole Hallesbys berykta radiotale var både uvisleg og ubibelsk. Ingen reiser rett til himmel eller helvete etter døden. Det er i Dødsriket dei hamnar – i forvaring inntil oppstoda og domen. Radiotalen utløyste ein lang  teologisk krangel – til stor skade. Ein professor i teologi burde vita betre.

 

Dei truande kjem ikkje for domen, men slepper forbi inn til sæla, Paradiset, og blir tekne i mot i Guds faderarmar.

Dei fortapte opplever fortapelsens gru – innser sitt feilval:  sin eigenvilje framfor Guds – og går den andre Død i møte, - det definitive/evige skiljet mellom Liv og Død – Ljos og Mørke.

Dei blir saman med alt av ureint, syndig og vondt kasta i den avsluttande eld – Eldsjøen.

Alt, kropp og sjel brenn ut «på ein dag», og Gud dreg tilbake sin Ande som har vore i skapningen til låns i Tida.

Nå er Tida slutt og Guds ævedimensjon overtek. Gud som er Ljoset og Livet samlar alle i dei himmelske salar til jubel og lovsong.

Dette er det dei enkle bedehusfolka har sunge om: «Han skal åpne Perleporten, - så at jeg får komme inn!» - og det dei ulærde negerslavane har sett for seg: «Oh, When the Saints go Marching in – to be in that number!»  Dei har sett det, - og skal få oppleva det snart.

 Det  evige Mørkret, som rådde før skapinga, det uskapte Ingenting, blir tilbake. Alt som var i tida blir sletta i brannen i Eldsjøen. «Det gamle er borte» - «skal ikkje finnast meir» - « borte som ein draum om natta» ….. Då vil alle dei usæle bli tilbakeført til det same tome tilveret der dei heller ikkje fanst før skapinga , - vera i den same inkjetilstanden  som dei var i før dei vart til, - i det evige Ingenting, - Mørket.  «Gud gøymer ikkje på det vonde».

For å kunna  «pinast utan ende»  trengst det tid, stad, liv, medvit og kjensler. Men ingenting av dette kan overleva og vera til etter den andre Død. Då er det Mørkret som rår: Ingenting.

8 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #101

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Forveksling

Publisert over 2 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Poenget ditt er forkastet - av Gud.

Jeg er redd du forveksler Gud med Tore Olsen her.

 

Forøvrig svarte du aldri på min #51.

1 liker  
Kommentar #102

Kjell G. Kristensen

114 innlegg  13843 kommentarer

Ikke så rart?

Publisert over 2 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
I motsetning til kristendom og islam, utelukker jødedommen Jesus.

Han har jo ord på seg for å være alfa og omega, den som VAR - ER - og som KOMMER. Dersom de hadde gjenkjent ham allerede, ville de sikkert gjort noe for å forhindre at han ble deres leder? 2 Joh 1,7 

Kommentar #103

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Gjør slike gudsbilder som fremmer fiendtlige, partiske holdninger, kristendom bedre enn islam? 

Kirstendom er ikke liberalisme. Kristendom er den troen som overlever alle, og den eneste som blir tilbake etter at Jesus Kristus kommer tilbake - om ikke så lenge.

Hva du mener eller ikke mener endrer ikke noe på den saken. Du får bare vente å se - hvis du lever så lenge, det blir et sjokk for mange.

2 liker  
Kommentar #104

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Hva du mener eller ikke mener endrer ikke noe på den saken. Du får bare vente å se - hvis du lever så lenge, det blir et sjokk for mange.

Du skriver som om du mener jeg tror på islam. Jeg gjør ikke det. Jeg mener bare at skal du opplyse om islam, bør du stille med fakta. Og det er ikke sant at de tilber en "månegud". 

Forstår at du vil plassere meg i en "liberalistisk bås". Du bommer faktisk der også.

For øvrig så tror jeg alle som foretrekker "Norge for nordmenn" vil bli overrasket, når de ser hva Guds Rike virkelig er (du kjenner deg sikkert like lite igjen i den beskrivelsen, som jeg i "liberalist").

1 liker  
Kommentar #105

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Mange arabisktalende jøder sier Allah om Jehova. Og hvorfor skulle de ikke det? Allah er arabisk for det norske "Gud", og norsktalende jøder, arabere og kristne kaller sin gud .... Gud.

Muslimene godtar ikke at allah og den kristne gud er den samme.  Det er fornærmende for dem ettersom allah er mye. mye større og sterkere enn den kristne Gud. Å kalle allah for den kristne Gud har utløst terror, branner og det som verre er.

(Kopierer inn på dansk)

Flere angreb på kirker i Malaysia

 

https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/flere-angreb-p%C3%A5-kirker-i-malaysia

 

Forholdet mellem kristne og muslimer er spændt, efter kristne har fået lov til at bruge ordet 'Allah' omden kristne Gud

Striden, om hvorvidt kristne i Malaysia må bruge ordet 'Allah',har nu ført til flere angreb på kirker i landet. Det skriver BBC.

Ifølge malaysisk politi er der blevet kastet benzinbomber mod en kirke og en klosterskole i Perak-staten og mod en kirke på øen Borneo. En anden kirke i den sydlige del af Malaysia er blevet smurt ind i sort maling.

Angrebene kommer et par dage efter, at fire kirker i nærheden af  hovedstaden, Kuala Lumpur, blev angrebet med benzinbomber.

I sidste måned vedtog en domstol, at en romersk-katolsk avis må bruge ordet 'Allah' til at beskrive den kristne Gud. 

Afgørelsen har givet et anspændt forhold mellem den kristne minoritet, der udgør knap 10 procent af Malaysias befolkning på 28 millioner, og det muslimske flertal.

Ifølge indenrigsminister Hishammuddin Hussein er situationen  under kontrol, og han mener ikke, der er grund til bekymring.

Den malaysiske regering har anket dommen om brugen af ordet'Allah'.

2 liker  
Kommentar #106

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Samme etnosentriske mekanisme

Publisert over 2 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Muslimene godtar ikke at allah og den kristne gud er den samme.  Det er fornærmende for dem ettersom allah er mye. mye større og sterkere enn den kristne Gud. Å kalle allah for den kristne Gud har utløst terror, branner og det som verre er.

Det du siterer fra Malaysia, er uttrykk for den samme etnosentrisme som vi ser i denne tråden.

"Min Gud er den eneste sanne Gud, og derfor er det bare min gud som kan gis navnet Gud. De som tror på andre guder enn min gud, forkaster Gud."

2 liker  
Kommentar #107

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

En sann fryd å lese!

Publisert over 2 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.

Vi mennesker vil helst ikke forholde oss til en Gud som vi også må frykte. For det er  ubehagelig skremmende, og det betyr at vi må underordne oss under ham ubetinget.

Derfor gjør vi det samme som israelittene gjorde ved Sinai-fjellet. De hadde sett og hørt noe av Guds velde fra fjellet, og de hadde kastet seg ned på bakken av frykt. Men så snart disse opplevelsene kom litt på avstand, så laget de seg heller sin egen Gud, - en Gud som de ikke trengte å frykte. En Gud som de selv hadde kontrollen over og som de selv kunne definere hvem skulle være.

En sann fryd å lese, fordi det er sant! Samtidig som det er til advarsel når de som selv setter seg i Guds sted ved selv å lage sine egne tilpassede definisjoner om hvordan de mener Herren Allhærs Gud bør være, ved det bekreftes også Jesu Kristi egne ord om det store frafallet i endetiden.

De vil ikke vite av Guds Kjærlighet slik Han også tilkjennegir den i Skriftene samlet og erfarer ikke at det å underordne seg Herren Allhærs Gud ubetinget, samtidig gir en ubeskrivelig glede og takknemlighet for å høre Kristus Jesus til.

Vi er jo 100% avhengig av Kristus Jesus også for å kunne kjenne igjen Guds agape Kjærlighet, den ekte og sanne Kjærligheten. På samme måte som vi er 100% avhengig av Kristus Jesus for å kunne gå på Livets Veg, der Kristus Jesus også er vår Gode Hyrde som leder Sin dyrt kjøpte flokk hjem til Faderhuset. 

Prøvelser underveis er vi lovet og de får vi, men vi får ikke større prøvelser enn dem Herren Allhærs Gud ser at vi tåler. Samtidig som en blir påminnet om at et jordisk menneskeliv er meget kort i evighetsperspektiv. Noe som er oppmuntrende og øker tålmodigheten og utholdenheten, vi ser jo hva de andre troende i Skriftene måtte igjennom. Samt andre oppriktige troende i ettertid, så vi også må være forberedt på motstand og det vi skal igjennom. Alt dette bidrar også til en stor nød for de som ennå ikke er frelst og for at så mange som mulig kan bli bevart, for Jesu Kristi Frelsesverk skyld. For en tjener er ikke større enn sin Herre, når Jesus måtte lide slik Han gjorde kan heller ikke vi forvente å slippe unna lidelser.

Kristus Jesus vil jo også at vi skal be om å få hjelp til å holde ut disse vanskelige tidene, der ondskapen øker, lovløsheten tar overhånd og kjærligheten blir kald.

Har lagt merke til at desto mer agape Kjærligheten forkastes av flere fra kristenhold, snakkes det desto mer om kjærlighet. Men denne kjærligheten er ikke Guds agape Kjærlighet, men en kjærlighet som appellerer kun til det egoistiske kjødelige hjertet. Der det er tillatt å være det kjødelige til behag.

Allikevel, dersom ikke Herren Allhærs Gud ikke hadde nedlagt noe av Sin Kjærlighet og Sin Lov i menneskenes hjerter, hadde menneskene utryddet hverandre forlengst. En ser jo hvordan de som ikke har noe av Guds Kjærlighet i sine hjerter er villige til å utrydde hverandre, de totalt forherdede hjertene.

Dette gir assosiasjoner til hvordan Kristus Jesus tar seg av sine underveis hjem til Faderhuset, samt den uforgjengelige kledningen som er klargjort til å komme inn dit. Det advares mot tretting underveis, samt kvie seg for å forlate det vi eier når oppbruddsdagen kommer. Som også gir assosiasjoner til Lots hustru. Kan det finnes noe bedre enn det av Guds nåde få høre Kristus Jesus og dermed Guds Rike til? Nei, ingenting i denne verden kan måle seg med det. For all den rikdom vi av Guds nåde har fått i Kristus Jesus, kan ikke sammenlignes med de mest verdifulle gjenstander og eiendommer som kun blir som skarn. Slik kan en virkelig historisk og sann hendelse gi assosiasjoner til Kristus Jesus og at Herren Allhærs Gud holder Sine løfter og sørger for oss også under veis på Livets Veg.:

20 Dere skal ikke kvie dere for å reise fra det dere eier. For det beste som fins i hele Egypt, det skal tilhøre dere.» 21  Israels-sønnene gjorde så. Josef gav dem vogner, som farao hadde sagt, og lot dem få niste med på veien. 22 De fikk alle hver sin festkledning. Men Benjamin gav han tre hundre sekel sølv og fem festkledninger. 23 Likedan sendte han sin far ti esler med noe av det beste som fantes i Egypt, og ti eselhopper med korn og brød og mat for faren på reisen. 24 Så tok Josef farvel med brødrene sine, og de drog av sted. Han sa til dem: «La det ikke bli tretting på veien!» 25  Så drog de opp fra Egypt og kom til sin far Jakob i Kanaan. 1 Mos 45,20-25

1 liker  
Kommentar #108

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Tusenvis ?

Publisert over 2 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.

Dersom det er guden som beskrives i Koranen kristne har problemer med, så burde man vel først heller ta oppgjør med gudsbildene (tusenvis av dem) innenfor kristendommen.

Er den kristne Gud partisk? Er han norsk, slik at han "velsigner" spesielt Norge? Tillater han å snakke usant om andre religioner? 

Gjør slike gudsbilder som fremmer fiendtlige, partiske holdninger, kristendom bedre enn islam? 

Meg bekjent tror alle kristne på Jesus......det er EN det.

At mange kristne tror at Gud i Gt er sinna og hevngjerrig stemmer ja,og det stemmer dårlig med at Jesus viste oss hvem Gud er/var.
Er ikke kristendom bedre enn islam ??

4 liker  
Kommentar #109

Jostein Sandsmark

108 innlegg  455 kommentarer

- Feil gud #99

Publisert over 2 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Mener du da at de som tror på en annen gud enn deg, "forkaster Gud"?

Dette er eit kverulerande spørsmål og ein ufin insinuasjon som ikkje er verdt eit svar.

Eg held meg til det som står i første Johs brev . Det står det om kven som "forkaster Gud".

1 liker  
Kommentar #110

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
At mange kristne tror at Gud i Gt er sinna og hevngjerrig stemmer ja,og det stemmer dårlig med at Jesus viste oss hvem Gud er/var.

Fortsatt har de som tror på en sinna Gud, samme Gud som deg. Det er poenget.

Og som kristen tror vi selvsagt at ingen komner til Faderen, uten gjennom Sønnen.

Kommentar #111

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Jeg er uenig med deg.

Publisert over 2 år siden
Jostein Sandsmark. Gå til den siterte teksten.
Dette er eit kverulerande spørsmål og ein ufin insinuasjon som ikkje er verdt eit svar.

I #87 spør jeg:

Mener du at det  å "forkaste Gud" er en uunngåelig konsekvens av å "utelukke Jesus?

I #93 svarer du:

Ja.

Dette er hverken kverulerende eller insinuerende. Det har å gjøre med åpenhet og redelighet med tanke på menneskesyn.

 

Redigert for oppklaring:

Underforstått: Det å tro på en monogud som ikke er Jesu far, er det samme som å tro på en annen monogud enn de kristne tror på.

Det er egentlig ikke noe mer enn en tautologi.

Kommentar #112

Jostein Sandsmark

108 innlegg  455 kommentarer

Du skifter tema # 111

Publisert over 2 år siden
Jostein Sandsmark. Gå til den siterte teksten.
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Mener du da at de som tror på en annen gud enn deg, "forkaster Gud"?

Dette er eit kverulerande spørsmål og ein ufin insinuasjon som ikkje er verdt eit svar.

Eg held meg til det som står i første Johs brev . Det står det om kven som "forkaster Gud".

Les det ovanståande.  Det bekreftar påstanden min.

Kommentar #113

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Nei,

Publisert over 2 år siden

jeg forholder meg til din #93. Du må forholde deg til konsekvensene av det menneskesynet du her forfekter.

Kommentar #114

Robin Tande

25 innlegg  3738 kommentarer

Hva jeg får ut av denne ordvekslingen

Publisert over 2 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
jeg forholder meg til din #93. Du må forholde deg til konsekvensene av det menneskesynet du her forfekter.

Jostein Sandsmark

1. Joh 4,3: "Men kvar ånd som ikkje vedkjennest Jesus, er ikkje av Gud. Det er ånda til Antikrist, som de har høyrt skal koma. Og ho er alt i verda."

Her er det lite rom for tolking. Heile Johannes første brev er eit svært klårgjerande skrift når det desse spørsmåla.

GF:

Klar tale - men likevel ullen nok til at du velger å fokusere på islam og å ignorere jødedom.

Mosaisk tro utelukker Jesus.

Islam holder Jesus for å være Guds profet: "Ifølge Koranen var han en av Guds mest elskede profeter ..."

JS:

Mosaisk tro utelukker Jesus.

Då har du vel gjeve svaret sjølv?

Eg er ikkje oppdatert på mosaisk tru.

GF:

I motsetning til kristendom og islam, utelukker jødedommen Jesus.

Men spørsmålet mitt var: Hva med nærmere to milliarder troende muslimer og mosaisk troende jøder? Forkaster de Gud?

Mener du at det å "forkaste Gud" er en uunngåelig konsekvens av å "utelukke Jesus?

JS:

Ja

GF:

Mener du da at de som tror på en annen gud enn deg, "forkaster Gud"?

JS:

Dette er eit kverulerande spørsmål og ein ufin insinuasjon som ikkje er verdt eit svar.

Eg held meg til det som står i første Johs brev . Det står det om kven som "forkaster Gud".

GF:

I #87 spør jeg:

Mener du at det å "forkaste Gud" er en uunngåelig konsekvens av å "utelukke Jesus?

I #93 svarer du:

Ja.

Dette er hverken kverulerende eller insinuerende. Det har å gjøre med åpenhet og redelighet med tanke på menneskesyn.

Redigert for oppklaring:

Underforstått:
Det å tro på en monogud som ikke er Jesu far, er det samme som å tro på en annen monogud enn de kristne tror på.

Det er egentlig ikke noe mer enn en tautologi.

JS:

Du skifter tema # 111

Eg held meg til det som står i første Johs brev . Det står det om kven som "forkaster Gud".

Les det ovanståande. Det bekreftar påstanden min.

GF:

Nei,

jeg forholder meg til din #93. Du må forholde deg til konsekvensene av det menneskesynet du her forfekter.

Robin Tande:

Han har etter min lesing og oppfatning, sagt at han mener at de som tror på en annen gud enn den han tror på forkaster Gud. Jødene tror ikke på Jesus, og da tror de selvfølgelig ikke på samme gud som han, og dermed mener han selvfølgelig at jødene forkaster Gud.. Dette forutsatt at han går med på at jødene ikke tror på Jesus.

1 liker  
Kommentar #115

Marianne Solli

17 innlegg  1547 kommentarer

Publisert over 2 år siden

For en iherdighet, Robin Tande!!! (Men du har jo litt øvelse i å nøste opp floker. :-)

Kommentar #116

Jostein Sandsmark

108 innlegg  455 kommentarer

Sett strek! :-) :-) #111 #114 #113

Publisert over 2 år siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.

GF:

Mener du da at de som tror på en annen gud enn deg, "forkaster Gud"?

JS:

Dette er eit kverulerande spørsmål og ein ufin insinuasjon som ikkje er verdt eit svar.

Eg held meg til det som står i første Johs brev . Det står det om kven som "forkaster Gud".

Dette blir berre tull og bortkasta energi.  Eg ser at både GF og eg har gjort oss skuldige i saksfeil - og tilmed Robin Tande har ein feilslutning.  Men å halda dette gående blir å vanæra VD-forumet og berre unyttig.

Eg trur tråden bør avsluttast. Takk for mange gode innspel!


2 liker  
Kommentar #117

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Kverulantens agenda

Publisert over 2 år siden
Jostein Sandsmark. Gå til den siterte teksten.
Dette blir berre tull og bortkasta energi.  Eg ser at både GF og eg har gjort oss skuldige i saksfeil -

Hvorfor denne "forfølgelsen" av tanken om at de som har en annen religion "forkaster Gud"?

For det første er det en generell holdning jeg har om at "sannheter" og "prinsipper" bør granskes med tanke på hvilke konsekvenser de kan få. En konsekvent og stringent tankerekke er viktig. Når en presses på hvilke, eventuelle, negative implikasjoner som kan følge av ens "sannheter" og "prinsipper", er det ofte fristende å "riste litt på sjakkbrekket" - få brikkene (påstandene og argumentene) litt ut av posisjon. Det er denne holdningen som får meg til å si: "Drep meg, Herre konge, men ikkje med graut".  En annen fristende metode er å vri hele saken over i ad hominem-sporet. Når debatten handler om debattantene, havner saken, beleilig nok, i bakgrunnen.

For det andre er jeg, som ateist, veldig oppmerksom på anklager om at jeg "forkaster Gud" eller "har et forherdet hjerte". Ikke bare er det merkelig å høre at jeg er mer stolt enn rettroende, eller at jeg forkaster noe jeg ikke tror på, men når troende mennesker plasseres i samme bås (eller grav?) som meg, eksploderer hodet mitt. Logikk, sammenheng og fornuft kastes ut av vinduet.

Det handler altså om at gudfryktige, personlig troende, muslimer og jøder beskyldes for å ha forherdede hjerter og for å forkaste Gud.

2 liker  
Kommentar #118

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Pappaen min lyver ikke han så!

Publisert over 2 år siden
Jostein Sandsmark. Gå til den siterte teksten.
Gå til den siterte teksten.
Fortapelse er jo evig adskillelse som samtidig indikerer totalt adskilte tilstander, det er i Den Evige Stad det ikke skal finnes mer ondt. Det skal ikke lenger være en anklager i Guds nærhet og i Guds Rike, slik som det var tidligere. Den onde, dyret og den falske profeten og alle som hører dem til er tildelt sitt sted som de aldri i alle evigheters evigheter kan unnslippe fra.

Kvifor gjer du deg umak med å halda liv i Satan og få han og hans her plassert - "....er tildelt sitt sted",  når Gud seier at han "sparer ikkje på det vonde"? 

Og kor kan alle dei som er kasta i Eldsjøen finnast når dei  "er borte frå Guds augo"?

Er det nokon annan slutning ein kan dra enn at all Satans her brenn opp i Eldsjøen på den siste dag?

Det står skrevet:

33 Enten er treet godt, og da er også frukten god, eller treet er dårlig, og da er også frukten dårlig. Treet kjennes på frukten.

 34 Ormeyngel! Hvordan kan dere si noe godt, dere som er onde? Det hjertet er fullt av, det taler jo munnen.

 35 Et godt menneske henter fram gode ting av sitt gode forråd, et ondt menneske henter fram onde ting av sitt onde forråd. 36 Det sier jeg dere: Hvert unyttig ord menneskene sier, skal de svare for på dommens dag.

 37 Ja, etter dine ord skal du kjennes rettferdig, og etter dine ord skal du dømmes skyldig." 
Matt 12,33-37

45 Det står skrevet hos profetene: Alle skal være opplært av Gud. Den som hører på Faderen og lærer av ham, kommer til meg.
 46 Jeg sier ikke at noen har sett Faderen; bare han som er fra Gud, har sett Faderen.
 47 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som tror, har evig liv. 
Joh 6,45-47


63 Det er Ånden som gjør levende; her kan mennesket intet utrette. De ord jeg har talt til dere, er ånd og liv.
 64 Men det er noen av dere som ikke tror." For Jesus visste fra første stund hvem som ikke trodde, og hvem som skulle forråde ham.
 65 Og han la til: "Derfor sa jeg til dere at ingen kan komme til meg uten at det er gitt ham av Faderen."
Joh 6,63-65

Tror en på Kristus Jesus, da tror en samtidig på  - alt -  Jesus sier uten unntak, det er udiskutabelt.

Ser du hvor dåraktig det er å vektlegge noe Jesus sier, men avskrive og tolke bort noe annet Jesus sier også via Guds tjenere både i Den gamle Pakt og Den Nye Pakt? For Herren Allhærs Gud er nøyaktig den samme fra alle Evigheters Evigheter, i alle Evigheters Evigheter og til alle Evigheters Evigheter.: 

63 Det er Ånden som gjør levende; her kan mennesket intet utrette. De ord jeg har talt til dere, er ånd og liv.

Når Jesus sier dette på sterkt advarende vis, så er det for å understreke det virkelige alvoret:

3  og sa: Sannelig, jeg sier dere: Uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket.  4 Den som gjør seg selv liten som dette barnet, han er den største i himmelriket.
 5  Den som tar imot et slikt lite barn i mitt navn, tar imot meg.

 6 Men den som fører på avveier en av disse små som tror på meg, for ham var det bedre om han var senket i havets dyp med en kvernstein om halsen.

 7 Ulykkelige verden hvor det er forførelser! Forførelsene må komme, men ve det menneske som de kommer fra. 8  Om hånden eller foten lokker deg til synd, så hogg den av og kast den fra deg! Det er bedre for deg å gå halt eller vanfør inn til livet, enn å ha begge hender eller begge føtter og kastes i den evige ild.

 9 Og om øyet lokker deg til synd, så riv det ut og kast det fra deg! Det er bedre for deg å gå enøyd inn til livet enn å ha begge øyne og kastes i helvetes ild. 10  Pass dere for å se med forakt på en eneste av disse små! For jeg sier dere: Deres engler i himmelen ser alltid min himmelske Fars åsyn.
 11 Menneskesønnen kom jo for å frelse det som var fortapt.
Matt 18,3-11

Slik barnet er avhengig av sine foreldre er vi desto mer avhengig av Kristus Jesus. Den tillitten og lojaliteten barnet har til sine foreldre, minst like stor tillitt og lojalitet skal en ha til Kristus Jesus.

Det er som det lille barnet møter noen som sier at faren hans lyver, da vil det lille barnet se indignert på dem som vil forføre og trekke farens ærlighet i tvil  og si: "Pappaen min lyver ikke han så!"

Du skrev:

"Kvifor gjer du deg umak med å halda liv i Satan og få han og hans her plassert - "....er tildelt sitt sted",  når Gud seier at han "sparer ikkje på det vonde"? 

Og kor kan alle dei som er kasta i Eldsjøen finnast når dei  "er borte frå Guds augo"?

Er det nokon annan slutning ein kan dra enn at all Satans her brenn opp i Eldsjøen på den siste dag?"

Assosiasjoner om det  samme prinsippet:

Sparer en på ubrukelig søppel?  Nei en kaster søppelet på en egnet søppelplass, for vi bosetter oss heller ikke frivillig nær en stinkende søppelplass. Selv det som går til gjenbruk blir også til ubrukelig søppel en dag. Det farligste søppelet ender også på et egnet sted, utenfor rekkevidde for mennesker og dyr; slik at det ikke vil medføre fare for det levende oppe i dagslyset. En søppelplass som tar fyr vil oppfattes som noe uhyggelig, desto mer uhyggelig når det farlige brennende avfallet i tillegg avgir ekstra farlig giftig gass.

Når noe er kastet på søpla, sier vi ikke da at det er borte og finnes ikke lenger? For oss så er det riktignok borte fra vår nærhet, men befinner seg allikevel enda mer knust og ødelagt på sitt sted. Tilintetgjort for oss, men bestanddelene i sin ødelagte form finnes der allikevel. Derfor sier jeg enda en gang: Har jeg rett, er det kun fordi Herren Allhærs Gud har gitt meg rett.

Slik Skriftene tilkjennegir det: 

Den onde og alle som hører ham til der de en dag vil befinne seg i ildsjøen (den andre og evige død) har fått all sin makt totalt tilintetgjort når det har med alt og alle som hører Faderen og Kristus Jesus og den nye himmel og den nye jord til, Aldri mer i alle Evigheters Evigheter skal den onde og alle som tilhører ham få mulighet til å gjenta det som har skjedd i denne verden eller det som skjedde i Guds Himmel der en erkeengel av meget høy rang ble til løgnens far i Herren Allhærs Guds nærhet.

 Jesu Kristi Fullkomne Seier på Golgata Kors synliggjort ved en total uteblivelse av synlig fysisk makt, ved isteden å bli korsfestet og  å bringe den straffen vi skulle hatt opp på Korset og sone den totalt uskyldig samtidig slik forhindre at vi alle skulle gå fortapt, selv om allikevel x-antall vil gjøre det. Fordi Herren Allhærs Gud er Fullkommen i dets fullstendige betydning, krever Herren Allhærs Gud ikke noe mindre. Alle som Kristus Jesus ved gjenfødelsen (det nye åndelige mennesket) har berget, og er dermed beredt til å motta den overkledning som er i standgjort til alle som står oppskrevet i Livets Bok. De andre havner på fortapelsens (total adskillelse) sted. Nådetiden er da utløpt for den tiden Herren Allhærs Gud gir hver enkelt til å omvende seg. Derfor:

 Jeg har ikke talt i det skjulte,
 et sted i det mørke land.
 Jeg har ikke sagt til Jakobs ætt:
 "Søk meg i det øde og tomme!"
 Jeg, Herren, taler sannhet
 og forkynner det som rett er.
Jes 45,19

 Søk Herren mens han er å finne,
 kall på ham den stund han er nær!
Jes 55,6

Søk Herren, så skal dere leve!
 Ellers kommer han som ild over Josefs ætt;
 den fortærer, og i Betel er det ingen til å slokke.
Am 5,6

Søk Herren, alle ydmyke i landet,
 dere som gjør hans vilje!
 Legg vinn på rettferd og ydmykhet,
 så blir dere kanskje spart
 på Herrens vredesdag! 
Sef 2,3

Jesu Kristi siste vidunderlige ord i menneskets skikkelse på Golgata Kors 3 dager før den Legemlige Oppstandelsen fra de døde er: "Det er Fullbrakt!" Disse vidunderlige ordene som Jesus Kristus triumferende utbrøt på på Korset, proklamerte at Seieren nå endelig er vunnet en gang for alle og i alle tider også etter tidens opphør. Der denne verden ikke lenger vil finnes men skal rulle sammen som en bokrull og forgå i ild. Det skal komme en ny himmel og en ny jord som aldri i alle Evigheters Evigheter skal forgå.

2 Alle feiler vi ofte. Den som ikke forgår seg med sine ord, er en fullkommen mann, i stand til å holde hele kroppen i tømme.
 3  Vi legger jo bissel i munnen på en hest for at den skal lystre oss, og da kan vi styre hele hesten. 4 Ja, selv store skip, som drives av sterke vinder, kan styres med et lite ror dit styrmannen vil. 5 Slik er det også med tungen: Den er et lite lem, men kan skryte av store ting. Tenk på at en liten ild kan sette den største skog i brann! 6 Også tungen er en ild; som en verden av ondskap står den blant våre lemmer. Den smitter hele legemet og setter livshjulet i brann, men selv settes den i brann av helvete. 
Jak 3,2-6

Det at du i det hele tatt kan få deg til å skrive at jeg gjør meg umak med å holde liv i Satan og få ham og de som hører ham til plassert på sitt sted, er totalt hinsides enhver fornuft for det er jo noe som er totalt umulig for meg.

- "Sandsmark, jeg er ikke Herren Allhærs Gud som slik sett kan holde noen i live eller ikke, så det du skriver er totalt forkastelig. Jeg er et gjenfødt  menneske som av Guds nåde har fått troens gave og er selv i ett og alt 100% avhengig av Kristus Jesus. For meg er Kristus Jesus også de hjelpeløses hjelper.-"

Betyr det du skriver at du tror det er mulig for mennesker å holde liv i Satan og plassere ham på det stedet som er tildelt ham??? 

Selv om det står at Gud ikke sparer på det onde, så sier Herren Allhærs Gud også:

Nå må dere forbedre deres atferd og gjerninger og adlyde Herren deres Gud. Så vil Herren endre sitt forsett og spare dere for den ulykken han har truet dere med. Jer 26,13

 Jeg vil hevne dem som er drept,
 og ikke spare de skyldige.

 Herren bor på Sion. 
Joel 3,26

Herren Allhærs Gud har all Fullkommen definisjonsrett, der Han skjuler eller åpenbarer det Han vil for hvem Han vil. Samtidig tilkjennegir Herren Allhærs Gud at alle troende kun får se og forstår stykkevis og delt, da forholder jeg meg også til det.

På samme måten er det med lignelsene der Herren Allhærs Gud enten skjuler eller åpenbarer betydningen av dem for hvem Han vil.

Guds apostel Paulus forteller om denne opplevelsen - i Kristus -:

1 Jeg må altså skryte av meg selv, enda det ikke tjener til noe. Jeg kommer nå til de syner og åpenbaringer jeg har fått fra Herren. 2 Jeg vet om et menneske i Kristus, som for fjorten år siden ble rykket opp i den tredje himmel - om han var i legemet eller utenfor legemet, vet jeg ikke, Gud vet det. 3 Men jeg vet at denne mannen ble rykket inn i Paradis - om han var i legemet eller utenfor legemet, vet jeg ikke, Gud vet det - 4 og der fikk han høre usigelige ord, som et menneske ikke har lov til å uttale. 5 Denne mannen kan jeg være stolt av, men av meg selv vil jeg ikke rose meg, unntatt av min svakhet. 2 Kor 12,1-5

Her forteller Paulus at han ble rykket opp til og inn i Paradis som befinner seg i den tredje himmelen, der han fikk høre usigelige ord, som et menneske ikke har lov til å uttale.

Kommentar #119

Jostein Sandsmark

108 innlegg  455 kommentarer

Døyparen Johannes' domstalar. #13

Publisert over 2 år siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.
Advarte Jesus mot døperen Johannes forkynnelse og advarsler? Nei, men etter denne forkynnelsen dro Jesus fra Galilea til Jordan der  lot Jesus Seg døpe av nettopp Johannes.

Nei, Jesus åtvara ikkje mot Johannes sine domspreiker, men så var heller ikkje frelsesverket fullført så han kunne invitera til nåderiket og Paradis. Det er det nå, og vårt oppdrag er å peika på det.

I Matt 13, 45 fortel Jesus om kva som skal gjevast merksemd og forkynnast: Himmelriket er kome nær og kan samanliknast med ein skatt i åkeren eller ei overhendig stor perle.      Dei gjorde alt for å sikra seg skatten.

Ei flott historie om det å gje seg hen til det største finn me i Bjørnstjerne Bjørnsons saga om Arnljot Gjelline: "Han søkte det største, og da han fant det - gav han seg helt."

Kommentar #120

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Husk at alt er mulig for Gud og det er Gud Selv som kom i menneskets skikkelse

Publisert over 2 år siden
Jostein Sandsmark. Gå til den siterte teksten.
Nei, Jesus åtvara ikkje mot Johannes sine domspreiker, men så var heller ikkje frelsesverket fullført så han kunne invitera til nåderiket og Paradis. Det er det nå, og vårt oppdrag er å peika på det.

Hvordan kunne Simeon si dette hvis ikke Jesus kunne frelse allerede som et lite barn? Husk at alt er mulig for Herren Allhærs Gud og det er Gud Selv som kom i menneskets skikkelse:

25  I Jerusalem bodde det den gang en mann som hette Simeon; han var rettskaffen og gudfryktig og ventet på tiden som skulle komme med trøst for Israel. Den Hellige Ånd var over ham,

 26 og Ånden hadde latt ham få vite at han ikke skulle dø før han hadde sett Herrens Salvede. 27 Nå kom han til templet, ledet av Ånden. Og da Jesu foreldre kom med barnet for å gjøre med ham som skikk var etter loven, 28 tok Simeon barnet i sine armer, priste Gud og sa: 29  Herre, nå lar du din tjener fare herfra i fred, slik som du har sagt. 30  Med egne øyne har jeg sett din frelse, 31  som du har beredt i alle folks påsyn, 32  et lys som blir til åpenbaring for hedningene
 og til ære for ditt folk Israel.
 33  Hans far og mor undret seg over det som ble sagt om ham. 34 Og Simeon velsignet dem og sa til hans mor Maria: «Se, han er satt til fall og oppreisning for mange i Israel, og til et tegn som blir motsagt. 35 Slik skal mange hjerters tanker komme for dagen. Men også gjennom din sjel skal det gå et sverd.»

 36  Det var en kvinne der som var profet, Anna, Fanuels datter, av Asjers stamme. Hun var høyt oppe i årene. Som ung hadde hun vært gift i sju år 37 og hadde siden levd som enke, til hun nå var åttifire år. Hun forlot aldri templet, men tjente Gud i faste og bønn natt og dag.

 38 Nå kom også hun fram og lovpriste Gud; og hun talte om barnet til alle som ventet på frelse for Jerusalem.
Luk 2,25-38

Hva med røveren på korset ved siden av Jesus, Jesus mer enn inviterte røveren til paradis like før Jesu Kristi Frelsesverk var Fullbrakt:

39  En av forbryterne som hang der, spottet ham også og sa: "Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!" 40 Men den andre bebreidet ham og sa: "Frykter du ikke Gud, enda du har samme dom over deg? 41 For oss er dommen rettferdig, vi får bare igjen for det vi har gjort. Men han har ikke gjort noe galt." 42 Og han sa: "Jesus, husk på meg når du kommer i ditt rike!" 43 Jesus svarte: "Sannelig, jeg sier deg: I dag skal du være med meg i Paradis." Luk 23,39-43

Hva med dette, er ikke også dette av Guds nåde og at troen på Jesus som Frelseren allerede da ble gitt til disse menneskene som ble også frelst der og da?

 Jesus snudde seg, og da han fikk øye på henne, sa han: "Vær frimodig, datter! Din tro har frelst deg." Og kvinnen ble frisk fra samme stund. Matt 9,22

 Da sa han til henne: "Datter, din tro har frelst deg. Gå bort med fred; du skal være fri for din plage." Mark 5,34

Da sa Jesus til ham: "Gå du! Din tro har frelst deg." Straks kunne han se, og han fulgte Jesus på veien. Mark 10,52

Men Jesus sa til kvinnen: "Din tro har frelst deg. Gå bort med fred!"
Luk 7,50

 Da sa Jesus til henne: "Datter, din tro har frelst deg. Gå bort med fred!"
Luk 8,48

Og han sa til ham: "Reis deg og gå hjem! Din tro har frelst deg." Luk 17,19

Jesus sa til ham: "Bli seende! Din tro har frelst deg."
Luk 18,42

Hvordan kan det ha seg at Abraham kom til Paradis hvis ikke han ble frelst sammen med Guds tjenere som også ble frelst i Den Gamle Pakt?

Noe denne lignelsen indikerer:

20 Men utenfor porten hans lå det en fattig mann som hette Lasarus, full av verkende sår. 21 Han ønsket bare å få mette seg med det som falt fra den rikes bord. Og hundene kom og slikket sårene hans. 22  Så døde den fattige, og englene bar ham til Abrahams fang. Den rike døde også og ble begravet. 23 Da han slo øynene opp i dødsriket, hvor han var i pine, så han Abraham langt borte og Lasarus ved hans side. 24 Han ropte: "Far Abraham, forbarm deg over meg og send Lasarus hit, så han kan dyppe fingertuppen i vann og svale tungen min. For jeg pines i denne flammen." 25 Abraham svarte: "Husk, mitt barn, at du fikk dine goder mens du levde, og da fikk Lasarus det som var vondt. Nå trøstes han her, mens du er i pine.

 26 Og dessuten er det en dyp kløft mellom oss og dere, slik at ingen kan komme herfra og over til dere, om de så ville, og ingen fra dere over til oss." 27 Da sa den rike: "Så ber jeg deg, far, at du sender ham 28 til mine fem brødre hjemme hos min far for å advare dem, så ikke de også skal komme til dette pinens sted." 29 Men Abraham sa: "De har Moses og profetene; de får høre på dem." 30 Han svarte: "Nei, far Abraham, men kommer det noen til dem fra de døde, vil de omvende seg." 31 Abraham sa: "Hører de ikke på Moses og profetene, så lar de seg heller ikke overbevise om noen står opp fra de døde." 
Luk 16,20-31

Hva med dette der Elia ble opprykket?:

11 Mens de gikk der og talte sammen, kom det brått en ildvogn med ildhester foran og skilte dem fra hverandre. Og Elia fór opp til himmelen i stormen.

 12 Da Elisja så dette, ropte han: "Min far, min far! Israels vogner og hestfolk!" Da han ikke kunne se ham lenger, tok han tak i klærne sine og rev dem i to stykker. 
[min far: Slik tiltalte gjerne en disippel sin mester. Sml. Matt 23, 9.]
 13 Så tok han opp Elias kappe som var falt av ham. Han gikk tilbake og stilte seg ved bredden av Jordan. 
2 Kong 2,11-13

Hva med Enok?

  For sin tros skyld ble Enok rykket bort uten å dø. Ingen så ham mer, for Gud hadde tatt ham til seg. Før han ble rykket bort, fikk han det vitnesbyrd at han behaget Gud. Hebr 11,5

Den menneskelige forstanden kan ikke fatte Herren Allhærs Guds Allmektighet og ufattelige Storhet og Veldighet, der jorden er som en skammel under Hans føtter.

Enten så tror en helt og fullt på Kristus Jesus som også er Ordet som utfører Guds vilje, som også utførte Guds vilje i Den Gamle Pakt og som skapte himmelen og jorden. Gud sa og det skjedde. 

Eller så tror en delvis blandet med den menneskelige forstanden, noe som i verste fall kan medføre at en setter sine egne vurderinger og definisjoner høyere enn Kristus Jesus Selv. For x-antall bekjennende kristne lager seg sitt eget bilde av Skriftene og det som står der, derfor blir det også splittelser og uenigheter. Noe Guds apostel Paulus advarte sterkt i mot. Herren Allhærs Gud lar Seg ikke begrense av mennesker eller tolkes etter menneskers vilje og behag, totalt fåfengt å tro det.

  Hvem trodde det budskap vi hørte,
 for hvem ble Herrens kraft åpenbart?
Jes 53,1

1 liker  

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
9 dager siden / 2960 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
rundt 1 måned siden / 1859 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
6 dager siden / 1570 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
6 dager siden / 1081 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
12 dager siden / 1061 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
17 dager siden / 637 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere