Lederartikkel Vårt Land

Mørkt for demokratiet

Det ser ikke bare lyst ut i verden ved inngangen til 2018.

Publisert: 2. jan 2018.

Iran opplever de mest omfattende demonstrasjonene siden «den grønne revolusjonen» i 2009. Da ble 36 mennesker drept, ifølge myndighetene, 72 mennesker ifølge opposisjonen. Blant dem var 26 år gamle Neda Agha-Soltan, som ble symbolet for demonstrantene. 4.000 mennesker ble arrestert, noen av dem sitter fremdeles i fengsel.

I nyttårshelgens demonstrasjoner, der 12 mennesker så langt er drept og flere hundre arrestert, ser vi ikke de samme kravene til demokratiske reformer. Ifølge nyhetsbyråene har demonstrantene heller ikke krevd at de arresterte fra 2009 løslates. Derimot protesterer de blant annet mot velferdskutt og ubetalte bonuser.

Foreløpig er det lite som tyder på at uroen i Iran vil vokse seg like stor som oppstanden i 2009. Dermed vil den etter alt å dømme bli dempet like effektivt som den gangen. Landets myndigheter har lært, og var raskt ute med å stenge ned sosiale medier, som spilte så stor rolle for snart ni år siden.

Etter den arabiske våren har resten av verden fått et mindre optimistisk syn på mulighetene for demokrati etter revolusjon og protester. Erfaringene med demokratisk samarbeid i de muslimske landene er så små, og interne motsetninger så sterke, at mer kaos har fulgt omveltningene i land som Libya og Egypt – med Syria som det verste eksemplet. Det kan være en av grunnene til at vestlige ledere – med Donald Trump som unntak – har vært forsiktige med å uttrykke støtte til demonstrantene. I stedet håper man at internasjonale avtaler og diplomatisk påvirkning skal føre til reformer som på sikt kan fremme demokratiet.

Dessverre ser diktatoriske regimer mange utviklings­trekk som gjør demokratiet mindre fristende enn tidligere. Én ting er det nevnte kaoset etter den arabiske våren, vel så alvorlig er at utviklingen går i motsatt retning, også i enkelte vestlige land. Polen og Ungarn –og selvsagt også Russland – er blant de verste eksemplene, men også i mange andre land vokser det fram en opposisjon med vilje til å gi avkall på grunnleggende demokratiske prinsipper. Og Kina går så det suser, samtidig som kommunist­partiet strammer ytterligere inn på folkets frihet. Det ser med andre ord ikke bare lyst ut i verden ved inngangen til 2018.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Lukas F. Olsnes-Lea

12 innlegg  150 kommentarer

Mørkt for demokratiet...

Publisert rundt 1 år siden

Burde dere ikke nevne et par ord om demokratiet i Norge også? Som omtale om selvmord? Korrupsjon i politiet? Annet "kontroversielt", men meget moralsk.

5 liker  

Mest leste

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere