Religionsredaktør Alf Gjøsund

Religionsredaktør

Hev stemmen!

Verdidebatt.no skulle vise at seriøs debatt var mulig på nettet. Ni år etter oppstarten er jeg usikker på om vi har lykkes.

Publisert: 4. jan 2018  /  1921 visninger.

'Selv i mine mest optimistiske stunder har jeg ikke drømt om det forumet vi nå har’, skrev daværende debattleder i Vårt Land, Espen Utaker, en måned etter lanseringen av verdi­debatt.no. Mot slutten av 2009 oppsummerte Helge Simonnes med å kalle nettstedet en suksess.

På en måte hadde de rett. På den tiden var nettdebatten stort sett anonym, noe som gjorde at seriøse debattanter vegret seg for å delta. Vårt Land krevde full identifikasjon, og gjorde en formidabel innsats for å få skribentene til å legge innleggene ut på nettstedet. Det lykkes vi med.

Ni år senere må vi konstatere at vi likevel ikke har greid å få til en representativ debatt på nettet. 95 prosent av innleggene er skrevet av menn. Det er for så vidt helt naturlig, siden 95 prosent av brukerprofilene også tilhører menn.

Verdidebatt.no er blitt et manne-debattsted.

Hersketeknikker

Da jeg startet som religions- og debatt­redaktør for et år siden visste jeg at debatten var dominert av gjengangere som brukte enhver mulighet til å terpe på sine egne favorittema: islam, innvandring, bibelsyn og kjønn.

Kvinner opplevde de samme hersketeknikkene her som ellers i samfunnet. Dyktige kronikkskribenter og spaltister vegret seg for å få sakene sine publisert på verdidebatt fordi den etter­følgende debatten ofte var useriøs og avsporende.

Mitt første tiltak var å gjøre kommentarfeltet fysisk mindre, samt å innføre et tøffere sletting- og utkastelses-regime. Vi kan leve med at debattanter uten respekt for sine medmennesker må finne seg andre nettsteder, men vi kan ikke leve med at halvparten av befolkningen – kvinnene – med god grunn føler seg uvelkomne.

Det hjalp litt, men bedret ikke problemet med manglende kjønnsbalanse.

Vi har noen nye tiltak i ermet. Blant annet vil vi innføre forhåndsgodkjenning av hovedinnlegg. Det vil øke kvaliteten ytterligere, men også minke aktiviteten. Det er en konsekvens vi kan leve med.

Grunnleggende

Antakelig er det ikke nok. Vi kan heller ikke gjøre det alene.

For dette handler om like­stilling på grunnleggende nivå i samfunnet. Mange kvinner har ikke tid til å engasjere seg i debatt. Statistikken viser at de fortsatt bruker dobbelt så mye tid på hus og hjem som menn.

Det handler også om likestiling i kirker og organisasjoner. Det er slett ikke bare i teologisk konservative miljøer at kvinner får misbilligende blikk – ikke minst fra andre kvinner – hvis de stikker seg fram. Og du trenger ikke følge miljøene veldig lenge før du oppdager at menn har heiagjenger, mens kvinner ikke har det.

Utfordringen går til lederne av disse organisasjonene. Dere kan snu dette. Dere  snu dette. Ikke ved å være passive, slik mange av dere har vært til nå, men ved å ta initiativ som gir kvinner frimodighet og ryggdekning.

Nye premisser

Noe skyldes nok også debattens karakter. I stedet for å bli en arena for kunnskap og nye perspektiver, utarter den gjerne til en brytekamp om definisjoner og virkelighetsforståelse. Den som får motstanderen på ryggen med retoriske grep vinner. Det er forståelig at mange kvinner ikke får kick av å delta i slike kamper.

Vårt ansvar er blant annet å utvikle debatt på nye premisser. Vi har gjort mye med journalistikken – jeg er overbevist om at det har betydd noe at vi har fått kvinnelig sjefredaktør – vi er blitt mindre konflikt­orienterte og mer opptatt av å gi leseren bakgrunn for egen forståelse. Internt maser vi sta­- dig om kjønnsbalanse blant intervjuobjekt og kilder.

Men debatten er fortsatt dominert av menn.

Samtidig er noe i ferd med å skje. Stadig flere yngre kvinner melder seg – ikke minst til Åshild Mathisen personlig – og sier at de ønsker å skrive for oss.

Nå lanserer vi Hev stemmen – en kronikkonkurranse for kvinner. Gjennom den vil vi få enda flere kvinner på banen. Premien er ikke en goodie-bag, men et stipend på 10.000 kroner til vinneren, samt et kommentator-kurs her i Vårt Land.

En av våre nye, tydelige stemmer, er Åste Dokka. I forbindelse med denne aksjonen sier hun:

«Offentlig debatt er et samarbeid. Du trenger ikke å eie hele sannheten for å være med. Men akkurat det du vet og kan, er en del av det som utgjør helheten. Slipper du ditt eget løs på verden, kommer du antakelig til å få brynt deg mot andre som eier andre delsannheter. Det kan være ubehagelig, men slik får vi en større og mer kompleks virkelighetsoppfatning.»

Jeg tror at flere kommer til å våge. Og jeg kan love at vi i Vårt Land ikke kommer til å gi opp før vi har oppnådd likestilling, også i verdidebatten.

12 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.
Noe skyldes nok også debattens karakter. I stedet for å bli en arena for kunnskap og nye perspektiver, utarter den gjerne til en brytekamp om definisjoner og virkelighetsforståelse. Den som får motstanderen på ryggen med retoriske grep vinner.

Jeg tror tiltak er nødvendige for at VD skal komme ut av bakevjen skapt av kommaflyttere. Jeg har etterlyst handling i lengre tid, og nå har det i det minste vært en vurdering. Noen tråder kan virke meningsfulle til å begynne med, men etter at noen med demoner i hodet har fått lov å leke seg med dem er de ødelagt. Jeg tror derfor ikke at forhåndsgodkjenning av startinnlegg løser noe. Problemet ligger ikke der, men i debatten som følger etterpå om kommaflytting eller ikke. Det er her det må skje en betydelig endring. Interessante trådstarter vies knapt oppmerksomhet mens diskusjoner om pavens skjegg pågår i årevis. 

3 liker  
Kommentar #2

Bernt Torvild Oftestad

114 innlegg  159 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Verdidebatt og den seriøse debatten

Med respekt å melde er det en stund siden jeg mistet mye av interessen for Verdidebatt. For andre kan dette nettstedet selvsagt ha stor interesse. I Gjøsunds vurderinger er det imidlertid  visse synspunkter jeg stusser over og vil kommentere. 

Hensikten med Verdidebatt var og er å få til seriøs debatt på nettet. Et godt formål. Men er det realistisk. Det er sikkert både "udemokratisk" og arrogant å hevde at ikke alle har forutsetninger for å føre en seriøs debatt. Verdidebatt er et åpent forum, mangt som serveres der, mangler kunnskapsunderlag, Andre bidrag er i strid med saklighetsnormer. Noen av gjengangerne signaliserer bare hvor de selv står. Problemstillingene i seriøse bidrag forsvinner når den debatten utvikler seg. Verdidebatt har skapt et eget og avgrenset miljø av faste deltakere. De skriver ofte og langt. De er svært forutsigbare. Ingen grunn til å lese deres bidrag. 

Etter hvert er Verdidebatt blitt en arena for Vårt Lands egne skribenter. Men disse deltar sjelden eller aldri i den videre debatt. Visse innlegg løftes frem av redaksjonen som særlig viktige. De ligger fremme i lange tider med 0 kommentarer. Det er dårlig redaksjonelt arbeid. 

Gjøsund siterer Åste Dokka med tilslutning: Debatten skal gi oss en mer "kompleks virkelighetsoppfatning". Men en seriøs debatt sikter mot noe mer. Det finnes "delsannheter" som ikke er sannheter i det hele tatt. Jeg tviler på om "virkelighetsoppfatningen" blir mer "kompleks" om man får frem flere kvinnelige debattanter. Etter mitt skjønn er de svært like i tenkesett og verdier. Man vet hva de mener, føler og tror. 

