Oddbjørn Johannessen

173    13401

Guds vrede – og den ubegripelige forsoningen

Kan forestillingen om den vrede Gud som krever blodoffer, og forestillingen om den kjærlige Fader som elsker sine barn med fullkommen kjærlighet, gå i hop - uten at resultatet blir et schizofrent gudsbilde?

Publisert: 14. des 2017 / 7128 visninger.

Forsoningslæren er noe av det mest ubegripelige ved tradisjonell kristendom, synes jeg (selv om jeg tidligere i livet fant den fullkomment logisk).

Litt folkelig uttrykt er altså tanken at en sint Gud krever et oppgjør fra de menneskene han har skapt i sitt bilde - et oppgjør de ikke er i stand til å ta. Derfor må de straffes. Så viser det seg at han har en løsning i bakhånd, som han kan blidgjøre seg selv med. Ved å la sin egen sønn bli pint og drept, så kan han anse dette som en stedfortredende straff. Han retter altså baker for smed, for å si det med Johan Hermann Wessel.

Menneskene er ikke dermed nødvendigvis kvitt Guds vrede - for forsoningen gjelder jo bare dem som tror det forholder seg slik som beskrevet. De øvrige slipper ikke unna straffen, som nå gjøres ekstra pinefull.

Det står mye om Guds vrede i GT. Der møter vi en Gud som ikke lar seg fornærme uten at det medfører grufulle straffedommer. Ja, i fortellingen om Noah og vannflommen er han så misfornøyd med hele skaperverket sitt at han vil ødelegge det meste av det. Etter "syndfloden" angrer han, kan vi lese, men tilfreds med menneskene blir han likevel ikke. De skikker seg ikke slik han hadde tenkt.

Hvordan kan raseriet over den feilvaren han har skapt, mildnes ved at han lar sin sønn korsfeste? Hvordan samsvarer dette med forestillingen om den kjærlige Fader som elsker sine barn med fullkommen kjærlighet – uten at gudsbildet blir schizofrent?

4 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #251

Tore Olsen

21 innlegg  5140 kommentarer

Publisert 10 måneder siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Er det noen bortsett fra Jesus som har greid å holde de 10 bud?  Har du eller trenger du nåde?  Hvordan kunne det ha seg at jeg fikk troen igjen etter over 30 år som ateist?

Gjennom omvendelse. Du vendte deg bort fra verden og til Kristus. Han svarte med sin nåde, som du beholder ved å være åndelig sinnet, men mister ved å være kjødelig sinnet. Derfor trenger vi Kristus i minnet hele tiden, ikke skru av og på, som mennesket tendenserer til i kjødet. Vi skal leve rettferdig i en urettferdig verden. Det skjer ene og alene ved å følge Kristus - personlig.

Det er ikke Paulus som  misforstår, det er oss! Hvilket er årsaken til uenighet om Kristi lære. Jeg skjønner ikke alt, men mye mer nå enn for 40 år siden. Når jeg skjønner mer, ser jeg også hvordan bokstaven kan tyrannisere oss, mens ånden frigjør oss i sannheten. Det åndelige mennesket bærer byrder med Kristi åk, da er rett-ferd mot det evige livet lett å bære.

(Rett - ferd, reise i riktig retning, et lite ordspill om rettferdighet, at den rettferdige ferdes rett.)

1 liker  
Svar
Kommentar #252

Rune Holt

9 innlegg  11052 kommentarer

Jeg skjønner at dette blir komplisert.

Publisert 10 måneder siden

Johannesen og Frøland er inne på det.
Jeg synes de herrer Olsen og Eikaas kompliserer alt for mye,og jeg tror ikke de har oppfattet helt hva jeg vil ha frem av det enkle evangeliet.

Når ikke en dåre burde fare vill blir dette så innviklet at så og si ingen skjønner det.
Olsen trenger et liv til sier han,men det er enklere enn som så.

2 liker  
Svar
Kommentar #253

Sigurd Eikaas

16 innlegg  5501 kommentarer

Publisert 10 måneder siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Jeg takker også av (for 2. gang) - og overlater trådens videre skjebne til ubegripelighetene :-)

Jeg har på denne tråden besvart alle innvendingene som du tok opp i åpningsinnlegget ditt. Og jeg mener at den teologien som jeg har lagt fram er konsistent, både i hht Bibelen, og intellektuelt og etisk. 

Men hvis det var noe av det som var uklart eller ubegripelig, så vil jeg gjerne at du spør.

Svar
Kommentar #254

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7286 kommentarer

Publisert 10 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.

Gjennom omvendelse. Du vendte deg bort fra verden og til Kristus. Han svarte med sin nåde, som du beholder ved å være åndelig sinnet, men mister ved å være kjødelig sinnet. Derfor trenger vi Kristus i minnet hele tiden, ikke skru av og på, som mennesket tendenserer til i kjødet. Vi skal leve rettferdig i en urettferdig verden. Det skjer ene og alene ved å følge Kristus - personlig.

Det er ikke Paulus som  misforstår, det er oss! Hvilket er årsaken til uenighet om Kristi lære. Jeg skjønner ikke alt, men mye mer nå enn for 40 år siden. Når jeg skjønner mer, ser jeg også hvordan bokstaven kan tyrannisere oss, mens ånden frigjør oss i sannheten. Det åndelige mennesket bærer byrder med Kristi åk, da er rett-ferd mot det evige livet lett å bære.

100 % enig.  Flott a gitt.  Rett og slett aldeles nydelig!

1 liker  
Svar
Kommentar #255

Tore Olsen

21 innlegg  5140 kommentarer

Fortsetter litt til

Publisert 10 måneder siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.

La meg først få forsvare Hallesby. Hans tale var ikke den dømmende og vrede ild-og-svovel-dommedagsprekenen som hans motstandere framstilte det som etterpå, og som er blitt den allmenne oppfatningen i ettertid. Den var et inderlig rop ut til det norske folk om å vende om. Hallesby hadde en fortvilet nød for folket, og derfor ropte han ut. 

Hallesbys motstandere ønsket å få stilnet enhver tale om helvete. Det lyktes de i stor grad med.

Jeg forstår derfor at mange reagerer på bruken av ord som "urene", "onde", osv. For det første så er det ikke i tråd pk, - for da dømmer man(!), - pr definisjon(!),-  som Hallesby(!). Og for det andre så er jo disse ordene i ferd med å bli irrelevante, da alt vi er og gjør likevel bare handler om gener og fysikk og kjemi.

Når jeg bruker feks "urene mennesker", så er det i en erkjennelse av at vi alle er urene i oss selv, - slik vi er av vår egen natur. Det ligger derfor intet dømmende i det, - det er kun deskriptivt, og i tråd med hvordan Bibelen forteller at virkeligheten er.

Når jeg bruker "urene" i stedet for "vantro", så er det også fordi poenget er at det er urenheten som eksponeres av Guds hellighet og renhet, ikke vantroen. Når vi er kommet så langt som inn i evigheten, så er det uansett ikke tro kontra vantro det handler om lenger. 

Jeg forstår ikke relevansen i det du skriver om at du ikke har merket noen brenning? For det første så har du tatt i mot Jesus, og for det andre så omhandler dette evigheten, og ikke det dennesidige. Ytringen din gir derfor ingen mening for meg, i forhold til hva jeg har forsøkt å formidle?

Ja, til Bjørn Erik, vi snakker litt forbi hverandre, for perspektivet er veldig dypt.

Det enkle evangeliet er to ord: Følg Kristus! Gjør man det tar ingen feil. Men tviler man på at det lar seg gjøre, tar alle feil. Da begynner debattene og diskusjonene og ingen kommer egentligt frem til pin point. Disiplene holdt jo også på slik. 

Troen er på Kristus, at Han gjør det umulige mulig - derfor er mirakler nødvendig, og det vet du!

I sitatet over støtter jeg Sigurd.

Og så gir jeg meg på denne tråden, takk for god debatt .-))

PS: Jeg forklarte tydelig i en kommentar hvorfor vi alle er "onde", altså urene, i kommentar #5

Verden vil bedras

1 liker  
Svar
Kommentar #256

Kåre Kvangarsnes

5 innlegg  868 kommentarer

Publisert 10 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Har Han sagt vi skal holde budene skal vi holde dem. Holder vi dem ikke er vi ikke rettferdiggjort, da er jeg der Eikås sier, at intet urent kan tre inn i Guds rike eller være i Hans nærhet.

 Dette er et annet evangelium. De 10 bud var gitt til jødene og tilhørte Loven gitt dem på steintavler. Det som er inngravert i stein fører til forbannelse og død og Paulus forklarer at Loven ikke lenger er relevant i den troende sitt liv.

De 10 bud var nettopp det, inngravert i stein.

2.Korinterbrev kap 3: 4:11

4 Denne tilliten har vi til Gud ved Kristus. 5 Vi er jo ikke selv i stand til å tenke ut noe på egen hånd. Det er Gud som gjør oss i stand til det, 6 han som også gjorde oss til tjenere for en ny pakt som ikke bygger på bokstav, men på Ånd. For bokstaven slår i hjel, men Ånden gjør levende. 7 Selv dødens tjeneste, som bygde på bokstaver hugget i stein, var omgitt av en slik herlighet og glans at israelittene ikke klarte å se på ansiktet til Moses. Så klart strålte det, enda glansen tok slutt. 8 Hvor mye klarere stråler ikke da glansen fra Åndens tjeneste? 9 For hadde den tjeneste som fører til fordømmelse, en herlig glans, så må den tjeneste som fører til rettferdighet, stråle med en enda rikere glans.10 Ja, det som den gang strålte så klart, har nå helt mistet sin glans. For nå stråler en herlighet som er så uendelig mye klarere.11 Men når det som tok slutt, strålte så herlig, hvor mye herligere er ikke da glansen av det som består?

Jødene ville ikke leve under Guds Nåde, de forlangte en Lov som de skulle holde for å rettferdiggjøre seg selv. Gud gav dem det de ville, men ikke for at de skulle holde den, for det kunne de ikke, men nettopp for å vise dem at de ikke kunne det. I 1500 år levde de under denne LOV, inntil Kristus kom og oppfyllte Loven. Men de trodde ham ikke og  forkastet sin Messias som folk. 

Vi som er hedningkristne skal ikke ha noen befatning med jødenes Lov. Rettferdiggjørelsen er av tro og ikke av egne gjerninger. Var den det , kunne ingen bli frelst. I det kristne liv er vi under Nåden som opplyser oss til å gjøre godt . Men dette vil vi helst ikke tro og stole fullt ut på, for vi ser jo at vi i vårt kjød ikke blir syndfrie. Men vårt kjød er erklært dødt ved Jesu korsdød, og Hans rettferdighet innpodet i oss. Vi lever ikke lenger i kjødet for Gud, men i Ånden. Synden har ikke lenger noen makt over oss. Vi har fått en ny natur som er syndfri for Gud. Det er denne natur som nå er meg. Ikke den gamle som er død. Ja, da kan vi vel bare synde desto mer da , uten konsekvenser, for det er jo ikke meg som synder, men min gamle natur? Da kan du jo spørre deg selv, om en gjenfødt kristen er komfortabel med å leve i synd? Da er han jo ikke gjenfødt. 

Likevel, Paulus hadde et fæla strev med å forklare f.eks Romermenigheten og Korintermenigheten at frelsen og det kristne livet ikke lenger var under noen Lov, men at de nå var under Nåden. Paulus kalte  endatil sine egne "flotte" gjerninger som" filthy rags" for Gud.

Erkjenner vi ikke dette, er vi på Lovens vei. Vi kan ikke blande Nåde og Lov. Nåde+ Lov= Lov.  Det er vanskelig, men tror vi ikke fullt ut at Nåden er nok, stoler vi egentlig ikke på Evangeliet og det Jesus har gjort for oss. Du kan ikke stole litt på Evangeliet og litt på deg selv.  

Det er ikke vår " fine" og rette tro på Jesus, hans eksemplariske liv og hans gode eksempel som frelser oss. Det er det han gjorde for oss på Golgata, ikke det vi kan gjøre for Ham.  Ikke god moral, ikke egne gjerninger, men Guds Nådes gjerninger med oss driver oss til det gode og til å  overvinne synd. Selvros er utelukket, sier Paulus. Selvros er under den lov som heter Salvation by Your Own Works. Nåden er Salvation by Faith.

 Hvis ikke dette får være overbygningen, blir alt galt. Da følger vi Lovens vei. Den leder kun ett sted. 

"Alle" kan   vel  si enig i det dette. Likevel, forkynnelsen i dag veksler mellom Lov og Nåde, og sammenblanding av de to. En stakkar kan nesten ikke  ende opp i annet enn  full forvirring. Den beste medisin er å studere Paulus sine skrifter og få visshet der. Der forklarer han oss hedningekristne både om Loven og Nåden og den frihet vi har i Kristus. 

Det lakker mot jul og snart får vi på nytt høre biskopenes juleevangelium om det vesle barnet som kom til jord. Ikke som frelser for syndere og urettferdige, men som flyktningebarnet som ville at den troende skulle se på seg selv og sin synd og sin manglende barmhjertighet. Dette er Lovens og moralens evangelium. Den forutsetter at du kan frelse deg selv.  Men slik er det altså ikke. Det er et annet evangelium.

God jul til alle debattanter.

3 liker  
Svar
Kommentar #257

Robin Tande

15 innlegg  3722 kommentarer

God Jul!

Publisert 10 måneder siden
Egil Wold. Gå til den siterte teksten.
Steinen kan ikke annet enn å ligge der den falt eller ble skjøvet av omstendigheter.

Derfor saksøker vi ikke en stein vi sparker borti.

Hvis det ikke er noe prinsipielt annerledes med mennesker, så er både spørsmål om juridisk skyld, straff og erstatning... helt meningsløse...

... både med hensyn til "preventivt" såvel som ut fra en "rettferdighets-tanke".

Begge deler blir da meningsløse.

Vi kan ikke fordre av steinen.

Ingen mening i å gjøre preventive tiltak for å beskytte steiner.

Både "preventive tiltak" og "beskytte" er illusoriske fenomener.

Hilsen Mor Nille og meg.

3 liker  
Svar
Kommentar #258

Egil Wold

2 innlegg  1814 kommentarer

Takk, takk...

Publisert 10 måneder siden

Da vil du sikkert hilse Mor Nille fra meg og forklare at logikken stemmer denne gang...

3 liker  
Svar
Kommentar #259

Tore Olsen

21 innlegg  5140 kommentarer

Litt til, men så er det middag

Publisert 10 måneder siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Johannesen og Frøland er inne på det.
Jeg synes de herrer Olsen og Eikaas kompliserer alt for mye,og jeg tror ikke de har oppfattet helt hva jeg vil ha frem av det enkle evangeliet.

Når ikke en dåre burde fare vill blir dette så innviklet at så og si ingen skjønner det.
Olsen trenger et liv til sier han,men det er enklere enn som så.

Problemet mitt er at jeg skjønner deg, men du forstår det ikke. La oss si det slik, at evangeliet er enkelt: Følg Kristus!

Derfra og ut er det et utall av varianter og et utall av kirkesamfunn med hver sin teologiske prioritering.

Mitt anliggende er like enkelt som ditt, men tydeligvis komplisert likevel: Man omvender seg fra synd og Gud bestemmer hva som er synd og hva som ikke er synd. Gjør man ikke det, følger man heller ikke Kristus.

Synd betyr på gresk å bomme på målet. Følger man Kristus og synder, så bommer man på målet. Da må man vende seg mot Kristus igjen. Det finnes ingen teologiske grep som kan hindre det, bortsett fra ett, det er og blir omvendelse. Det har ikke jeg funnet på, det er Jesu Kristi befaling. Den som reiser seg opp og sier at akkurat det er unødvendig fordi det er vanskelig å få det til, angriper ikke meg, men stiller seg tvilende til den Kristus man skal sette sin lit til, som er basis i din forståelse. Ved å omvende oss så legger vi ingenting til evangeliet, vi følger det nøyaktig slik befalingen lyder - og jeg har henvist til blant annet Johannes Åpenbaring kap. 3

Din del som i praksis betyr å leve i ånden og den delen Kristus også legger vekt på, å leve uten synd, er to sider av samme sak. Jeg utelukker ingen av dem, for det har ikke jeg mandat til å beslutte, heller ikke du og heller ingen annen. Akkurat her er Jesus Kristus suveren.

Paulus, eller enhver annen apostel, er heller ikke gitt mandat til å lage disharmoniske variabler, så skulle man få den forståelse at Paulus sier Kristus i mot, må man bruke fasit. Fasit er Guds ord og Den hellige ånd med direkte åpenbaring. Ender man fremdeles med spesielle variabler som ikke harmoniserer med Kristi forkynnelse, må man stille seg kritisk til kilden man inspireres av.

Svar
Kommentar #260

Tore Olsen

21 innlegg  5140 kommentarer

Publisert 10 måneder siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

Det lakker mot jul og snart får vi på nytt høre biskopenes juleevangelium om det vesle barnet som kom til jord. Ikke som frelser for syndere og urettferdige, men som flyktningebarnet som ville at den troende skulle se på seg selv og sin synd og sin manglende barmhjertighet. Dette er Lovens og moralens evangelium. Den forutsetter at du kan frelse deg selv.  Men slik er det altså ikke. Det er et annet evangelium.

God jul til alle debattanter.

Vi vil fortsatt være uenige, men det hindrer ikke en riktig God Jul til deg og alle andre her. Tross alt er det ikke teologiske debatter som frelser oss, men troen på Kristus. Min tro inkluderer også omvendelse - kan ikke se hva som er galt med det. De 10 bud er en minstegrad av hva man omvender seg til eller fra. 

Det har ingen hensikt å terpe detaljer. Jeg har forsøkt å forklare at det å tillegge meg troen på lovens bokstav og at man må imponere Gud med rette adferden, kan vi se bort fra. Det er feil å tillegg meg det, men det virker som om det er standard forståelse når man ser nåden som noe mer enn det du har forklart. 

Å Bli et nytt menneske i Kristus er hva Kristus tilbyr, jeg har sett kristne som sier de har tatt i mot, og i neste øyeblikk synder så det ljomer.

Hva skulle det være som ville få meg til å tro at de snakket sant? Hvis meg din tro uten gjerninger, og jeg vil vise den av mine gjerninger - fordi det er ved disse du og jeg og alle andre dømmes. Mennesker som omvender seg følger ikke bare Kristus, de leder sine medmennesker til Kristus, det er det disippelskapet går ut på.

PS: Siterte du Kristus i dine henvisninger, jeg så det ikke?

Svar
Kommentar #261

Kåre Kvangarsnes

5 innlegg  868 kommentarer

Kristne og De 10 Bud

Publisert 10 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
PS: Siterte du Kristus i dine henvisninger, jeg så det ikke?

En liten videosnutt som kan klargjøre Paulus sitt frie nådeevangelium gitt til ham av Jesus for å formidle til kristne i dag i forhold til Loven gitt til jødene den gang.

https://www.youtube.com/watch?v=xR6l87FiR_8


1 liker  
Svar
Kommentar #262

Rune Holt

9 innlegg  11052 kommentarer

Litt til.

Publisert 10 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.

Å Bli et nytt menneske i Kristus er hva Kristus tilbyr, jeg har sett kristne som sier de har tatt i mot, og i neste øyeblikk synder så det ljomer.

Hva skulle det være som ville få meg til å tro at de snakket sant? Hvis meg din tro uten gjerninger, og jeg vil vise den av mine gjerninger - fordi det er ved disse du og jeg og alle andre dømmes. Mennesker som omvender seg følger ikke bare Kristus, de leder sine medmennesker til Kristus, det er det disippelskapet går ut på.

Egentlig er dette en så interessant debatt at man kunne holde på lenge å snakke sammen.
Fordi dette er utrolig viktig å få frem til alle mennesker.
Du sier du har sett at mennesker synder etter å ha tatt imot Jesus....ja men da har du gjort deg til dommer over deres liv.Tror du virkelig at det er som å slå på en bryter selv om man har kommet til tro ?
Mange sliter med både det ene og det andre problemet som ligger i kropp og sinn selv om deres ånd har blitt ny.
Eller forventer du fullkommenhet av de som kaller seg kristne ?
I mange tilfeller har jeg sett godt etablerte kristne ha en dømmesyke som ikke ligner noen som har kjærlighet i det hele tatt.
NEI !  Tore...vi skal ikke dømmes etter våre gjerninger som også innbefatter synd,men etter vårt hjertes tro.Syndene vi evnt kommer til å gjøre er faktisk spikret til korset.
Jeg oppfatter din holdning som lovisk og dømmende faktisk.

Det er ikke slik vi fører folk til Jesus.

3 liker  
Svar
Kommentar #263

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7286 kommentarer

Publisert 10 måneder siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Jeg oppfatter din holdning som lovisk og dømmende faktisk.

Nei!  Tore er verken lovvisk eller dømmende.  Presentasjonen av det han mener er kanskje litt vanskelig tilgjengelig i korte kommentarer - for som du også mener Rune er dette på dypet av vår forståelse.

 

Jeg er enig med Tore i at vi bør holde budene.  Og det gjør vi da vi tror, så elsker vi Gud og vår neste.  Alle etter fattig evne.

Min forståelse er at synd kan føre til død.  Og med det mener jeg at synder en mye, kan en og vil en miste troen. Samvittigheten forsvinner.

Det vet jeg etter over 30 år som ateist.  For hva var det som førte til at jeg mistet troen?  Det er jo troen som frelser.  Det er vi alle enige i.  Mister en troen så mister en frelsen i samme slengen.

Hva førte til at jeg mistet troen etter konfirmasjonen?  Jeg tror svaret på det er at jeg ble likegyldig.  Mistet interessen og Ånden.  Jeg bare gled unna helt ubevisst.

Det var noe annet som opptok meg mye mer.  Fester på lokalet.  En venneflokk som var like likegyldig til troen.  Da jeg fikk barn og ønsket de skulle døpes og presten kom på dåpssamtale hadde jeg alle de spørsmålene som ateistene stiller på VD og mer til.  

En hel rekke med innvendinger.  Det gjorde meg, tror jeg, bevisst på at jeg egentlig ikke trodde.

Så fikk far kraftig hjerneblødning og havnet på sykehjem i mange år.  Da det ble klart for alle og enhver, i alle fall for meg, at far ikke hadde lenge igjen.  Da ble jeg opptatt av noe jeg visste katolikkene gjorde.  Den siste olje.

Jeg kontaktet da en prest i menigheten og jeg spurte om de ga den siste olje - som katolikkene i en slik situasjon.

De gjorde ikke akkurat det samme fikk jeg beskjed om, men de gikk ofte til dødsleier og ga en siste nattverd.

Det syntes jeg hørte fint ut.  Hele familien samlet seg rundt far, og presten kom i full mundur med nattverd til alle sammen.

Det var helt fantastisk for meg, for far og for de øvrige. Det var første gangen på over 30 år jeg kjente noe. Noe rett og slett fysisk i kroppen. Som jeg ikke hadde kjent siden lenge før konfirmasjonen.

 

Jeg hadde store opplevelser også tidlig i tjueårene - opplevelser og erfaringer, rett og slett mirakler.  Men til tro kom jeg ikke.  Jeg hadde ikke tid.

Rundt 1993 - 94 fikk far et alvorlig hjerneslag på andre siden.  Før hadde han om begrenset taleevnen og var lam på ene siden.  Nå ble han lam på begge sider og mistet taleevnen.

På den tiden jobbet jeg adm. direktør og var svært travelt opptatt.  Jeg stakk innom han.  Og sittende på sengekanten, ba jeg til Gud om at far fikk taleevnen tilbake.  Og jeg lovte Gud, dumme meg, at om far fikk taleevnen tilbake så skulle jeg tro på Han.

Øyeblikkelig fikk far taleevnen tilbake, og samtidig kom det en pleier inn døren.  Og hun sprang ut i korridoren og ropte til alle.  Kom å se - det har skjedd et mirakel.  Og alle ansatte på avdelingen kom for å se å høre far snakke.

De lurte på hva som hadde skjedd, men jeg sa ingenting om bønnen.

Jeg reist opp igjen på jobben og tror jeg glemte lovnaden jeg hadde gitt Gud om å tro på Han hvis jeg ble bønnhørt i bilen opp igjen til jobben.

Men Gud glemte ikke lovnaden. Han sørget for at jeg holdt lovnaden.  

For i 1995

Far fikk nattverden i 1995, og ikke så lenge etter begynte de merkverdigste ting å skje.

Jeg kan nevne en.  En sky begynte å følge mer hvor jeg enn var.  Var jeg i huset så lå skyen oppunder taklistene.  Det var mye å undre seg over.

 

Jeg kunne skrevet mye om det videre forløpet, men det blir en for lang kommentar som da ingen leser.

Poenget mitt sett i forhold til min erfaring.  

Jeg kom til tro igjen i 1997 - da overga jeg livet mitt i Guds gode hender.  Jeg kunne velge, men det var umulig å stå imot.

Er en først kommet til tro så er gjerningene svært viktige.  

De gjerningene er å leve det kristne livet.  De fire B'er.  Nattverden er viktig.  For jeg vet at jeg synder.  Jeg vet at jeg er langtfra prektig.  Jeg vet jeg trenger Jesu nåde.

Og for å oppnå Jesu nåde må jeg beholde troen.

6 liker  
Svar
Kommentar #264

Tore Olsen

21 innlegg  5140 kommentarer

Publisert 10 måneder siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Jeg kom til tro igjen i 1997 - da overga jeg livet mitt i Guds gode hender.  Jeg kunne velge, men det var umulig å stå imot.

Er en først kommet til tro så er gjerningene svært viktige.  

De gjerningene er å leve det kristne livet.  De fire B'er.  Nattverden er viktig.  For jeg vet at jeg synder.  Jeg vet at jeg er langtfra prektig.  Jeg vet jeg trenger Jesu nåde.

Og for å oppnå Jesu nåde må jeg beholde troen.

Hei du, broren min, er det meg du snakker om? (velsigne deg:-))

Heldigvis har vi forsoningen - Gud er god!

Svar
Kommentar #265

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7286 kommentarer

Publisert 10 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Hei du, broren min, er det meg du snakker om? (velsigne deg:-))

-:))  I lige måde.

1 liker  
Svar
Kommentar #266

Runar Foss Sjåstad

26 innlegg  1232 kommentarer

Publisert 10 måneder siden

Det er Jesus som frelser...Gud har troen på oss.

1 liker  
Svar
Kommentar #267

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2033 kommentarer

Hjemme i himlen skal ingen mer gråte. Herren har selv tørret tårene av.

Publisert 10 måneder siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.
I en liten berggrotte mot Nordishavet hadde han sultet og frosset i hjel - med sine hallusinasjoner, det vil si åndemaktene som selskap i døden?

Denne fortellingen din gjør sterkt inntrykk, og er ikke til å glemme. Jeg har kjent flere med samme diagnose, men ikke med så tragiske avslutninger. Men alle mennesker opplever den siste stunden i sitt liv. Jeg har sittet ved noen dødsleier, og troen på Jesus holder selv om livet har vært trøblete. 

Din onkel trodde på den samme Jesus jeg tror på, og jeg tror at Han var nær i din onkels siste stund.  Jeg tror at han ble mottatt som et barn som syk og sliten kommer hjem til en kjærlig far. Kanskje ble han spart for noe verre? Vi vet jo ikke hvordan resten av livet hadde blitt, men jeg tror din kjære onkel nå «feirer jul» sammen med Jesus! Det er både min enkle barnetro og min tro som godt voksen kvinne. Gud er trofast, og svikter ikke. Han er trofast også når vi ikke ser Ham, eller føler at Han er langt borte. 

Den uforståelige forsoningen er ikke uvirksom om den er uforståelig :)

Med ønske om en fin julehøytid hvor du også kan få kjenne Guds velsignelse i det at Jesus kom.

Varm hilsen fra Ragnhild.

4 liker  
Svar
Kommentar #268

Rune Holt

9 innlegg  11052 kommentarer

Ja.

Publisert 10 måneder siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.
 Jeg tror at han ble mottatt som et barn som syk og sliten kommer hjem til en kjærlig far. Kanskje ble han spart for noe verre? Vi vet jo ikke hvordan resten av livet hadde blitt, men jeg tror din kjære onkel nå «feirer jul» sammen med Jesus!

Vi mennesker har våre oppfatninger og forståelser av jordelivet sett med menneskelige øyne og dømmer det alt for mye etter hva vi ser.

At kroppen er syk men ånden levende for Gud kan se rart ut,men det er og har vært virkeligheten for tusenvis av mennesker i historien.
Guds nåde er endeløst god,og vi bør få en bedre virkelighetsforståelse av hvordan dette henger sammen.
Evigheten med Gud er lang.Jordelivet er som et pust i sivet.

2 liker  
Svar
Kommentar #269

Are Karlsen

9 innlegg  4144 kommentarer

Publisert 10 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
La oss si det slik, at evangeliet er enkelt: Følg Kristus!

Nei, dette er ikke evangeliet. Evangeliet handler ikke om hva vi skal gjøre. Evangeliet handler om hva Han har gjort.

2 liker  
Svar
Kommentar #270

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7286 kommentarer

Publisert 10 måneder siden

Evangeliet peker på Jesus.  Ja, hele Bibelen gjør jo det.

Det er ikke uten grunn at Jesus ble født i Betlehem.  Davids by.  Der David tross alle synder fikk nåde.  Det er en sterk understrekning av nåden.

David fikk nåde da han angret veldig etter han mistet DHÅ.  Han fikk tilgivelse og nåde.

Vi ser Paulus også i Davids tilgivelse og nåde.  Paulus som Jesus møtte på veien til Damskus og fikk nåde og enorme nådegaver.  Tross sine store synder som Jesus understreker da Han sier til Paulus: Hvorfor forfølger du meg?

Historien om David og Paulus peker på Jesus, på nåden, på tilgivelsen og på frelsen ved tro.  I Davids og Paulus historie ser vi Jesus og at troen frelser ved nåde.

Riktig god jul til dere alle på VD.

3 liker  
Svar
Kommentar #271

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

34 innlegg  568 kommentarer

Publisert 10 måneder siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
en sint Gud krever et oppgjør fra de menneskene han har skapt i sitt bilde - et oppgjør de ikke er i stand til å ta.

I mitt hode er den forståelsen blitt såre enkel slik jeg ser det pr idag:

En rettferdig Gud krever oppgjør og omvendelse fra de menneskene som Han har skapt i sitt bilde.  Dette klarer vi som skapt i Guds eget bilde utmerket å forholde oss til. - Dog slipper vi det i noen grad i full offentlighet og med den ultimate straff; -  dersom vi av hjertet selv innrømmervår synd/skyld. Både innfor Gud og dog evt innfor mennesker og myndigheter. Avhengig av hva det handler om og skadene det eventuelt har ført til.

Han som Skaper - og ansvarlig for at englene hadde tilgang til jorden og kunne påvirke menneskene som var mindre og yngre enn dem - tok ansvaret for at Lucifer fravristet Eva/ Adam deres arv. - I allianse etterhvert med deres eget hjerte, riktignok.  Det var dog en maktubalanse.  Men de bar/ vi bærer det ultimate ansvar selv for våre tabber og valg.  

Han visste jo at kjærlighetens frihet medfører tabber og feilskjær, og hadde altså forutsett at dette ville skje, og tatt høyde for det. Vår krone er jo at vi er skapt til frihet og vekst og modning.
Han griper så selv inn og tar hovedansvar for ryddejobben. - Dog betinger det vår identifikasjon, mottak og deltakelse.

Golgata:
Et scenario der Lucifer som hovedansvarlig for Evas fall, selv bidrar aktivt til at Jesus dømmes og dør på korset.  For blasfemi.  - For å fortelle at Han var fra himmelen. Over and done with. Djevelen blir altså samtidig dømt for sin synd. - Han visste at Jesus var Gud og dermed ble uskyldig dømt.
Straffen kommer dermed over hans eget hode, tilsvarende det han utmålte for Jesus.

Dernest får hver og en av oss mennesker møte innfor Jesus Kristi "domstol" mens vi lever.  Vi tar oppgjøret selv på hjerteplan; i tråd med en prinsippbekjennelse fra start når vi anerkjenner Guds Herredømme, mandat til lov og dom, dernest det Ånden leder til etterhvert.  Et fantastisk konsept.  Identifikasjonsprinsipp utfra et hjerte som ser sitt behov, tar imot Guds nåde, erkjenner sin synd og er dermed født på ny.

Fantastisk fordi Gud først gir oss kjærligheten og nåden /reposisjonert på Golgata - til å være et Guds barn elsket av universets skaper og Far.  Med en mors kjærlighet ved Ånden og med en bror, venn og brudgoms kjærlighet ved Sønnen.

Dernest mulighet til å face sine egne feil, gjøre opp for seg i den grad/ måter det er mulig.  Samtidig som det er en gitt plattform av dyp trygghet i å være elsket av himmelens Herre, støttet på hjerteplan av Ånden og med Jesus som venn og hjelper.

Jeg ser ingen scizofreni overfor et sånt konseptuelt fortåelsesinnhold.  En frihetens fullkomne lov:  I kjærlighetens trygghet innfor Gud - med Ånden som pant i våre hjerter - og med ansvar for eget liv, samtidig som med en advokat og hjelper ved sin side. Jesus, vår venn og bror.
Muligheten for å rydde opp underveis som dagene går.  Og kunne leve samtidig klar over egen ufullkommenhet, men samtidig med muligheten til en vandring i å utvikle helliggjørelse i tro og tillit.

 

2 liker  
Svar
Kommentar #272

Oddbjørn Johannessen

173 innlegg  13401 kommentarer

"Det provoserende korset"

Publisert 9 måneder siden

I Vårt Lands lørdagsutgave 6. januar var det en lang, interessant reportasje om forsoningslæren.   Jeg siterer her ingressen:

Bare en ondskapsfull Gud kan ha straffet sin egen sønn på våre vegne, mener unge kristne. Det eldgamle budskapet er nå på vei ut av forkynnelsen i flere miljøer.

Her er lenke til reportasjen (som muligens bare kan leses av abonnenter?):

Det provoserende korset

 

Svar

Siste innlegg

Høyres maktdemonstrasjon
av
Berit Aalborg
37 minutter siden / 99 visninger
1 kommentarer
Løftebrudd å gå til høyre
av
Otto Strand
rundt 2 timer siden / 182 visninger
0 kommentarer
Plutselig verdikonservatisme?
av
Mathias Slettholm
rundt 3 timer siden / 152 visninger
0 kommentarer
Radikal aksjonsform fra KFUK-KFUM
av
Ernst Harbakk
rundt 5 timer siden / 130 visninger
1 kommentarer
Bibelen til Østfold
av
Vårt Land
rundt 10 timer siden / 180 visninger
1 kommentarer
Vær varsom
av
Didrik Søderlind
rundt 10 timer siden / 488 visninger
3 kommentarer
KrFU står sammen
av
Martine Tønnessen
rundt 10 timer siden / 87 visninger
1 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Høyres maktdemonstrasjon
av
Berit Aalborg
37 minutter siden / 99 visninger
1 kommentarer
Løftebrudd å gå til høyre
av
Otto Strand
rundt 2 timer siden / 182 visninger
0 kommentarer
Plutselig verdikonservatisme?
av
Mathias Slettholm
rundt 3 timer siden / 152 visninger
0 kommentarer
Radikal aksjonsform fra KFUK-KFUM
av
Ernst Harbakk
rundt 5 timer siden / 130 visninger
1 kommentarer
Bibelen til Østfold
av
Vårt Land
rundt 10 timer siden / 180 visninger
1 kommentarer
Vær varsom
av
Didrik Søderlind
rundt 10 timer siden / 488 visninger
3 kommentarer
KrFU står sammen
av
Martine Tønnessen
rundt 10 timer siden / 87 visninger
1 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Isak BK Aasvestad kommenterte på
Høyres maktdemonstrasjon
17 minutter siden / 99 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
24 minutter siden / 2217 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
29 minutter siden / 2217 visninger
Runar Foss Sjåstad kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 1 time siden / 2217 visninger
Karl Johan Hallaråker kommenterte på
Støtte til ærlig og åpen prosess
rundt 1 time siden / 1314 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 1 time siden / 2217 visninger
Runar Foss Sjåstad kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 2 timer siden / 2217 visninger
Dag Løkke kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 2 timer siden / 2217 visninger
Otto Strand kommenterte på
Et sosialdemokratisk eller kristendemokratisk retningsvalg?
rundt 2 timer siden / 99 visninger
Otto Strand kommenterte på
KrFU står sammen
rundt 2 timer siden / 87 visninger
Runar Foss Sjåstad kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 2 timer siden / 2217 visninger
Otto Strand kommenterte på
KrF’s veivalg – vingling i sentrum?
rundt 2 timer siden / 78 visninger
Les flere