Øystein Røiseland

Pensjonist
5

Nok strid blant kristne!

Det er forstemmende at Øivind Benestad og hans stiftelse nå oppildner til enda mer kirkestrid; nå imot et svensk vedtak om å bruke "I den treenige Guds navn" i liturgien, istedenfor "I Faderens, Sønnens og Den Hellige ånds navn". Vær så snill, stopp og tenk dere om!

Publisert: 5. des 2017  /  214 visninger.

"Salig er den  som  skaper fred", sa Jesus. Vi er satt til å utføre forsoningens tjeneste: 2. Kor.5,18. Og Jesus sier i Matteus 7,1-2 at vi heller ikke skal dømme hverandre: "Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt! For dere skal selv dømmes etter den  dom dere feller over andre, og det skal måles opp for dere i det målet dere selv bruker". Videre i Matteus 5,44: "Jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere".

Skal vi formane og utfordre hverandre som kristne i disse tider, så bør det ihvertfall dreie seg om noe langt viktigere enn ord og formuleringer. I en situasjon med den største flyktningkrise etter 2. verdenskrig og nødlidende som daglig banker på vår dør, skulle hver enkelt av oss heller lese de uhyggelig klare Jesus-ordene i Matteus 25,31-46, som forteller hva Han er opptatt av. Blant annet "jeg var fremmed, men dere tok ikke imot meg.." (vers 43). 

Når det er sagt, så er det også uforståelig  at noen kan avvise så bastant tanken om Gud som  mor. Alle som leser Bibelen, vil selvsagt se at Jesus ble født inn i verden som guttebarn, han ble mann, kalte Gud for Far og lærte oss å be Fadervår. Men med våre menneskelige begrensninger er det lett å glemme at Den treenige Gud er så mye, mye mer enn bildene vi klarer å forestille oss. Paulus beskriver det slik i Filipperbrevet 2,6-7: "Jesus var i Guds skikkelse og lik Gud, men  han gav avkall på dette, tok på seg en tjeners skikkelse og ble mennesker lik. I sin ferd var han som et menneske; han fornedret seg selv.." 

Og Bibelen omtaler også i klare ordelag Guds kvinnelige egenskaper. I sitt avskjedskvad til Israels menighet sier Moses (5. Mos. 32,28): "Klippen, ditt opphav, brydde du deg ikke om; du glemte Gud som fødte deg". Gud beskrives altså her som vår MOR, som fødte oss.

"Som moren trøster sin sønn, slik vil jeg trøste dere," sier Herren i Jesaja 66,13. Etter at versene før, fra vers 7, beskriver hvordan Sion fødte sine barn og trøster dem: "Ta del i hennes glede og fryd, alle dere som sørger over henne! Så skal dere suge og bli mette ved hennes barm som gir trøst, ja, dere skal drikke og glede dere over hennes herlige bryst" (Jes. 66,10-11).

Jesaja 49,14-16 forteller på denne måten at Herren ikke glemmer Sion: "Sion sier: 'Herrren har forlatt meg, min Gud har glemt meg.` Kan en kvinne glemme sitt diende barn og ikke ha ømhet for sønnen hun fødte? Og selv om en mor kan glemme, så vil jeg aldri glemme deg. Jeg har tegnet deg i mine hender, dine murer står alltid for mine øyne."

På denne bakgrunn kan det da umulig være feil å søke morskjærlighet hos Gud - hvis en f.eks. har fått ødelagt sitt farsbilde gjennom misbruk eIler annet! 

I sin klage over Jerusalem i Matt. 23,37 sammenlikner Jesus seg selv med en hønemor: "Jerusalem, Jerusalem, du som slår profetene i hjel og steiner dem som blir sendt til deg! Hvor ofte ville jeg ikke samle dine barn, som en høne samler kyllingene under sine vinger. Men dere ville ikke."

Går vi tilbake til ordene i 1. Mos. 1,26 om Gud som sier: "La oss skape mennesker i vårt bilde, som et avbilde av oss!", og at han så skapte dem til mann og kvinne, så må konklusjonen bli at Gud er både mann og kvinne samtidig. Eller kanskje heller: Gud har både mannlige og kvinnelige egenskaper, og det må være på det åndelige plan menneskenes gudsegenskaper ligger. Det kan ikke være det fysiske som uttrykker gudsbildet, for Gud er jo treenig - ikke bare to personer.  Og Jesus bekrefter i Matteus 22,30 at den himmelske verden er helt annerledes enn våre begrensede jordiske forestillinger: "Etter oppstandelsen tar de ikke til ekte og tas ikke til ekte, men de er som englene i himmelen," sier han. Med andre ord en videreføring av det som står i Gal. 3,28 om vårt nåværende kristne liv: "Her er ikke mann og kvinne. Dere er alle 'en i Kristus Jesus".

Og er både mann og kvinne skapt i Guds bilde, som hans avbilde, så kan også alle løfte hodet som strever med å finne sin plass i det store "kjønnsbildet" på grunn av variasjon i mannlige og kvinnelige egenskaper: Alle er skapt som mennesker i Guds bilde, og  med samme menneskeverd! Det er et godt budskap i en verden preget av kaos etter syndefallet.

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Håpløs logikk

Publisert over 1 år siden

Vi skal altså godta alle slags tøysete nye tanker for å holde på husfreden? Og det er de som reagerer på disse nye tankene som lager ufred - ikke de som bringer inn noe nytt? Her må nok ansvaret plasseres et annet sted...

La meg også tilføye at redselen for ufred ikke skal hindre noen i å bringe nye tanker fram. Det blir også feil. Teologi har vært diskutert i hele kirkehistorien, og det har nok stort sett vært vært sunt.

3 liker  
Kommentar #2

Øystein Røiseland

5 innlegg  18 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Jeg liker ikke at Thyve kalles disse tankene som er hentet fra Bibelen, for "tøysete". For meg er Bibelen selve rettesnoren for kristenlivet. Hvis tankene er "nye", så vil litt mer bibellesning kanskje rette på det. Hva som er den teologiske begrunnelse for hans innlegg, har jeg  svært vanskelig for å se. Men han har rett i at teologi har vært diskutert i hele kirkehistorien, og religionskrigene har også vært mange og grusomme.

1 liker  

Mest leste siste måned

Ditt ubotferdige hjerte
av
Håvard Nyhus
28 dager siden / 2706 visninger
Uten skam
av
Liv Osnes Dalbakken
17 dager siden / 2536 visninger
Før døden skiller oss ad
av
Ingrid Nyhus
10 dager siden / 2344 visninger
Kristen gutt-syndromet
av
Merete Thomassen
4 dager siden / 2192 visninger
#metoo og oss selv
av
Berit Hustad Nilsen
6 dager siden / 1539 visninger
En journalistisk dødssynd
av
Vårt Land
3 dager siden / 1216 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere