Georg Bye-Pedersen

21    4712

Den kristne treenige Gud er ikke Allah

Publisert: 3. des 2017 / 6278 visninger.

Det er med stor bekymring at vi ser enkelte muslimer bruke ordet Gud om sin egen gud Allah. Det er derfor betimelig å påpeke dette da ordet Gud får en til å tenke på den kristne treenige Gud. Om enkelte muslimer bruker bevisst ordet Gud for å henlede leseren til den kristne Gud skal være usagt, men det blir helt feil å bruke ordet Gud når en mener Allah. De to religionene er svært ulike.

Vers i Koranen oppfordrer til bekjempelse av alle som ikke tror på Allah.
Koranen Sura 9 vers 29: Bekjemp dem som ikke tror på Allah og dommens dag, som ikke forbyr det Allah og Hans sendebud har erklært forbudt, og som ikke bekjenner sannhets religion av skriftfolkene, til de punger ut med tributt i ydmykhet.

Jesus snakket aldri om bekjempelse av andre.
Matt 28, 18-20 Misjonsbefalingen: 18 Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. 19 Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn 20 og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»

I den engelske Koranen står det: 20,14 
Indeed, I am Allah . There is no deity except Me, so worship Me and establish prayer for My remembrance.


Legg merke til at det står ikke «Gud», men Allah. Viser også til følgende link: http://www.islam-info.ch/en/Who_is_Allah.htm


Vil bare si at det er store forskjeller på den kristne Gud og den muslimske Allah, la det være sagt. Den Kristne Gud står for kjærlighet, barmhjertighet og tilgivelse. Det finner en ikke i Koranen. Der er det en egen Islamsk lov eller sharia lov som gjelder.


Altså vidt forskjellig budskap. Følgelig blir det altså feil og snakke om Gud når en mener Allah.

 

6 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #301

Oddbjørn Johannessen

161 innlegg  13050 kommentarer

Vel -

Publisert 5 måneder siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.
Hva står det her, korrekt oversatt til norsk, eller i din norske oversettelsen av Koranen?:

Nå står vel ikke den islamske trosbekjennelsen direkte i Koranen, så vidt jeg vet, men man finner liknende formuleringer der - f.eks. i Sure 47: 19 ("Muhammad"), der den norske oversettelsen lyder slik (i innledningen til verset):

Vit at det er ingen gud unntatt Gud

Språklig samsvarer dette visstnok med det som står i trosbekjennelsen direkte oversatt til norsk:  Det finnes ingen gud uten Guden (ordet Allah står i bestemt form).

For øvrig har God  vært brukt i stedet for Allah i den engelske oversettelsen siden 1860-/1870-årene. Dette ordvalget har her altså ingenting med økende muslimsk innvandring å gjøre.  Dette er rett og slett et språkspørsmål!

4 liker  
Svar
Kommentar #302

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Godt tenkt.

Publisert 5 måneder siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.
Dette er det første man sier om morgenen og det siste man sier om kvelden. Å tilbe noen annen enn Allah, er en dødssynd.

Må bare få skyte inn at der e svaret! 

Godt tenkt.

1 liker  
Svar
Kommentar #303

Christian Jebsen

2 innlegg  343 kommentarer

Man kan jo si

Publisert 5 måneder siden

som (den religionskritiske) Komikeren Dave Allen alltid sa etter sine show; may your God go with you. 

3 liker  
Svar
Kommentar #304

Oddbjørn Johannessen

161 innlegg  13050 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Det er ikke nordmænd jeg kalder dominante - det er sprogbrugen fra islams side, hvor man kalder sin guddom for det samme, som den guddom ens nye land kalder sin Gud - og at man dermed påstår at det er den samme - ellers at kun ens egen er sand.

Da må du vel nødvendigvis også mene at kristne er dominante, når de i arabiske språkområder kaller sin guddom for Allah?

Svar
Kommentar #305

Hermod Herstad

0 innlegg  7145 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Da må du vel nødvendigvis også mene at kristne er dominante, når de i arabiske språkområder kaller sin guddom for Allah?

Jeg oppfatter det mer som at han mener at mennesker må kjenne sin plass i samfunnet og ikke komme her å tro du er like bra som oss?

Svar
Kommentar #306

Søren Ferling

0 innlegg  4865 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.

Jeg skjønte hvem du kalte "dominante". Mitt poeng var din tanke om hvem som bør stå i veikanten med lua høflig i handa. Her tror jeg du som danske, durer blindt i vei mot en kulturkollisjon. Denne tradisjonen er nok langt mer vanlig i dansk historie.

Det kan se ut som at ønsker en "klassedeling" av nordmenn hvor den ene gruppa helst bør stå med lua i handa ovenfor den andre. Men når man først er her med fulle rettigheter, så skal man slippe å stå med lua i handa. Høflig kan du selvsagt være, men det forventes ikke mer av deg enn andre.

Nå, så forstod jeg ikke det med dominante.

Norsk kultur er mere stejl og konfronterende end dansk - ingen tvivl der. Lige med indvandring kan der være en afvigelse fra det, fordi nordmænd er lidt mere autoritetstro end danskere ligesom svenskere er det endnu mere og emnet er inde under PK.

Du henholder dig igen til det retslige og formelle. Ja, har man statsborgerskab er der ingen begrænsninger i ens ret, men det kloge og venligtsindede mennesker forstår nok at der under juraen ligger mere indviklede regler.

Lande styres ikke af jura, som  venstrefløjen ofte synes at tro - de styres af deres kulturer, hvor jura kun er en form for bagstopper, man tyer til, når alt andet svigter.

Læs forordet til Jyske Lov fra 1241 - der udlægges juraens rolle i det menneskelige samfund på forbilledlig klar vis.

Den starter - 'Med lov skal land bygges, men ingen lov er jævngod med sandheden...'.

Høflig kan du selvsagt være, men det forventes ikke mer av deg enn andre.

Jamen, det ville da være uhøfligt af mig at sige til en araber i arabien at - 'det tillader Gud ikke', hvis jeg mente min egen. Det ville da være at invadere og søge at dominere hans psyke med mine forestillinger og samtidigt at ignorere, hvad jeg ved er hans og som er anderledes.

Din rethaveriske mentalitet peger hen mod kommissærsamfund med store dele af befolkningen i lejre, fordi der mangler almindelig menneskelighed.

2 liker  
Svar
Kommentar #307

Søren Ferling

0 innlegg  4865 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Da må du vel nødvendigvis også mene at kristne er dominante, når de i arabiske språkområder kaller sin guddom for Allah?

Nej, jeg mener ikke det er det samme at bo, hvor man har boet altid og så at vandre til et andet kontinent med en anden civilisation.

I 'Arabien' er islam 'det nye' - hos os er de det også.

Jeg afviser venstrefløjens afvisning af alle menneskelige sociale egenskaber, der kommer i vejen for dens utopier. Fløjen mangler noget menneskeligt og skaber derfor rædselssamfund - som vi alle ved.

Menneskelig socialitet kan ikke nedskrives til jura - det er en fundamental venstreorienteret misforståelse.

2 liker  
Svar
Kommentar #308

Roger Christensen

4 innlegg  429 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Din rethaveriske mentalitet peger hen mod kommissærsamfund med store dele af befolkningen i lejre, fordi der mangler almindelig menneskelighed.

Denne bør du utdype eller helst fjerne. Jeg skjønner ikke helt hva du sikter til, men det er drøyt å anklage noen for å ha holdninger som fører til diktatoriske samfunn.

2 liker  
Svar
Kommentar #309

Roger Christensen

4 innlegg  429 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.

Jeg afviser venstrefløjens afvisning af alle menneskelige sociale egenskaber, der kommer i vejen for dens utopier. Fløjen mangler noget menneskeligt og skaber derfor rædselssamfund - som vi alle ved.

I den grad det finnes noen avvisning av menneskers sosiale egenskaper vil jeg også avvise den.Men jeg vet ikke hvor du har det fra. Igjen kommer det anklager om at folk som er uenige med Ferling vil skape redselsfulle samfunn. 

1 liker  
Svar
Kommentar #310

Søren Ferling

0 innlegg  4865 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Jeg oppfatter det mer som at han mener at mennesker må kjenne sin plass i samfunnet og ikke komme her å tro du er like bra som oss?

Der findes kun utopiske og ingen fungerende menneskelige sociale sammenhænge, hvor 'de nye' med det samme får samme status som 'de gamle'.

