Karl Øyvind Jordell

174

Rarere og rarere om lærernormen

KrFs leder sammenlikner lærernormen med røykeloven, en rådgiver i KrF bløffer om dens effekter, og fra en filosof i Civita hevdes det at den bryter med kristendemokratiske ideer. Realiteten er ganske enkelt at den vil være en ulykke forskoler i utkant-Norge.

Publisert: 16. des 2017

1. KrFs leder sammenliknet forleden, i radioens 'Nyhetslunsj', reaksjonene på lærernormen med reaksjonene på røykeloven. Men å sammenlikne regulering av giftstoffer med en politikk som i realiteten går ut over småskoleelever, henger ikke på greip. Hvis det hadde vært en annen enn Hareide som uttalte dette, ville man ha mistenkt vedkommende for å ha inhalert en sterkere substans enn tobakk … .

2. Erstad, som er rådgiver for KrFs stortingsgruppe, hevdet i Vårt Land for et par dager siden: "Lærarnormen vil føre til fleire lærarar i heile Norge." Det er usant. En norm medfører ikke økning i antall profesjonsutøvere.  Lærere fremskaffes gjennom lærerutdanning, ikke gjennom en norm. Faktum er at der er for få lærere, særlig for de laveste trinnene. Dersom en norm av den art som nå er vedtatt, skal følges opp med bevilgninger, vil den medføre økning i antall STILLINGER, ikke i antall lærere. Disse stillingene vil primært bli opprettet i sentrale strøk. Lærere i utkantene, hvor lærermangelen allerede er størst, vil tendere mot å søke disse stillingene. Dermed vil flere elever i utkant-Norge måtte ta til takke med ufaglærte lærere i den viktige første lese-, skrive- og regneopplæringen.

3. Det siste er at Kolbeinstveit fra Civita i dagens Vårt Land og på Verdidebatt hevder at lærernormen bryter med  kristendemokratiske ideer – den «… innføres før politikerne har fått svar på undersøkelser og forskning som er igangsatt for å få bedre kunnskap om hvordan den vil virke».

Javel, nei. For det første er det vel slik at man ikke trenger forskning for å se at lærernormen vil gå utover distriktene.

For det annet er den form for forskning man evt kan få, ofte besynderlig: I den nylig fremlagte evalueringsrapporten fra Statistisk sentralbyrå peker forskerne på en mulig årsak til hvorfor man ikke har funnet effekter av 600 ekstra lærerstillinger ved 166 ungdomsskoler: «… de ekstra ressursene er smurt tynt utover» (s 39); «omtrent halvparten av rektorene mener en endring fra ca 21 til ca 19 elever er for liten til å gi økte prestasjoner» (s 58). Hva kan en slik endring, fra 21 til 19 elever, innebære?

Ofte vil en del av en skoletime bestå i at læreren underviser samlet klasse. Da har det ingen betydning om hun har 21 eller 19 tilhørere. Men kanskje i opp mot 30 min vil undervisningen være organisert som gruppearbeid eller individuelt arbeid. Da betyr klassestørrelse noe. Med 21 elever har hun 1,43 minutter pr elev, med 19 elever har hun 1,58 minutter, skilnaden på 0,15 min er lik 9 sekunder. Hvis man har et fag fem i skoletimer i uka, vil altså hver elev få 45 sekunder mer oppmerksomhet pr uke. Da er det kanskje ikke så rart at man ikke fant økt læringsutbytte?

Jeg viser for øvrig til mitt innlegg 'Lærernorm på bekostning av elever i utkant-Norge', som ble lagt ut på Verdidebatt for fem dager siden.

 

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Dan Lyngmyr

207 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Karl Øyvind Jordell. Gå til den siterte teksten.
KrFs leder sammenlikner lærernormen med røykeloven, en rådgiver i KrF bløffer om dens effekter, og fra en filosof i Civita hevdes det at den bryter med kristendemokratiske ideer. Realiteten er ganske enkelt at den vil være en ulykke forskoler i utkant-Norge.

Takk til Jordell for et godt innlegg !

1 liker  

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
17 dager siden / 1461 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
27 dager siden / 1285 visninger
Morna, Facebook!
av
Heidi Terese Vangen
rundt 1 måned siden / 1166 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
7 dager siden / 927 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
3 dager siden / 873 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
26 dager siden / 568 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere