Religionsredaktør Alf Gjøsund

Religionsredaktør

Hev stemmen!

Verdidebatt.no skulle vise at seriøs debatt var mulig på nettet. Ni år etter oppstarten er jeg usikker på om vi har lykkes.

Publisert: 4. jan 2018  /  1921 visninger.

'Selv i mine mest optimistiske stunder har jeg ikke drømt om det forumet vi nå har’, skrev daværende debattleder i Vårt Land, Espen Utaker, en måned etter lanseringen av verdi­debatt.no. Mot slutten av 2009 oppsummerte Helge Simonnes med å kalle nettstedet en suksess.

På en måte hadde de rett. På den tiden var nettdebatten stort sett anonym, noe som gjorde at seriøse debattanter vegret seg for å delta. Vårt Land krevde full identifikasjon, og gjorde en formidabel innsats for å få skribentene til å legge innleggene ut på nettstedet. Det lykkes vi med.

Ni år senere må vi konstatere at vi likevel ikke har greid å få til en representativ debatt på nettet. 95 prosent av innleggene er skrevet av menn. Det er for så vidt helt naturlig, siden 95 prosent av brukerprofilene også tilhører menn.

Verdidebatt.no er blitt et manne-debattsted.

Hersketeknikker

Da jeg startet som religions- og debatt­redaktør for et år siden visste jeg at debatten var dominert av gjengangere som brukte enhver mulighet til å terpe på sine egne favorittema: islam, innvandring, bibelsyn og kjønn.

Kvinner opplevde de samme hersketeknikkene her som ellers i samfunnet. Dyktige kronikkskribenter og spaltister vegret seg for å få sakene sine publisert på verdidebatt fordi den etter­følgende debatten ofte var useriøs og avsporende.

Mitt første tiltak var å gjøre kommentarfeltet fysisk mindre, samt å innføre et tøffere sletting- og utkastelses-regime. Vi kan leve med at debattanter uten respekt for sine medmennesker må finne seg andre nettsteder, men vi kan ikke leve med at halvparten av befolkningen – kvinnene – med god grunn føler seg uvelkomne.

Det hjalp litt, men bedret ikke problemet med manglende kjønnsbalanse.

Vi har noen nye tiltak i ermet. Blant annet vil vi innføre forhåndsgodkjenning av hovedinnlegg. Det vil øke kvaliteten ytterligere, men også minke aktiviteten. Det er en konsekvens vi kan leve med.

Grunnleggende

Antakelig er det ikke nok. Vi kan heller ikke gjøre det alene.

For dette handler om like­stilling på grunnleggende nivå i samfunnet. Mange kvinner har ikke tid til å engasjere seg i debatt. Statistikken viser at de fortsatt bruker dobbelt så mye tid på hus og hjem som menn.

Det handler også om likestiling i kirker og organisasjoner. Det er slett ikke bare i teologisk konservative miljøer at kvinner får misbilligende blikk – ikke minst fra andre kvinner – hvis de stikker seg fram. Og du trenger ikke følge miljøene veldig lenge før du oppdager at menn har heiagjenger, mens kvinner ikke har det.

Utfordringen går til lederne av disse organisasjonene. Dere kan snu dette. Dere  snu dette. Ikke ved å være passive, slik mange av dere har vært til nå, men ved å ta initiativ som gir kvinner frimodighet og ryggdekning.

Nye premisser

Noe skyldes nok også debattens karakter. I stedet for å bli en arena for kunnskap og nye perspektiver, utarter den gjerne til en brytekamp om definisjoner og virkelighetsforståelse. Den som får motstanderen på ryggen med retoriske grep vinner. Det er forståelig at mange kvinner ikke får kick av å delta i slike kamper.

Vårt ansvar er blant annet å utvikle debatt på nye premisser. Vi har gjort mye med journalistikken – jeg er overbevist om at det har betydd noe at vi har fått kvinnelig sjefredaktør – vi er blitt mindre konflikt­orienterte og mer opptatt av å gi leseren bakgrunn for egen forståelse. Internt maser vi sta­- dig om kjønnsbalanse blant intervjuobjekt og kilder.

Men debatten er fortsatt dominert av menn.

Samtidig er noe i ferd med å skje. Stadig flere yngre kvinner melder seg – ikke minst til Åshild Mathisen personlig – og sier at de ønsker å skrive for oss.

Nå lanserer vi Hev stemmen – en kronikkonkurranse for kvinner. Gjennom den vil vi få enda flere kvinner på banen. Premien er ikke en goodie-bag, men et stipend på 10.000 kroner til vinneren, samt et kommentator-kurs her i Vårt Land.

En av våre nye, tydelige stemmer, er Åste Dokka. I forbindelse med denne aksjonen sier hun:

«Offentlig debatt er et samarbeid. Du trenger ikke å eie hele sannheten for å være med. Men akkurat det du vet og kan, er en del av det som utgjør helheten. Slipper du ditt eget løs på verden, kommer du antakelig til å få brynt deg mot andre som eier andre delsannheter. Det kan være ubehagelig, men slik får vi en større og mer kompleks virkelighetsoppfatning.»

Jeg tror at flere kommer til å våge. Og jeg kan love at vi i Vårt Land ikke kommer til å gi opp før vi har oppnådd likestilling, også i verdidebatten.

12 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.
Ditt poeng er at våre kvinnelige spaltister nå framstår som ideologiske tvillinger? Som mormonen Joanna Bjerga, lektoren Sofie Braut, muslimen Maryam Trine Skogen og teologen Merete Thomassen?  

Oftestad skulle kanskje fått svare selv på dette først, men jeg ser den samme differansen mellom menn, slik som katolikken Oftestad, Brunstadflokken, de islamske mennene og de mannlige teologene. Menn og kvinner blir aldri ett, men internt bak hver kjønnsfasade skjuler det seg minst like store likheter og ulikheter. 

1 liker  
Kommentar #52

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Hvem er nok kvalifiserte til å være med i Verdidebatt?

Publisert rundt 2 år siden

Hvilken kategori kvinner er det dere ønsker? Bare forholdsvis unge med høy utdannelse? Bare  «Fagpersoner» som Hallvard Jørgensen etterlyser? Eller er det plass for eldre med litt livsvisdom?

På denne tråden er det i alle fall ikke mange kvinner som hever sin røst :)

15 liker  
Kommentar #53

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

Verdidebatt og propaganda.

Publisert rundt 2 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.

Til Hallvard Jørgensen:

«Kva med å starte trådar der to fagpersonar diskuterer eit gjeve tema, over, til dømes, 3-5 innlegg kvar?» 

Takk for interessant innspill. Dette skal vi vurdere seriøst. 

Jeg er nok redd for at dette bare blir enda noen omdreininger innover på verdidebatten. Professor Noam Chomsky sitt utsagn (i #43) om en "livlig debatt innenfor et sterkt avgrenset område som metode for lydighet og passivitet" kan også gi mening med denne "fagmetoden". Det er jo tross alt veldig mange fagpersoner med helt motsatte meninger på de samme fagområder.  Vil verdidebatt klare å balansere "bildet"? Jeg undres!


9 liker  
Kommentar #54

Hallvard Jørgensen

76 innlegg  1479 kommentarer

My two cents

Publisert rundt 2 år siden

Eg tenker at dersom ein skriv om livserfaring, og gjer det med ettertanke og kvalitet, så er det veldig verdifullt. Skriv ein om faglege ting, bør ein også gjere det med ettertanke og kvalitet. 

Som sagt - desse tinga reiser ein del kunnskapsmessige og demokratiske problemstillingar. Til dømes: Kvar og ein av oss kan ikkje setje oss inn i alt og tenke gjennom alt. Difor er eit fullstendig og radikalt demokratisk ordskifte der alle slags menneske og alle slags innspel får sleppe til på like fot, ikkje praktikabelt. Det gjev ikkje ein god nok mekanisme for å skape sanning, visdom, godt samfunn. Moderasjon og redaksjon må til, men då basert på sunne verdiar. 

Demokratiet må generelt informerast av verdiar som respekt for sanning, kunnskap, vitskapleg samarbeid, kvalitet, respektfull tone, dialog, tillit, ikkje-vald, nestekjærleik etc. Slik er det generelt med demokratiet. Ytringsfridom eller allmenn stemmerett er berre éi avgrensa side av demokratiets idé. Like viktige er ei rekke andre verdiar og idéar. (Dette er eit ofte oversett poeng i det offentlege ordskiftet). 


1 liker  
Kommentar #55

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.
Det var voldsomt så interessert du plutselig var i kjønnsdiskriminering. Du er velkommen til å delta i vår kronikkonkurranse for menn når kvinnene har overtatt fullstendig på verdidebatt.no.

For et flåsete svar!

11 liker  
Kommentar #56

Alf Gjøsund

140 innlegg  128 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Som man roper i skogen.

4 liker  
Kommentar #57

Ragnhild Mestad

23 innlegg  17 kommentarer

Takk for initiativet

Publisert rundt 2 år siden

Jeg selv er en av kvinnene som skriver i Vårt Land og på Verdidebatt mer uregelmessige mellomrom, men som sjelden gidder å følge debattene på Verdidebatt. Den debatten er nemlig spammet av en liten gruppe menn, som stort sett går i repeat. De interesserer seg kun for et svært snevert spenn av temaer. 

Hva skal så til for at jeg skal finne debatten interessant? 

Jeg tror at den må variere mer tematisk, den må utdype og gi bedre innsikt. Jeg tror også redaksjonen en bør bruke "lesetips" mer systematisk, som en overfor også sa. 

Selv begynte jeg å skrive for Vårt land etter å ha blitt sterkt oppfordret av tidligere redaktør Morken. Jeg vet ikke om jeg ville ha hevet meg på en konkurranse, eller om jeg vil gjøre det nå. 

Takk for initiativet, Alf Gjøsund! Noe må i hvert fall gjøres for å bedre denne siden.

2 liker  
Kommentar #58

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

Det frie ord, - se det er mekanismen!!

Publisert rundt 2 år siden
Hallvard Jørgensen. Gå til den siterte teksten.
Kvar og ein av oss kan ikkje setje oss inn i alt og tenke gjennom alt. Difor er eit fullstendig og radikalt demokratisk ordskifte der alle slags menneske og alle slags innspel får sleppe til på like fot, ikkje praktikabelt. Det gjev ikkje ein god nok mekanisme for å skape sanning, visdom, godt samfunn. Moderasjon og redaksjon må til, men då basert på sunne verdiar. 

Det er da ikke noe som helst problem å la fritt ord få dominere agendaen, - med eventuell "moderasjon" i etterkant. Dette fungerte glimrende tidligere, da Utaker var svært så fornøyd med Verdidebatt!

Men, - når redaksjonen styrer verdidebatten mot selvpromotering i stedet for balansert debatt, så forsvinner debatter med stort potensial utover sidelinjen, mens redaksjonen sine "null kommentar/null-likes" innlegg fortsetter å eksponeres i ukesvis. 

Noam Chomsky har nok rett i sine antakelser!!

Dette er da en meget sannsynlig årsak til at Kjellrun Marie Sonefeldt sitt innlegg om matvaresituasjonen forsvant ut av bildet! Selvfølgelig er mat interessant på andre steder enn i Nationen! Men kanskje ikke for verdidebatt - som sitter bak rattet og medvirker til om innlegget blir stående en dag eller 1 måned?!

6 liker  
Kommentar #59

Eirik A. Steenhoff

26 innlegg  461 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Jeg synes vel ikke at en kronikkonkurranse for kvinner virker som en god idé når papiravisen domineres av kvinnelige spaltister og kommentatorer. Og som andre har påpekt, har de - med ett viktig unntak - den samme profil: de er urbane, liberale og etter min oppfatning ganske forutsigbare. Noen er selvsagt dyktige, mens andre opplever jeg at ikke holder faglig og journalistisk mål - men det får være en annen sak.

Jeg synes det er pussig hvordan Gjøsund fremstiller den manglende deltagelsen fra kvinner i den offentlige debatt som mennenes feil. Er dette #metoo del 2? Jeg tror at hvis man skal finne årsakene til at kvinner uteblir fra offentlig debatt - et fenomen som slett ikke begrenser seg til verdidebatt.no eller Norge - må man gå dypere enn som så. Det kunne til gjengjeld være ganske så interessant.

Det denne debattsiden mangler, er ikke mer, men mindre redaksjonell styring av hva som er gangbart og lesverdig. Nå fremstår den som to ting: en postkasse for papiravisens betalte skribenter og ledere, og en postkasse for gjengangerne som har skrevet her i mange år.

Måten å motvirke disse tendensene på, er ikke å fjerne farvebilder, minke kommentarfeltene og kjøre ut avisens redaksjonelle stoff på eneste synlige plass. Jeg tror det er helt motsatt. Man må gjøre kommentarfeltene mer oversiktlige, redesigne forsiden så den ikke virker så kjedelig og papiravisaktig, og minke avisredaksjonens eget avtrykk betraktelig.

Jeg har i det siste stusset på at lederartiklene fra avisen blir promotert på verdidebatt.no. Det ene problemet er at de fleste av dem er nokså "kompromitterte" og intetsigende, det andre er at det er vanskelig å vite hvordan en skal forholde seg til en lederartikkel i en internettdebatt. Hva eller hvem er det da man argumenterer mot? Denne fremhevingen av anonymt forfattet lederstoff bryter tilsynelatende også med verdidebatt.nos kloke påbud om at alle debattanter bruker fullt navn.

19 liker  
Kommentar #60

Nils-Petter Enstad

107 innlegg  206 kommentarer

Ytringsfrihet og ytringsfrihet

Publisert rundt 2 år siden

At det skulle representere noen trussel mot ytringsfriheten at det stilles noen kvalitative krav i forhold til både utforming og argumentasjon, er en analyse jeg ikke deler.

1 liker  
Kommentar #61

Kjell G. Kristensen

86 innlegg  13843 kommentarer

Hva er ytringsfrihet?

Publisert rundt 2 år siden

Hva er ytringsfrihet med kvalitetskrav? Må man ha mer utdannelse enn grunnskolen?

11 liker  
Kommentar #62

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Eirik A. Steenhoff. Gå til den siterte teksten.

Jeg synes det er pussig hvordan Gjøsund fremstiller den manglende deltagelsen fra kvinner i den offentlige debatt som mennenes feil. Er dette #metoo del 2? Jeg tror at hvis man skal finne årsakene til at kvinner uteblir fra offentlig debatt - et fenomen som slett ikke begrenser seg til verdidebatt.no eller Norge - må man gå dypere enn som så. Det kunne til gjengjeld være ganske så interessant.

Det denne debattsiden mangler, er ikke mer, men mindre redaksjonell styring av hva som er gangbart og lesverdig. Nå fremstår den som to ting: en postkasse for papiravisens betalte skribenter og ledere, og en postkasse for gjengangerne som har skrevet her i mange år.

Ekte liberalisme trenger ikke debatt eller motargumenter. Den er ferdig med seg selv og trenger bare et speil.

5 liker  
Kommentar #63

Anders Aschim

7 innlegg  14 kommentarer

Menn som elsker sin egen stemme

Publisert rundt 2 år siden

Jaha, nok et kommentarfelt fullt av menn som elsker å høre sin egen stemme. Gjøsund har et poeng, og tiltaket "Hev stemmen" ønskes hjertelig velkommen.

5 liker  
Kommentar #64

Kjell G. Kristensen

86 innlegg  13843 kommentarer

Hør!

Publisert rundt 2 år siden

Jo, det kan man jo alltids ønske, men ettersom denne tråden liksom starter med en drøm om debattforumets utvikling... så er nok dette bare nok en spikerdrøm... For det var mange flere som fikk heve stemmen sin før enn nå, ja det var mange flere kvinner som deltok. Men hver gang det skjerpes inn å gå på venstre side av fortauet, møter en stadig vekk noen som går på høyre side som en må vike for?

Hva lærer man av det? Jo, alle bruker ikke sin høyre hånd til å skrive med, men det er det noen som vil ha en slutt på. Alle skal bruke høyra!