For meg er det mest fruktbart å skrive på egen FB-side og eller kommentere på andre nettsteder. I avisen Dagen skriver en del menn inkludert meg selv. Der er meningsbrytningene ikke minst de teologiske  saklige og dype. For redaksjonen i Vårt Land  er kanskje det tydelige maskuline innslaget diskvalifiserende for slike debatter. 

11 liker  
Kommentar #3

Hallvard Jørgensen

76 innlegg  1479 kommentarer

Samtale/diskusjon mellom to personar?

Publisert rundt 2 år siden

Kva med å starte trådar der to fagpersonar diskuterer eit gjeve tema, over, til dømes, 3-5 innlegg kvar? Morgenbladet har hatt slike fylgjetongar, og dersom deltakarane har ulike standpunkt, kan desse meiningsutvekslingane bli veldig interessante og utdjupande. 

5 liker  
Kommentar #4

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Diskriminering?

Publisert rundt 2 år siden

Er det ikke på grensen til diskriminering å ha en konkurranse med pengepremie der bare kvinner får delta?

 

Forøvrig foreslår jeg at Gjøsund skriver alle innleggene på Verdidebatt selv under forskjellige navn. Da får han det akkurat som han vil... Foreslår også et navnebytte til PK-forum.

 

 

Merker meg også at 6 av 10 fremhevede innlegg er skrevet av journalister i avisen. Var det det som var meningen med Verdidebatt?

16 liker  
Kommentar #5

G Solli

3 innlegg  1120 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Lykke til i arbeidet med å holde forumet og debatten levende. Å holde en nettside levende og relevant er et vanskelig arbeid og det skisseres endel fornuftige grep.

Et ønske fra meg er en teknisk endring, muligens ikke mulig i det rammeverket som er valgt. Hvis en kunne svare på en kommentar og ikke kun til et hovedinnlegg, kunne endel tråder blitt mer oversiktlige og interessante å bli med på. Det er altså et ønske om å i større grad selv kunne velge hvem man vi debattere med og forsåvidt kunne komme med digresjoner som kan diskuteres uten at hoveddebatten sporer av.

Ellers så er det interessant at det fortsatt er noen som kan skrive om kvinner: "kvinnelige debattanter. Etter mitt skjønn er de svært like i tenkesett og verdier. Man vet hva de mener, føler og tror. ".  Selv så har jeg kun tilgang til alle menns følelser... jeg vet hva dere føler til enhver tid:)

1 liker  
Kommentar #6

Kjellrun Marie Sonefeldt

227 innlegg  1504 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Verdidebatt er også en selskapsdame for pensjonister,som like å prate med andre og "jeg mener nå det at,jeg tror nå det at" og,har altså en viktig funksjon på det sosiale plan.

Jeg hadde nylig et innlegg om at selvforsyningsgraden I Norge er ca.50 %.Det fikk lite respons,mens Utfordrende Jesusbilder er over 5000 visninger nå. Media har meldt at Russland,grunnet sanksjoner,ruster opp jordbruket til å bli selvforsynt.

Saker som trenger fødselshjelp nå erFNs redningsplan for klimaet.Det er kjent at trær fanger CO2,men ikke så påaktet at naturlig jordbruk gjør det samme.

Jeg kan f.eks. nevne at FNs klimakonferanse I Bonn den14-16, lanserte en 3årsplan for jordbruk ,hvor den bla.går inn for å øke CO2fangst til jord;oftest kalt karbonfangt. Det var ventet,for en medarbeider I FNs klimaprogram(UNEP),Stefan Schwarzer,er reiregget for CO2fangst til jord gjennom boka Die Humusrevolution.

Dette blir bare stikkord,og jeg henvender meg først og fremst til Vårt Land om det sensasjonelle I dette. Hvis hele verden ble tvunget til naturlig jordbruk,ville det fange så mye CO2 at planeten ville bli helbredet. Dette er fra selveste FN.

Jeg sender fra mitt kildemateriale,som stort sett er Kari Gåsvatn I Nationen.Hun bor I Berlin og fanger opp internasjonale nyheter som ikke får gehør her.

Ellers til lykke med verdidebatten.Den er så mangfoldig.

1 liker  
Kommentar #7

Bernt Torvild Oftestad

114 innlegg  159 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Det jeg skrev var:"Jeg tviler på om "virkelighetsoppfatningen" blir mer "kompleks" om man får frem flere kvinnelige debattanter. Etter mitt skjønn er de svært like i tenkesett og verdier. Man vet hva de mener, føler og tror. " Underforstått: de kvinnelige debattanter som redaksjonen i VL vil få frem, vil ha et nokså likt tenkesett. 

9 liker  
Kommentar #8

Svein Ole Hansen

94 innlegg  1578 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Jeg vil ikke benytte anledningen til å heve stemmen for å klage på noe eller noen. Det skulle tatt seg ut. Grunnen til at jeg skriver denne kommentaren er bare for å nevne at min tid med å skrive på verdidebatt'n nærmer seg slutten for godt.

 Den tiden jeg har skrevet her har jeg stort sett postet innlegg under tema som nå heter religioner og livssyn. Dermed kan det virke som deltakelsen min har vært noe smal hva ulike hovedtema angår, men det har sin grunn. Slik tiden er nå med kriger, store omveltninger, mye rabalder, lite oversikt og mulighet for innsikt har jeg holdt meg til det jeg vet er grunnfestet og solid.

På forhånd vil jeg benytte anledningen til å takke redaksjonen for den tålmodighet jeg er blitt vist - samt alle meddebattanter for den interesse de har vist det jeg har skrevet. Jeg kan forsikre om at jeg har prøvd så godt jeg har kunnet å heve kvaliteten i ethvert innlegg og enhver kommentar jeg har postet.

Antakelig blir jeg enda å skrive noen kommentarer og muligens ett innlegg til. Etter det forsvinner mine ord mest sannsynlig :-) i dypet under «horisonten» for aldri å komme opp igjen. 

Med vennlig hilsen Svein-Ole

8 liker  
Kommentar #9

Oddbjørn Johannessen

191 innlegg  13478 kommentarer

Lykke til!

Publisert rundt 2 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.
Noe skyldes nok også debattens karakter. I stedet for å bli en arena for kunnskap og nye perspektiver, utarter den gjerne til en brytekamp om definisjoner og virkelighetsforståelse.

Det er vel symptomatisk at denne tråden også er dominert av oss menn...

Forhåndsgodkjenning av innlegg vil selvsagt gi en bedre kontroll med kjønnsbalansen, i tillegg til at redaksjonen kan sikre en større variasjon når det gjelder temaene.  Hovedproblemet vil nok likevel være knyttet til det etterfølgende kommentarfeltet.

Uansett: Lykke til!

3 liker  
Kommentar #10

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Bernt Torvild Oftestad. Gå til den siterte teksten.
Det jeg skrev var:"Jeg tviler på om "virkelighetsoppfatningen" blir mer "kompleks" om man får frem flere kvinnelige debattanter. Etter mitt skjønn er de svært like i tenkesett og verdier. Man vet hva de mener, føler og tror. " Underforstått: de kvinnelige debattanter som redaksjonen i VL vil få frem, vil ha et nokså likt tenkesett. 

Jeg regner med at du mener at kvinnelige debattanter mener stort sett det samme som mannlige. 

Kommentar #11

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

VD - debattforum utan debatt

Publisert rundt 2 år siden
Bernt Torvild Oftestad. Gå til den siterte teksten.
Hensikten med Verdidebatt var og er å få til seriøs debatt på nettet.

Per Steinar Runde skriver følgende i sitt innlegg 29.mars 2017 »VD - debattforum utan debatt" (fikk forøvrig 40 "liker»). 


"Når Vårt Land i hovudsak vil promotere seg sjølv og sine synspunkt, forsvinn alternative røyster og debatten tek slutt. 

Lenge trudde eg Vårt Land ønskte eit forum for samfunns- og kulturdebatt, der folk kunne delta på lik linje. Men for kvar omlegging som har blitt gjort, har avisa stramma grepet og gitt sine eigne journalistar, redaktørar, leiarskribentar og faste spaltistar meir plass, til dei no dominerer mest heilt."       

http://www.verdidebatt.no/innlegg/11681166-vd-debattforum-utan-debatt?side=1


Kvelningen av verdidebatten:

Dette innlegget av Gjøsund er bare nok en omdreining rundt halsen på ytringsfriheten.

Hvor stor blir nå den reelle ytringsfriheten og muligheten til å komme forbi politisk korrekte portvoktere?


Vil det være plass for flere gode innlegg fra Runde, Oftestad osv som gir masse klikk og  likes?

OG... - gidder de å bruke tid på ikkeverdidebatten?

14 liker  
Kommentar #12

Rolf Kenneth Myhre

13 innlegg  178 kommentarer

Skal alt "konspirativt" slettes?

Publisert rundt 2 år siden

Mitt hovedinnlegg om 9/11-dramaet ble slettet etter fem minutter med den begrunnelse at det var "konspiratorisk". Har moderatorene i Verdidebatt.no tatt doktorgraden i konspirasjoner, og vet hva som er sant og ikke-sant? Eller handler de bare ut fra et tannløst norsk PK-perspektiv?

14 liker  
Kommentar #13

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.
Men debatten er fortsatt dominert av menn.

Menn er noe dritt - jeg vet det, for jeg har lang erfaring.

Du store all verden for et supperåd det legges opp til. Debatt? Nei, propaganda forum vil man ha - og så skal det selvfølgelig, som ellers i samfunnet, være koselig.

15 liker  
Kommentar #14

Carl Wilhelm Leo

14 innlegg  931 kommentarer

Problemer med den frie tanke og mening ?

Publisert rundt 2 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.
Vi har noen nye tiltak i ermet. Blant annet vil vi innføre forhåndsgodkjenning av hovedinnlegg. Det vil øke kvaliteten ytterligere, men også minke aktiviteten. Det er en konsekvens vi kan leve med.

Verdidebatt fungerer rimelig godt om en sammenlikner med andre nettsteder.

Å innføre noen form for kjønnskvotering vil virke kunstig , de som mener noe gjør det uansett om man er mann eller kvinne.

Å innføre forhåndsgodkjenning av hovedinnlegg vil definitivt minske aktiviteten og kommer såvidt jeg kan tolke det inn under begrepet sensur.

Det er en dårlig ide innen noe som skal kunne defineres som fri debatt hvor innsender tar opp et tema vedkommende er opptatt av eller interessert i.

Hvem er kompetent til å sortere folks meninger ?

Mange ser for seg et utvalg  av mer eller mindre smarte måter å ta kveletak på den frie debatt og meningsutveksling i den vestlige verden. Det er blitt et politisk problem at folk snakker med hverandre.

Hvorfor er det et problem ?

Det er nemlig bare "ekspertene" som skal snakke med hverandre. Se forslaget i kommentar # 3 .

Det burde virke befordrende på inspirasjon til å lese debatten, og nyte floraen av meninger tilpasset leserne.

Moderator kan ikke bestemme hva andre er opptatt av , og hva de ønsker å kommentere. Da er vi over på det gamle Pravda. Det nye Pravda er faktisk bedre enn en del norske media , mer objektivt orientert på en del områder. 

Verdidebatt fikk en velfortjent pris for sitt debattforum , fordi det holdt en høy standard. Hold det på dette nivået uten full skala eksperimentering.

Forslaget fra en innsender om å ha debatt mellom to eksperter blir å forandre Verdidebatt til et NRK-liknende forum hvor vi vet på forhånd hvilke meninger og fakta som presenteres til det kjedsommelige - og hvilke fakta og meninger som er bannlyst,

Konkludert: Det er alltid noen herværende som er misfornøyd med VD , men ikke verre enn at de tvinger seg selv til å skrive noen ord i ny og ne . 

Her blir det som med bilen - ikke gjør justeringer på noe som fungerer.

 

12 liker  
Kommentar #15

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Kjemegod idé!

Publisert rundt 2 år siden
Arnt Thyve. Gå til den siterte teksten.
Foreslår også et navnebytte til PK-forum.

Da får all oppdemmet frustrasjon og hat et felles mål det kan kanaliseres mot.

5 liker  
Kommentar #16

Alf Gjøsund

140 innlegg  128 kommentarer

Svar på kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Takk for tilbakemeldinger, alle som har skrevet. Her kommer noen tilbakemeldinger på noen av dem: 

Til Njål Kristiansen:

Du skriver: «Jeg tror derfor ikke at forhåndsgodkjenning av startinnlegg løser noe. Problemet ligger ikke der, men i debatten som følger etterpå...».

Jeg er enig i at problemet først og fremst ligger i debatten som følger etterpå. Det er imidlertid et problem som er svært vanskelig å gjøre noe med. Vi modererer siden med utgangspunkt i et regelverk. Noen debattanter er relativt monomane, vrir debatten i bestemte, svært forutsigbare retninger og fremmer postulat uten å begrunne dem i stort annet enn magefølelse. Det er ikke dermed sagt at de bryter noen regler. Løsningen ville være å moderere alle kommentarer etter samme kriterier som vi har i papiravisen, men da måtte vi ansatt svært mange folk til å gjøre jobben. Jeg vet ikke om noen mediehus som har ressurser til det. 

Dessuten ønsker vi en åpning for å gi spontane tilbakemeldinger, det finnes en rekke demokratiske innvendinger mot å styre disse for mye.

Til Bernt Torvild Oftestad:

Det meste av det du skriver i første halvdelen av innlegget ditt har jeg forståelse for, og er langt på vei enig i. Jeg vil imidlertid kommentere dette: 

«Etter hvert er Verdidebatt blitt en arena for Vårt Lands egne skribenter. Men disse deltar sjelden eller aldri i den videre debatt. Visse innlegg løftes frem av redaksjonen som særlig viktige. De ligger fremme i lange tider med 0 kommentarer. Det er dårlig redaksjonelt arbeid.»

Det er riktig at verdidebatt.no er en arena for Vårt Lands egne skribenter. Dette er meningsstoff som vi ønsker å gjøre tilgjengelig for diskusjon. Vi tror ikke nødvendigvis at bare innlegg som genererer kommentarer er verdt å lese. Vi kan imidlertid bli flinkere til å løfte fram gode saker som er skrevet av andre enn faste skribenter og kommentatorer. Det blir et viktig hensyn når vi endrer siden og innfører forhåndsmoderasjon av startinnlegg. 

Det er et ønske fra oss som arbeider i avisen å bruke tid til å svare på kommentarer og delta i debatten. Selv gjør jeg det så sant jeg har tid, men vi kan ikke sette det som en forutsetning for å publisere vårt meningsstoff. Det viktigste er at det gis anledning til å komme med motforestillinger og utfyllende synspunkter.

Synspunktene dine på kvinnelige debattanter tenker jeg får stå for din regning. Det du skriver der er i beste fall egnet til å misforstås, i verste fall gir du uttrykk for et kvinnesyn som jeg er svært uenig i, men som jeg er redd er representativt for flere enn deg.

Til Hallvard Jørgensen:

«Kva med å starte trådar der to fagpersonar diskuterer eit gjeve tema, over, til dømes, 3-5 innlegg kvar?» 

Takk for interessant innspill. Dette skal vi vurdere seriøst. 

Til Arnt Thyve:

Du skriver: «Er det ikke på grensen til diskriminering å ha en konkurranse med pengepremie der bare kvinner får delta?»

Det var voldsomt så interessert du plutselig var i kjønnsdiskriminering. Du er velkommen til å delta i vår kronikkonkurranse for menn når kvinnene har overtatt fullstendig på verdidebatt.no.

Til Kjellrun Marie Sonefeldt:

Du skriver: «Jeg hadde nylig et innlegg om at selvforsyningsgraden I Norge er ca.50 %.Det fikk lite respons, mens Utfordrende Jesusbilder er over 5000 visninger nå.»

Det er nok noen av Vårt Lands lesere som er opptatt av landbrukspolitikk, men jeg vil likevel tro at de fleste som vil diskutere dette går til Nationen. Derimot burde klimasaken fenge flere, men det handler mye om hvordan innlegget blir formulert. Nøkkelen er å finne koblingen til leserens hverdag og engasjement. Lykke til! 

Til Svein Ole Hansen:

Du skriver: «... min tid med å skrive på verdidebatt'n nærmer seg slutten for godt.»

Takk for innsatsen! Jeg er helt sikker på at du har hatt lesere som har satt pris på det du har skrevet. 

Til Robert Rygge:

Du skriver: «Hvor stor blir nå den reelle ytringsfriheten og muligheten til å komme forbi politisk korrekte portvoktere?»

Det er riktig at redaksjonens betalte innlegg er prioritert på framsiden. Dette vil vi se på en gang til når vi endrer layout og forside og innfører forhåndsmoderering. Når det gjelder «muligheten til å komme forbi politisk korrekte portvoktere» antar jeg du sikter til regelverket for sletting av innlegg. Som jeg har svart både Runde og flere andre: Det er ikke meningene som avgjør om innlegget blir slettet, men om det bryter med retningslinjene.  Husk også at dersom du skriver et innlegg, har du alle muligheter til å promotere det på sosiale medier og andre arenaer. Vi har mange eksempler på innlegg som er lest og delt av mange, selv om det ikke lå øverst på siden.

 Og ja, det vil være plass til innlegg fra Runde, og så videre, dersom de er godt skrevet og begrunnet.

Til Rolf Kennet Myhre:

Du skriver: «Har moderatorene i Verdidebatt.no tatt doktorgraden i konspirasjoner, og vet hva som er sant og ikke-sant?»

Nå kjenner ikke jeg tilfellet du viser til, men generelt synes jeg slettinger bør begrunnes bedre enn at innlegget er er «konspiratorisk». Jeg skal ta det videre.

Til Carl Wilhelm Leo:

Du skriver: «Å innføre noen form for kjønnskvotering vil virke kunstig , de som mener noe gjør det uansett om man er mann eller kvinne. Å innføre forhåndsgodkjenning av hovedinnlegg vil definitivt minske aktiviteten og kommer såvidt jeg kan tolke det inn under begrepet sensur. (...) Hvem er kompetent til å sortere folks meninger?»

Det er ikke snakk om å innføre kjønnskvotering på innleggsskriving. Det er heller ikke snakk om å legge andre kriterier til grunn for publisering enn kvaliteten på innlegget. Som jeg har sagt gjentatte ganger: De som mener det praktiseres meningssensur på verdidebatt.no har lest for lite. Det står svært mye her som jeg er uenig i.

3 liker  
Kommentar #17

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

?

Publisert rundt 2 år siden
Hallvard Jørgensen. Gå til den siterte teksten.
Kva med å starte trådar der to fagpersonar diskuterer eit gjeve tema, over, til dømes, 3-5 innlegg kvar?

Så mener du altså at de her inne som ikke er «fagpersoner» skal stenges ute? 

Eksklusivt og ekskluderende debattforum for  spesielt interesserte :)) 

11 liker  
Kommentar #18

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Jeg er overbevist om at årsaken til at så få kvinner deltar, er debattklimaet som ser ut til å ha blitt verre og verre - og ikke bare på Verdidebatt.  Min hypotese er at (vi) menn fra naturens - og sikkert også kulturens - side har større tendens til aktiv aggressivitet.  Dette underliggende indre drivet får det til å boble og koke over i usakligheter som ofte går på person og ikke sak.  Dermed trekker de som ikke er interessert i et slikt klima seg ut, og av dem er det mange kvinner.

Finnes det en løsning?  Jeg vet ikke.  Kronikk-konkurranse kan kanskje bidra litt, men som vi ser blir også dette tiltaket kritisert.  At kjønnsbalansen er så ulik er etter min mening et demokratisk problem.

1 liker  
Kommentar #19

Carl Wilhelm Leo

14 innlegg  931 kommentarer

Media og meninger på nett.

Publisert rundt 2 år siden

Alf Gjærsund ; takk for svar , Skal en drive et nettsted er det viktig å tilpasse seg brukerne.

Kort fortalt er nettaviser som Breitbart , Daily Caller og forsåvidt deler av  YouTube blitt en suksess med millioner av lesere/seere over hele verden fordi de enten ikke er politisk orientert og/eller formidler de fakta andre ikke nevner pluss kjører argumentasjon mot politisk korrekt konsensus.

Med bred mulighet til kommentarer , hvor enhver synger med sitt nebb , så å si. Noe annet ville være unaturlig. 

De tradisjonelle media hadde jo i utgangspunktet kompetansen , alle muligheter og et utbygget nettverk i sin hule hånd , men taket glapp.

Folk har et tidsbudsjett , vil man ha et balansert nyhetsbilde eller overlate til politiske aktivister å holde seg orientert , og i tillegg redigere innholdet i lesernes meninger ?

 Et par punkter om Media på nett generelt :

Ettersom f. eks . den ensidige svertekampanjen mot Donald Trump vedvarer , så øker antall lesere hos Breitbart.

quote

  Alexa.com,” they wrote on January 9, 2017. “With over two billion pageviews generated in 2016 and 45 million unique monthly visitors, Breitbart News has now surpassed Fox News (#47), Huffington Post (#50), Washington Post (#53), and Buzzfeed (#64) in traffic.” A month later, the site had even greater cause to celebrate. “Breitbart News is now the 29th most trafficked site in the United States, surpassing PornHub and ESPN,” they crowed. In the article, its staffers bragged that their bonkers traffic reflected the site’s cementing a permanent place in American politics. “The numbers speak for themselves,” said Solov. 

close quote.

Slett ikke dårlig i et tøft marked. Men de har hatt god hjelp av de tradisjonelle media ;

 "Americans now belive media is the most unethical industry" !

Og denne holdningen har kommet veldig fort - og noen bør kanskje våge å se på årsakene ? 

 Kanskje nøkkelen til å gjøre seg gjeldende i et beinhardt marked ligger innenfor enkel logikk ?

Jeg tror fortsatt at en avis med åpen nettdebatt opparbeider seg en identitet og et slags forhold til brukerne - hvor de med sterke restriksjoner eller uten dialog med lesere i sitt innhold vil virke fjern og anonym. Vi har eksempler på dette.

 

6 liker  
Kommentar #20

Oddbjørn Johannessen

191 innlegg  13478 kommentarer

Endring på gang?

Publisert rundt 2 år siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.
Ettersom f. eks . den ensidige svertekampanjen mot Donald Trump vedvarer , så øker antall lesere hos Breitbart.

Da har du kanskje ikke fått med deg at Trump nettopp har beskyldt Breitbarts Steve Bannon for å ha "mistet forstanden"?

3 liker  
Kommentar #21

Kjellrun Marie Sonefeldt

227 innlegg  1504 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Det å melde at halvparten av maten vi spiser er importert ,og at vi er avhengig av åpne transportveier for å få importer mat nok,trodde jeg virkelig,at folk fikk vekkelse  til å se at Norge har en jordbrukspolitikk som ikke kan brødfø oss. Alle har hørt om jord som ligger brakk I distriktene,fordi politikken har gått ut på økonomisk underprioritering av distriktsjordbruket som tvang frem nedleggelser,mens storgårder ble rikelig forsynt til å bygge store fjøs osv.Line Hjemdal satte store ord på saken I Nationen om større fjøs,enn garden hadde areal for til å produsere mat nok til dyra.;ellers har det vært vanlig å stemme på autoritetene uten å ense på hva opposisjonen hadde på hjertet.

Det hjalp nok ikke å gå til Nationen med årsaker til farlig lav selvforsyning,samtidig som innvandringen øker. Per Olaf Lundteigen svarte meg på,at selvforsyningsgraden er 40 %,fordi soya og korn som importeres som råvarer I kraftfor ,ikke teller med.

Jeg nevner faktaforhold,men det går kanskje ikke opp for hvermansen hvor ille det står til før evt. krise er der.Vårt Landsredaksjonen må ta det til etterretning. Jeg spanderer ord på det I håp om,at Vårt Land nå setter seg inn I Line Hjemdals spesielle anliggende,at det gis byggeløyve til større fjøs og antall dyr,enn garden har mat til,så det må spes på med kraftfor. Er det meningen at nabogården skal legges ned og bli kjøpt opp,så det blir areal til mat til dyra med det?

KrF trenger hjelp til å fremme en ny jordbrukspolitikk,og hvem er nærmere til det,enn kristenmedia.

3 liker  
Kommentar #22

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Timing

Publisert rundt 2 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Da har du kanskje ikke fått med deg at Trump nettopp har beskyldt Breitbarts Steve Bannon for å ha "mistet forstanden"?

Timingen på #19 kunne vært bedre, ja.

1 liker  
Kommentar #23

Carl Wilhelm Leo

14 innlegg  931 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Da har du kanskje ikke fått med deg at Trump nettopp har beskyldt Breitbarts Steve Bannon for å ha "mistet forstanden"?

Jeg tok utgangspunkt i de faktiske tall innen media på nett - som er tema - uten å gjøre opp mental status innen politikken - hverken ute eller hjemme. 

Forøvrig en meget omfattende oppgave , så vidt jeg kan se , egnet for hobbypsykologene.


6 liker  
Kommentar #24

Bernt Torvild Oftestad

114 innlegg  159 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Ja, nettopp. VL redaksjonen har sin ideologiske profil som her vil slå igjennom.

7 liker  
Kommentar #25

Carl Wilhelm Leo

14 innlegg  931 kommentarer

VD og primærnæringene.

Publisert rundt 2 år siden
Kjellrun Marie Sonefeldt. Gå til den siterte teksten.
Jeg hadde nylig et innlegg om at selvforsyningsgraden I Norge er ca.50 %.Det fikk lite respons,mens Utfordrende Jesusbilder er over 5000 visninger nå. Media har meldt at Russland,grunnet sanksjoner,ruster opp jordbruket til å bli selvforsynt.

Jeg har lest innlegget om 50 % forsyningsgrad , og det De skriver er helt korrekt. Dette er spesielt viktig både som beredskap men også når vi ser at det begynner å bli juks med matvarene i jakten på raske penger.

Den dag dette blir et påtagelig problem , så vil nok bli både interesse for temaet og plagsomme spørsmål om hvordan dette kunde skje  politisk.

Nedbyggingen av norsk landbruk har gått over lang tid , og det er flott at temaet blir tatt opp . - og det er absolutt ikke noe i veien med ditt innlegg.

Årsakene til at det ikke ble kommentert kan være mange , kanskje forumets ildsjeler var i tottene på hverandre og fokusert på andre viktige prinsippspørsmål da artikkelen ble skrevet/publisert ? 

Eller at landets primærnæringer ikke er innenfor interesseområdet osv..,.,

Jeg synes det var et aktuert innlegg. 

 

7 liker  
Kommentar #26

Bernt Torvild Oftestad

114 innlegg  159 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Til Gjøsund: Mitt poeng er at de kvinner som VL ønsker å få inn på Verdidebatt, vil reflektere avisens ideologi. 

9 liker  
Kommentar #27

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Gjøsunds vurderinger.

Publisert rundt 2 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.

Mitt første tiltak var å gjøre kommentarfeltet fysisk mindre, samt å innføre et tøffere sletting- og utkastelses-regime. Vi kan leve med at debattanter uten respekt for sine medmennesker må finne seg andre nettsteder, men vi kan ikke leve med at halvparten av befolkningen – kvinnene – med god grunn føler seg uvelkomne.

Det hjalp litt, men bedret ikke problemet med manglende kjønnsbalanse.

Vi har noen nye tiltak i ermet. Blant annet vil vi innføre forhåndsgodkjenning av hovedinnlegg. Det vil øke kvaliteten ytterligere, men også minke aktiviteten. Det er en konsekvens vi kan leve med.

Da Gjøsund tok over VD fikk vi et annet regime med lavere takhøyde og en tydelig markering mot meninger han ikke likte.
Dette har han benektet flere ganger men det spiller ingen rolle for det har vært helt klart og tydelig.
Jeg kan heller ikke forstå tanken om at kvinner liksom er en egen kategori mennesker som ikke tåler og liker å høre menns meninger.
Denne tanken og ideen har vært på agendaen helt fra da kvinner trengte kvotering for å bli representert i styre og stell.
Jeg mener dette er å nedvurdere kvinners vilje og mulighet til å nå de mål de ønsker i samfunn og debatt.For i dagens samfunn HAR vi likestilling enten de PK påstår noe annet eller ikke.For hva er det kvinner ikke kan oppnå om de ønsker det dagens Norge ?
For det er vel FRI VILJE som styrer om man ønsker å delta på et debattforum,og ikke en masse gulrøtter og lokkemidler for "å gidde" å engasjere seg i samfunn og politikk ?12 liker  
Kommentar #28

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

Usakligheter...

Publisert rundt 2 år siden
Frode Meland. Gå til den siterte teksten.
Min hypotese er at (vi) menn fra naturens - og sikkert også kulturens - side har større tendens til aktiv aggressivitet.  Dette underliggende indre drivet får det til å boble og koke over i usakligheter som ofte går på person og ikke sak.  Dermed trekker de som ikke er interessert i et slikt klima seg ut, og av dem er det mange kvinner.

 Det siterte stemmer nok i stor grad, - men kunne nok vært redusert ved bruk av en offentlig "skammekrok" der ulogiske resonnement ble eksponert - til spott og spe. En vd-ansatt skarpskodd jurist burde vel kunne plukke fra hverandre ulogiske resonnement, og spikre dem opp på "VD tavla"? Da kunne en sluppet ulogiske avsporinger fra "avsporingsagentene" .

 Jeg fikk selv følgende kommentar (#1) av  Njål Kristiansen, "Hvem er Robert Rygge" da jeg skrev debattinnlegget "Verdidebattens DØD... Men, hvem sitt "brød"?" i 2013.     Denne sunne debattlogikken etterspurte jeg forøvrig også i debatten til Runde som også utartet seg med ulogisk resonnementer. Hvorfor ettergås ikke slike debatter i "sømmene", - og med 

8 liker  
Kommentar #29

Nils-Petter Enstad

107 innlegg  206 kommentarer

Redaktøransvar

Publisert rundt 2 år siden

Jeg synes det er bra at den/de som har ansvaret for VD er seg sitt redaktøransvar bevisst. At innlegg må godkjennes før de kommer ut, mener jeg er en fordel. Det samme burde innføres når det gjelder kommentarer, men jeg ser at det vil kreve et stort apparat. Vi som har vært i mediebransjen noen år (i mitt tilfelle: ca. 40 år) husker den tida da prinsippet om at enkelte bør beskyttes mot seg selv fremdeles ble praktisert.
Skal man sammenlikne VD med Dagens nettforum, mener jeg det er liten tvil om hvem som holder den høyeste standarden og representerer de viktigste debattene. Svært mange av såvel innlegg som kommentarer på DagenDebatt preges av personer som - sett fra en legmannsposisjon - virker til å være i ubalanse på den ene eller andre måten. Det preges også av at representanter for svært marginale miljøer nærmest får dominere debattspaltene med innlegg som nok kan ha en viss underholdningsverdi, men ikke tilfører noen debatt ett eneste poeng.

4 liker  
Kommentar #30

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Ja, hvem er Robert Rygge? Slik jeg leser retningslinjene skal man skrive litt om hvem man er. Det eneste jeg vet om Rygge er at du samler på ondt like lenge som elefant men fortsatt ikke letter på sløret om hva du står for, til tross for mange høylydte meninger. Hva er det som gjør at du ikke kan si hvem du er men heller harper på at jeg har spurt deg om dette tidligere? Det er i tråd med VDs intensjoner og ånd at man skal gi seg til kjenne. 

2 liker  
Kommentar #31

Per Steinar Runde

220 innlegg  2476 kommentarer

Einsidig, ja, men fordi media er einsidige

Publisert rundt 2 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.
Da jeg startet som religions- og debatt­redaktør for et år siden visste jeg at debatten var dominert av gjengangere som brukte enhver mulighet til å terpe på sine egne favorittema: islam, innvandring, bibelsyn og kjønn.

I starten skreiv eg om fleire tema, men skal gjerne vedgå at etterkvart vart det meir og meir om innvandring, og til slutt nesten berre dét. Men helst ville eg ha sloppe. Problemet er berre at Vårt Land og dei fleste andre media ser innvandring berre frå asylsøkjarane sin synsvinkel og gjer moralske vurderingar berre ut frå sinnelagsetikk. Ja, eigentleg er det verre enn som så. Redaksjonen ser ut til å mistru også motiva til dei som vil hjelpe titals gonger fleire i første trygge mottakarland. Både leiarartiklar, kommentarar og vanlege artiklar speglar eit innvandringsliberalt syn, der ein ikkje ser skogen for berre tre. Hadde media gjort ein betre journalistisk jobb på dette saksfeltet, så trong ikkje eg og andre ha prøvd på å få fram andre fakta og perspektiv.


Espen Utaker klaga i si tid over det same som Gjøsund; iallfall skreiv han i ein e-post til meg at han fekk haugevis av innvandringskritiske innlegg frå gamle menn på landsbygda! Årsaka til at kvinner sjeldnare engasjerer seg i avis- og nettdebatt er knapt at dei blir meir utsett for sjikane eller hersketeknikkar eller er så mykje sartare, men at dei prioriterer andre gjeremål. Det seier kona mi, som er ei fornuftig kvinne. Det er sikkert også det beste, for å ta kampen opp mot NRK eller statssubsidierte aviser er nokså håplaust. Eg har iallfall i ganske mange innlegg og kommentarar prøvd å få Vårt Land på andre tankar, utan å ha lukkast. I eit FB-innlegg i dag formulerer Bernt Torvild Oftestad seg slik om stormløpet mot dei nye og foreløpig frie nettmedia:

"Staten er ikke bare rettsstat, men også velferdsstat, pedagogisk stat  og kulturstat. Å få makt i og over staten gir mulighet for dramatisk  omforming av samfunnet. Og makten over staten får man gjennom folket. Å  ha makten over kommunikasjonen som påvirker og bestemmer folkets  opinion, blir derfor avgjørende.
Påvirkningsmakten utøves gjennom  mange kanaler, men tre peker seg ut som særlig viktige i vårt samfunn:  de hegemoniske politiske partier, akademia, massemedia. Nå kommer det  advarsler fra den eliten som virker gjennom de nevnte kanaler. Man føler  seg truet, fordi den påvirkning av samfunnet som skjer gjennom  internett. er de ikke herre over."


17 liker  
Kommentar #32

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

Altså sensur, - bort med ytringsfrihet og (demokrati?)

Publisert rundt 2 år siden
Nils-Petter Enstad. Gå til den siterte teksten.
At innlegg må godkjennes før de kommer ut, mener jeg er en fordel. Det samme burde innføres når det gjelder kommentarer, men jeg ser at det vil kreve et stort apparat.

For noe tull,- og for et kvantesprang (bakover) for ytringsfriheten.   

7 liker  
Kommentar #33

Oddbjørn Johannessen

191 innlegg  13478 kommentarer

Langt ifra

Publisert rundt 2 år siden
Robert Rygge. Gå til den siterte teksten.
For noe tull,- og for et kvantesprang (bakover) for ytringsfriheten.

Dette er ikke sensur.  Enhver redaksjon kan selvsagt bestemme hva som skal komme "på trykk" i de publikasjonene den har redaksjonelt ansvar for (enten det er på papir eller nett).

5 liker  
Kommentar #34

Øyvind A. Jørgensen

16 innlegg  37 kommentarer

Et par kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Noe jeg har reflektert litt over, er forholdet mellom innlegg og debatt.

At avisens medarbeidere har begrenset tid til å delta i debatter, er forståelig. Det de har skrevet i spaltene, kan likevel være interessant for andre å debattere seg imellom, men det blir ikke helt det samme som når forfatteren deltar.

Spaltistene synes jeg alltid bør være villige til å delta i debatten. Som regel er det de skriver å betrakte som meningsytringer, noen ganger ganske markante. Da er det naturlig med debatt.

Så har vi dem som ser ut til å publisere et innlegg på Vd bare for å få det utgitt, men som ikke har noen intensjon om å delta i debatt. Slike innlegg har ikke noe på Vd å gjøre. Den som publiserer et innlegg på Vd, kan riktignok ikke forventes å svare på enhver kommentar, men må likevel være åpen for å debattere sitt eget innlegg.

Hvis noen, f.eks. avisens journalister, er fritatt fra å debattere det de har skrevet, kunne det kanskje bli opplyst?

Et noe annet spørsmål reiser seg om personer som avisen innhenter kommentarer fra eller som får presentert bøker, forskningsresultater osv. Her kan det sikkert ikke settes opp en regel, og en kan ikke forlange at alle disse deltar på Vd. Men når noen har en betydelig rolle i presentasjonen av en sak, er det ikke unaturlig at de er med i en debatt der synspunktene deres kan undersøkes nærmere, etterprøves og diskuteres. Spesielt gjelder det lærere ved universitetene, forskere o.l.

6 liker  
Kommentar #35

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

Vranglesing

Publisert rundt 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Slik jeg leser retningslinjene skal man skrive litt om hvem man er.

En profil bør også inneholde mer informasjon enn fullt navn for at forveksling av debattanter skal unngås.  

Profilbilde er ønskelig og må være portrett av profilinnehaveren. 


Så Kristiansen: Kan du fortelle meg hvem jeg ligner på her inne på Verdidebatt som gjør at jeg - med mitt bilde - kan forveksles med andre debattanter? 

Er ikke verdidebatt ment å skulle være en debattside der «Ola og Kari» kan debattere ut ifra substans (logos), uten å måtte raljere med sin profilbaserte etos/patos? Har jeg misforstått dette?  

3 liker  
Kommentar #36

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

Millioner i pressestøtte bør forplikte...

Publisert rundt 2 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Enhver redaksjon kan selvsagt bestemme hva som skal komme "på trykk" i de publikasjonene den har redaksjonelt ansvar for (enten det er på papir eller nett

Med tanke på at Vårt Land scooper inn millioner i pressestøtte så synes jeg ikke dette er så veldig selvsagt. Det bør følge noen ytringsfrihetsforpliktelser med denne pressestøtten, - vel og merke DERSOM debattsiden kun er ment som en ren propagandakanal! Men, - det er kanskje det som nå er i ferd med å skje?

4 liker  
Kommentar #37

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

En liten skrivefeil...

Publisert rundt 2 år siden
Robert Rygge. Gå til den siterte teksten.
DERSOM debattsiden kun er ment som en ren propagandakanal!

Det var selvfølgelig ment å stå "DERSOM debattsiden ikke kun er ment som en ren propagandakanal". De med godvilje forsto selvfølgelig dette.

2 liker  
Kommentar #38

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

Statistikk over ikkedebatten.

Publisert rundt 2 år siden
Øyvind A. Jørgensen. Gå til den siterte teksten.

At avisens medarbeidere har begrenset tid til å delta i debatter, er forståelig. Det de har skrevet i spaltene, kan likevel være interessant for andre å debattere seg imellom, men det blir ikke helt det samme som når forfatteren deltar.

Spaltistene synes jeg alltid bør være villige til å delta i debatten. Som regel er det de skriver å betrakte som meningsytringer, noen ganger ganske markante. Da er det naturlig med debatt.

Litt statistikk for de siste 15 lesetips viser ikkedebatten her inne på VD:


Av de 15 innleggene er det kun 6 innlegg som har klart å få mer enn 5 kommentarer.  

10 debattanter/spaltister dominerer lesetipsene. Kun 3 av disse bryr seg om å kommentere eget/egne innlegg.

De siste 15 lesetipsene er kun «kronet» med 86 liker som gir et gjennomsnitt på 5,73. 

Ikke akkurat mye å skryte av. 


Ganske så mye dårligere enn eksempelvis Per Steinar Runde med sine notoriske likes, - 119 «liker» og et snitt på 19,83 på hans siste 6 debattinnlegg. 

Dette er vel også grunnen til at han har så mange følgere (42)! (Rimehaug har 20. Åste Dokka har 3. Alf Gjøsund har 14).

Til tross for dette blir han ikke akkurat løftet spesielt opp av redaksjonen. 

Det er tydeligvis bedre med spaltister som verken får likes, kommenterer eller klikk. 

 

1 innlegg av Alf Gjøsund. Har 115 innlegg, 14 følgere og 95 kommentarer på VD.

7 liker dette innlegget. 


1 innlegg av Joel Halldorf med 0 kommentarer. Har 17 innlegg, 0 følgere og 0 kommentarer på VD. 

3 liker dette innlegget.

3 innlegg av Åste Dokka. Har 28 innlegg, 3 følgere og 1 kommentar på VD.

11 liker disse 3 innlegg.


3 innlegg av Erling Rimehaug . Har 20 følgere, 547 innlegg, 598 kommentarer på VD.

25 liker disse 3 innlegg.


2 innlegg av Trond Skaftnesmo. Har 2 innlegg,  0 følgere og 0 kommentarer på VD.  

15 liker disse 2 innlegg.


Dag Øivind Vincent Østereng. Har 27 innlegg, 14 følgere og 70 kommentarer.

15 liker innlegget.


Asbjørn Gabrielsen. Har 1 innlegg, 0 følgere og 0 kommentarer.

3 liker innlegget.


Åshild Mathisen. Har 105 innlegg, 14 følgere og 23 kommentarer.

3 liker innlegget.


Bjarte Leer-Helgesen. Har 2 innlegg, 0 følgere og 5 kommentarer totalt.

0 liker innlegget.

  

Line Konstali. Har 5 innlegg, 0 følgere og 4 kommentarer totalt.

4 liker innlegget.

3 liker  
Kommentar #39

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Robert Rygge. Gå til den siterte teksten.
Har jeg misforstått dette?  

Ja.

1 liker  
Kommentar #40

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

Ikkekommentaren (#39)

Publisert rundt 2 år siden

Så hvor ligger forpliktelsen på profilsiden når redaksjonen skriver at "En profil bør også inneholde mer informasjon enn fullt navn for at forveksling av debattanter skal unngås.", samtidig som de sier, men ikke forlanger, at "Profilbilde er ønskelig". 

Det er klart og tydelig at de KUN ønsker å forsikre seg MOT misforståelser.

Kan du mr.Kristiansen fortelle betydningen av bør? (Det vil du neppe besvare, - for propaganda kjører bare ufortrødent videre).  

Dersom Gjøsund ønsker en virkelig verdidebatt burde slike ikkekommentarer vært påpekt med dens manglende logikk. Kan du Alf Gjøsund forklare hvorfor du/dere i redaksjonen ikke tar et ansvar for dette?

 

2 liker  
Kommentar #41

Oddbjørn Johannessen

191 innlegg  13478 kommentarer

Nei

Publisert rundt 2 år siden
Robert Rygge. Gå til den siterte teksten.
Med tanke på at Vårt Land scooper inn millioner i pressestøtte så synes jeg ikke dette er så veldig selvsagt. Det bør følge noen ytringsfrihetsforpliktelser med denne pressestøtten, - vel og merke DERSOM debattsiden kun er ment som en ren propagandakanal! Men, - det er kanskje det som nå er i ferd med å skje?

Det er feil å koble dette til pressestøtten.  Har det noen gang vært slik at aviser som mottar pressestøtte, har forpliktet seg til å publisere alle som ønsker å ytre seg om et eller annet?

4 liker  
Kommentar #42

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Robert Rygge. Gå til den siterte teksten.
Kan du mr.Kristiansen fortelle betydningen av bør?

Nei, i dette tilfellet lar nok det seg ikke gjøre. Du bør rygge et skritt og tenke før du skriver mer nå. Nå har du enda en gang heftet deg veldig opp i meg mens innholdet i trådstarten går deg hus forbi. Om du reflekterer over den åpner det for muligheten av at du finner svar på alt du har spurt om siden. Alt står forklart i grunnteksten. 

2 liker  
Kommentar #43

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

2+2 ser ut til å være svært så vanskelig...

Publisert rundt 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Nei, i dette tilfellet lar nok det seg ikke gjøre.

Du klarer ikke gi en liten definisjon av "bør", - men å lire av deg 18957 kommentarer går tydeligvis greit, - og uten noen motstand fra redaksjonen.  

Din kommentar #5 på "VD - debattforum utan debatt" (til Runde), var ikke noe unntak:  "Med en del av apekattene på ferie innimellom blir det naturligvis stillere og mer balansert, og det er mindre fylleskriving utover kveldene." 

Undertegnede er ganske sikkert en av "dine apekatter".  

Professor Ulrichsen har også lagt merke til dette, og skrev i #34 i den forannevnte debatt til Runde: "Om det for øvrig er noen som har et horn i siden til visse personer, så er det nettopp Kristiansen selv. Du hører med til dem han jevnlig angriper. Det samme gjelder f.eks. Rune Holt og Georg Bye-Pedersen. Det er som han ser en rød klut hver gang dere dukker opp på Verdidebatt. Og karakteristikkene av dere faller vel ikke akkurat innenfor rammene av retningslinjene."  

Redaksjonen beskytter tydeligvis sine egne.

5 liker  
Kommentar #44

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

Avis vs debattside - og sensur.

Publisert rundt 2 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Har det noen gang vært slik at aviser som mottar pressestøtte, har forpliktet seg til å publisere alle som ønsker å ytre seg om et eller annet?

Nei, - hvordan kan en avis med begrenset plass gi plass til absolutt alle. 

Dette er forskjellen på en avis og en debattside. På en debattside er det i prinsippet ubegrenset plass, så bortfiltrering er helt unødvendig.  Hvordan kan leserne på VD være sikre på at viktige synspunkter får komme til overflaten, i motsetning til kun PK-propaganda, når innlegg og kommentarer blir utsortert av redaksjonen? 

Sletting er en uting! Innlegg og kommentarer burde få lov og stå, - og så kunne de eventuelt vært puttet i en "vd-gapestokk" -til spott og spe- dersom debattanten har trokket over etiske grenser. 


Antall uthengninger kunne så for all fremtid gitt en god forklaring på hvorfor en debattant mistet sitt "etos, patos og logos"!

3 liker  
Kommentar #45

Oddbjørn Johannessen

191 innlegg  13478 kommentarer

Avis-debattside vs blogg

Publisert rundt 2 år siden
Robert Rygge. Gå til den siterte teksten.

Dette er forskjellen på en avis og en debattside. På en debattside er det i prinsippet ubegrenset plass, så bortfiltrering er helt unødvendig.  Hvordan kan leserne på VD være sikre på at viktige synspunkter får komme til overflaten, i motsetning til kun PK-propaganda, når innlegg og kommentarer blir utsortert av redaksjonen? 

Sletting er en uting! Innlegg og kommentarer burde få lov og stå, - og så kunne de eventuelt vært puttet i en "vd-gapestokk" -til spott og spe- dersom debattanten har trokket over etiske grenser. 

Det er også forskjell på en debattside driftet av en avis og en privat blogg.  Og er man misfornøyd med at en avis-debattside redigeres, kan man jo når som helst starte sitt eget debattforum.

2 liker  
Kommentar #46

Hallvard Jørgensen

76 innlegg  1479 kommentarer

Litt om redaksjon

Publisert rundt 2 år siden

Ja, ein ting til eg gjerne vil nemne. Tidlegare skjedde det ei meir aktiv redigering av sida, ved at artiklar og kommentarar kontinuerleg vart framheva. Det gjorde at det var mykje nytt, mykje interessant, og at det nok var meir inspirerande å skrive innlegg, sidan det var god sjanse til at dei vart plassert som "lesetips." 

No for tida er det veldig lite utskifting i "Lesetips" - det kan gå mange dagar mellom kvar gong. Kolonnen verkar nesten "død". Kanskje har dette med ressursar å gjere. Aktiv redaksjon krev at ein stadig les og stadig er "på hogget" i å redigere.  Så nokon må arbeide med det, som både er motivert, har mykje tid, og har kompetansen. 

Ein annan ting eg tenker på, er at folk likar folk. Så eg meiner at bileta av folk burde vore større og med fargar. Layouten på sida er litt i gråaste laget for meg no for tida, tykkjer eg. Mykje av VD dreier seg også om det sosiale. At VD blir ein "heimekoseleg" og personleg stad der ein kan møte andre. 

Elles ynskjer eg dykk alt godt med sida vidare. Eg meiner den tener eit viktig føremål, når den fungerer godt. Men det er også interessant - den reiser ein del fundamentale problemstillingar om demokratisk ordskifte. For eg er veldig samd med Oftestad ovanfor i at ikkje alle røyster og innlegg er interessante eller tenlege. Di høgare kvalitet, stil, fagleg fundament etc., di betre - og di fleire lesarar. Men dette står i spenning til "fullt demokrati" der alt og alle får sleppe til på likefot.

Så dette krev vis - og tydeleg - redaksjon av materialet, meiner eg. Samstundes som at redaksjonen er inspirert av demokratiske verdiar, meir enn "fullstendig og radikal ytringsfridom." 

3 liker  
Kommentar #47

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

Hva med propaganda?

Publisert rundt 2 år siden
Hallvard Jørgensen. Gå til den siterte teksten.
No for tida er det veldig lite utskifting i "Lesetips" - det kan gå mange dagar mellom kvar gong. Kolonnen verkar nesten "død". Kanskje har dette med ressursar å gjere.

Et alternativt synspunkt er at de har satt seg inn i mulighetene propaganda gir dem som sitter med massemedieapparatet. Edward Bernays skrev godt om dette i sin bok Propaganda (1928). Metodene er nok betraktelig raffinert siden den gang.  

https://www.amazon.com/Propaganda-Edward-Bernays/dp/0970312598/ 

4 liker  
Kommentar #48

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

Hvordan holde mennesker passive og lydige?

Publisert rundt 2 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
er man misfornøyd med at en avis-debattside redigeres, kan man jo når som helst starte sitt eget debattforum.

Dette er bare tøv! Det er ikke enkelt å nå ut med budskap på egen blogg,- som kanskje er årsaken til at det fortsatt er akseptert. Derfor er det viktig at meninger kan brytes i anerkjente kanaler som - hittil - verdidebatt har vært.  


Hvordan holde mennesker passive og lydige (Professor Noam Chomsky):

The smart way to keep people passive and obedient is to strictly limit the spectrum of acceptable opinion, but allow very lively debate within that spectrum - even encourage the more critical and dissident views. That gives people the sense that there's free thinking going on, while all the time the presuppositions of the system are being reinforced by the limits put on the range of the debate.

 7 liker  
Kommentar #49

Alf Gjøsund

140 innlegg  128 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Bernt Torvild Oftestad. Gå til den siterte teksten.
Til Gjøsund: Mitt poeng er at de kvinner som VL ønsker å få inn på Verdidebatt, vil reflektere avisens ideologi. 

Ditt poeng er at våre kvinnelige spaltister nå framstår som ideologiske tvillinger? Som mormonen Joanna Bjerga, lektoren Sofie Braut, muslimen Maryam Trine Skogen og teologen Merete Thomassen?  

5 liker  
Kommentar #50

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Hallvard Jørgensen. Gå til den siterte teksten.

Ja, ein ting til eg gjerne vil nemne. Tidlegare skjedde det ei meir aktiv redigering av sida, ved at artiklar og kommentarar kontinuerleg vart framheva. Det gjorde at det var mykje nytt, mykje interessant, og at det nok var meir inspirerande å skrive innlegg, sidan det var god sjanse til at dei vart plassert som "lesetips." 

No for tida er det veldig lite utskifting i "Lesetips" - det kan gå mange dagar mellom kvar gong. Kolonnen verkar nesten "død". Kanskje har dette med ressursar å gjere. Aktiv redaksjon krev at ein stadig les og stadig er "på hogget" i å redigere.  Så nokon må arbeide med det, som både er motivert, har mykje tid, og har kompetansen. 

Ein annan ting eg tenker på, er at folk likar folk. Så eg meiner at bileta av folk burde vore større og med fargar. Layouten på sida er litt i gråaste laget for meg no for tida, tykkjer eg. Mykje av VD dreier seg også om det sosiale. At VD blir ein "heimekoseleg" og personleg stad der ein kan møte andre. 

Elles ynskjer eg dykk alt godt med sida vidare. Eg meiner den tener eit viktig føremål, når den fungerer godt. Men det er også interessant - den reiser ein del fundamentale problemstillingar om demokratisk ordskifte. For eg er veldig samd med Oftestad ovanfor i at ikkje alle røyster og innlegg er interessante eller tenlege. Di høgare kvalitet, stil, fagleg fundament etc., di betre - og di fleire lesarar. Men dette står i spenning til "fullt demokrati" der alt og alle får sleppe til på likefot.

Så dette krev vis - og tydeleg - redaksjon av materialet, meiner eg. Samstundes som at redaksjonen er inspirert av demokratiske verdiar, meir enn "fullstendig og radikal ytringsfridom." 

Her var det mye godt skrevet, Hallvard. La meg legge til en ting om min egen tankegang. Etter at jeg leste meldingen om at hovedinnleggene manglet kvalitet nok til å bli lesetips sluttet jeg å anstrenge meg for å nå opp i den klassen. Det har sammenheng med at din og min situasjon er ganske lik. Jeg orker ikke anstrengelsen. Selv om ikke alle liker det jeg skriver, orker jeg ikke strekke meg etter akkurat dét målet og holder meg nærmere det daglige fremfor å forsøke å eksellerere.

Som en annen skrev her i går skal man ikke se bort fra det sosiale og underholdningselementet for eldre personer. Det traff rett i min situasjon. Jeg synes det er sosialt å skrive og bli skrevet til såvel som å lese hva andre tenker. Jeg er inderlig lei av enkelte emner, personer og trådtyper, men det er også annet å engasjere seg i. Særlig vil jeg da nevne de redaksjonelle trådene som favner bredere enn Allahs skjegg. 

Det er vanskelig å si at alt var bedre før, men alt er heller ikke blitt bedre det siste året. 

2 liker  

Mest leste siste måned

Juleangst og julelettelse
av
Aud Irene Svartvasmo
24 dager siden / 1680 visninger
Hvorfor jeg er kristen
av
Geir Tryggve Hellemo
4 dager siden / 1477 visninger
Hva Ari Behn åpenbart gikk glipp av
av
Leif Knutsen
24 dager siden / 1165 visninger
Min drøm for 2020
av
Ragnhild Mestad
20 dager siden / 1151 visninger
White Christmas
av
Hilde Løvdal Stephens
rundt 1 måned siden / 1074 visninger
Storpolitikk i religionens vold
av
Ingrid Vik
14 dager siden / 820 visninger
Smiths Venner på ville veier.
av
Gerard Oord
rundt 2 måneder siden / 800 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere