Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

36

Nådens år/Hevnens dag.

Hva skjedde egentlig på korset? Jfr. Jes 61.5.

Publisert: 2. jan 2018 / 212 visninger.

Ble begge aspekt av Jesaja 61.5 oppfylt på korset?
Jesu offer brakte "Et nådens år" fra Herren. Han henviste selv til 1.del. (Luk 4.18.)
Mens Faderen samtidig brakte "En hevnens dag"- en underliggende dom over Satan.  Oppfyllelsen av del 2 i verset.

Ved at Satan drepte en uskyldig, - et fullkomment menneske; -  Gud selv ikledd kjød, - kunne Gud samtidig dømme Engelen Lucifer/Djevelen (Døden) til døden. Uten å samtidig miste alle andre i sitt skaperverk.  

- Fordi de som tar sin tilflukt til Ham/ Jesus - i en samtidig implisitt identifikasjon på alle plan-  får del i hele prosessen på hjerteplan og blir født påny, og uten å komme for dommen flere ganger.

Motstanderen mistet Herreveldet over Jorden - og over Evas/ Adams hjerter.
Adam 2 reposisjonerte hele skaperverket.  
Og menneskets rett til barnekår ved fødsel ble reinstitusjonert.
- Den selvfølgelige retten til å leve innfor Guds ansikt i tro og tillit.
I egenskap av å være unnfanget, inngravd i Guds livmorvegg til liv og næring og fra den 8.dag utviklet som eget individ. Senere født ut i den ytre verden.
Ligger Guds skaperplan også skjult i dette grunnlagsmønsteret?

Loven er blitt oppgradert til selve hjertet.  Fra ord i sten-  til kjøtthjerte.
Vi er blitt født på ny.  Av Vann og Ånd.  Av Ord og Ånd.
Med Ånden fra Himmelen gitt som segl/pant i våre hjerter.
Gud vil ha tilbedere i Ånd og Sannhet.  Nå er det blitt mulig.

"Hevnen" er utført av Gud;  
I rettferdighet, dog subtilt - ved at Djevelen selv - fordi han drepte Gud i kjød/ en uskyldig Adam - selv ble dømt til evig fortapelse. Til Den evige ild.

Hvorfor kastet eller kaster så Gud englene ned til jorden? Åp.12.9 ff.
Blir de selv "dødelige" når de kommer inn i den jordisk sfære? Samme vilkår?
Er det kun Dyret og den Falske profet som vil kastes "levende" i Ildsjøen? Åp 19.20.
Til slutt vil også Døden Og Dødsriket kastes i Ildsjøen. Åp 20.14.

NB:
Mennesket var aldri uforgjengelig fra begynnelsen - jfr 1.Mos 3.22. De ble vist ut av Hagen for å ikke skulle kunne spise av Livets Tre og måtte leve evig i sin synd.
Dette ser vi også ang. ubefruktede egg/ eller befruktet egg (Zygote): Dersom det ikke festes i mors livmorvegg innen ca dag 4, og der får konsistent næring, blir det bare ført ut med livmorsekret, og går til grunne.
Er ikke mer.

Altså intet behov for et evig varende helvete for de mennesker som ikke tar imot Guds frelsesverk.
Kanskje er det så enkelt at de som ikke blir ikledd uforgjengelighet, jfr. 1.Kor 15.45-55., de blir som materie som imploderer.
Som et lys som blåses ut.  Og er ferdig med sitt liv.
De fikk sin lønn mens de levde, men det ble ikke et "evig" liv ut av det.

Gud er en barmhjertig Gud, full av nåde og sannhet.
Han holder ikke mennesker i evig pine - eller i frykt for dette gjennom et helt liv.
Vår Motstander er en Løgner,
- fra tidenes morgen. Jfr. 1.Mos.1.4:  "Dere skal slett ikke dø".

Hvem skal vi tro?

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Kjell G. Kristensen

69 innlegg  13843 kommentarer

Det spørs jo

Publisert rundt 1 år siden
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad. Gå til den siterte teksten.
Altså intet behov for et evig varende helvete for de mennesker som ikke tar imot Guds frelsesverk.

Det spørs jo om du oppfatter frelsesverket før eller etter helvete det da? Eller hva helvete insinueres å være for noe? Bibelen forklarer bare ordene enkeltvis. Som utgangspunkt Matt 10,28 er man villig til å undersøke videre kan man gå til Jak 3,6 viser til Ordsp 16,27

Det leder til Ordsp. 16.29 Voldsmannen lokker sin neste og fører ham inn på en vei  som ikke er god. 

Og hvis vold avler vold får man i hvert fall ikke noe frelsesverk, var det ikke det frelseren skulle frelse verden fra - voldsmannen?

Kommentar #2

Kjell G. Kristensen

69 innlegg  13843 kommentarer

Falske lærere

Publisert rundt 1 år siden

Jeg tror man kan gå videre ut fra hva jeg har vist til - antikrist bruker sin tunge så andre kan bli villedet.

2.Joh.1.7-11: For det er gått mange forførere ut i verden, slike som ikke bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod. (Hebr 2,12 -14Dette er forføreren, Antikrist! Vær på vakt så dere ikke mister det dere har arbeidet for, men får full lønn. Den som ikke blir i Kristi lære, men går ut over den, er uten Gud. Men den som blir i læren, har fellesskap både med Sønnen og med Faderen.

Om noen kommer til dere og ikke har denne læren, så ta ikke imot ham i deres hjem, og ønsk ham ikke velkommen. For den som ønsker ham velkommen, blir medskyldig i det onde han gjør.

Kommentar #3

Kjell G. Kristensen

69 innlegg  13843 kommentarer

Dragen som forførte, eller forfører verden

Publisert rundt 1 år siden

Åp.12.9: Den store dragen ble kastet ned, den gamle slangen, han som kalles djevelen og Satan, og som forfører hele verden.(*) Han ble kastet ned på jorden, og englene hans ble kastet ned sammen med ham.

Og jeg hørte en høy røst i himmelen som sa: «Nå er seieren og makten  og riket fra vår Gud kommet, nå har hans Salvede herredømmet. For anklageren er styrtet, han som dag og natt anklaget  våre søsken for vår Guds ansikt. 

(*) I Apg.19. 27-28 blir bedraget kalt Artemis... Bibelen står alltid klar med sine forklaringer...

Siste innlegg

Seier med bismak
av
Berit Aalborg
rundt 3 timer siden / 255 visninger
De godes problem
av
Ingrid Nyhus
rundt 7 timer siden / 446 visninger
The best a man can get
av
Une Bratberg
rundt 11 timer siden / 66 visninger
Å forvalte sitt pund
av
Jeffrey Huseby
rundt 12 timer siden / 83 visninger
Et statlig sugerør
av
Eva Buschmann
rundt 12 timer siden / 76 visninger
Norge bekjemper ulikhet i verden
av
Nikolai Astrup
rundt 12 timer siden / 35 visninger
Slå ring om både mor og barn!
av
Ragnar Andersen
rundt 12 timer siden / 51 visninger
Sjuk islamsk og vestleg kultur
av
Per Steinar Runde
rundt 14 timer siden / 288 visninger
Les flere

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
3 måneder siden / 81343 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 44432 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
11 måneder siden / 35421 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
8 måneder siden / 28729 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
10 måneder siden / 22818 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
5 måneder siden / 22448 visninger
Sympati med skinke
av
Ane Bamle Tjellaug
4 måneder siden / 21341 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
11 måneder siden / 20346 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
4 måneder siden / 19393 visninger

Lesetips

Å forvalte sitt pund
av
Jeffrey Huseby
rundt 12 timer siden / 83 visninger
Et statlig sugerør
av
Eva Buschmann
rundt 12 timer siden / 76 visninger
Norge bekjemper ulikhet i verden
av
Nikolai Astrup
rundt 12 timer siden / 35 visninger
Hvorfor får ikke norske kvinner flere barn?
av
Svein Rognaldsen
rundt 19 timer siden / 120 visninger
Mangelfull bokomtale
av
Ola Tjørhom
1 dag siden / 81 visninger
Mangelfull kritikk
av
Per Eriksen
1 dag siden / 146 visninger
Stygt og trist fra Amundsen
av
Rune Berglund Steen
1 dag siden / 352 visninger
Kan døden gjøres enkel?
av
Jan Willy Løken
1 dag siden / 304 visninger
Sanksjonene dreper
av
Even Sandvik Underlid
1 dag siden / 93 visninger
Åpent brev til Frp
av
Marit Arnstad
2 dager siden / 219 visninger
Les flere

Siste innlegg

Seier med bismak
av
Berit Aalborg
rundt 3 timer siden / 255 visninger
De godes problem
av
Ingrid Nyhus
rundt 7 timer siden / 446 visninger
The best a man can get
av
Une Bratberg
rundt 11 timer siden / 66 visninger
Å forvalte sitt pund
av
Jeffrey Huseby
rundt 12 timer siden / 83 visninger
Et statlig sugerør
av
Eva Buschmann
rundt 12 timer siden / 76 visninger
Norge bekjemper ulikhet i verden
av
Nikolai Astrup
rundt 12 timer siden / 35 visninger
Slå ring om både mor og barn!
av
Ragnar Andersen
rundt 12 timer siden / 51 visninger
Sjuk islamsk og vestleg kultur
av
Per Steinar Runde
rundt 14 timer siden / 288 visninger
Les flere