Gerhard Falk Woie

6    4

Utøst for dere

Soningsblodet dekket over anklagen fra Gud, og frelste folket fra Guds dom og vrede.

Publisert: 12. des 2017 / 307 visninger.

‘Straffen lå på ham, vi fikk fred.» Slik ser profeten Jesaia inn i framtida, og omtaler den kommende Messias. I Vårt Land 1. desember skriver Erik Andreassen at «straff er bemerkelsesverdig nok ikke nevnt i forbindelse med Jesu død en eneste gang i Det nye testamente, heller ikke Guds vrede».

Dette er rett når det gjelder historier om Jesu død. Men jeg ser det slik at evangelistene ser på Jesu død som en soningsdød. Det er Gud som blir forsonet.

I Johannes kapittel 1, vers 29: «Se Guds lam, som bærer bort verdens synd». Det henspiller på jødenes offerlam. I GT ble Guds dom og straff ble lagt på dyret i stedet for på den som ofret. Jeg tenker at «bærer­ bort verdens synd» er en henvisning til syndofferbukken i 3 Mos. 16,22.

Så har du Johannes kapittel 3.36: «Den som er ulydig (Ikke tror) på Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede er og blir over ham.»

Ordene i Lukas 24,26 henspiller på at Jesus ble ofret: «Måtte ikke Messias lide dette,­ og så gå inn til sin herlighet?» Likeså nevner han at «tilgivelse for syndene» skal forkynnes.

Matteus refererer Jesu ord om nattverden der det står om Jesu blod: «som blir utøst for mange så syndene blir tilgitt» Matt. 26,28 «Paktens blod» er nevnt i Markus 14,24 og i ­Lukas 22,14 nevnes «mitt blod, som blir utøst for dere».

Paulus, den siste store apostelen, tenker i samme baner som apostelen Johannes, og omtaler Jesu død i Romerbrevet kapittel 3,25: «han ved sitt blod skulle være soningsstedet for dem som tror.» ­Under soningsstedet (lokket på Paktskisten) lå de ti bud. De anklaget folket for dets synder.

Soningsblodet dekket over anklagen fra Gud, og frelste folket fra Guds dom og vrede. Dette ble så stort for Luther, at han ble reformator ved å forstå Jesu død slik: Jesu død ga den som tror rettferdighet (syndenes tilgivelse) som en gave. Halleluja! Dommen traff Jesus, og den som tror går fri. Det gjaldt både røveren på korset og alle som tror på ­Jesus som vår frelser.

Gerhard Falk Woie, Pensjonert prest

4 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert 10 måneder siden

Det er interessant å se at Jesu blod i NT kan sees på som Hans liv, det er Hans liv som frelser oss og dette liv ble ofret for oss. Tror vi på og følger vi dette liv er vi reddet/ frelst fra synd, altså lovbrudd i våre liv. 

Ser vi på den billedlige forklaring i GT på Jesus blod/ liv/ Hans rettferdighet så ble det stenket på detaljer i invetar og telt/ templet. Det betyr noe konkret og vi er jo Guds tempel i dag.

Derfor er det også viktig å selv han Jesus tro, ikke bare tro på Ham for tro på Ham kan man gjøre selv om man ikke selv følger Ham. Med andre ord man må tro og gjøre etter troen, man må følge med inn i det hellige der og slik Jesus viste oss.

Derfor dekker ikke bare soningsblodet over våre synder, det renser oss FRA lovbruddene i henhold til innholdet i paktens ark hvor nådens trone står. Guds kraft virker i de som tror. 


En pakt i Guds ord er en allianse, en personlig allianse med den som tror, en avtale for å komme frem for nådens trone, igjennom den veien hvor Jesu blod ble tatt med. Billedlig forklart i GT.


:)

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Ole Jørgen Anfindsen kommenterte på
Vårt Land og politikken
1 minutt siden / 2546 visninger
Ellen Hageman kommenterte på
Kirkegang og ønsketenkning
2 minutter siden / 226 visninger
Ole Jørgen Anfindsen kommenterte på
Vårt Land og politikken
16 minutter siden / 2546 visninger
Ole Jørgen Anfindsen kommenterte på
Vårt Land og politikken
44 minutter siden / 2546 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Høyesterett og reservasjonsrett
rundt 1 time siden / 120 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Personlig åpenbaring
rundt 1 time siden / 2384 visninger
Dan Lyngmyr kommenterte på
KFUK-KFUM Global og den israelske okkupasjonen
rundt 1 time siden / 693 visninger
Ole Jørgen Anfindsen kommenterte på
Vårt Land og politikken
rundt 1 time siden / 2546 visninger
Ole Jørgen Anfindsen kommenterte på
Vårt Land og politikken
rundt 1 time siden / 2546 visninger
Dan Lyngmyr kommenterte på
KFUK-KFUM Global og den israelske okkupasjonen
rundt 1 time siden / 693 visninger
Roald Øye kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
rundt 2 timer siden / 21273 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Personlig åpenbaring
rundt 2 timer siden / 2384 visninger
Les flere