Konstituert sjefredaktør Alf Gjøsund

Ikke bare Israels venner

Den blå og hvite stjernen fjernes fra prekestolene. Dagens israelsvenner heier på palestinerne også.

Publisert: 13. des 2017 / 1940 visninger.

‘Du skjønner det, Alf, at i spørsmålet om Israel, da er det den gamle pakts Gud som handler’, sa den gamle eldstebroren i De frie venner til meg.

Han hadde ingen formell utdanning ut over grunnskolen, men en velbrukt bibel full av notater og ­understrekninger. Han var ­inkarnasjonen av klokskap og ­omtanke for andre mennesker, og da han døde var kirken fylt til siste plass av bygdefolk – også muslimer – som var takknemlige for at han hadde levd.

Han tilhørte Salem i Mjøndalen, et møtelokale med mange varme mennesker, rause kakefat og klare meninger om Israel. Selv holdt han gjerne bibeltimer om tusenårsriket – der Israel endelig skulle bli et lys blant hedningene.

I dag har en ny generasjon overtatt på Salem. Jeg tror menneskene der er like varme, men oppslagstavlen på utsiden forteller sjelden at predikanten skal tale om Israel.

Påvirkning

I USA er den ensidige støtten til ­Israel på vikende front blant evangelikale, viser en ny meningsmåling fra LifeWay Research. Det er særlig merkbart i den yngre generasjonen. Mens 58 prosent av dem under 35 år i denne gruppen har et positivt syn på Israel, er prosentandelen 76 prosent for dem over 65 år.

Det er all grunn til å tro at denne tendensen er minst like sterk i Norge.­ Mens det før årtusenskiftet var ganske vanlig at pinsemenigheter og lavkirkelige bedehus hadde et israelsk flagg ett eller annet sted i lokalet, finner du det sjelden i dag. Gjennomsnittsalderen på de langt færre temamøtene om Israel, er atskillig høyere. De nye, trendy ungdomsmenighetene nevner knapt temaet fra talerstolen.

Hva har skjedd?

Fenomenet er et godt eksempel på den sterke påvirkningen samfunnet rundt har på selv de mest konservative kristne miljøene. Det er verdt å legge merke til denne ­utviklingen, fordi den fortsatt skjer på flere områder.

Kjøtt og blod

For det første har utdanningsnivået økt dramatisk. I 1985 hadde 13 prosent av befolkningen utdanning ut over videregående skole. Nå er tallet 33 prosent. Det betyr mer kritisk tenkning: Kunnskapsgrunnlaget vurderes fra flere sider og kravene til logiske, begrunnede slutninger er høyere. Bibelord fungerer ikke lenger som avgjørende argument.

For det andre har internett gjort informasjonen langt mer tilgjengelig. Det snakkes mye om ekkokamre på sosiale medier, men et av de viktigste trekkene ved Facebook er at man utsettes for debatt og motforestillinger på arenaer som tidligere ikke fantes, fra mennesker man ellers ikke ville møtt.

For det tredje har Norge fått 250.000 innvandrere fra muslimske land. Dette er interessant i lys av at forkynnelsen om Israel på 80-tallet også handlet om ­islam. Muslimene var på den mørke siden i åndskampen, som handlet om at Satan forsøkte å forpurre Guds plan med Israel.

Nå har mange kristne muslimske venner og bekjente. De har innsett at demoniseringen ikke treffer demoner, men mennesker av kjøtt og blod.

Trolling

Bedehushøvdingen Karl Johan Hallaråker er et ganske typisk eksempel på endringene. I 2004 skrev han i boken Israel i aktuelt og profetisk lys at «islam som satanisk åndsmakt er ett av hovedproblemene i Midtøsten». Ti år senere erklærte han at «det ikke finnes en konflikt mellom konservative kristne og islam», og oppfordret kristne til å være både ydmyke og vise respekt og toleranse.

Jeg tror Hallaråker hadde respekt for muslimer tidligere også. Men den gangen stoppet utsagnene ved bedehusveggen, de ble en slags prinsipiell forklaring på et åndelig problem. Nå treffer de våre egne venner.

Det gjør noe fundamentalt med retorikken. Og endret retorikk fører til endrete holdninger.

Resultatet er at mens de fleste lavkirkelige med respekt for seg selv for noen tiår siden var ihuga israelstilhengere, er den ensidige støtten til Israel nå blitt noe som knyttes til innvandringsmotstandere, islamofobe og nettroll.

Svært få kristne vil bli identifisert med det segmentet.

Positiv klang

Det betyr ikke at evangelikale i Norge er blitt motstandere av Israel. Yngre, moderate karismatiske kristne er gjerne gule eller lyseblå politisk. Med et slikt ståsted har man ofte sans for Midtøstens eneste liberale demokrati.

Dessuten er det ikke tvil om at ordet «jøde» har en positiv klang over hele spekteret i det protestantiske Kristen-Norge. Kirkens jødiske røtter er fortsatt noe av det mest politisk korrekte man kan snakke om.

Og selv om mange kirkefolk er svært bekymret over høyredominansen i israelsk politikk, spiller den sterke identifikasjonen med det jødiske folk med i vurderingen av dagens situasjon. 

Kanskje nettopp derfor, er det oppsiktsvekkende at det fortsatt finnes miljøer i kirken som fremmer en nærmest enøyd kritikk av Israel. Og at det synes å være langt mindre stigmatiserende å uttale seg unyansert, slurvete og dogmatisk om konflikten dersom man er palestinavenn enn om man er israelsvenn.

Først publisert i Vårt Land 13. desember 2017. 
Foto fra israelsmøte på Sion Ingjerdal, Halden, november 2017: Erlend Berge

3 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Knut Nygaard

487 innlegg  6976 kommentarer

For....

Publisert 10 måneder siden

de av oss som ikke er jøde - det er ca. 15 mill. totalt i verden - ca. halvparten bor på en jordlapp mindre enn Hedmark fylke ...

de av oss som har vært en tur innom Israel og de omtvistede områder vunnet i forsvarskrig i 1967 

så kan det kanskje være interessant å høre hva en verden av muslimer og arabere uttrykker om Jerusalem - det er temaet på en session som begynner i The Organisation of Islamic Cooporation nå - ikke det at det vil overraske noen - men det sier noe om us and them - som da 50 Israelvenner en januarkveld pådro seg så mye aggresjon at Oslo begynte å se ut som et nabolag til en by i de omtvistede områder.  Det å stå med Israel er og blir et kvalitetsstempel på en menighet og en troende - en hater ikke arabere og muslimer av den grunn, men Israel er kommet for å bli på innsiden - sammen med den kristne tro.

https://www.youtube.com/watch?v=M287l3TYVXQ 

 

9 liker  
Svar
Kommentar #2

Njål Kristiansen

147 innlegg  20434 kommentarer

Publisert 10 måneder siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.

Kjøtt og blod

For det første har utdanningsnivået økt dramatisk. I 1985 hadde 13 prosent av befolkningen utdanning ut over videregående skole. Nå er tallet 33 prosent. Det betyr mer kritisk tenkning: Kunnskapsgrunnlaget vurderes fra flere sider og kravene til logiske, begrunnede slutninger er høyere. Bibelord fungerer ikke lenger som avgjørende argument.

For det andre har internett gjort informasjonen langt mer tilgjengelig. Det snakkes mye om ekkokamre på sosiale medier, men et av de viktigste trekkene ved Facebook er at man utsettes for debatt og motforestillinger på arenaer som tidligere ikke fantes, fra mennesker man ellers ikke ville møtt.

Før jeg begynte å skrive på VD var jeg fanatisk tilhenger av Israel. Jeg så intet galt ved Israel, og palestinerne var selv skyld i sine problemer. VD tvang meg inn i en annen diskurs. Jeg er intet offer for noe, det er ikke slik, men dehumaniseringen av palestinerne ble utslagsgivende. I tillegg var det uomtvistelig slik at israelerne heller ikke alltid hadde rent mel i posen. For å finne kunnskap jeg kunne underbygge mine tanker med begynte jeg å følge israelske aviser på nett. Dette var svært effektivt. Fordommene falt som dominobrikker. Israelske medier forteller med en nordkoreansk aksent om alt det fantastiske som skjer i landet sitt. Men ikke alle. Det finnes motrøster. Disse forteller om en større bredde i dagliglivet, og det til tross for at det fortsatt finnes sensur på sentrale områder av politikken. Alt som kan defineres inn under sikkerhetsspørsmål kan sensureres. Israel er ikke Midtøstens eneste demokrati med den positive nimbus disse tre ordene står i. Medaljen har flere sider. 

Tidligere hørte jeg bare tålmodig på med ett øre når bekjente kom hjem fra Libanon og FN-tjeneste og fortalte om hvor forferdelig Israel oppførte seg overfor andre. Nå vet selv jeg bedre. I debattene her på VD har til og med medlemmer av IDF deltatt. Propagandakrigen har fått lov å gå svært langt i flere debatter. 

Verst var likevel dehumaniseringen, latterliggjøringen av palestinsk lidelse, kalling av palestinere med navn slik som pal-arabere..... klargjørende men ikke høflig. Palestinere er for noen på VD ikke mennesker. Og følgende sitat går rett i hjertet på flere;

Muslimene var på den mørke siden i åndskampen, som handlet om at Satan forsøkte å forpurre Guds plan med Israel.

Jeg vet hva israelere og palestinere er gode for, og jeg vet hva Israels venner er gode for. Motstanderne virker mer balanserte. Det er ingen som forlanger at Israels befolkning skal fordele seg på alle de land hvor jøder er representert, og til tross for uenighet aksepterer de fleste at beslutningen om Israel ikke kan gjøres om igjen. Likevel, det går an å be om større grad av empati med andre, om hensyntagen til palestinere, om forståelse for at freden ikke ligger i fortiden men i fremtiden, og at begge parter må gi noe for å få noe. Mange vil ha langt igjen før de er der, og de vil neppe akseptere noe resultat uansett. 

Kjernen i Israel og arabernes kamp er at de en dag skal fremprovosere slaget på Armageddon. Dette er ikke så mye et kristent fenomen. Nytestamentlige kristne bryr seg ikke så hardt om dette. Vi overlater Armageddon til Herren. Men de to andre abrahamittene ser gjerne at slaget kommer i visshet om at det er akkurat de selv som skal stå igjen som vinnere av tusenårsriket. Herrens veier er uransakelige. De kan bli lurt for sin lønn. Og Herren ordner opp i sine planer. Vi har ingenting med å gå ham i næringen med å skape krig. Verden har tilstrekkelig med krig på sitt rulleblad. Jeg liker å tro at det vil stå oss til ære på regnskapets dag om vi har bidratt til å skape fred. For salige er de som skaper fred for de skal kalles Guds barn. Nå tar vi ikke den ut overfor de stridende parter, men forsøker å rettlede for fred mer enn for krig. Det er vår plikt i tråd med vår kristenarv, og det er alles forpliktelse overfor kommende slekter at de skal slippe unna krigens redsler. Verden, israelere og palestinere og vi andre har lidd nok. Israel ligger der som et svar på for meget lidelse. De bør snu, og finne frem til løsninger på fredelig vis, men da må alle vite at de skal bidra for å få. Fred betinger en utveksling av goder og byrder. Blir de noen gang klare til å forhandle på ordentlig? Jeg er ikke så sikker, men vi kan ikke slutte å hjelpe. Jeg tror de har best av å få servert en fredsløsning de må forholde seg til, eller finne seg et annet område å bo i. 

2 liker  
Svar
Kommentar #3

Hermod Herstad

0 innlegg  7300 kommentarer

Publisert 10 måneder siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Kjernen i Israel og arabernes kamp er at de en dag skal fremprovosere slaget på Armageddon. Dette er ikke så mye et kristent fenomen.

Meget god kommentar, Njål, men i det siterte tar du vel feil?

"Slaget på Armageddon" er vel kun et kristent fenomen og at striden om Palestina angår endetidsprognosene, er det så vidt jeg kan forstå, kun enkelte kristne miljøer som hevder? 

Korriger meg gjerne, men jeg linker til endetidsforestillinger i Islam og Jødedom:

https://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_eschatology#Major_events

https://en.wikipedia.org/wiki/Gog_and_Magog

1 liker  
Svar
Kommentar #4

Njål Kristiansen

147 innlegg  20434 kommentarer

Publisert 10 måneder siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.

Meget god kommentar, Njål, men i det siterte tar du vel feil?

"Slaget på Armageddon" er vel kun et kristent fenomen og at striden om Palestina angår endetidsprognosene, er det så vidt jeg kan forstå, kun enkelte kristne miljøer som hevder? 

Korriger meg gjerne, men jeg linker til endetidsforestillinger i Islam og Jødedom:

Det kan være at du har rett og at jeg har tatt feil om opprinnelsen til begrepet. Jeg har vært i den tro at myten strekker seg tilbake til skriftene, men ser at det ikke er akkurat slik ut fra det du viser til. 

Ja, det fremgår først og fremst hos kristne miljøer, men jeg har oppfattet det å være samme slags mytologi fra de andre abrahamittene, særlig fra skjønnlitteraturen. Men kanskje jeg skal moderere dogmatikken min. 

Dette til tross har jeg inntrykk av at det alltid er viktig å provosere den andre til krig, uten tanke på å skape fred, dessverre. 

1 liker  
Svar
Kommentar #5

Knut Nygaard

487 innlegg  6976 kommentarer

Trendy, pk og tidsånden

Publisert 10 måneder siden

er nok stikkordene her for det Gjøsund er pådriver på i sin artikkel.  Jeg skriver pådriver for jeg er langt fra sikker på at han har sine ord i belegg etter en faktasjekk.

Vårt Land er jo en liberal avis - kristen kan en gjerne sette et ? etter, men ei livssynsavis er trolig det mer korrekte.  

Det er noe som er felles med troende og Israel - de er sårbare og angripes fra alle kanter - også innad.  Vi lever nå i en tid der de liberale kaoskreftene jobber så det suser og Vårt Land er pådriveravisen rettet mot såkalte troende av ymse slag.  Likeså avkristningsmaskineriet og etableringen av Mangfoldssamfunnet.  I disse skift blir både de som tror over et visst nivå og Israel i veien for det som er trendy, pk og i takt med tidsånden.  

Heller ikke alle arabere/muslimer er aggressive mot Israel eller tenker at her går det på livet løs - fienden er heller å finne innad i islam og den arabiske verden.

https://www.youtube.com/watch?v=_tf5-khQ4DQ 

8 liker  
Svar
Kommentar #6

Greta Aune Jotun

147 innlegg  1107 kommentarer

Publisert 10 måneder siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
I disse skift blir både de som tror over et visst nivå og Israel i veien for det som er trendy, pk og i takt med tidsånden.  

Presist formulert, Nygaard. Og dette er enkelt å avsløre, selv om noen forsøker å kamuflere sine meninger i tillært akademisk svada. Eller påkaller støttespillere fra ymse kirkelige miljøer. 

7 liker  
Svar
Kommentar #7

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert 10 måneder siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.
For det første har utdanningsnivået økt dramatisk. I 1985 hadde 13 prosent av befolkningen utdanning ut over videregående skole. Nå er tallet 33 prosent. Det betyr mer kritisk tenkning: Kunnskapsgrunnlaget vurderes fra flere sider og kravene til logiske, begrunnede slutninger er høyere. Bibelord fungerer ikke lenger som avgjørende argument.

Det er det, men 'uddannelse' er også i stigende grad blevet til indgivelse af meninger på samme måde, som det er sket for medierne.

Jeg vil derfor bestride at oplysningsniveauet er blevet højere.

F.eks. lever debatter og undervisning om Israel sjældent op til almindelige krav til kundskaber, logik og argumenter.

Bibelens ord er således erstattet af PK - og det er også et religiøst fænomen, bare usandt.

9 liker  
Svar
Kommentar #8

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert 10 måneder siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.
Ti år senere erklærte han at «det ikke finnes en konflikt mellom konservative kristne og islam», og oppfordret kristne til å være både ydmyke og vise respekt og toleranse.

Dette vidner om en himmelråbende kundskabsløshed.

Hvordan mon den gode mand vil undgå konflikt mellem menneskers lige værd og menneskers grundlæggende og uhjælpelige ulige værd.

8 liker  
Svar
Kommentar #9

Roger Christensen

4 innlegg  650 kommentarer

Publisert 10 måneder siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.