7 liker  
Kommentar #65

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Eirik A. Steenhoff. Gå til den siterte teksten.
Jeg har i det siste stusset på at lederartiklene fra avisen blir promotert på verdidebatt.no. Det ene problemet er at de fleste av dem er nokså "kompromitterte" og intetsigende, det andre er at det er vanskelig å vite hvordan en skal forholde seg til en lederartikkel i en internettdebatt. Hva eller hvem er det da man argumenterer mot? Denne fremhevingen av anonymt forfattet lederstoff bryter tilsynelatende også med verdidebatt.nos kloke påbud om at alle debattanter bruker fullt navn.

I dette tilfellet vet vi at navnet på debattanten er Vårt Land. Lederartiklene er som oftest åpne i formen og lett å debattere ut fra. Jeg forventer ikke svar fra redaksjonen, men det er en invitt til debatt mellom deltagerne på VD. Disse artiklene er med å skaper bredde og variasjon i emnene som kommer frem. Jeg er rimelig sikker på at vi hadde diskutert enda mer islam om det ikke var for disse artiklene. Ensidigheten hos den snevre kristenkretsen som hegner om retten til å være ensidig kritiske til alt fremmed som liksom truer Israel og norsk kultur knuser livet og aktiviteten på VD. Vi trenger alternative aktive stemmer som bringer frem andre emner med større virkelighetsorientering og som stimulerer kritisk tankeevne. 

1 liker  
Kommentar #66

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Vi trenger (og da inkluderer jeg i all beskjedenhet Verdidebatt) stemmer som din. Stemmer som deler det levde livet med varme, trygghet og raushet. Kanhende det ikke er rom på VD for denne stemmen? Likefullt trengs den. Som vi trenger stemmen og omtanken til Kjellrun M. Sonefeldt hva gjelder vår felles matvaresituasjon og hennes yrkeserfaring som sykepleier med medfølgende samfunnsengasjement. Eksempler på levde (kvinne)liv. De små tannhjulene av stor betydning i det som (for noen) fremstår som trivielt og uakademisk.....

5 liker  
Kommentar #67

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Innsnevret, arrogant og smal kronglete sti.

Publisert rundt 2 år siden
Hallvard Jørgensen. Gå til den siterte teksten.

Som sagt - desse tinga reiser ein del kunnskapsmessige og demokratiske problemstillingar. Til dømes: Kvar og ein av oss kan ikkje setje oss inn i alt og tenke gjennom alt. Difor er eit fullstendig og radikalt demokratisk ordskifte der alle slags menneske og alle slags innspel får sleppe til på like fot, ikkje praktikabelt. Det gjev ikkje ein god nok mekanisme for å skape sanning, visdom, godt samfunn. Moderasjon og redaksjon må til, men då basert på sunne verdiar. 

Demokratiet må generelt informerast av verdiar som respekt for sanning, kunnskap, vitskapleg samarbeid, kvalitet, respektfull tone, dialog, tillit, ikkje-vald, nestekjærleik etc. Slik er det generelt med demokratiet. Ytringsfridom eller allmenn stemmerett er berre éi avgrensa side av demokratiets idé. Like viktige er ei rekke andre verdiar og idéar. (Dette er eit ofte oversett poeng i det offentlege ordskiftet). 

Det Jørgensen og de akademisk anlagte her på tråden og generelt i samfunnet viser oss,er at de føler seg hevet over den alminnelige mann og kvinne.
Det gjenspeiler også tydelig hva Gjøsund vil ha frem i denne tråden.

Det er faktisk skremmende å se.
Det later til å være sånn at livserfaring utenfor disse kretser ikke er noe å legge vekt på som ytringer og erfaringer.
Jo Jørgensen...hver og en av oss KAN sette oss inn i alt og tenke gjennom alt.
Du viser en forakt for den alminnelige mann og kvinne som ikke kan være bra for noe eller noen.
Moderasjon må til sier du...og dermed vil du utelukke de som ikke rekker opp til din standard.
Jeg håper det er takhøyde nok til å si det jeg her gjør uten å bli kategorisert som et eller annet negativt.
For HVOR skal mennesker få ytret seg om en såkalt kristen avis begynner å sortere folk ?

9 liker  
Kommentar #68

Nils-Petter Enstad

107 innlegg  206 kommentarer

Kvalitetskrav

Publisert rundt 2 år siden

Vanlig folkeskikk, respekt for andres meninger og anstendig argumentasjon holder lenge.

7 liker  
Kommentar #69

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Demokrati som publikumssport

Publisert rundt 2 år siden

Denne eksklusiviteten, som hele tiden presser det offentlige ordskiftet fra deltakersport til publikumssport, minner meg om Hans Rotmo sin "Fire fine lænestola". - spesielt det siste verset.

 

 

Redigert fordi sitatfunksjonen ikke fungerte:

Dette var en kommentar til #3, hvor følgende står å lese:

"Kva med å starte trådar der to fagpersonar diskuterer eit gjeve tema, over, til dømes, 3-5 innlegg kvar? Morgenbladet har hatt slike fylgjetongar, og dersom deltakarane har ulike standpunkt, kan desse meiningsutvekslingane bli veldig interessante og utdjupande."

1 liker  
Kommentar #70

Mai-Liss Hauger

69 innlegg  1261 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Dersom dere vil ha flere kvinnelige skribenter så bør dere studere blogger hvor det er mange kvinner, f.eks noe så enkelt som blogg.no. Kvinner er kanskje mer interessert i ekte , oppriktige ,enkle  og spontane BLOGG innlegg, og ikke lange kjedelige artikler med alle fremmedord man kan oppdrive.   Kvinner er vanligvis nemlig både flink til å skrive og  å si hva de mener, men de har nok  et mer levende språk enn det som er lagt opp til her inne .

5 liker  
Kommentar #71

Dan Lyngmyr

201 innlegg  1187 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.

Vårt ansvar er blant annet å utvikle debatt på nye premisser. Vi har gjort mye med journalistikken – jeg er overbevist om at det har betydd noe at vi har fått kvinnelig sjefredaktør – vi er blitt mindre konflikt­orienterte og mer opptatt av å gi leseren bakgrunn for egen forståelse. Internt maser vi sta­- dig om kjønnsbalanse blant intervjuobjekt og kilder.

Men debatten er fortsatt dominert av menn.

Når debatten på Verdidebatt skal utvikles på nye premisser, slik Gjøsund beskriver det, vil tiden vise om denne strategien lykkes. 

Derfor er det selvsagt ikke enkelt å være hverken mannlig debattredaktør eller kvinnelig sjefredaktør i tradisjonelle medier som Vårt Land og andre , de som nå  utfordres på sitt tradisjonelle "meningsmonopol" og som kanskje ennå ikke har skjønt at hverken deres egen bredde eller perspektiv evner å fylle alles behov, og som av den grunn i langt mindre grad kan legge premisser for debatter rundt saker som de selv anser som viktige.

Jeg mener denne utviklingen først og fremst er et gode, men den er selvsagt ikke uproblematisk og uten utfordringer - og dette bør  bidra til å løfte ambisjonsnivået for de mediene som fortsatt ønsker å være en relevant stemme.

Gjøsund har tilkjennegitt sitt ambisjonsnivå ,beskrevet utviklingen, innleggene skal modereres på forhånd - og hans perspektiv nå er likestillingsperspektivet.

Fordi ; som en følge av  menns oppførsel på Verdidebatt, og som til tross for håndfast moderering, angivelig har skjøvet mange gode  og skriveføre kvinner ut i kulden.

Men, om Vårt Land som mottar mange titalls millioner i årlig "pressestøtte" , og som tilsammen  fra 2005 har mottatt mange hundre millioner kroner,  ikke evner å mobilisere redaksjonelle krefter mot alle disse mennene som "ødelegger" debattklimaet i så stor grad at kvinner ikke lenger vil eller kan delta,  så kan en jo undres på hvem som kan.  Derimot kan det bli oppfattet  som både navlebeskuende og sutrete.

10 liker  
Kommentar #72

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Hva er Verdidebatt?

Publisert rundt 2 år siden

Det er kanskje på tide at kloke hoder i Vårt Land snakker sammen om hva de ønsker at Verdidebatt skal være? Jeg får mer og mer inntrykk av at noen ønsker at Verdidebatt skal være et utstillingsvindu som skal vise hvor tolerante og høykulturelle man er i Vårt Land. Hvorfor blir en kristen avis overrasket over at mange ønsker å diskutere teologi? Vil jeg diskutere stereoanlegg gjør jeg det i et HiFi-forum. Hvorfor er det så viktig med muslimske røster? De forfekter vel hedenskap. Er det noe en kristen avis skal oppmuntre til? De må gjerne slippe til for min del, men det virker som om det er mye gjevere for de som styrer Verdidebatt om muslimer skriver enn om f.eks. konservative kristne gjør det. 


Og hvorfor er dere så opptatt av kjønn? Jeg er ikke det. Et godt innlegg er da like godt om det er skrevet av en mann eller av en kvinne - det samme med et dårlig. Det er innholdet som er viktig - ikke kjønnet på den som skriver. 


Jeg tror dere fort kan få et debattforum uten debattanter. Hvis folk sitter med følelsen av at de er uønsket, finner de heller et annet sted. Og det er ikke alle som synes at moralistiske innlegg fra journalister er noe spesielt interessant å diskutere.

12 liker  
Kommentar #73

Per Steinar Runde

220 innlegg  2476 kommentarer

Også viktigare motiv

Publisert rundt 2 år siden
Anders Aschim. Gå til den siterte teksten.
Jaha, nok et kommentarfelt fullt av menn som elsker å høre sin egen stemme. Gjøsund har et poeng, og tiltaket "Hev stemmen" ønskes hjertelig velkommen.

Eg kan ikkje tru det er kommentarar som dette Gjøsund vil ha fleire av, snarare tvert om, for dette går ikkje primært på sak, men på person og kjønn. Aschim insinuerer at vi som her har kommentert, meir vil synest enn å syne. I svaret mitt til Gjøsund skreiv eg kva som motiverte meg til å delta i offentleg debatt, nemleg einsidig medieomtale av eit par saksfelt. Men sjølvsagt er det også kjekt viss nokon set pris på det ein har skrive. Det gjer sikkert forfattarar også, kanskje til og med Blix-biografen Aschim, som har skrive ei god og grundig bok om Noregs fremste salmediktar.

8 liker  
Kommentar #74

Carl Wilhelm Leo

14 innlegg  931 kommentarer

Just for the record

Publisert rundt 2 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Da har du kanskje ikke fått med deg at Trump nettopp har beskyldt Breitbarts Steve Bannon for å ha "mistet forstanden"?

Siden herrene Oddbjørn Johansen kommentar #20 og fulgt opp av Gjermund Frøland # 22 tar opp denne detaljen  -  så tar jeg raskt med at både media og enkelte forfattere ikke står tilbake for nettdebattene når det gjelder primitivt kvinnesyn.

Boken  "Fire and Fury" (av  Michael Wolff ) er en sammenhengende sverting av  President Donald Trump og hans familie. Med Steve Bannon som bidragsyter.

Datteren blir her omtalt som "Dum som en murstein" og svigersønn og sønn får også så hatten passer.

Det er totalt uhørt å gå løs på en politikers familie i håp om at svertekampanjen skal bli mer effektiv. Og heldigvis ser det ut til at taktikken bommet.

Boken er selvfølgelig rosende omtalt som et stort og betydelig verk i den type media vi kjenner veldig godt etterhvert , med  omtale av "litteratureksperter" med stor innsikt.

Selv ensidig fordømmende kritikk  med over ett års varighet kan bli i meste laget og nå har Steve Bannon med flere innsett at sladder i nyheter begynner å gå ut på dato ; og det er klokt å beklage :

https://www.axios.com/scoop-bannon-sends-regret-to-trump-1515329924-dbfe9439-59e0-4773-8d3d-079e5ee2b493.html?utm_source=twitter&utm_medium=twsocialshare&utm_campaign=organic

Vi ser stadig svertekampanjer i media - og med tanke på media både hjemme og ute og et par aktuelle saker :

When gossip becomes"the only news that is fit to print " it gives the media a bad name.  

 

4 liker  
Kommentar #75

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Familie.

Publisert rundt 2 år siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.
Det er totalt uhørt å gå løs på en politikers familie i håp om at svertekampanjen skal bli mer effektiv.

I prinsippet er jeg enig med deg i dette.

 Men det stiller seg ganske annerledes når familien innehar fremtredende stillinger med betydelig makt i Trumps administrasjon.

Forøvrig av ulike grunner et av de mest uheldige valgene Trump har gjordt.

2 liker  
Kommentar #76

Morten Slmonsen

34 innlegg  1305 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Jeg har fulgt verdidebatt i mange år og har plukket opp mange ting jeg synes er verdifullt. I de senere år har det blitt mindre aktivitet fra min side, noe som delvis skyldes omleggingen som skjedde for en tid tilbake da VD ble mer redaksjonsstyrt og mindre engasjerende.  Nå fortsetter denne "tilstrammingen"  så det er vel tvilsomt om engasjementet mitt kommer til øke.  

Jeg tror VD kan utvikle seg til noe forholdsvis høykulturelt, men kommer til å miste temperatur/folkelighet. Det spørs om det ene vil kompensere for det andre. Jeg tror redaksjonen velger feil grep og at de risikerer å ta livet  av "debatten", slik at man bare står igjen med "verdi". Mitt forslag ville være:

* ha en sterk/engasjert moderator som kaster ut folk (for X antall dager) som bryter god debattskikk. Det er ingenting som er verre for en debattant enn å bli nektet retten til tilsvar.

* lag en teknisk bedre løsning som tilbyr en personlig blacklist. Her ville jeg lagt inn alle dem jeg ikke orker å lese (scrolle forbi) eller dem jeg som jeg måtte oppfatte som ubehagelig. Alle på blacklist ville automatisk blitt filtrert. Eller andre typer filtre - som kunne fjerne kommentarer som blir markert som støtende e.l.

* i tillegg er det utrolig skuffende at ikke man kan følge tråder i en lag diskusjon - det skulle vært enkelt å si "jeg hopper over denne under-diskusjonen" med et enkelt klikk. 

Med tiltakene over så tror jeg at debatten kunne vært engasjerende nok for dem med testosteron og samtidig fredelig nok for dem uten. Poenget er å tilby et nettsted som kan være flere ting på en gang, istedet for å velge det ene over det andre. 2 liker  
Kommentar #77

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

Nei! Hvordan vil dere forhindre en skinndebatt?

Publisert rundt 2 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.
Når det gjelder «muligheten til å komme forbi politisk korrekte portvoktere» antar jeg du sikter til regelverket for sletting av innlegg.

Nei, det var ikke hva jeg siktet til.

Jeg håper bare at du kan gi meg et svar på noen problematiske sider med forhåndsmoderering av innlegg, - og i langt større grad forhåndsmoderering av debattkommentarer.

1. Hvordan vil offentligheten sikres at dere ikke bortsensurerer debattinnlegg og kommentarer som er politisk ukorrekte? 

2.  Hvordan vil dere forhindre en skinndebatt som Noam Chomsky snakker om der han beskriver  "en livlig debatt innenfor et sterkt avgrenset område som metode for lydighet og passivitet".

4 liker  
Kommentar #78

Ole Mads Gjervoldstad

6 innlegg  44 kommentarer

Og ja, det vil være plass til innlegg fra Runde, og så videre, dersom de er godt skrevet og begrunnet.

Publisert nesten 2 år siden

Ok, det var oppklarende

Mest leste siste måned

Juleangst og julelettelse
av
Aud Irene Svartvasmo
24 dager siden / 1680 visninger
Hvorfor jeg er kristen
av
Geir Tryggve Hellemo
4 dager siden / 1477 visninger
Hva Ari Behn åpenbart gikk glipp av
av
Leif Knutsen
24 dager siden / 1165 visninger
Min drøm for 2020
av
Ragnhild Mestad
20 dager siden / 1151 visninger
White Christmas
av
Hilde Løvdal Stephens
rundt 1 måned siden / 1074 visninger
Storpolitikk i religionens vold
av
Ingrid Vik
14 dager siden / 820 visninger
Smiths Venner på ville veier.
av
Gerard Oord
rundt 2 måneder siden / 800 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere