Spaltist Emil André Erstad

Danning framfor alt

Det ideologiske synet på utdanning får konsekvensar for skulepolitikken som førast. Det ser vi tydeleg i spørsmålet om fleire lærarar i norske klasserom.

Publisert: 13. des 2017 / 765 visninger.

Kvifor er høgresida så ueinig med KrF om lærarnormen? Mange har nok litt vanskeleg for å forstå kvifor fleire lærarar i norske klasserom skal vere så dumt. Kvifor ein skal uttale at ein er «dead against» noko slikt. Personlig syns eg Høgre, Framstegs-partiet og Venstres motstand mot lærarnorma er litt vanskeleg å forstå.

Men likevel trur eg det handlar om det ideologiske synet på utdanning og kunnskap. Kva er ein lærar? Kva er kunnskap? Kva er danning? Den kjende kristendemokraten Jon Lilletun gjentok mange gonger sine visjonar for norsk utdanningspolitikk i følgjande setning: «Skulen skal skape gagns menneske».

La meg forklare kvifor den er lettast å oppfylle med fleire lærarar i klasseromma.

Læring mot testing

Danning kan av og til stå i motsetnad til eit instrumentelt syn på skulepolitikken: læring mot testing. Samlebandsskulen mot danningsskulen. Driv vi med skule først og fremst for å skape framtidige verdiskaparar? For å fylle på næringslivet med ein kompetent arbeidsstokk som har lært matematikk og engelsk? Eller driv vi med skule fordi vi meiner menneske treng danning?

Danning er kanskje eit gamalt ord. Vi tenker kanskje på gamle menn med spanskrøyr og forelda sosiale kodar. Men i realiteten er det det beste ordet til å summere opp kva elevar som skal kome ut skuleporten etter ti år i den norske grunnskulen.

Det er kanskje lettare å sei kva danning ikkje er, enn å sei kva det er. Vi pleier jo ofte å sei at menneske er udanna eller at dei manglar danning, viss dei manglar manerar eller allmennkunnskap. Men danning er ikkje snobberi eller overklasse. Det er noko alle menneske treng.

Danning er folkeskikk

Det er grunnleggande samfunnsforståing. Det er forståing av kultur. Det er andelege, kulturelle­ og praktiske ferdigheiter. Det er personleg og sosial kompetanse. Det er trening av heile menneske til å leve i eit samfunn, med alt det inneber. Sjølvsagt er familien den viktigaste arenaen for danning, men sidan borna våre brukar så mykje av si vakne tid på skulen – er også skulen ein viktig arena for danning.

Misforstå meg rett: Sjølvsagt er faglege resultat viktig. Sjølvsagt bør ein vere oppteken av at skulen kan gje grunnleggande ferdigheiter i matematikk og norsk slik at dei kan studere vidare. Men ingen bør tru at dette er heile poenget med skulen.

Ein skule som har auge for danning, er ein skule der relasjonar betyr meir enn karakterar. Relasjonar mellom elevar. ­Relasjonar mellom lærarar og elevar. ­Relasjonar mellom skule og heim. Og dersom relasjonar betyr noko, så betyr det noko kor mange lærarar det er i kvart klasserom. Talet på lærarar er viktigare enn kva mastergrad dei har. Det er dei menneskelege aspekta ved det å vere lærar­ som verkeleg betyr noko.

Fleire lærarar

Lærarnormen vil føre til fleire lærarar i heile Norge. Alle skular der talet på elevar er for høgt per lærar, vil få fleire lærarar. Enkelte forskarar har kritisert innføringa av lærarnormen med at vi ikkje veit kva effekten er av fleire lærarar i norske klasserom. For det første er ikkje dette sant. Det fins mykje internasjonal forsking som viser effekten av fleire lærarar. For det andre handlar dette om sunt bondevett. Alle kan for eksempel tenke seg til at relasjonar mellom lærarar og elevar vert lettare desto betre tid kvar lærar har til kvar elev.

Ein lærar som kjem inn i eit overfylt og kaotisk klasserom med 30 elevar, angrar kanskje ikkje på at han eller ho aldri tok den mastergraden. Lengst framme i pannebrasken ligg kanskje spørsmålet: Korleis kan eg skape gode relasjonar til alle desse elevane på ein gong? Korleis kan vi få ro? Korleis kan eg få følgd dei opp?

Viss du ikkje trur meg, kan du berre spørje ein lærar du kjenner.

2 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Karl Øyvind Jordell

109 innlegg  98 kommentarer

Usant om lærernormen fra KrFU

Publisert 10 måneder siden

Det bør være grenser for hvilken grad av feilinforasjon en spaltist i Vårt Land kan tillate seg.  Men Erstad, som skriver i Vårt Land og på Verdidebatt 13.12., er vel først og fremst representant for KrFU, hvor han var leder inntil for et par år siden. Uansett: både spaltister og representanter for et kristelig parti bør holde seg til sannheten.

Det gjør ikke Erstad. Han skriver: "Lærarnormen vil føre til fleire lærarar i heile Norge." Det er usant, og uttrykk for en underlig forståelesemåte. En norm medfører ikke økning i antall profesjonsutøvere.  Lærere fremskaffes gjennom lærerutdanning, ikke gjennom en norm.

Faktum er at der er for få lærere, særlig for de laveste trinnene. Dersom en norm av den art som nå er vedtatt, skal følges opp med bevigninger, vil den medføre økning i antall STILLINGER, ikke i antall lærere. Disse stillingene vil primært bli opprettet i sentrale strøk. Lærere i utkantene, hvor lærermangelen allerede er størst, vil tendere mot å søke disse stillingene. Dermed vil flere elever i utkant-Norge måtte ta til takke med ufaglærte lærere i den viktige første lese-, skrive- og regneopplæringen.

Jeg viser for øvrig til mitt innlegg på Verdidebatt fra et par dager siden, nettopp om lærernormen.

1 liker  
Svar
Kommentar #2

Ben Økland

13 innlegg  4067 kommentarer

Publisert 10 måneder siden

Emil Andre Erstad har skrevet et analytisk og godt innlegg. Han viser til det faktum at skolen skal gjøre elevene til selvstendig tenkende, etisk gode og kunnskapsrike mennesker: Altså ikke bare til best mulig kvalifisert og lydig arbeidskveg.

Du henger deg opp i setningen:"Lærarnormen vil føre til fleire lærarar i heile Norge." Ja, man kan si at setningen er ikke presis nok. Selvsagt vil "lærernormen føre til flere lærerstillinger i Norge", og Erstad kunne godt ha presisert setningen slik. 

Når du er så frekk at du beskylder Erstad for løgn i stedet for å ha levert en ikke helt presis setning, så gir du deg selv anledning til å servere argumentasjon som er på siden av innleggets tema.

Første betingelse for flere lærere i fremtiden er flere lærerstillinger. Hvordan så bøte på lærermangelen, er mer et budsjettspørsmål enn et spørsmål om organisering av skolen. Egentlig blir det til syvende og sist et spørsmål om å bli kvitt høyreregjeringen, som sulteforer det offentlige som ledd i sin klassekamp på vegne av de aller mest formuende.

Svar
Kommentar #3

Karl Øyvind Jordell

109 innlegg  98 kommentarer

Erstad må avklare

Publisert 10 måneder siden

Før det har noen hensikt å kommentere Økland innlegg mer inngående,  må Erstad avklare hva han faktisk mente eller trodde.


Svar

Siste innlegg

Høyres maktdemonstrasjon
av
Berit Aalborg
25 minutter siden / 86 visninger
1 kommentarer
Løftebrudd å gå til høyre
av
Otto Strand
rundt 2 timer siden / 180 visninger
0 kommentarer
Plutselig verdikonservatisme?
av
Mathias Slettholm
rundt 3 timer siden / 152 visninger
0 kommentarer
Radikal aksjonsform fra KFUK-KFUM
av
Ernst Harbakk
rundt 5 timer siden / 127 visninger
1 kommentarer
Bibelen til Østfold
av
Vårt Land
rundt 10 timer siden / 180 visninger
1 kommentarer
Vær varsom
av
Didrik Søderlind
rundt 10 timer siden / 482 visninger
3 kommentarer
KrFU står sammen
av
Martine Tønnessen
rundt 10 timer siden / 84 visninger
1 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Høyres maktdemonstrasjon
av
Berit Aalborg
25 minutter siden / 86 visninger
1 kommentarer
Løftebrudd å gå til høyre
av
Otto Strand
rundt 2 timer siden / 180 visninger
0 kommentarer
Plutselig verdikonservatisme?
av
Mathias Slettholm
rundt 3 timer siden / 152 visninger
0 kommentarer
Radikal aksjonsform fra KFUK-KFUM
av
Ernst Harbakk
rundt 5 timer siden / 127 visninger
1 kommentarer
Bibelen til Østfold
av
Vårt Land
rundt 10 timer siden / 180 visninger
1 kommentarer
Vær varsom
av
Didrik Søderlind
rundt 10 timer siden / 482 visninger
3 kommentarer
KrFU står sammen
av
Martine Tønnessen
rundt 10 timer siden / 84 visninger
1 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Isak BK Aasvestad kommenterte på
Høyres maktdemonstrasjon
4 minutter siden / 86 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
11 minutter siden / 2207 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
17 minutter siden / 2207 visninger
Runar Foss Sjåstad kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 1 time siden / 2207 visninger
Karl Johan Hallaråker kommenterte på
Støtte til ærlig og åpen prosess
rundt 1 time siden / 1312 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 1 time siden / 2207 visninger
Runar Foss Sjåstad kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 1 time siden / 2207 visninger
Dag Løkke kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 2 timer siden / 2207 visninger
Otto Strand kommenterte på
Et sosialdemokratisk eller kristendemokratisk retningsvalg?
rundt 2 timer siden / 99 visninger
Otto Strand kommenterte på
KrFU står sammen
rundt 2 timer siden / 84 visninger
Runar Foss Sjåstad kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 2 timer siden / 2207 visninger
Otto Strand kommenterte på
KrF’s veivalg – vingling i sentrum?
rundt 2 timer siden / 78 visninger
Les flere