Bengt-Ove Nordgård

9

Juleevangeliet misbrukes til Israel-kritikk

De kristne høytider har gjennom historien blitt brukt til å formidle antijødiske holdninger. De siste årene har Den norske kirke i større grad fått en politisk slagside til venstre, og vi har sett mange eksempler på at prester har brukt julens budskap til å fronte antiisraelske holdninger

Publisert: 25. des 2017.

De kristne høytider har gjennom historien blitt brukt til å formidle antijødiske holdninger. De siste årene har Den Norske Kirke i større grad fått en politisk slagside til venstre, og vi har sett mange eksempler på at prester har brukt julens budskap til å fronte antiisraelske holdninger. Selv om kirkelig kritikk av staten Israel ikke nødvendigvis er motivert av antisemittisme, omfavnes den ofte ensidige kritikken av Israel av både BDS-bevegelsen og andre mørke krefter med åpenbart antisemittiske elementer i seg.

Juleevangeliet blir gjerne fordreiet slik at Maria blir omtalt som «en ung palestinsk kvinne», og de helt nødvendige sikkerhetstiltakene mot palestinsk terror blir beskrevet som hinder for Josef og Maria dersom de i dag skulle ha lagt ut på vandringen fra Nasaret til Betlehem.

Dette er å snu virkeligheten på hodet.  Josef og Maria var jøder, og jøder har i dag av sikkerhetshensyn ikke adgang til Betlehem eller andre byer under palestinsk kontroll.

MIFF er en livssynsnøytral organisasjon som ikke bruker religiøst betingede argumenter og heller ikke tar stilling i teologiske debatter. Men når vi ser at BDS-sympatiserende og anti-israelske prester bruker juleevangeliet til å delegitimere jødisk nærvær i Betlehem, er det på sin plass å påpeke følgende fra det samme juleevangeliet som disse prester leser hver julaften:

1.       Området der Betlehem ligger (i dag kalt «Vestbredden) ble av Lukas kalt «Judea». Judea har sin rot i ordet jøde.

2.       Betlehem kalles for Davids by, med andre ord en jødisk by. Kong David var jødenes konge for ca 3000 år siden.

3.       Josef var av Davids hus og ætt, med andre ord: Josef var jødisk.

Det blir derfor fullstendig skivebom, og både historie- og kunnskapsløst å beskrive jødisk nærvær i Judea (Vestbredden) generelt og Betlehem spesielt som et hinder for juleevangeliets budskap om «Fred på jord».

 

Bengt-Ove Nordgård

Styreleder MIFF Med Israel for fred

8 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Jesu Kristi ættelinje

Publisert rundt 1 år siden

 

Jesu ufullstendige ættelinje

Jesus Kristus er direkte etterfølger av David, om Josef var faren. Forklaringen i henvisningen over bekrefter Jesu Kristi rettighet til Kongetronen som jødenes konge, som konge i Israel.

Men Hans rike er ikke av denne verden. Når Han kommer bringer Han himmelens rike ned til og inn i verden, odskapen bindes opp og envher politisk motsetnig opphører.

Profetiene vil være oppfylt, kunnskapen fullstendig og vitenskapelig forskning unødvendig. En helt annen verden enn i dag.

Vi forberder oss til å tre inn i dette riket ved å ikle oss Guds fulle rustning, og å følge Kristus, hvorhen Han leder oss og slik Han leder oss.

4 liker  
Kommentar #2

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Om Josef var faren ?

Publisert rundt 1 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Jesus Kristus er direkte etterfølger av David, om Josef var faren.

Luk 1,35 Engelen svarte: "Den Hellige Ånd skal komme over deg, og Den Høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også barnet som blir født, være hellig og kalles Guds Sønn."  

Du uttrykker deg slik at du tror at Josef var den ekte, genetiske far til Jesus, stikk i strid med det som skriftene sier, men det er vel ikke det du mener. 

Skal vi følge Bibelens logikk her, da må det være Maria, Jesu mor som nedstammer fra David.  Av Davids ætt.

Selvsagt kunne Josef også nedstamme fra David, men det er jo "out of office" i denne saken vel  ?


1 liker  
Kommentar #3

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Det du skriver her samsvarer med Skriftene.

Publisert rundt 1 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.

Du uttrykker deg slik at du tror at Josef var den ekte, genetiske far til Jesus, stikk i strid med det som skriftene sier, men det er vel ikke det du mener. 

Skal vi følge Bibelens logikk her, da må det være Maria, Jesu mor som nedstammer fra David.  Av Davids ætt.

Selvsagt kunne Josef også nedstamme fra David, men det er jo "out of office" i denne saken vel  ?

Det du skriver her samsvarer med Skriftene.

1 liker  

Mest leste

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere