Robert Wright

19

Avgjørende forbindelse

Vi vil gå et skritt lengre en Halvor Nordhaug, men vil gjerne ha ham med på den veien.

Publisert: 12. des 2017

TAKK TIL til biskop Halvor Nordhaug for konstruktivt innlegg i Vårt Land 4. desember. «Det beste av to verdener» er overskriften, og biskopen taler for en delt finansieringsløsning mellom kommuner og stat for fremtidens kirke. Han argumenterer for en ordning der staten skal ha ansvaret for administrasjons- og personalkostnader og kommunene for vedlikehold, drift og bygging av kirker.

Sterke bånd. Vi har sans for at biskopen ser viktigheten av sterke bånd mellom kirke og ­lokalmiljø. «Kommunene vet hvor viktige kirkebyggene er i akkurat deres kommune», hevder Nordhaug. Men gjelder ikke det mer enn kirkebyggene? Vet ikke også kommunene hvor viktig diakonien og kulturtilbudet nettopp i deres kommune er? Er ikke de fleste kommuner engasjert i og opptatt av at kirken har gode tilbud til flyktninger, ungdommer eller ensomme i deres kommune?

I Oslo har vi hatt et slagord: Kirken er mer enn søndag klokken elleve. Vår erfaring er at kommunen ser det og er glad for det. Vi opplever at kommunen er stolt av «Unge møter ­eldre», et samarbeidsprosjekt på tvers av religioner og generasjoner i Groruddalen, et samarbeid mellom kirke, skole, sykehjem og ­bydel – der kirken har regien. I år har vi startet en orgelskole i Oslo for barn.

Samarbeid med kommunen. Hvordan klarte vi det? Jo gjennom samarbeid med kommunen. Kirken stiller med lokaler, instrumenter og praktisk tilrettelegging, kommunen finansierer undervisningen.

Det fins mange slike eksempler. Og det er det vi snakker om når vi sitter i budsjettmøter med kommunene og slåss for flere diakonistillinger eller hva det måtte være; hva kan kirken gjøre for kommunen, og hva kan kommunen gjøre for at kirken skal være i stand til det?

I høst hadde kirken i Oslo en diakonikampanje, blant annet på alle busser, trikker og t-baner. Vi ville vise byen at kirken er for alle uansett hvilken livssituasjon du befinner deg i. «Kirken i Oslo gjør et veldig viktig arbeid for å motvirke ensomhet og skape møteplasser på tvers av generasjoner», uttalte byråds­leder Raymond Johansen, og holdt frem kirken som en viktig samarbeidspartner med kommunen i dette arbeidet.

Å gå sammen. Selv i store Oslo er det altså viktig å gå sammen med kommunen for å løse felles utfordringer. Tenk da hvor viktig det må være for den lille kommunen med en eller to kirker? Vi er skeptiske til en løsning der vi må kjempe med et sentralkirkelig organ om bevilgningene, der vi må kjempe mot andre kirker i andre deler av landet. Og hvor stor må ikke den administrasjonen være, som skal håndtere den fordelingen?

Vi vil gå et skritt lenger en Halvor Nordhaugs forslag, men vi vil veldig gjerne ha ham med på den veien.

Den norske kirkes tett bånd til lokale myndigheter er, om ikke hellige, så i alle fall avgjørende for forholdet mellom folk og kirke.

Robert Wright

Kirkeverge i Oslo

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Halvor Nordhaug

35 innlegg  21 kommentarer

Kommunen er en lunefull venn

Publisert rundt 2 år siden

Forholdet mellom kirke og kommune er langt mer sammensatt enn Wright gir inntrykk av i sitt innlegg. Det finnes mange eksempler på drastiske kutt i de kommunale bevilgningene til kirken når rammene blir trange. Disse kuttene skjer ikke bare med ostehøvel, der man skjærer smått og pent, men også med øks. Tilsvarende radikale grep mot kirkeøkonomien som kan skje kommunalt, ser vi ikke for de statlige bevilgningers vedkommende. Også staten kan være smålig i forhold til kirken, som kjent. Men forutsigbarheten synes å være mindre og vilkårligheten større i flere kommunestyrer enn på Stortinget.

Kommunene har langt trening i å skyve vedlikeholdet av kirkebyggene foran seg. (Det gjelder vel ikke minst i Oslo?) Men fordi kirkehuset og gravplassen er noe folk ser helt konkret foran seg og er svært opptatt av, så har kommunene likevel syn for nettopp dette. Det samme er dessverre ikke alltid tilfellet for det som er selve livet i menighetene gjennom uken i form av diakoni, kirkemusikk, barne- og ungdomsarbeid osv. Utfra intensjonen i Kirkeloven skal kommunen bevilge midler også til dette. Men her er praksisen særdeles varierende.

På denne bakgrunn mener jeg at kommunene bør beholde ansvaret for finansiering av kirkebygg og gravplasser, for dette har de syn for. De øvrige bevilgningene til kirken fra det offentlige bør gå gjennom staten, og fordeles ut i kirken av kirkens egne organer.

Med en slik ordning får vi med oss det som fungerer best i forholdet mellom kirken og kommunen. Når så den øvrige virksomheten koples løs fra kommunestrukturen, blir det lettere å oppnå en mer rettferdig fordeling mellom menighetene i ulike kommuner, og også foreta de organisatoriske endringer av kirken som nødvendigvis må komme.

Den norske kirke er i dag en svært sammensatt og lite effektiv organisasjon med over 400 fellesråd, mange med svært få ansatte. I tillegg kommer prestetjenesten med biskopene og 11 bispedømmeråd som arbeidsgivere. Alle disse rådene både lokalt og regionalt har ansvar for personal, økonomi og administrasjon. Fra Wrights utsiktspunkt som kirkeverge i Oslo kan nok kommunens og fellesrådets størrelse virke som en rasjonell enhet. Men Oslo er svært langt fra en typisk norsk kommune, og erfaringene herfra kan ikke danne utgangspunkt for en ordning av forholdet mellom kommune og kirke som skal gjelde for hele landet.

Mest leste siste måned

Juleangst og julelettelse
av
Aud Irene Svartvasmo
26 dager siden / 1681 visninger
Hvorfor jeg er kristen
av
Geir Tryggve Hellemo
6 dager siden / 1638 visninger
Hva Ari Behn åpenbart gikk glipp av
av
Leif Knutsen
26 dager siden / 1219 visninger
Min drøm for 2020
av
Ragnhild Mestad
22 dager siden / 1155 visninger
Storpolitikk i religionens vold
av
Ingrid Vik
16 dager siden / 823 visninger
Smiths Venner på ville veier.
av
Gerard Oord
rundt 2 måneder siden / 768 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere