Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

34    568

Nådens år/Hevnens dag.

Hva skjedde egentlig på korset? Jfr. Jes 61.5.

Publisert: 2. jan 2018 / 207 visninger.

Ble begge aspekt av Jesaja 61.5 oppfylt på korset?
Jesu offer brakte "Et nådens år" fra Herren. Han henviste selv til 1.del. (Luk 4.18.)
Mens Faderen samtidig brakte "En hevnens dag"- en underliggende dom over Satan.  Oppfyllelsen av del 2 i verset.

Ved at Satan drepte en uskyldig, - et fullkomment menneske; -  Gud selv ikledd kjød, - kunne Gud samtidig dømme Engelen Lucifer/Djevelen (Døden) til døden. Uten å samtidig miste alle andre i sitt skaperverk.  

- Fordi de som tar sin tilflukt til Ham/ Jesus - i en samtidig implisitt identifikasjon på alle plan-  får del i hele prosessen på hjerteplan og blir født påny, og uten å komme for dommen flere ganger.

Motstanderen mistet Herreveldet over Jorden - og over Evas/ Adams hjerter.
Adam 2 reposisjonerte hele skaperverket.  
Og menneskets rett til barnekår ved fødsel ble reinstitusjonert.
- Den selvfølgelige retten til å leve innfor Guds ansikt i tro og tillit.
I egenskap av å være unnfanget, inngravd i Guds livmorvegg til liv og næring og fra den 8.dag utviklet som eget individ. Senere født ut i den ytre verden.
Ligger Guds skaperplan også skjult i dette grunnlagsmønsteret?

Loven er blitt oppgradert til selve hjertet.  Fra ord i sten-  til kjøtthjerte.
Vi er blitt født på ny.  Av Vann og Ånd.  Av Ord og Ånd.
Med Ånden fra Himmelen gitt som segl/pant i våre hjerter.
Gud vil ha tilbedere i Ånd og Sannhet.  Nå er det blitt mulig.

"Hevnen" er utført av Gud;  
I rettferdighet, dog subtilt - ved at Djevelen selv - fordi han drepte Gud i kjød/ en uskyldig Adam - selv ble dømt til evig fortapelse. Til Den evige ild.

Hvorfor kastet eller kaster så Gud englene ned til jorden? Åp.12.9 ff.
Blir de selv "dødelige" når de kommer inn i den jordisk sfære? Samme vilkår?
Er det kun Dyret og den Falske profet som vil kastes "levende" i Ildsjøen? Åp 19.20.
Til slutt vil også Døden Og Dødsriket kastes i Ildsjøen. Åp 20.14.

NB:
Mennesket var aldri uforgjengelig fra begynnelsen - jfr 1.Mos 3.22. De ble vist ut av Hagen for å ikke skulle kunne spise av Livets Tre og måtte leve evig i sin synd.
Dette ser vi også ang. ubefruktede egg/ eller befruktet egg (Zygote): Dersom det ikke festes i mors livmorvegg innen ca dag 4, og der får konsistent næring, blir det bare ført ut med livmorsekret, og går til grunne.
Er ikke mer.

Altså intet behov for et evig varende helvete for de mennesker som ikke tar imot Guds frelsesverk.
Kanskje er det så enkelt at de som ikke blir ikledd uforgjengelighet, jfr. 1.Kor 15.45-55., de blir som materie som imploderer.
Som et lys som blåses ut.  Og er ferdig med sitt liv.
De fikk sin lønn mens de levde, men det ble ikke et "evig" liv ut av det.

Gud er en barmhjertig Gud, full av nåde og sannhet.
Han holder ikke mennesker i evig pine - eller i frykt for dette gjennom et helt liv.
Vår Motstander er en Løgner,
- fra tidenes morgen. Jfr. 1.Mos.1.4:  "Dere skal slett ikke dø".

Hvem skal vi tro?

1 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  13262 kommentarer

Det spørs jo

Publisert 7 måneder siden
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad. Gå til den siterte teksten.
Altså intet behov for et evig varende helvete for de mennesker som ikke tar imot Guds frelsesverk.

Det spørs jo om du oppfatter frelsesverket før eller etter helvete det da? Eller hva helvete insinueres å være for noe? Bibelen forklarer bare ordene enkeltvis. Som utgangspunkt Matt 10,28 er man villig til å undersøke videre kan man gå til Jak 3,6 viser til Ordsp 16,27

Det leder til Ordsp. 16.29 Voldsmannen lokker sin neste og fører ham inn på en vei  som ikke er god. 

Og hvis vold avler vold får man i hvert fall ikke noe frelsesverk, var det ikke det frelseren skulle frelse verden fra - voldsmannen?

Svar
Kommentar #2

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  13262 kommentarer

Falske lærere

Publisert 7 måneder siden

Jeg tror man kan gå videre ut fra hva jeg har vist til - antikrist bruker sin tunge så andre kan bli villedet.

2.Joh.1.7-11: For det er gått mange forførere ut i verden, slike som ikke bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod. (Hebr 2,12 -14Dette er forføreren, Antikrist! Vær på vakt så dere ikke mister det dere har arbeidet for, men får full lønn. Den som ikke blir i Kristi lære, men går ut over den, er uten Gud. Men den som blir i læren, har fellesskap både med Sønnen og med Faderen.

Om noen kommer til dere og ikke har denne læren, så ta ikke imot ham i deres hjem, og ønsk ham ikke velkommen. For den som ønsker ham velkommen, blir medskyldig i det onde han gjør.

Svar
Kommentar #3

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  13262 kommentarer

Dragen som forførte, eller forfører verden

Publisert 7 måneder siden

Åp.12.9: Den store dragen ble kastet ned, den gamle slangen, han som kalles djevelen og Satan, og som forfører hele verden.(*) Han ble kastet ned på jorden, og englene hans ble kastet ned sammen med ham.

Og jeg hørte en høy røst i himmelen som sa: «Nå er seieren og makten  og riket fra vår Gud kommet, nå har hans Salvede herredømmet. For anklageren er styrtet, han som dag og natt anklaget  våre søsken for vår Guds ansikt. 

(*) I Apg.19. 27-28 blir bedraget kalt Artemis... Bibelen står alltid klar med sine forklaringer...

Svar

Siste innlegg

Hetebølgen
av
Vårt Land
rundt 5 timer siden / 65 visninger
0 kommentarer
Barmhjertighetens grense
av
Lars Jørgen Vik
rundt 5 timer siden / 68 visninger
0 kommentarer
Erobret kristendom
av
Åste Dokka
rundt 13 timer siden / 1011 visninger
10 kommentarer
Ramadan
av
Geir Tryggve Hellemo
1 dag siden / 459 visninger
3 kommentarer
Viktig islamsk feminisme
av
Vårt Land
1 dag siden / 121 visninger
1 kommentarer
Smith og Trump
av
Erling Rimehaug
2 dager siden / 427 visninger
1 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Roald Øye kommenterte på
Et jødisk hamskifte i USA.
20 minutter siden / 627 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Demagogi og "åndelig" manipulasjon!
31 minutter siden / 11561 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Demagogi og "åndelig" manipulasjon!
43 minutter siden / 11561 visninger
Roald Øye kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
rundt 1 time siden / 12960 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Sommer-refleksjoner: Identitetskrise, overgivelse og kristent liv
rundt 1 time siden / 2365 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Sommer-refleksjoner: Identitetskrise, overgivelse og kristent liv
rundt 1 time siden / 2365 visninger
Dan Lyngmyr kommenterte på
Sommer-refleksjoner: Identitetskrise, overgivelse og kristent liv
rundt 2 timer siden / 2365 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Sommer-refleksjoner: Identitetskrise, overgivelse og kristent liv
rundt 3 timer siden / 2365 visninger
Les flere