Andreas Andersen

Generalsekretær
10    0

Rettighetsbasert tilnærming i et lovløst land

Den politiske opposisjonen i Kambodsja er avsatt, handlingsrommet til det sivile samfunn er innstrammet, og dette har skjedd på kort tid og tilsynelatende uten en eneste reaksjon. Det viser hvor sårbart et demokrati kan være når landet bærer på en historie slik som Kambodsja.

Publisert: 4. des 2017 / 457 visninger.

Å kalle Kambodsja for lovløst er kanskje en overdrivelse, men den siste tids hendelser i landet, med nedleggelser av uavhengige aviser og radiostasjoner og oppløsningen av det største opposisjonspartiet, har uansett skapt utfordringer.


En rettighetsbasert tilnærming i utviklingsarbeidet forutsetter at det finnes en ansvarlig myndighet. Misjonsalliansen jobber med mennesker på grasrotnivå for å gjøre dem kjent med hvilke rettigheter de har i henhold til nasjonale lover og internasjonale avtaler. Vi hjelper dem med å organisere seg og gir ledertrening og kursing i planlegging og gjennomføring av prosjekt. En lokal organisasjon har større tyngde i møte med myndighetene, og sjansen for å bli hørt og å få gjennomslag øker. Vi hører ofte at uten denne assistansen fra Misjonsalliansen ville de ikke hatt mot til å bringe saker fram for de rette myndighetene.


Samtidig med arbeidet på grasrotnivå er det nødvendig også å jobbe med dem som er ansvarlige for å levere gode tjenester til innbyggerne. Rent vann, trygge skoler og et godt helsetilbud er det til syvende og sist myndighetene som må sørge for. Uten at disse er med på laget har velmente utviklingsprosjekt en tendens til å bryte sammen når bistandsorganisasjonen trekker seg ut og midlene stopper opp. Gjennom talsmannsarbeid blir myndighetene gjort oppmerksomme på hvilket ansvar de har. Noen ganger er det manglende informasjon som gjør at tjenestene uteblir, men av og til er det direkte unnlatelsessynder som ligger til grunn. Misjonsalliansen kan bidra med økt kunnskap og kapasitet for lærere og helsepersonell, og i partnerskap er vi med og bygger for eksempel nye klasserom og vanntårn.


Men hva gjør man når myndighetene uteblir eller mangler legitimitet i lokalbefolkningen?


Kambodsja har i mange år hatt en sterk sentral myndighet. Bestemmelser blir gjort uten å konsultere med dem som blir direkte påvirket. Ofte har høytstående politikere næringsinteresser som blir favorisert fremfor interessene til menigmann. Ulovlig hogst av verdifullt tømmer fra skoger som skulle komme lokalbefolkningen til gode forekommer daglig. Fattige bønder som mangler dokumenter på at de eier jorda de har driftet i generasjoner, blir tvangsflyttet fra gården fordi en forretningsmann med de rette forbindelsene trenger mer alburom. Skoler og helsestasjoner får ikke de ressursene de trenger fordi avstanden til de som bestemmer i Phnom Penh blir altfor lang og pengene har en lei tendens til å forsvinne på veien.


En prosess med å flytte bestemmelsesansvar nedover i det politiske systemet og ut i provinsene og kommunene er blitt trenert - sannsynligvis for å unngå at kontrollen forsvinner ut av statsministerens kontor.


Årets lokalvalg var en tankevekker for regjeringspartiet da opposisjonen fikk nesten halvparten av stemmene. Mange kommuner gikk fra å være styrt etter ønskene til de sentrale myndighetene til å ha en ledelse som lyttet til folket lokalt. Å overføre ansvar og ikke minst penger til disse var en for sur pille å svelge. Løsningen har vært en gradvis innstramming av handlingsrommet til det sivile samfunn. Enhver aktivitet som en organisasjon skal gjennomføre må godkjennes av myndighetene. Radiostasjoner og aviser som har vært kritiske røster er blitt stengt.


I tillegg har man gått løs på politiske motstandere. I fjor sommer ble en høyt respektert samfunnsanalytiker skutt på høylys dag, kort tid etter at han hadde diskutert offentlig en rapport som avdekket forretningskonglomeratet som statsministeren og hans familie kontrollerer. En fattig bonde er blitt dømt for mordet, men de fleste mener at det er myndighetene som står bak. Ledelsen til opposisjonspartiet er enten i eksil eller i fengsel, og det toppet seg midt i november da høyesterett etter utildekket press fra myndighetene oppløste hele opposisjonspartiet. Partiet som hadde fått nesten halvparten av stemmene i siste valg mistet dermed alle plassene i parlamentet og i lokale styringsorganer.


I en slik situasjon er det mer enn noen gang viktig å bygge et sterkt sivilsamfunn. Menigmann må kunne kreve å bli hørt og bli tatt hensyn til. Det er en menneskerett å få være med og velge hvem som skal styre både nasjon og kommune.


Bistand er ikke veldedighet. Dette er snakk om rettferdighet.

1 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Njål Kristiansen

144 innlegg  19926 kommentarer

Publisert 8 måneder siden
Andreas Andersen. Gå til den siterte teksten.
I en slik situasjon er det mer enn noen gang viktig å bygge et sterkt sivilsamfunn. Menigmann må kunne kreve å bli hørt og bli tatt hensyn til. Det er en menneskerett å få være med og velge hvem som skal styre både nasjon og kommune.

Interessant lesning om et land som i alt vesentlig er gått i glemmeboken i Norge, bortsett fra at antallet turister nok er stigende. 

Når demokratiet bygges er det én ting at man gir en mann en stemme, men dette må følges opp av at gapet mellom fattig og rik utjevnes, og at samfunnet oppfattes som rimelig for alle. Hvordan fungerer de demokratiske institusjoner? 

Kan du si noe om velferdsfordelingen? Hva skjer med middelklassen? 

Svar
Kommentar #2

Anders Myrene

0 innlegg  1 kommentarer

Publisert 7 måneder siden

Gapet mellom fattig og rik ser ut til å bli større og større i Kambodsja. Velferdssamfunnet slik vi kjenner det frå Norge er for det meste fråverande. Offentleg pensjonsordning fins kun for offentleg tilsette, sjølv om tilsette både i privat og offentleg sektor betaler inntektsskatt. Skattesatsen for inntekter under rundt 250 USD pr månad er 0%, så dermed slepp dei fleste som jobbar i f.eks klesfabrikk unna. Eg kan aldri sjå for meg at forretningseigarar betaler slik skatt, anten dei no sel brukte tskjorter eller luksusbilar. (Ein må forøvrig gå ut frå at skal ein bli skikkeleg rik i dette landet, må ein anten vere i familie med eller i vennekretsen til statsministeren.) Det er altså ei relativt lita middelklasse som betaler gildet, i tillegg til bistand frå vestlege land samt Kina og Japan. 

Bistand frå vesten er på veg ned, noko statsministeren ikkje har vore så bekymra for. "Vi har Kina i ryggen", seier han, og dei stiller ikkje vanskelege spørsmål om arbeids- og menneskerettar.

Når det gjed folkevalgte organ, så har Kambodsja to nivå der det vert avholdt direkte valg: nasjonalt, og kommunalt. I tillegg har dei offentlege organ på landsby, distrikts og provinsnivå, men desse er indirekte valgt. Men som det sto i originalinnlegget har hovedopposisjonspartiet blitt oppløyst og har mista alle seta. På kommunenivå har regjeringspartiet fått dei ledige seta, og har dermed fullstendig dominans. I parlamentet vart dei 55 plassane fordelt på ulike miniparti for å gi eit inntrykk av fleirtalsdemokrati.

Domstolane er heller ikkje nøytrale, og det er godt mulig å kjøpe seg fri frå ein dom, om du har god råd eller har gode kontakter (noko som stort sett går ut på det same).

Så, nei, samfunnet vert ikkje oppfatta som rimeleg for alle.

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Asgeir Remø kommenterte på
Ramadan
7 minutter siden / 558 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Oase - eller religiøs villmark?
21 minutter siden / 1044 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Demagogi og "åndelig" manipulasjon!
21 minutter siden / 11984 visninger
Frank Andresen kommenterte på
Bibelsk økumenisme vs skjøgekirkenes falske økumenisme
22 minutter siden / 1016 visninger
Anders Ekström kommenterte på
Bibelsk økumenisme vs skjøgekirkenes falske økumenisme
35 minutter siden / 1016 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Oase - eller religiøs villmark?
rundt 1 time siden / 1044 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Demagogi og "åndelig" manipulasjon!
rundt 1 time siden / 11984 visninger
Hermod Herstad kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 1 time siden / 843 visninger
Frode Meland kommenterte på
Oase - eller religiøs villmark?
rundt 1 time siden / 1044 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Demagogi og "åndelig" manipulasjon!
rundt 1 time siden / 11984 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Gud i matematikken - Del IV av ?
rundt 1 time siden / 238 visninger
Greta Aune Jotun kommenterte på
Brannstifterne Hamas, fredet av Norge?
rundt 1 time siden / 170 visninger
Les flere