Lederartikkel Vårt Land

Fra dogmatikk til etikk

De kristne miljøene bør ta en grundig diskusjon på om de er tjent med en utvikling fra tradisjonell forkynnelse til en mer samfunnsorientert forkynnelse.

Publisert: 7. des 2017 / 171 visninger.

Gårsdagens Vårt Land brakte en sak om et skifte i kristenheten. Der skillelinjene tidligere ble trukket opp langs dogmatiske spørsmål, blir de i dag også definert av synet på politikk, samfunnsspørsmål og etikk.

Saken gjaldt spesielt USA, men de samme tendensene ser vi også i Norge. I Ingrid Viks bok Guds lobby fra 2015 kommer det fram at det også i Norge dannes allianser på tvers av kirkesamfunn. Oslo symposium er et eksempel på at ulike kristne samles rundt temaer som abort, Israel og ekteskapslov.

Det er naturlig å tolke den politiske dreiningen i verdens kristenhet i lys av sekulariseringstendensene. Der kristen tro i synkende grad blir ansett som relevant for politikken som vedtas, ruster kristenfolk seg til kamp for sine saker. Det forklarer også utvalget av denne lobbyens hjertesaker: Sekularisering og islam blir tolket som fiender av en kristen sivilisasjon, og resulterer i kristen innvandringsfiendtlighet.

I tillegg finnes det også i teologien selv en dreining fra lærespørsmål til etiske spørsmål med ­direkte ­relevans for samfunnet. Allerede kulturprotestantismen var svært opptatt av etiske spørsmål. De frigjøringsteologiske og kontekstuelle bevegelsene grep stafettpinnen og satte den politiske etikken på dagsorden. Kritikken fra vekkelseskristent hold har ofte vært at dette har ført til en «lovisk» vektlegging i forkynnelsen.

Det er i så måte interessant at nettopp mer vekkelsesorienterte miljøer legger stadig større vekt på samfunnsspørsmål. Det er også etiske spørsmål som har gjort at et ikke ubetydelig antall kirkemedlemmer har meldt seg ut av Den norske kirke og inn i andre små, lutherske trossamfunn de siste årene. Disse spørsmålene får med andre ord ikke kun politisk betydning, men også konkrete konfesjonelle konsekvenser.

Det blir interessant å følge med denne tendensen framover. Vi kan ikke se bort fra at vi i tiden framover også vil se en dreining bort fra den tradisjonelle forkynnelsen av synd og nåde på lavkirkelige bedehus og møtelokaler – mot en mer samfunnsorientert forkynnelse. Dette kan føre til en større polarisering mellom ulike lavkirkelige miljøer, og kanskje også fornye generasjonsmotsetningene. Miljøene bør ta en grundig diskusjon på om de er tjent med denne utviklingen.

2 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Njål Kristiansen

140 innlegg  18901 kommentarer

Publisert 11 dager siden
Vårt Land. Gå til den siterte teksten.
Det blir interessant å følge med denne tendensen framover. Vi kan ikke se bort fra at vi i tiden framover også vil se en dreining bort fra den tradisjonelle forkynnelsen av synd og nåde på lavkirkelige bedehus og møtelokaler – mot en mer samfunnsorientert forkynnelse. Dette kan føre til en større polarisering mellom ulike lavkirkelige miljøer, og kanskje også fornye generasjonsmotsetningene. Miljøene bør ta en grundig diskusjon på om de er tjent med denne utviklingen.

Interessant. Da jeg i sin tid valgte katolisismen var en av grunnene at jeg ikke ville være med i en politisert kirke. Jeg ville bort fra kirker som skal ta politiske standpunkt i ett og alt. Slik jeg vurderer en kirkes oppgave er det å forkynne og fortolke evangeliet i en ramme hvor medlemmene dyrker Gud. Jeg har fred med min religion så lenge Gud og dyrkelsen står i sentrum. Om jeg samtidig skal mikse evangeliet inn i spørsmål om veibygging er det ikke lenger religion i mine øyne. 

Alternativet for lekfolket bør i så fall være å søke samfunnsengasjement, være seg politisk, kulturelt eller sosialt der hvor dette har sin rette ramme, og gi Gud sin dyrkelse i det forum som er utsett til dette. Da er Gud i sentrum i forsamlingen, og de andre emnene i sentrum i sin type forsamling. Rent og ryddig. 

Svar
Kommentar #2

Erlend Torp

0 innlegg  61 kommentarer

Publisert 11 dager siden

Sitat:

Vi kan ikke se bort fra at vi i tiden framover også vil se en dreining bort fra den tradisjonelle forkynnelsen av synd og nåde på lavkirkelige bedehus og møtelokaler – mot en mer samfunnsorientert forkynnelse. Dette kan føre til en større polarisering mellom ulike lavkirkelige miljøer, og kanskje også fornye generasjonsmotsetningene. Miljøene bør ta en grundig diskusjon på om de er tjent med denne utviklingen.

Premisset her virker, for leder, å være at de ulike kirker og forsamlingshus har en verdi i seg selv. En verdi annet enn at mennesker får bli satt fri i Jesus Kristus, og tjene ham med glede.

For med mindre jeg har misforstått hva som ligger i "samfunnsorientert forkynnelse", så er den alvorlige konsekvensen (hva det kan føre til) ikke økt polarisering, men at mennesker ikke får budskapet om frelse og omvendelse.

1 liker  
Svar

Lesetips

Gammel vin, ferskt brød
av
Åste Dokka
4 dager siden / 934 visninger
3 kommentarer
av
Søren Ferling
4 dager siden / 66 visninger
0 kommentarer
Tente Trump lunta?
av
Erling Rimehaug
9 dager siden / 7511 visninger
224 kommentarer
Himmel nå!
av
Erling Rimehaug
18 dager siden / 2624 visninger
71 kommentarer
Den barmhjertige Trump
av
Åste Dokka
27 dager siden / 3472 visninger
29 kommentarer
Ateistens bekjennelser
av
Trond Skaftnesmo
rundt 1 måned siden / 7717 visninger
309 kommentarer
Er Noahs Gud vår Gud?
av
Sofie Braut
rundt 1 måned siden / 8312 visninger
225 kommentarer
Å være snill
av
Åste Dokka
rundt 2 måneder siden / 2513 visninger
2 kommentarer
Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Robin Tande kommenterte på
Guds vrede – og den ubegripelige forsoningen
4 minutter siden / 2646 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Selvsagt er der intet liv etter døden.
12 minutter siden / 977 visninger
Gunnar Søyland kommenterte på
Selvsagt er der intet liv etter døden.
14 minutter siden / 977 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Selvsagt er der intet liv etter døden.
16 minutter siden / 977 visninger
Øystein Røiseland kommenterte på
Nok strid blant kristne!
17 minutter siden / 256 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Selvsagt er der intet liv etter døden.
18 minutter siden / 977 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Guds vrede – og den ubegripelige forsoningen
26 minutter siden / 2646 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Selvsagt er der intet liv etter døden.
32 minutter siden / 977 visninger
Øystein Røiseland kommenterte på
Vårt Land og Venstres sjel
40 minutter siden / 200 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Guds vrede – og den ubegripelige forsoningen
41 minutter siden / 2646 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Selvsagt er der intet liv etter døden.
rundt 1 time siden / 977 visninger
Karl Øyvind Jordell kommenterte på
Danning framfor alt
rundt 2 timer siden / 656 visninger
Les flere