Lederartikkel Vårt Land

KrFs håndtering

Etter høstens stadig nye #metoo-saker er det lite som tyder på dette vil blir den siste trakasseringssaken vi ser de politiske miljøene eller andre steder i samfunnet.

Publisert: 11. des 2017 / 1024 visninger.

De siste dagene har det vært oppmerksomhet rundt KrFs håndtering av varselet fra Julia Sandstø, som skal ha blitt trakassert av en eldre KrFUer, med lederverv i organisasjonen.

Da Sandstø meldte saken til KrFUs ledelse, ba de om råd fra blant annet Kirkelig ressurssenter og moderorganisasjonen. I samråd med dem, ble hans adferd klassifisert som «grenseoverskridende». KrFU valgte derfor å behandle saken etter organisasjonens egne retningslinjer for håndtering av seksuell grenseoverskridende adferd og seksuelle overgrep.

Det ble etablert en rekke rutiner, slik at Sandstø skulle slippe å forholde seg til mannen. Alt dette viser at KrFU forsøkte å ta situasjonen på alvor.

De fleste ungdomsorganisasjoner kjennetegnes av idealistiske ungdom som jobber sammen på fritiden og utvikler tette bånd til hverandre. Det gjør slike saker svært krevende å håndtere. Slik må det også ha vært i KrFU i 2015. De færreste ungdomspolitikere har dessuten den erfaringen som trengs til å håndtere slike krevende saker. Derfor bør et moderparti alltid ha et særlig ansvar for å gi råd, og følge opp, når slike saker oppstår.

Likevel brast håndteringen på et viktig punkt: Til tross for sin «grenseoverskridende adferd», mot en betydelig yngre kvinne, fikk mannen støtte til å stille til et høyere lederverv i ungdomsorganisasjonen.

Her burde KrF gitt et svært tydelig råd, og bedt mannen takke nei til vervet. Særlig fordi varslingen var fersk, og situasjonen var uavklart. Partiets og ungdoms­organisasjonens ønske om å «ta vare på mannen» burde fått andre konsekvenser.

Sandstø burde aldri blitt spurt om hun aksepterte at mannen fikk en viktigere rolle i organisasjonen. Det faktum at hun endret sin oppfatning av dette underveis bør ikke tillegges vekt i dag. Det er ikke uvanlig i slike saker at forståelsen av situasjonen og reaksjonene kommer i ettertid.

Nå vil KrF gå gjennom sine rutiner på nytt. Det er viktig og bra. Det betyr at partiet tar situasjonen på alvor og lærer av den. Etter høstens stadig nye #metoo-saker er det lite som tyder på dette vil blir den siste trakasseringssaken vi ser de politiske miljøene eller andre steder i samfunnet.

2 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Njål Kristiansen

147 innlegg  20426 kommentarer

Publisert 10 måneder siden
Vårt Land. Gå til den siterte teksten.
Her burde KrF gitt et svært tydelig råd, og bedt mannen takke nei til vervet. Særlig fordi varslingen var fersk, og situasjonen var uavklart. Partiets og ungdoms­organisasjonens ønske om å «ta vare på mannen» burde fått andre konsekvenser.

Jeg regner med at det ligger i sakens natur at en mann med en slik handling på rullebladet kan ha vanskelig for å forstå reaksjonene. Den som setter seg i en slik situasjon bør trekke seg fra videre valg og ta situasjonen inn over seg før han går videre i et annet spor. Han må bære ansvaret for tidligere og fremtidige handlinger selv, og skaffe seg den etikken som tilsier at han kan lære. Han må legge av seg handlingene og holde seg borte fra situasjonene hvor han kan fristes inntil han forstår å bruke sin indre styrke til å respektere andre. Her antar jeg at det er snakk om både respekt og selvrespekt. Uten det ene heller ikke det andre. Vi har vel alle noe å lære i den gaten. 

3 liker  
Svar
Kommentar #2

Oddbjørn Johannessen

173 innlegg  13399 kommentarer

Viktige poenger

Publisert 10 måneder siden
Vårt Land. Gå til den siterte teksten.

Likevel brast håndteringen på et viktig punkt: Til tross for sin «grenseoverskridende adferd», mot en betydelig yngre kvinne, fikk mannen støtte til å stille til et høyere lederverv i ungdomsorganisasjonen.

Her burde KrF gitt et svært tydelig råd, og bedt mannen takke nei til vervet. Særlig fordi varslingen var fersk, og situasjonen var uavklart. Partiets og ungdoms­organisasjonens ønske om å «ta vare på mannen» burde fått andre konsekvenser.

Ja, her har KrF et forbedringspotensiale.  Jeg synes dessuten det er kritikkverdig av partiledelsen å ikke komme med en uforbeholden beklagelse til Julia Sandstø.  Ved å legge inn et modererende "dersom hun har opplevd det slik" (altså at ledelsen ikke har gitt henne nok støtte), skyves deler av ansvaret over på varsleren. Det er feigt.

1 liker  
Svar
Kommentar #3

Gjermund Frøland

10 innlegg  6735 kommentarer

Ansvarsfraskrivende universalfrase i rask vekst

Publisert 10 måneder siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
"dersom hun har opplevd det slik"

Det irriterer vettet av meg når fraser av denne typen brukes i "beklagelser".

"I den grad min handlemåte har blitt oppfattet støtende for henne, beklager jeg selvføgelig det."

Eller:

"Jeg beklager at jeg har blitt oppfattet sånn."

2 liker  
Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Ole Jørgen Anfindsen kommenterte på
Vårt Land og politikken
15 minutter siden / 2521 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Høyesterett og reservasjonsrett
28 minutter siden / 114 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Personlig åpenbaring
37 minutter siden / 2373 visninger
Dan Lyngmyr kommenterte på
KFUK-KFUM Global og den israelske okkupasjonen
41 minutter siden / 686 visninger
Ole Jørgen Anfindsen kommenterte på
Vårt Land og politikken
rundt 1 time siden / 2521 visninger
Ole Jørgen Anfindsen kommenterte på
Vårt Land og politikken
rundt 1 time siden / 2521 visninger
Dan Lyngmyr kommenterte på
KFUK-KFUM Global og den israelske okkupasjonen
rundt 1 time siden / 686 visninger
Roald Øye kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
rundt 1 time siden / 21269 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Personlig åpenbaring
rundt 1 time siden / 2373 visninger
Hermod Herstad kommenterte på
Vårt Land og politikken
rundt 1 time siden / 2521 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 1 time siden / 442 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Personlig åpenbaring
rundt 1 time siden / 2373 visninger
Les flere