Oddvar Moi

17

En passende straff

Oslo katolske bispedømme hadde noen år en uakseptabel måte å registrere medlemmer på, men nå er deres praksis god, og medlemstallet er større enn noen gang før.

Publisert: 29. des 2017

Nå som det er blitt kjent at statsadvokaten ikke anker tingrettens dom og strek (langt på vei) er satt for konsekvensene av Oslo katolske bispedømmes uakseptable medlemsregistrering, kan jeg selv si meg ganske godt fornøyd med resultatet. OKBs tidligere økonom ble i tingretten frikjent fra påstanden om bedrageri; ganske klart og tydelig frikjent ifølge dommen. Det er jeg glad for.

Dernest dømmes OKB til en foretaksstraff for uaktsomt bedrageri, og det syns jeg også er passende – for vi rotet medlemsregistreringen skikkelig til for oss selv noen år. Dommen sier: «Retten finner ikke bevismessig dekning for å konstatere forsett fra foretakets side. Det er systemsvikten som er kritikkverdig i denne saken, og retten er overbevist om at denne svikten må karakteriseres som grovt uaktsom. Det manglet rutiner og retningslinjer. Det manglet ikke på advarsler … uten at det ble fulgt opp på en forsvarlig måte. …»

Ellers legger jeg også merke til at dommen bare beskriver selve registreringsmetoden, som ble avsluttet i oktober 2014. Den antyder ikke med ett ord at ting som skjedde de månedene OKB arbeidet med å få tidligere registrerte personer til å bekrefte sitt medlemskap, skulle være lovstridig, men det var jo pga. mistanker om nettopp slikt at OKB ble politianmeldt.

Saken er ikke helt avsluttet, siden det er berammet en sivil sak om et års tid, der OKB sier seg villige til å betale tilbake støtte for alle som hadde blitt feilregistrert, men ikke for personer som virkelig var katolikker – selv om de ikke hadde blitt registrert på korrekt måte. Får OKB medhold i den saken, vil erstatningsbeløpet reduseres til ca. 25% av det stat og kommune krever. Men OKB har allerede inngått avtaler om tilbakebetaling både med staten og kommunene, så dramatikken rundt dette har blitt svært redusert.

Alle som følger med vet også nå (bl.a. fra tallene for 2016 og 2017) at Den katolske kirke i Norge har flere medlemmer enn noen gang før, og alle er nå korrekt registrert. Det er altså ingen grunn til å tro at vi noen gang fikk støtte for flere medlemmer enn det antallet katolikker som bodde og bor i Norge. Det faktumet bør også hjelpe til å redusere dramatikken.

Vårt Land skrev i en leder for noen uker siden (9. desember) at denne saken har ført til et «omdømmetap for Den katolske kirke» og at «det gjenstår å se om kirken er i stand til å bygge opp det som er ødelagt».

Her vil jeg svare: Det avgjørende er at Den katolske kirke i Norge på en skikkelig, ryddig og korrekt måte holder orden i sitt medlemsarkiv, og at alt som har med økonomi og kontakt med myndighetene å gjøre holder en høy standard. Så langt jeg kan se er dette tilfelle i dag.

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Kan dette stemme?

Publisert over 2 år siden
Oddvar Moi. Gå til den siterte teksten.
Saken er ikke helt avsluttet, siden det er berammet en sivil sak om et års tid, der OKB sier seg villige til å betale tilbake støtte for alle som hadde blitt feilregistrert, men ikke for personer som virkelig var katolikker – selv om de ikke hadde blitt registrert på korrekt måte.

Hvis en person bosatt i Oslo kaller seg selv katolikk, skal OKB automatisk ha rett på penger?

Hva med personer som spiller sjakk eller springer i skogen. Skal noen ha penger for dem også?

Kommentar #2

Oddvar Moi

17 innlegg  54 kommentarer

Å være katolikk

Publisert over 2 år siden

Vi snakker selvsagt om personer som virkelig er katolikker, og det blir man vanligvis ved dåp - noe få har også formelt konvertert til Den katolske kirke.

Vårt medlemskriterium er nesten identisk med Den norske kirkes, det burde ikke være så vanskelig å forstå.

1 liker  
Kommentar #3

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Vanskelig å forstå

Publisert over 2 år siden
Oddvar Moi. Gå til den siterte teksten.
Vårt medlemskriterium er nesten identisk med Den norske kirkes, det burde ikke være så vanskelig å forstå.

At noen skal heve penger for andre menneskers religiøse overbevisning, uten at disse menneskene er medlemmer i den organisasjonen som samler inn penger, er vanskelig å forstå.

Jeg synes også at det virker uetisk.


Kommentar #4

Oddvar Moi

17 innlegg  54 kommentarer

Forstå?

Publisert over 2 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
At noen skal heve penger for andre menneskers religiøse overbevisning, uten at disse menneskene er medlemmer i den organisasjonen som samler inn penger, er vanskelig å forstå.

Men de er jo medlemmer av Den katolske kirke, så her forstår jeg ikke hva du mener.

Norske myndigheter krever 1) at vi skal sjekke at personene virkelig er katolikker og 2) at de ønsker å være registrert i Den katolske kirkes register i Norge. Dette gjør vi nå svært så samvittighetsfullt - så hva er problemet?

1 liker  
Kommentar #5

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Oddvar Moi. Gå til den siterte teksten.
Vi snakker selvsagt om personer som virkelig er katolikker, og det blir man vanligvis ved dåp - noe få har også formelt konvertert til Den katolske kirke.

Her kunne du vel ha lagt til at utlendinger skal være innmeldt i DKK i tillegg til de kriterier du nevner. Et av poengene i alt dette er at man ikke kan anta at en polakk er katolikk, men at han sett med norske øyne blir det når han har meldt seg inn. 

Kommentar #6

Oddvar Moi

17 innlegg  54 kommentarer

Anta

Publisert over 2 år siden

Til Kristiansen

Jeg har jo i innlegget svært tydelig kritisert vår tidligere praksis med å "anta" at noen var katolikker. Men det er jo en del år siden vi sluttet med det.

1 liker  
Kommentar #7

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Problemet

Publisert over 2 år siden
Oddvar Moi. Gå til den siterte teksten.
Norske myndigheter krever 1) at vi skal sjekke at personene virkelig er katolikker og 2) at de ønsker å være registrert i Den katolske kirkes register i Norge. Dette gjør vi nå svært så samvittighetsfullt - så hva er problemet?

Problemet er å kreve penger for katolikker. Jf. det jeg siterte deg på i min første kommentar.

Å motta penger, etter norsk lov, for katolikker som er selvvalgte medlemmer i Den katolske kirke i Norge, er uproblematisk.

Kommentar #8

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Mea culpa!

Publisert over 2 år siden
Oddvar Moi. Gå til den siterte teksten.

Jeg har jo i innlegget svært tydelig kritisert vår tidligere praksis med å "anta" at noen var katolikker. Men det er jo en del år siden vi sluttet med det.

Av og til er det vanskelig å innrømme hvor fattig man er i ånden. Jeg så ikke dette til å begynne med. :-)

Kommentar #9

Eivor Andersen Oftestad

38 innlegg  25 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Dommen, som du tar utgangspunkt i, handler om juridiske forhold. Hadde man gått inn i Trond Giskes juridiske forhold, hadde det sikkert sett greit ut der også, han har sikkert bedret seg kraftig han og. Elefanten i rommet her er at det viktigste i kirken (og i tillitsbaserte verv generelt) ikke er jus, men moral, sannhet og tillit. Tilliten er helt åpenbart svekket etter denne saken. Hvis kirken (biskopen) bare kjører videre som om ingenting er hendt, er det skandaløst.

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 1 måned siden / 3223 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
10 dager siden / 1211 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 1121 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
15 dager siden / 875 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
7 dager siden / 796 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
7 dager siden / 612 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
19 dager siden / 558 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
3 måneder siden / 499 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere