Bjørn K. Øyen

1    0

Papirløse flyktninger

Publisert: 5. jan 2018 / 230 visninger.

Det sitter mange flyktninger rundt omkring på våre asylmottak med endelig avslag på søknad om oppholds- og arbeidstillatelse i Norge. Noen er blitt vurdert som ureturnerbare og andre frykter for sin sikkerhet og sine liv om de reiser tilbake til sine hjemland.

De har ingen muligheter til å tjene egne penger da de ikke har skattekort og andre nødvendige papirer. - På grunn av dette blir mange fysisk og psykisk syke, deprimerte, mange skader seg selv - og noen dør. Konsekvensene blir at noen blir nødt til å skaffe seg penger på ulovlig måte for å kunne overleve, eventuelt bo hos og leve av venner og bekjente - noe som igjen fører til belastning for alle parter.

Flyktningkonvensjonen inneholder en definisjon av hvem som kan regnes som flyktninger. Den sier at alle mennesker har rett til å søke beskyttelse i et annet land, og at flyktninger ikke kan returneres til et land der de vil bli forfulgt. Videre spesifiserer flyktningkonvensjonen noen av rettighetene til flyktninger, etter at de har fått opphold i et land. Disse overlapper med generelle menneskerettigheter, og innebærer blant annet retten til
• arbeid
• utdanning
• organisasjonsfrihet
• tilgang rettssystemet
Tilleggsprotokollen fra 1967 sier at statene er forpliktet til å samarbeide med FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

Legeforeningen om papirløse innvandrere:
http://legeforeningen.no/PageFiles/131066/Papirløse%20innvandrere.pdf

De fleste flyktninger med endelig avslag bor altså på isolerte og avsidesliggende asylmottak, langt vekke fra byer, uten midler til å reise, svært mange blir passiviserte, deprimerte og destruktive. Dette på grunn av mange års venting på mottak - og det skapes en ond sirkel uten opplevelse av selvverd og muligheter for å planlegge sine liv, da de er blitt fratatt sine menneskelige rettigheter - bla. til arbeid, med ca.1600 kroner å leve av i måneden - noe som igjen fører til ytterligere lidelser, både fysisk og psykisk.

Dette er en uverdig situasjon for både verdens rikeste land og for nevnte flyktninger.

Det humane utviklingsnivå i et samfunn måles etter hvordan man behandler de dårligst stilte.

Regjeringen må ikke straffe våre flyktninger som har fått endelig avslag og ta ifra dem deres verdighet - men heller gi dem arbeidstillatelse mens de oppholder seg i Norge.

2 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Njål Kristiansen kommenterte på
Vi er i utakt, hva så?
5 minutter siden / 165 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Ser du ulven?
6 minutter siden / 9406 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Lulas kirke i et splittet Brasil
10 minutter siden / 59 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Norge bidrar til utdanning med kvalitet
21 minutter siden / 159 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Søppeljournalistikk i St. Olavs domkirke
26 minutter siden / 323 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Hevnporno og en kulturs moralske selvmord
33 minutter siden / 182 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Hevnporno og en kulturs moralske selvmord
34 minutter siden / 182 visninger
Elisabeth Hoen kommenterte på
Hvordan være intim i en homofil relasjon hvis man er kristen?
43 minutter siden / 1974 visninger
Arne D. Danielsen kommenterte på
Elendig håndverk
rundt 1 time siden / 284 visninger
Karl Øyvind Jordell kommenterte på
Kirkerådet må informere om en uklar valgordning
rundt 2 timer siden / 126 visninger
Anne Jensen kommenterte på
Ser du ulven?
rundt 2 timer siden / 9406 visninger
Jørgen Lund kommenterte på
Farlig omskjærings-vedtak fra SV
rundt 2 timer siden / 2801 visninger
Les flere