Jeg vil derfor bestride at oplysningsniveauet er blevet højere.

F.eks. lever debatter og undervisning om Israel sjældent op til almindelige krav til kundskaber, logik og argumenter.

Bibelens ord er således erstattet af PK - og det er også et religiøst fænomen, bare usandt.

Jeg vil anta at de Gjøsund skriver om her fortsatt leser Bibelen. Mange av dem leser nok mye i den.  

Kunnskapsnivået om Israel har blitt høyere. Det har gått opp for folk at det bor andre mennesker i området.

1 liker  
Svar
Kommentar #10

Geir Wigdel

16 innlegg  2060 kommentarer

Stort sett en

Publisert 10 måneder siden

fornuftig refleksjon fra Gjøsund, men sleivsparket i siste avsnitt kunne han spart seg, for dette finnes det faktisk ikke belegg for.

Svar
Kommentar #11

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert 10 måneder siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.

Jeg vil anta at de Gjøsund skriver om her fortsatt leser Bibelen. Mange av dem leser nok mye i den.  

Kunnskapsnivået om Israel har blitt høyere. Det har gått opp for folk at det bor andre mennesker i området.

Nok muligt at der tales om kredse, jeg ikke kender så godt og i forhold til dem, kan jeg tage fejl.

Svar
Kommentar #12

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert 10 måneder siden

Jeg mener bestemt også at det er langt mindre kontroversielt at udtrykke støtte til den arabiske end til den jødiske side - ikke mindst i kirkelige kredse.

En kirke her på en af Københavns hovedgader havde i mange år hver jul et banner påtrykt - From the river to the sea - hængende udenfor.

(Hvis det ikke er klart for alle, så betyder det kort sagt - ud med jøderne...).

5 liker  
Svar
Kommentar #13

Roger Christensen

4 innlegg  650 kommentarer

Publisert 10 måneder siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Jeg mener bestemt også at det er langt mindre kontroversielt at udtrykke støtte til den arabiske end til den jødiske side - ikke mindst i kirkelige kredse.

Javel? Det er tydeligvis ikke helt risikofritt, man blir satt i ledtog med antisemitter hele tiden. Den eneste grunnen til at det er mindre betent enn før er at det har gått en slik inflasjon i begrepet at folk kanskje slutter å reagere når de hører det.. Noe som definitivt er farlig. 

Israels venner strør om seg med skjellsord og nedlatende karakteristikker, mistenkeliggjør folks motiver og demoniserer den svakeste parten i en konflikt. 

Slutt å belære oss andre om rasistiske holdninger.

5 liker  
Svar
Kommentar #14

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert 10 måneder siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.

Israels venner strør om seg med skjellsord og nedlatende karakteristikker, mistenkeliggjør folks motiver og demoniserer den svakeste parten i en konflikt. 

Slutt å belære oss andre om rasistiske holdninger.

Jamen, Israels kritikere argumenterer på måder, der faktisk indebærer at de ikke anderkender landets ret til at eksistere eller de bedømmer landets handlinger ganske så disproportionalt i forhold til andre - og så er det nærliggende med kraftig sprogbrug.

Jeg mener helt bestemt at man ser på og behandler jøder anderledes end alle andre mennesker. Jeg mener at er der noget verden og især vesten har brug for så er det at jøderne så langt som muligt skal have samme status som alle andre.

Jeg mener at man skal vare sig for at falde i den klassiske fælde i venstreorienteret tænkning eller moral, som går ud på at den svageste part altid har ret. 'Et undertrykt folk har altid ret', sagde man vist. Det har det ikke nødvendigvis. Det er fuldt ud muligt at være et stakkels uskyldigt offer og en modbydelige sadistisk bøddel på én og samme tid.

1 liker  
Svar
Kommentar #15

Odd Sverre Hove

78 innlegg  554 kommentarer

Israelsk flagg «sjelden i dag» -?

Publisert 10 måneder siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.
Mens det før årtusenskiftet var ganske vanlig at pinsemenigheter og lavkirkelige bedehus hadde et israelsk flagg ett eller annet sted i lokalet, finner du det sjelden i dag.

I går kveld var jeg taler på et bedehus i Nordhordland. Mens jeg satt på andre benk og ventet på at møtet skulle begynne, fikk jeg øye på stativet med det norske og det israelske flagget på en hylle i hjørnet bak talerstolen. 

Før jeg dro til møtestedet, hadde jeg lest Alf Gjøsunds påstand i trådstarter-innlegget om at vi i dag «sjelden» finner israelske flagg på lavkirkelige bedehus. Dette bedehuset var altså ett av de mange bedehusene som motbeviser denne påstanden fra Gjøsund.

Jeg brukte et lite øyeblikk til å tenke over representativitets-spørsmålet. 

Det siste halvannet året har jeg vikariert som kretssekretær i Nordhordland Indremisjon. Ifølge årsmeldingen omfatter denne indremisjonskretsen rundt 60 bedehus i Nordhordland. I løpet av vikariatet har jeg antagelig vært taler i halvparten av dem. Inntrykket mitt er at det er bedehus som MANGLER det israelske flagget ved siden av det norske – som hører til sjeldenhetene.

Altså det stikk motsatte av det Gjøsund skriver.

Forrige gang Alf Gjøsund skrev om den angivelig dalende støtten til Israel hos norske bedehus-kristne utfordret jeg ham til å dokumentere hvilken religionssosiologiske undersøkelse han bygde påstanden sin på. Den dokumentasjonen har han aldri lagt frem.

Selv vanker jeg til daglig i en kirkevirkelighet som dokumenterer det motsatte.

Noen av bedehusene jeg besøker, har høy gjennomsnittsalder. Andre har overvekt av småbarnsfamilier med et yrende liv av små barneføtter – som etter hvert samles og forsvinner over i et søndagsskole-lokale før talen begynner.

Flytter jeg så blikket til andre deler av landet (enn min egen hjemmeregion Nordhordland), har jeg i de senere årene vært invitert som taler på Israel-møter i Midthordland, Hardanger, Haugalandet, Rogaland, Agder, Grenland, Larvik, Østfold, Buskerud, Trøndelag og Troms.

I Gjøsund-sitatet i klipp-rammen ovenfor markerer Gjøsund et skille mellom «før årtusenskiftet» og «i dag» (= etter årtusenskiftet). Men mine egne erfaringer handler om en betydelig økning i denne typen oppdrag etter årtusenskiftet.

Altså det stikk motsatte av det Gjøsund hevder.

En ting til: Jeg er for min del ikke tilhenger av å la teologi bli styrt av religionssosiologiske oberservasjoner (eller i Gjøsunds tilfelle: spekulative antagelser). Den teologien som ligger bak det kristne enmgasjementet for Israel står akkurat like sterkt enten den hylles av få eller mange.

Og grunnen til det er at den beror på bibeltekster som er åpenbart oss av himmelens Gud. Man kan ikke nedkjempe åpenbarte bibeltekster med spekulativ religionssosiologi og påståtte «trender».

2 liker  
Svar
Kommentar #16

Alf Gjøsund

131 innlegg  127 kommentarer

En kaffe, Hove?

Publisert 10 måneder siden
Odd Sverre Hove. Gå til den siterte teksten.
Man kan ikke nedkjempe åpenbarte bibeltekster med spekulativ religionssosiologi og påståtte «trender».

Takk for tilbakemeldingen, Odd Sverre Hove. Jeg er klar over at du har mye kontakt med den delen av Kristen-Norge som fortsatt holder denne forkynnelsestradisjonen levende.

Jeg kunne kanskje skrevet sjeldnere enn før, eller relativt sjeldent, hva flagget angår. Mitt inntrykk er basert på mine observasjoner og min spesielle interesse for temaet og miljøene gjennom 30 år – og en god del samtaler med ledere fra disse miljøene. Dine krav om religionssosiologiske undersøkelser opplever jeg som litt søkt, du har selvsagt god kunnskap om at det ligger til kommentatorrollen å vurdere slike trender på bakgrunn av den kompetansen man har.

Og så værer jeg en god porsjon mistenksomhet bak innlegget ditt, siden du tillegger meg en motivasjon om å bekjempe noe, fordekt som analyse. Skal vi ta en kaffe når du kommer til hovedstaden en gang? Det har vi aldri gjort før. 

1 liker  
Svar
Kommentar #17

Odd Sverre Hove

78 innlegg  554 kommentarer

Jatakk til kaffi

Publisert 10 måneder siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.
Skal vi ta en kaffe når du kommer til hovedstaden en gang?

Men uten sukker og fløte.

1 liker  
Svar
Kommentar #18

Greta Aune Jotun

147 innlegg  1107 kommentarer

Publisert 10 måneder siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.
Det betyr ikke at evangelikale i Norge er blitt motstandere av Israel. Yngre, moderate karismatiske kristne er gjerne gule eller lyseblå politisk. Med et slikt ståsted har man ofte sans for Midtøstens eneste liberale demokrati.

Det handler ikke primært om at unge har fått "sans" (= følelse) for Israel; de har også mer tilgang på historisk informasjon og dermed historisk kunnskap og kan avsløre løgnpropagandaen som en del norske og utenlandske medier har matet oss  med i mange tiår.

Det er underlig at man knytter Israel-støtte ensidig til lavkirkelige miljøer. Det har også vært økende støtte til Israel fra sekulære miljøer som er ærlige nok til å godta sann historiekunnskap. 


1 liker  
Svar
Kommentar #19

Alf Gjøsund

131 innlegg  127 kommentarer

Publisert 10 måneder siden
Odd Sverre Hove. Gå til den siterte teksten.
Men uten sukker og fløte.

Det blir cortado med soya. Eller hva du vil. Gleder meg! :)

Svar
Kommentar #20

Odd Sverre Hove

78 innlegg  554 kommentarer

Publisert 10 måneder siden

Den der må jeg visst slå opp. 

(Men det må bli en annen dag. For i dag skal jeg ut på et møte.)

Svar

Siste innlegg

Høyres maktdemonstrasjon
av
Berit Aalborg
rundt 2 timer siden / 169 visninger
2 kommentarer
Løftebrudd å gå til høyre
av
Otto Strand
rundt 3 timer siden / 190 visninger
0 kommentarer
Plutselig verdikonservatisme?
av
Mathias Slettholm
rundt 4 timer siden / 162 visninger
0 kommentarer
Radikal aksjonsform fra KFUK-KFUM
av
Ernst Harbakk
rundt 6 timer siden / 137 visninger
1 kommentarer
Bibelen til Østfold
av
Vårt Land
rundt 12 timer siden / 183 visninger
1 kommentarer
Vær varsom
av
Didrik Søderlind
rundt 12 timer siden / 563 visninger
4 kommentarer
KrFU står sammen
av
Martine Tønnessen
rundt 12 timer siden / 94 visninger
1 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Høyres maktdemonstrasjon
av
Berit Aalborg
rundt 2 timer siden / 169 visninger
2 kommentarer
Løftebrudd å gå til høyre
av
Otto Strand
rundt 3 timer siden / 190 visninger
0 kommentarer
Plutselig verdikonservatisme?
av
Mathias Slettholm
rundt 4 timer siden / 162 visninger
0 kommentarer
Radikal aksjonsform fra KFUK-KFUM
av
Ernst Harbakk
rundt 6 timer siden / 137 visninger
1 kommentarer
Bibelen til Østfold
av
Vårt Land
rundt 12 timer siden / 183 visninger
1 kommentarer
Vær varsom
av
Didrik Søderlind
rundt 12 timer siden / 563 visninger
4 kommentarer
KrFU står sammen
av
Martine Tønnessen
rundt 12 timer siden / 94 visninger
1 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Runar Foss Sjåstad kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
1 minutt siden / 2352 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
1 minutt siden / 2352 visninger
Tore Olsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
6 minutter siden / 2352 visninger
Runar Foss Sjåstad kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
13 minutter siden / 2352 visninger
Runar Foss Sjåstad kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
16 minutter siden / 2352 visninger
Johannes Taranger kommenterte på
Høyres maktdemonstrasjon
19 minutter siden / 169 visninger
Tore Olsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
22 minutter siden / 2352 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
24 minutter siden / 2352 visninger
Runar Foss Sjåstad kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
32 minutter siden / 2352 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
34 minutter siden / 2352 visninger
Runar Foss Sjåstad kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 1 time siden / 2352 visninger
Tore Olsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 1 time siden / 2352 visninger
Les flere