Bjørn K. Øyen

1    0

Papirløse flyktninger

Publisert: 5. jan 2018 / 168 visninger.

Det sitter mange flyktninger rundt omkring på våre asylmottak med endelig avslag på søknad om oppholds- og arbeidstillatelse i Norge. Noen er blitt vurdert som ureturnerbare og andre frykter for sin sikkerhet og sine liv om de reiser tilbake til sine hjemland.

De har ingen muligheter til å tjene egne penger da de ikke har skattekort og andre nødvendige papirer. - På grunn av dette blir mange fysisk og psykisk syke, deprimerte, mange skader seg selv - og noen dør. Konsekvensene blir at noen blir nødt til å skaffe seg penger på ulovlig måte for å kunne overleve, eventuelt bo hos og leve av venner og bekjente - noe som igjen fører til belastning for alle parter.

Flyktningkonvensjonen inneholder en definisjon av hvem som kan regnes som flyktninger. Den sier at alle mennesker har rett til å søke beskyttelse i et annet land, og at flyktninger ikke kan returneres til et land der de vil bli forfulgt. Videre spesifiserer flyktningkonvensjonen noen av rettighetene til flyktninger, etter at de har fått opphold i et land. Disse overlapper med generelle menneskerettigheter, og innebærer blant annet retten til
• arbeid
• utdanning
• organisasjonsfrihet
• tilgang rettssystemet
Tilleggsprotokollen fra 1967 sier at statene er forpliktet til å samarbeide med FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

Legeforeningen om papirløse innvandrere:
http://legeforeningen.no/PageFiles/131066/Papirløse%20innvandrere.pdf

De fleste flyktninger med endelig avslag bor altså på isolerte og avsidesliggende asylmottak, langt vekke fra byer, uten midler til å reise, svært mange blir passiviserte, deprimerte og destruktive. Dette på grunn av mange års venting på mottak - og det skapes en ond sirkel uten opplevelse av selvverd og muligheter for å planlegge sine liv, da de er blitt fratatt sine menneskelige rettigheter - bla. til arbeid, med ca.1600 kroner å leve av i måneden - noe som igjen fører til ytterligere lidelser, både fysisk og psykisk.

Dette er en uverdig situasjon for både verdens rikeste land og for nevnte flyktninger.

Det humane utviklingsnivå i et samfunn måles etter hvordan man behandler de dårligst stilte.

Regjeringen må ikke straffe våre flyktninger som har fått endelig avslag og ta ifra dem deres verdighet - men heller gi dem arbeidstillatelse mens de oppholder seg i Norge.

2 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Marianne Solli kommenterte på
Hvorfor blir innlegg og kommentarer borte uten forklaring ?
rundt 1 time siden / 2398 visninger
Robin Tande kommenterte på
ET BREV TIL JUSTISMINISTEREN
rundt 2 timer siden / 2699 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
ET BREV TIL JUSTISMINISTEREN
rundt 2 timer siden / 2699 visninger
Magnus Leirgulen kommenterte på
ET BREV TIL JUSTISMINISTEREN
rundt 2 timer siden / 2699 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Kan ikke dåren gå seg vill?
rundt 3 timer siden / 599 visninger
Roald Øye kommenterte på
Innspill om to-statsløsningen.
rundt 3 timer siden / 579 visninger
Robert Rygge kommenterte på
Hvorfor blir innlegg og kommentarer borte uten forklaring ?
rundt 3 timer siden / 2398 visninger
Roald Øye kommenterte på
Innspill om to-statsløsningen.
rundt 4 timer siden / 579 visninger
Les flere