Torvid Høiland

13

Selvsagt er der intet liv etter døden.

Publisert: 16. des 2017  /  1418 visninger.

Religiøse mennesker er overbevist om at der er et liv etter døden. Men dersom man undersøker muligheten for et liv etter døden med den viten vi i våre dager har, innser man at sjansene for at vi skal leve etter døden er, mildt sagt, minimale.

Når en person dør stopper hjertet å slå, og kroppens organer blir ikke lenger tilført blod. Forråtnelsen starter med det samme, og etter en tid blir den synlig og man kjenner lukten av forråtnelse. Og da er det nok best å finne seg en annen samboer.

Etter lang tid er vanligvis hele kroppen råtnet bort, inkludert skjelettet. Hvis noe skal leve videre etter døden, kan det altså ikke være kroppen.

Men den religiøse lar seg ikke affisere av dette, for han har oppfunnet noe han kaller sjelen. Hva sjelen er, har ingen noensinne vært i stand til å forklare. Men det er altså denne man mener lever videre etter at mennesket dør.

Nå brukes ordet «sjel» også i dagligtalen. Men da mener vi våre tanker og følelser, kort sagt: vårt innerste vesen. Denne sjelen kan ikke eksistere uten kroppen vår, fordi den er avhengig av kjemiske reaksjoner i kroppen. Det beste bevis for dette er at man kan endre folks personlighet ved hjelp av kjemiske substanser («lykkepiller», etc.) Og siden kroppen forsvinner etter døden, forsvinner også denne sjelen.

Men kan ikke sjelen eksistere selv om vi ikke forstår hvordan? Jo, i teorien kan den nok det. Vi må i prinsippet være agnostikere til alt. Jeg anser derfor ikke sannsynligheten for et liv etter døden å være lik null, men omtrent på størrelse med sannsynligheten for at Nøkken eksisterer.

Sannsynligvis er forestillingen om et liv etter døden et utslag av ønsketenkning.

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Torvid Høiland. Gå til den siterte teksten.
Og når det gjelder dette med at man "ser" lyset på den andre siden av tunnellen, så er dette bildet etterhvert blitt så velkjent at folk vel nærmest forventer å "se" dette når de dør. Og da er det kanskje ikke så rart at de "ser" dette når hjernen begynner å gå på sparebluss

Du tror mye rart, men det er tydelig at du uttaler deg om noe som ukjent for deg.

Jeg har selv, da jeg var våken, gått gjennom tunnelen, da var jeg ateist og først 5 år senere ble jeg troende.  

Jeg gikk ikke helt igjennom, for jeg stoppet prosessen før jeg var helt igjennom.

Det gjorde jeg fordi jeg var redd for hva som var der om jeg gikk hele veien.  Da jeg stoppet den - var jeg ute av den på et øyeblikk.

Men 5 år senere fikk jeg erfare himmelen.  Den rene kjærligheten i paradis.  Også da var jeg våken og det var midt på dagen.

Jeg kan ta med denne sanne historien Sigurd skrev på VD for rundt et år siden:

Mirakelhuset i Ålesund som sto med brennende hus rundt seg på alle kanter, men som likevel ikke brant opp. Her er et kort resyme fra Wikipedia:

Waldehuset i Grensegata 2 var ett av husene som ikke brant opp. Der bodde Anders Nord sammen med sin kone Regine. Anders Nord skal ha fått besøk av en engel 22. januar 1904 kl. 13, da han var alene i stua si. Engelen skal ha sagt:

-Frykt ikke! Jeg er utsendt fra Gud den Allmektige for å si deg at i denne natt skal hele denne by legges i aske for de mange og store synder som drives i den. Men du har funnet nåde hos Gud – og du og din hustru skal ikke gå ut, og ikke bære ut noe av det som hører dere til, for alt det som bæres ut blir oppbrent. Jeg skal bevare dere, og intet ondt skal ramme dere.

Anders Nord forlot ikke huset under brannen, og huset ble ikke brent opp. I dag er huset museum og kalles også for "Mirakelhuset" (https://no.wikipedia.org/wiki/Bybrannen_i_%C3%85lesund_1904#Waldehuset)

Se også https://www.facebook.com/waldehuset

2 liker  
Kommentar #52

Stefan Bonkowski

4 innlegg  728 kommentarer

Fininstilling

Publisert over 2 år siden

Er universets blitt til med henblikk på oss,eller er vi et resultat av universets beskaffenhet?

Multiunivers hypotesen er et resultat av matematiske og fysiske bergegninger ,ikke en "ateistisk" ide.

Selv om konseptet multiunivers kan virke ulogisk, er det god fysikk som ligger bak . Det er ikke bare en måte å komme frem til  hypotesen om et multiverse.Flere fysikkteorier peker selvstendig på en slik konklusjon.

Kommentar #53

Sigurd Eikaas

29 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Torvid Høiland. Gå til den siterte teksten.

hvor jeg skrev om dette, ville du sett at jeg har klargjort dette der.

Når det gjelder det andre du nevnte, med soldaten som var ute av kroppen sin, så er der mange slike historier. De har det til felles at de ikke lar seg etterprøve.

Ja, jeg ser at det er riktig at du allerede hadde skrevet at tavlene ble plassert under det som pasientene beskrev som sitt "utkikkspunkt". 

Like fullt har du ikke forklart hvordan man i en tilstand med sterkt redusert hjerneaktivitet kan oppleve at livet passerer i revy på en mye sterkere måte og med mye sterkere opplevelser av detaljer som dufter, smaker og andre følelser,  enn når man husker tilbake i fullt funksjonell tilstand.

Heller ikke har du forklart hvordan hjernen i en slik sterkt redusert tilstand kan produsere helt nye, sterke og livsforvandlende (åndelige) opplevelser. Ikke fragmenterte og meningsløse hallusinasjoner av rosa elefanter eller hva det måtte være, men helhetlige og sammenhengende opplevelser som gir livet en ny mening og kurs.

Kommentar #54

Sigurd Eikaas

29 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.

De greske og romerske gudene ble også sett på som hevet over naturen. Vi kan ikke motbevise at de finnes heller. De tas ikke seriøst som religioner lenger selv om de kan være interessante som mytologier. Men hvis noen millioner mennesker rundt Middelhavet fortsatt trodde på det ville vi fortsatt diskutert dem på samme måte som vi diskuterer andre religioner. Det er et betydelig elenent av makt er rett i disse diskusjonene.

Hvorfor kan ikke Woodoo være riktig for eksempel? Mange tror på det, hadde vi bodd i Karibien måtte vi tatt stilling til den. 

Nei, du må bruke din fornuft og velge selv hva du finner mest troverdig, - hva du velger å tro er sant: Å tro på Jupiter eller Zevs, Tor og Odin, Allah , woodoo, naturalisme, - eller Jesus.

Kommentar #55

Sigurd Eikaas

29 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Man kommer altså ikke utenom en årsak til den første begynnelse. 

Det fikk Hawking til å utbryte : "To appeal to the hand of God is break of science". 

Men Hawking tar feil: Det er break of pseudoscience. 

Det er naturalismens og ateismens sammenbrudd.

Amen! Det er sant!

Kommentar #56

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Stefan Bonkowski. Gå til den siterte teksten.
Multiunivers hypotesen er et resultat av matematiske og fysiske bergegninger ,ikke en "ateistisk" ide.

Det er som du selv skriver en hypotese.  Eller en innbilning kan en jo også kalle det.

Kommentar #57

Stefan Bonkowski

4 innlegg  728 kommentarer

Multiunivers

Publisert over 2 år siden

Merkelig at en del observasjoner antyder at ideen om multiunivers er sann,er innbilning.

WMAP,Planck,mørk energi,kvantefysiske modeller,inflasjonsteorien.polasering av lys.


Kommentar #58

Torvid Høiland

13 innlegg  636 kommentarer

Jeg er ingen ekspert på

Publisert over 2 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.

Like fullt har du ikke forklart hvordan man i en tilstand med sterkt redusert hjerneaktivitet kan oppleve at livet passerer i revy på en mye sterkere måte og med mye sterkere opplevelser av detaljer som dufter, smaker og andre følelser,  enn når man husker tilbake i fullt funksjonell tilstand.

Heller ikke har du forklart hvordan hjernen i en slik sterkt redusert tilstand kan produsere helt nye, sterke og livsforvandlende (åndelige) opplevelser. Ikke fragmenterte og meningsløse hallusinasjoner av rosa elefanter eller hva det måtte være, men helhetlige og sammenhengende opplevelser som gir livet en ny mening og kurs.

den menneskelige hjerne. Så spørsmål om hjernens funksjoner og begrensninger må du stille annetsteds.

Hva jeg påpekte er det underlige i at en sjel/ånd som flyter rundt oppe under taket og kan se hele operasjonssalen, inkludert personell og utstyr og møblement, ikke klarer å se disse tavlene. Dette trodde jeg alle tenkende mennesker ville finne svært underlig.

3 liker  
Kommentar #59

Sigurd Eikaas

29 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Torvid Høiland. Gå til den siterte teksten.
Hva jeg påpekte er det underlige i at en sjel/ånd som flyter rundt oppe under taket og kan se hele operasjonssalen, inkludert personell og utstyr og møblement, ikke klarer å se disse tavlene. Dette trodde jeg alle tenkende mennesker ville finne svært underlig.

Selv finner jeg det ikke så underlig om ikke disse tavlene helt klarte å fange oppmerksomheten, gitt situasjonen.

Hva jeg påpekte var at hukommelse og opplevelser synes å være sterkere når hjernen er ute av funksjon. Det trodde jeg alle tenkende mennesker ville finne svært underlig.

1 liker  
Kommentar #60

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Du er ikke akkurat noen ekspert på kristen tro heller.

Kommentar #61

Laurits Hallum

1 innlegg  485 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Torvid Høiland. Gå til den siterte teksten.
Hva jeg påpekte er det underlige i at en sjel/ånd som flyter rundt oppe under taket og kan se hele operasjonssalen, inkludert personell og utstyr og møblement, ikke klarer å se disse tavlene. Dette trodde jeg alle tenkende mennesker ville finne svært underlig.

Men de som driver forskning på fenomenet derimot , var ikke like forundret , og de er vel absolutt tenkende mennesker ? Det du her refererer til var så vidt jeg vet første kontrollerte forsøk på avdekke hvilke type fenomen de hadde med å gjøre .

At fenomenet eksisterte var det jo ingen tvil om , for når det omtalte eksperiment ble utført forelå det allerede så mange systematisk nedskrevne observasjoner av fenomenet at forskerne kunne begynne å tallfeste hvor ofte fenomenet oppstod.

Det neste var å få dette godkjent som forskningsprosjekt , deretter å få tildelt midler til å utføre kontrollerte forsøk . Det var garantert ingen enkel oppgave , skepsisen innen fagmiljøene var mildt sagt ganske stor , ikke minst grunnet at ekspertisen innen fagfelt som driver hjerneforskning på forhånd kunne nærmest nulle ut den mest plausible forklaring , forestillinger oppstått i hjernen på angjeldende tidspkt .

Det de vet , eller i alle fall på angjeldende tidspunkt visste er / var at ; 0 hjerneaktivitet = 0 bevisst observasjon / forestilling .

Så det foran omtalte eksperiment var altså det første forsøk på å finne ut av hva slags type fenomen de stod over for . Forsøket var ikke vellykket , konklusjonen var så vidt jeg vet at forsøket måtte rigges på en annen måte .

Hva status er pr. i dag vet jeg ikke , jeg er rett og slett ikke oppdatert


2 liker  
Kommentar #62

Torvid Høiland

13 innlegg  636 kommentarer

Dette må du utdype.

Publisert over 2 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Høilands sannsynlighetsvurderinger er som det er påpekt tidligere i tråden, er rett og slett sprøyt og ulogisk.  Skrytet hans av egen fortreffelighet faller på stengrunn, da han forsøker seg seg som fagmann både som fysiker og som halvstudert spesialist i kvantefysikk.  

Hvor i tråden er det påvist at mine sannsynlighetsvurderinger er sprøyt og ulogiske? Og hvor skryter jeg av min egen fortreffelighet? Og hvor utgir jeg meg som fagmann i fysikk og spesialist i kvantefysikk?

Var du edru da du skrev dette?

2 liker  
Kommentar #63

Torvid Høiland

13 innlegg  636 kommentarer

?

Publisert over 2 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Du er ikke akkurat noen ekspert på kristen tro heller.

Har jeg utgitt meg for å være en spesialist på kristen tro?

2 liker  
Kommentar #64

Robin Tande

26 innlegg  3738 kommentarer

Noe å tenke på?

Publisert over 2 år siden
Morgan Lindstrøm. Gå til den siterte teksten.
Enhver får vurdere hypotesen som de vil. Men Lanza tenker seg i hvert fall at bevisstheten eksisterer evig, basert på den aller nyeste forskning innen fysikk. Og det er jo en litt ny situasjon... ;)

Er det ikke da mer sannsynlig at det dreier seg om en kollektiv underbevissthet. Fra denne lekker det så fra tid til annen ut drypp til individers bevissthet. Noen ganger kan det være helt spesielle og dominerende egenskaper, som evnene til et tidligere sjakk geni. Ja, det er bare å fantasere.

Kommentar #65

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Torvid Høiland. Gå til den siterte teksten.

Og hvor utgir jeg meg som fagmann i fysikk og spesialist i kvantefysikk?

Var du edru da du skrev dette

He-he.  Om jeg var edru?  Ja det kan du lure på.

Kommentar 7 skrev du:

"Jeg har hovedfag (mastergrad) i matematikk og har grunnfag i fysikk. Og cirka 1/4 av grunnfaget var i kvantefysikk."

Da har du vel tatt fagprøven.

Kommentar #66

Torvid Høiland

13 innlegg  636 kommentarer

Slutt å lyve og vrøvle.

Publisert over 2 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

He-he.  Om jeg var edru?  Ja det kan du lure på.

Kommentar 7 skrev du:

"Jeg har hovedfag (mastergrad) i matematikk og har grunnfag i fysikk. Og cirka 1/4 av grunnfaget var i kvantefysikk."

Da har du vel tatt fagprøven.

I kommentar #50 skriver du:

«Høilands sannsynlighetsvurderinger er som det er påpekt tidligere i tråden, er rett og slett sprøyt og ulogisk. Skrytet hans av egen fortreffelighet faller på stengrunn, da han forsøker seg seg som fagmann både som fysiker og som halvstudert spesialist i kvantefysikk.»

Som dokumentasjon påberoper du deg kommentar #7, hvor jeg skrev:

«Jeg har hovedfag (mastergrad) i matematikk og har grunnfag i fysikk. Og cirka 1/4 av grunnfaget var i kvantefysikk. Jeg er naturligvis ingen ekspert i kvantefysikk, men jeg vet LITT om den.»

At jeg har hovedfag i matematikk og grunnfag i fysikk er fakta, og ikke skryt om egen fortreffelighet. Og jeg ber deg få med deg at jeg presiserer at jeg IKKE er noen ekspert på kvantefysikk. Når du påstår at jeg utgir meg for ekspert i kvantefysikk, så er det blank løgn.

At jeg påpeker at jeg vet LITT om kvantefysikk, er heller ikke skryt. Det skulle bare mangle at jeg ikke skulle vite litt om kvantefysikk etter å ha skaffet meg noen studiepoeng i dette fagområdet. (Som matematikklærer i over 30 år vet jeg at det er MEGET sjelden at elever sitter igjen med absolutt null utbytte.)

Dessuten, du har ikke dokumentert hvor i tråden det er påpekt at mine sannsynlighetsvurderinger er sprøyt og ulogiske.

3 liker  
Kommentar #67

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Torvid Høiland. Gå til den siterte teksten.

«Jeg har hovedfag (mastergrad) i matematikk og har grunnfag i fysikk. Og cirka 1/4 av grunnfaget var i kvantefysikk. Jeg er naturligvis ingen ekspert i kvantefysikk, men jeg vet LITT om den.»

At jeg har hovedfag i matematikk og grunnfag i fysikk er fakta, og ikke skryt om egen fortreffelighet. Og jeg ber deg få med deg at jeg presiserer at jeg IKKE er noen ekspert på kvantefysikk. Når du påstår at jeg utgir meg for ekspert i kvantefysikk, så er det blank løgn.

At jeg påpeker at jeg vet LITT om kvantefysikk, er heller ikke skryt. Det skulle bare mangle at jeg ikke skulle vite litt om kvantefysikk etter å ha skaffet meg noen studiepoeng i dette fagområdet. (Som matematikklærer i over 30 år vet jeg at det er MEGET sjelden at elever sitter igjen med absolutt null utbytte.)

Dessuten, du har ikke dokumentert hvor i tråden det er påpekt at mine sannsynlighetsvurderinger er sprøyt og ulogiske.

Jeg står ved hvert ord jeg skrev.  Det er min oppfattelse av det du selv skriver.

Om det ikke var for skryte av deg selv, hvorfor ta med utdannelsen din i en kommentar som omhandler et helt annet emne, nemlig troen på livet etter døden.  Hva har det med utdannelsen din å gjøre, da du selv lager en tråd om noe du ikke forstår noe av i hele tatt?

Sannsynlighetsvurderingene dine er rent sprøyt.  Du forstår ikke det du forsøker å sannsynliggjøre.  Du skriver for eksempel i overskriften på denne tråden             

"Selvsagt er der intet liv etter døden"  

Videre i innlegget:

" Jeg anser derfor ikke sannsynligheten for et liv etter døden å være lik null, men omtrent på størrelse med sannsynligheten for at Nøkken eksisterer."

Det er sprøyt og helt ulogisk sannsynligjøring.  Jeg betviler ikke at du vet litt eller mye om matematikk, fysikk osv.

Sannsynlighetsberegningen din faller helt til jorden om du leser kommentar 50, som viser en sannsynligjøring etter boka - utført av førsteamanuensis ved UIO, Einar Duenger.

At det står en skaper bak sannsynliggjøres på denne måten :

Om en ikke vil forkaste grunnleggende prinsipper bak rasjonell tenkning, som anvendes både i hverdagen såvel som i logikk og i generell vitenskap, så er fininnstillingen et bevis på at det står en skaper bak, eller utrykt vitenskapelig at det står en intensjon bak.

En intensjon om å gjennomføre noe, støttet av kunnskap og krefter til å gjennomføre det.

"”Premisset for at et fysisk univers følger slike betingelser som vårt univers med faste konstanter og lover som kan måles, viser en odds for den faktisk målte verdien for en bestemt konstant er 1 over 10 opphøyd i 55, det vil si 1-etterfulgt av 55 nuller.

Det vil si at sannsynligheten for at vårt fysiske liv skyldes en ren tilfeldighet er litt under 1 over 10 opphøyd i 55. Altså ufattelig liten. Utenfor vår fatteevne."

 

Som sannsynliggjør Bibelens fortellinger nærmest helt fra første side i mosebøkene.

Kommentar 50 avsluttes med:

Ateister vil selvfølgelig ikke akseptere en skaper. Derfor har de innført begrepet multivers- mange universer har holdt i mange år, og laget en rekke varianter av multivers. Men på 70 års dagen sin fikk Stephen Hawking den klare beskjed at alle modeller for multiunivers krever en første begynnelse. 

Man kommer altså ikke utenom en årsak til den første begynnelse. 

Det fikk Hawking til å utbryte : "To appeal to the hand of God is break of science". 

Men Hawking tar feil: Det er break of pseudoscience. 

Det er naturalismens og ateismens sammenbrudd.

 

 

1 liker  
Kommentar #68

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Vesle vitet strekk ikkje til, sa Ivar Aasen.

Publisert over 2 år siden

"Ei Tru maa stydja upp-under, -. ei Tru, som trøysta og styrkja vil. i myrke, stormande Stunder. Eg vonar, den Viisdomen hjelper mest,"

19For det står skrevet: Jeg vil ødelegge de vises visdom, og de forstandiges forstand vil jeg gjøre til intet. (Sal 33:10. Jes 29:14). 20Hvor er en vismann? Hvor er en skriftlærd? Hvor er en forsker i denne verden? Har ikke Gud gjort verdens visdom til dårskap? (Jes 33:18. 44:25. Rom 1:22). 21For da verden ved sin visdom ikke kjente Gud i Guds visdom, fant Gud for godt å frelse dem som tror, ved forkynnelsens dårskap. (Matt 11:25,27. Rom 1:21,28).22For jøder krever tegn og grekere søker visdom, (Matt 12:38. 16:1. Joh 4:48.) 23men vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder et anstøt og for hedninger en dårskap. (2:14. Joh 6:60. 10:33.) 24Men for dem som er kalt, både jøder og grekere, forkynner vi Kristus, Guds kraft og Guds visdom. (v.18. Luk 2:34. Kol 2:3.) 25For Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene.(1.Kor 1,19-25)

6 liker  
Kommentar #69

Torvid Høiland

13 innlegg  636 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
Vesle vitet strekk ikkje til, sa Ivar Aasen.

Javel. det er slik det henger sammen. Da er du selvfølgelig unnskyldt for ikke å ha besvart mitt spørsmål til deg tidligere i denne tråden. :-)

2 liker  
Kommentar #70

Torvid Høiland

13 innlegg  636 kommentarer

La oss prøve å holde oss sånn noenlunde klare i hodet.

Publisert over 2 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Om det ikke var for skryte av deg selv, hvorfor ta med utdannelsen din i en kommentar som omhandler et helt annet emne, nemlig troen på livet etter døden.  Hva har det med utdannelsen din å gjøre, da du selv lager en tråd om noe du ikke forstår noe av i hele tatt?

Spørsmålet om liv etter døden har i utgangspunktet intet med min utdannelse som matematiker å gjøre. Og jeg nevnte heller ikke min utdannelse i innlegget mitt.

Men i kommentar #4 trekker Morgan Lindstrøm kvantemekanikk inn i debatten. Og kvantefysikk er avansert matematikk, enten Fjerdingen vet det eller ikke. I mitt svar til Lindstrøm (kommentar #7) nevner jeg min utdannelse. Jeg mener at leseren har krav på å få vite om debattanter har kompetanse som er relevant for det man debatterer.

3 liker  
Kommentar #71

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Torvid Høiland. Gå til den siterte teksten.
Religiøse mennesker er overbevist om at der er et liv etter døden. Men dersom man undersøker muligheten for et liv etter døden med den viten vi i våre dager har, innser man at sjansene for at vi skal leve etter døden er, mildt sagt, minimale.

Først vil jeg beklage at jeg er så sein med å skrive noe i denne debatten, så jeg er redd at det kanskje er for seint til å addressere selve debattinnlegget, men når jeg leste det følte jeg et behov for å skrive noe, siden det er så generellt.

Hva mener du med religiøse mennesker? Mener du alle former for livssyn slik som kristenhet, islam, jødedom, hinduisme osv der man tror man vil leve evig eller bli gjenfødt på ny, inn i ny skikkelse? For med ordene "religiøse mennesker" favner du veldig bredt, og gjør det vanskelig og vite hvem du egentlig ønsker å skrive om og samtidig kritisere. For egen del ønsker jeg at mennesker er mer direkte og ikke så fordekte.

På meg så virker det som du med ordene "religiøse mennesker" egentlig mener "kristne mennesker", siden du senere i ditt innlegg er så spesifikk på dette med sjel, liv etter døden og det at begge eksisterer. 

Jeg har ingen formening om hva andre trossamfunn (silam, jødedom, hinduisme mm) har sagt, skrevet eller mener, jeg kan bare skrive utifra det jeg kjenner til, utifra den kristne tro, akkurat slik du kan.

For det du skriver er jo sannheten utifra ditt ståsted, det benekter jeg ikke.

Men din sannhet er utifra det fysiske perspektivet der kroppen slutter å opphøre, og sjelens kjemiske substanser ikke lenger fungerer fordi de ikke har en kropp å fungere i, derfor ergo kan ikke livet fortsette i sjelen. Jeg ser logikken i din overbevisning.

Problemet er at du er overbevisst utifra et menneske som har gjort seg opp en mening, en konsensus, utifra at det kan ikke fungere fordi de fysiske lovene slutter å opphøre når kroppen har råtnet bort.

Problemet med en slik tankegang, er at de ikke ser på hva Bibelen skriver om emnet, noe du heller ikke gjør. Det skriver at mennesker blir født på ny, de blir altså født på ny inn i en ånd. Som ikke har noe med sjel å gjøre, ikke noe med en menneskelig kropp å gjøre, og som fylles med Guds liv og natur.

Det er denne ånden som er nøkkelen til svarene på sjelens evige liv, på at menneskene får et nytt herlighetslegeme, altså ny kropp. De vil bestå. Dette er skrevet for ca 2000 år siden, og er ikke endret. Ikke oppfunnet av kristne, men gitt oss av Gud gjennom Kristus, et løfte.

Derigjennom ikke ønsketenkning

MVH

Rolf Larsen


4 liker  

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
17 dager siden / 1467 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
27 dager siden / 1285 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
8 dager siden / 982 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
4 dager siden / 908 visninger
Morna, Facebook!
av
Heidi Terese Vangen
rundt 1 måned siden / 792 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
26 dager siden / 577 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere