Ann-Helen Fjeldstad Jusnes

3    0

Ingen fange av språket

Er Guds vesen og navn noe som kan la seg utlede av et regnestykke?

Publisert: 7. des 2017 / 1063 visninger.

Av:

Ann-Helen Fjeldstad Jusnes, Biskop i Sør-Hålogaland bispedømme

Solveig Fiske, Biskop i Hamar bispedømme

Merete Thomassen, Førsteamanuensis


Øivind Benestad skriver i Vårt Land 5. desember om bruken av kvinnelige metaforer for Gud. Han spør: «Er det bibelsk forsvarlig å bruke et ‘kjønns­inkluderende språk’ om Gud? Er det nødvendig og ønskelig?»

Benestad svarer nei. Han har satt seg ned og talt antall ganger Gud omtales eller tiltales som far i Bibelen. Gjennom dette mener han å finne bevis for at det ikke er bibelsk forsvarlig å bruke kvinnelige gudsmetaforer, og at Guds egentlige navn er Far.

Vårt svar på Benestads spørsmål er et annet enn hans. Vi ­mener at det både er bibelsk forsvarlig, nødvendig og ønskelig. Og vi begrunner vårt svar med noe annet enn telling av forekomster av ordet Far.

Først og fremst dreier seg dette om Guds egen motstand mot å la seg fange av språket. Ikke noe ord eller uttrykk kan beskrive Gud fullt ut. Dette kommer til uttrykk i Guds egen selvpresentasjon når Moses spør etter Guds navn: «Gud svarte Moses: «Jeg er den jeg er.» Og han sa: «Slik skal du svare israelittene: Jeg er har sendt meg til dere.» (2. Mos 3,14)

«Jeg er den jeg er» er på ­hebraisk Jahve, en verbalform av «å være». Det presiseres i neste­ setning. Gud kaller seg «Jeg er». Dette svaret innebærer at Gud aldri gir fra seg navnet sitt. Gud er. Det er alt vi mennesker trenger å vite.

Like fullt er Bibelen full av metaforer for Gud, nettopp fordi menneskene ikke kjenner gudsnavnet. Metaforene er hentet fra samtid og dagligliv.

Skriker i fødselsveer. Et lite knippe av dem er Gud som beskrives som en gartner som går rundt i Edens hage for å se til at alt er vel (1.Mos.3:8ff), en rasende binne som kjemper for livet slik at hennes skapninger skal leve trygt (Hos.13.8), en kvinne som skriker i fødselsveer (Jes 42, 14), en mor som legger barnet sitt til ro (Sal. 131, 2), en hærfører som kjemper for sitt folk (1.Sam 15, 2), en konge som regjerer med rettferdighet og klokskap (Sal.47), et tårn til vern mot fienden (Sal. 61, 4), et fjell og en festning å søke tilflukt hos (Sal.31, 1-4) og en hyrde som fører sauene trygt gjennom farer som truer (Sal. 23).

Jesus bruker også en mengde metaforer når han skal snakke om Gud. Noen av dem er Gud som en bakstekone som legger inn mel i en surdeig så den blir gjennomsyret (Matt.13:33 og Luk.13:20-21), en kvinne som leter etter en sølvmynt hun har mistet og feirer med venninner når hun har funnet den (Luk 15, 8-10), en far som venter tålmodig på sin opprørske sønn (Luk. 15: 11-32), en bonde som sår korn i jorden (Mark. 4:26-27) og senneps­frø i åkeren sin (Matt.13:31-32).

Jesus lærer oss å be til Gud som far og pappa (Abba). Å bruke nærhetsmetaforer fra dagliglivet, far og pappa, var så provoserende for samtida at han ble dømt til døden for blasfemi. Jesus sprenger grens­ene for hvordan Gud kan tiltales. At ettertida har gjort Far til det eneste rette gudsnavnet, er derfor et brudd med den jødisk-kristne metaforiske teologien.

Språk er makt. Metaforer for Gud er makt. At Bibelen og kirke­historien i hovedsak har gjort bruk av maskuline metaforer, sier mer om hvordan makt og kjønn henger sammen, enn om Gud.

Det har vært mye maktbruk gjennom ord og bilder. Vi vet fra kirkas historie at kvinner har blitt usynliggjort, og at de bibelske bildene der Gud blir omtalt som kvinne og som mor, ofte er blitt nedtonet. All telling vil vise at det er de maskuline metaforene som er flest. Men sier de dermed sannheten om Gud?

Ved å bruke et kjønnsinkluderende språk i gudstjenesten, velger vi å ta på alvor fylden av Bibelens bilder om Gud. Vi velger også å ta på alvor at begge kjønn er skapt i Guds bilde, og at Gud derfor ikke er identisk med det ene eller det andre kjønnet, men har likhetstrekk med oss alle. Og som en ekstra bonus blir både kvinner og menn synliggjort i gudstjenesten, samlet foran Guds ansikt.


3 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Øivind Hundal

0 innlegg  65 kommentarer

Gud er.

Publisert 8 dager siden

Guds navn er "Gud er" så langt vi vet. Som "ikke-teolog" ser jeg ikke hvordan man derfra kommer til "dette innebærer at Gud aldri gir fra seg navnet sitt". Når dere så bruker dette slik at Guds navn er ukjent for oss (?), så bruker dere denne "nyvunne frihet" til å spekulere etter egen ideologi. Den friheten har dere IKKE.

"Å bruke nærhetsmetaforer fra dagliglivet, far og pappa, var så provoserende for samtida at han ble dømt til døden for blasfemi". Med all respekt, her vrir dere og vender for å trykke frem et aspekt som dere så gjør til hovedpoeng. Et *galt* hovedpoeng. 

"Jesus sprenger grenser" er et lett misbrukbart utsagn. Det er så uspesifikt at det er nesten tomt. Uansett hvordan dere "føler/opplever" det. Dessuten å derfra trekke den konklusjonen at vi også skal "sprenge grenser" er ikke logisk, når det da kan brukes til å sprenge alle de grenser som passer for anledningen. Nei, vi skal IKKE sprenge grenser uten noe mere begrunnelse.

"men sier de dermed sannheten om Gud?". En klassisk teknikk. Og vi står heller IKKE fritt til selv å gi det svar vi ønsker. Benestad baserer seg på det som gjelder her. Nemlig Bibelsitater. Han underlegger seg disse. Men dere vil føre inn noe som dere ikke finner tunge Bibelsitater på, hverken i antall eller teologisk.

"Ved å bruke et kjønnsinkluderende språk i gudstjenesten, velger vi å ta på alvor fylden av Bibelens bilder om Gud". Ganske enkelt Nei. Dere blander sammen en ideologisk preget påstand, med det som dere tror at dere tolker frem. "Fylden" er der allerede. Dere kan ikke tolke frem en ny "fylde" som reduserer Jesu egne ord til noe subjektivt/tidsbestemt/situasjonsbestemt, når temaet som sådan ikke er det. Jesus sier "Far" og det er det.

Det som slår meg mest med deres innlegg, er hvordan det virker konstruert for å få frem noe som ikke på forhånd ligger i Bibelen. Lette fordreininger, bruken av ord med åndelige/kristelige/fromme konnotasjoner, for ikke å snakke om "sprengningsmetaforen" som kan brukes om alt som *føles* fint og riktig. Deres innlegg hører direkte inn under propaganda, og bruker relevante tekstgrep. Og hopper over det som foreligger av direkte relevante Bibeltekster. Nei, en slik "frihet" har vi IKKE overfor Bibelen.

(Spontant nedskrevet i en nattetime).

1 liker  
Svar
Kommentar #2

Lasse Thorvaldsen

0 innlegg  28 kommentarer

Publisert 8 dager siden
Ann-Helen Fjeldstad Jusnes. Gå til den siterte teksten.
Gjennom dette mener han å finne bevis for at det ikke er bibelsk forsvarlig å bruke kvinnelige gudsmetaforer, og at Guds egentlige navn er Far.

Jeg leste Benestads innlegg og ser verken at han mener at man ikke kan bruke kvinnelige metaforer for å beskrive Gud eller at han mener at Guds egentlige navn er Far.

Kan dere vise til noen Benestad-sitater hvor han faktisk påstår dette?

1 liker  
Svar

Siste innlegg

Borgerlig tilbakekomst
av
Berit Aalborg
rundt 8 timer siden / 156 visninger
1 kommentarer
Ingen konspirasjonsteori
av
Erling Grape
rundt 12 timer siden / 161 visninger
2 kommentarer
Trenger Gud mat?
av
Erik Andreassen
rundt 14 timer siden / 330 visninger
2 kommentarer
Islam som en tolkningsaktivitet
av
Farhan Shah
rundt 18 timer siden / 915 visninger
1 kommentarer
Vil verden bedras?
av
Jostein Sandsmark
rundt 19 timer siden / 684 visninger
28 kommentarer
Liberalistisk tospann
av
Vårt Land
rundt 20 timer siden / 118 visninger
1 kommentarer
De onde brødrene
av
Didrik Søderlind
rundt 20 timer siden / 706 visninger
10 kommentarer
Les flere

Lesetips

Gammel vin, ferskt brød
av
Åste Dokka
2 dager siden / 767 visninger
2 kommentarer
av
Søren Ferling
2 dager siden / 46 visninger
0 kommentarer
Tente Trump lunta?
av
Erling Rimehaug
8 dager siden / 7417 visninger
224 kommentarer
Himmel nå!
av
Erling Rimehaug
16 dager siden / 2601 visninger
71 kommentarer
Den barmhjertige Trump
av
Åste Dokka
25 dager siden / 3441 visninger
29 kommentarer
Ateistens bekjennelser
av
Trond Skaftnesmo
rundt 1 måned siden / 7687 visninger
309 kommentarer
Er Noahs Gud vår Gud?
av
Sofie Braut
rundt 1 måned siden / 8284 visninger
225 kommentarer
Å være snill
av
Åste Dokka
rundt 2 måneder siden / 2497 visninger
2 kommentarer
Les flere

Siste innlegg

Borgerlig tilbakekomst
av
Berit Aalborg
rundt 8 timer siden / 156 visninger
1 kommentarer
Ingen konspirasjonsteori
av
Erling Grape
rundt 12 timer siden / 161 visninger
2 kommentarer
Trenger Gud mat?
av
Erik Andreassen
rundt 14 timer siden / 330 visninger
2 kommentarer
Islam som en tolkningsaktivitet
av
Farhan Shah
rundt 18 timer siden / 915 visninger
1 kommentarer
Vil verden bedras?
av
Jostein Sandsmark
rundt 19 timer siden / 684 visninger
28 kommentarer
Liberalistisk tospann
av
Vårt Land
rundt 20 timer siden / 118 visninger
1 kommentarer
De onde brødrene
av
Didrik Søderlind
rundt 20 timer siden / 706 visninger
10 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Roger Christensen kommenterte på
Guds vrede – og den ubegripelige forsoningen
rundt 5 timer siden / 1491 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Guds vrede – og den ubegripelige forsoningen
rundt 5 timer siden / 1491 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Guds vrede – og den ubegripelige forsoningen
rundt 6 timer siden / 1491 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Guds vrede – og den ubegripelige forsoningen
rundt 6 timer siden / 1491 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Guds vrede – og den ubegripelige forsoningen
rundt 6 timer siden / 1491 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Guds vrede – og den ubegripelige forsoningen
rundt 6 timer siden / 1491 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Guds vrede – og den ubegripelige forsoningen
rundt 6 timer siden / 1491 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Guds vrede – og den ubegripelige forsoningen
rundt 6 timer siden / 1491 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Guds vrede – og den ubegripelige forsoningen
rundt 7 timer siden / 1491 visninger
Robin Tande kommenterte på
Det samme, gamle evangeliet?
rundt 7 timer siden / 1213 visninger
Tore Olsen kommenterte på
De onde brødrene
rundt 7 timer siden / 706 visninger
Johan Rosberg kommenterte på
Guds vrede – og den ubegripelige forsoningen
rundt 7 timer siden / 1491 visninger
Les flere