Dette er grundlæggende i alle mennesker og alle kulturer og noget medfødt og uundværligt, om kulturen og livet skal kunne fortsætte.

Du har forskrevet dig til utopiske ideologiske tågerier, der er retlinede og dermed logisk korrekte, men ikke forenelige med mennesker. Det er fordi den logik ignorerer store dele af menneskets egenskaber.

Man kan jo så også helt praktisk sige at en sådan orden er forudsætningen for at ting kan fortsætte med at fungere, hvorimod en orden, hvor nye har samme status som gamle vil give diskontinuiteter. Tænk f.eks. på en arbejdsplads.

2 liker  
Svar
Kommentar #311

Søren Ferling

0 innlegg  4865 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.
Denne bør du utdype eller helst fjerne. Jeg skjønner ikke helt hva du sikter til, men det er drøyt å anklage noen for å ha holdninger som fører til diktatoriske samfunn.

Det mener jeg at det gør at ville styre et samfund efter kun de juridiske regler. Sådan styres kun totalitære samfund. Andre styres primært af kulturen, som totalitarismen søger at eliminere og erstatte af et reduktionistisk regelsæt.

Den slags er helt uleveligt for de fleste mennesker og en del af dem krænker så reglerne og havner derfor i lejre.

2 liker  
Svar
Kommentar #312

Oddbjørn Johannessen

161 innlegg  13050 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Nej, jeg mener ikke det er det samme at bo, hvor man har boet altid og så at vandre til et andet kontinent med en anden civilisation.

Da glemmer du kristen misjon overfor muslimer.

1 liker  
Svar
Kommentar #313

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2006 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Bye-Jensen,

hvorfor bruker du ordet Gud om den kristne guden når både Det nye testamentet og den kristne trosbekjennelsen bruker ordet Theos?

3 liker  
Svar
Kommentar #314

Søren Ferling

0 innlegg  4865 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.
I den grad det finnes noen avvisning av menneskers sosiale egenskaper vil jeg også avvise den.Men jeg vet ikke hvor du har det fra.

Vi har jo lige et eksempel. Man afviser den grundlæggende egenskab at nytilkomne må vise sig lidt tilbageholdne, indtil de gamle har set én an og godkendt én som del af fællesskabet.

Heroverfor står så den firkantede jura, der slet ikke kan have at gøre med noget så tåget som uformel status.

Begge systemer har deres fordele og bagdele og jeg mener ikke en total overgivelse til det mere traditionelle er idealet, men jeg mener heller ikke jura kan stå alene - dertil er virkeligheden alt for kompliceret.

Det handler vel overordnet om dette at søge at lægge den menneskelige tilværelse i skema - det vil venstrefløjen, mens højrefløjen mener at det er umuligt og at forsøg herpå altid ender katastrofalt.

3 liker  
Svar
Kommentar #315

Roger Christensen

4 innlegg  429 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Det mener jeg at det gør at ville styre et samfund efter kun de juridiske regler. Sådan styres kun totalitære samfund.

Det kalles vel en rettsstat. De er ikke så nøye med jussen i totalitære land.

4 liker  
Svar
Kommentar #316

Robin Tande

14 innlegg  3609 kommentarer

Det skal jammen ikke være lett

Publisert 5 måneder siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Vit at det er ingen gud unntatt Gud

Ja vel,  og Muhammed er hans profet. Å tilbe andre guder er dødssynd. Så mener man så vidt jeg forstår, at den treenige Gud er en annen Gud ,og dermed at de kristne begår en dødssynd.

Min konklusjon: Reelt sett blir det like meningsløst om man oversetter til Gud eller ikke. Men det ufyselige blir for meg mer iøynefallende ved oversettelsen. Så hvorfor ikke, når jeg får tenkt meg bedre om? 


2 liker  
Svar
Kommentar #317

Hermod Herstad

0 innlegg  7145 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.
Ja vel,  og Muhammed er hans profet. Å tilbe andre guder er dødssynd. Så mener man så vidt jeg forstår, at den treenige Gud er en annen Gud ,og dermed at de kristne begår en dødssynd.

Om jeg ikke tar helt feil, er det tradisjon innenfor Islam å tenke at det er samme Gud, men at kristne forstår ham feil.

1 liker  
Svar
Kommentar #318

Oddbjørn Johannessen

161 innlegg  13050 kommentarer

Den abrahamittiske arv

Publisert 5 måneder siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Om jeg ikke tar helt feil, er det tradisjon innenfor Islam å tenke at det er samme Gud, men at kristne forstår ham feil.

På 600-tallet var det ikke uvanlig fra kristent (og kanskje også jødisk) hold å oppfatte islam som en kjettersk, kristen sekt.  Bl.a. hadde Johannes av Damaskus den oppfatningen.  Det var da, naturlig nok,  ikke snakk om at muslimene hadde "en annen Gud", men at de hadde en "feil" gudsforståelse.

De tre abrahamittiske religionene har jo det samme utgangspunktet, og i og med at alle ser på seg selv som monoteistiske, er det selvsagt den samme Gud (Skaperen) de dyrker, men med noe ulik oppfatning av guddommens egenart.

3 liker  
Svar
Kommentar #319

Oddbjørn Johannessen

161 innlegg  13050 kommentarer

Treenigheten

Publisert 5 måneder siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.
Å tilbe andre guder er dødssynd. Så mener man så vidt jeg forstår, at den treenige Gud er en annen Gud ,og dermed at de kristne begår en dødssynd.

Jeg tror ikke muslimer flest  mener at kristne tilber en annen Gud, men "feilen" er at de kristne betrakter Jesus og Den Hellige Ånd som en del av guddommen. Det bryter, slik muslimene ser det, med det strengt monoteistiske.  Her er forresten muslimene og jødene enige.

4 liker  
Svar
Kommentar #320

Søren Ferling

0 innlegg  4865 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.
Det kalles vel en rettsstat. De er ikke så nøye med jussen i totalitære land.

Det kan man vel kalde den, men den vil komme til at tromle befolkningens retsfølelser, der normalt ikke kræver jura ind i alle menneskelige forhold og en jura 'oppefra' ude af kontakt med kulturen vil nemt komme i konflikt med den.

Den forskel, jeg tænker på ligger til dels i forskellen på germansk ret og Romerret. Den første tager mere udgang i befolkningen.

Ideologierne er vist mest centraleuropæisk tænkning og Romerret.

3 liker  
Svar
Kommentar #321

Søren Ferling

0 innlegg  4865 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Om jeg ikke tar helt feil, er det tradisjon innenfor Islam å tenke at det er samme Gud, men at kristne forstår ham feil.

Sådan er det også og det må du da kunne se, gør det 'uhøfligt' bare at kalde Allah for Gud i kristne sammenhænge.

2 liker  
Svar
Kommentar #322

Are Karlsen

9 innlegg  3932 kommentarer

Jesus definerer den kristne Gud

Publisert 5 måneder siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.

Vil bare si at det er store forskjeller på den kristne Gud og den muslimske Allah, la det være sagt. Den Kristne Gud står for kjærlighet, barmhjertighet og tilgivelse. Det finner en ikke i Koranen. Der er det en egen Islamsk lov eller sharia lov som gjelder.


Altså vidt forskjellig budskap. Følgelig blir det altså feil og snakke om Gud når en mener Allah.

I filosofisk sammenheng benyttes ordet Gud eller God om Gud i de tre monoteistiske religionene. For eksempel i Kalam-argumentet (det kosmologiske argumentet for Guds eksistens) som opprinnelig ble formulert av muslimer i middelalderen og som i vår tid har fått fornyet aktualitet gjennom den kristne filosofen William Lane Craig.

I kristendommen har Gud flere navn, et av dem er Jesus, som på enkelte språk dessuten er flittig brukt på mennesker.

Når så kristendommen lærer at Jesus åpenbarte Gud og Hans egenskaper, så blir det nettop slik at Jesu´ person, egenskaper og handlinger definerer den kristne Gud.

Jeg kan være enig med trådstarter at uinformerte kan bli forvirret når muslimer sier Gud når de mener Gud definert av islam, altså Allah.

På den annen side, så benytter kristen misjon i stadig større utstrekning Allah om den kristne Gud (definert av Jesus) for å unngå at muslimer som konverterer til kristendommen skal oppleve den stigmatisering og forfølgelse som venter dem i muslimske land. Samtidig knytter man også an til at Koranen nevner Jesus.

Siden det er Jesus Kristus, hans lære og liv som viser oss hvem og hvordan den kristne Gud er, er det av avgjørende betydning å forkynne Kristus, om man vil si noe om den kristne Gud.

3 liker  
Svar
Kommentar #323

Ragnhild Kimo

8 innlegg  1997 kommentarer

Ja, Det er Jesus og Den Hellige Ånd som er «problemet»

Publisert 5 måneder siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror ikke muslimer flest  mener at kristne tilber en annen Gud, men "feilen" er at de kristne betrakter Jesus og Den Hellige Ånd som en del av guddommen.

Ja, og muslimer jeg kjenner kaller Gud for «Abrahams, Isaks og Ismaels Gud».  Og der begynte striden allerede. De forstår at Ismael var trellkvinnens barn, men de mener at jødene en gang mistet sine rettigheter til å være de utvalgte.

De tror jo at det er den samme guden, og at han er skaper av alt liv.

De jeg kjenner sier Gud og Allah om hverandre i dagligtale, men i bønn sier de Allah. Men han er visst vanskelig å få kontakt med.

Jeg er påpasselig med å si at jeg ber i Jesu navn, og at Jesus er i meg ved sin egen Hellige Ånd, og at jeg kan få kalle Gud min himmelsk far. 

En har flere ganger bedt meg om å be for ham og familien, og jeg svarer alltid ja, men at han må huske at jeg ber til Jesus. Og det er visst OK :) Når nøden er størst er Jesus kanskje siste utvei? Men ikke det dummeste valg, slik jeg tror og erfarer da.

 

 

5 liker  
Svar
Kommentar #324

Eivind Haarseth Olsnes

0 innlegg  21 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

Noen lever i Disneyland i hodet, hvor verden består av onde og gode kulturer – altså et verdensbilde fra 1800-tallet. Man kan ikke annet enn undres over at The White Man's Burden lever videre i vår tid.

1 liker  
Svar
Kommentar #325

Søren Ferling

0 innlegg  4865 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Eivind Haarseth Olsnes. Gå til den siterte teksten.
Man kan ikke annet enn undres over at The White Man's Burden lever videre i vår tid.

Er det i indvandringsprojektet, du mener at vi stadig mener at have pligt til at lære de andre, hvordan man lever rigtigt - eller er det i vores ulandshjælp med betingelser - eller noget helt andet ?

3 liker  
Svar

Lesetips

Kristne i samfunnsdebatten
av
Nils-Petter Enstad
rundt 15 timer siden / 342 visninger
1 kommentarer
Mørke skyer i horisonten
av
Anders Breidlid
rundt 16 timer siden / 95 visninger
0 kommentarer
Når Bibelen blir dystopi
av
Ole Jakob Løland
rundt 16 timer siden / 144 visninger
1 kommentarer
Evna til å tenkje konkret
av
Oddbjørn Heinum
rundt 16 timer siden / 81 visninger
1 kommentarer
Bistand til å bygge en grunnmur
av
Bent Høie
rundt 19 timer siden / 196 visninger
0 kommentarer
Merket mysterier
av
Rolf K Eckhoff
4 dager siden / 85 visninger
0 kommentarer
Åndens mangfold
av
Erling Rimehaug
5 dager siden / 3115 visninger
36 kommentarer
Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Bjørn Abrahamsen kommenterte på
Til mine ureligiøse venner
rundt 4 timer siden / 4776 visninger
Robin Tande kommenterte på
Til mine ureligiøse venner
rundt 5 timer siden / 4776 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Når Bibelen blir dystopi
rundt 5 timer siden / 144 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
rundt 5 timer siden / 2350 visninger
Roald Øye kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
rundt 6 timer siden / 2350 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Min entusiasme for Det gamle testamente
rundt 7 timer siden / 873 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Evna til å tenkje konkret
rundt 7 timer siden / 81 visninger
Frode Meland kommenterte på
Til mine ureligiøse venner
rundt 7 timer siden / 4776 visninger
Terje Gjovaag kommenterte på
Til mine ureligiøse venner
rundt 7 timer siden / 4776 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Min entusiasme for Det gamle testamente
rundt 7 timer siden / 873 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Til mine ureligiøse venner
rundt 7 timer siden / 4776 visninger
Arja Larsen kommenterte på
Min entusiasme for Det gamle testamente
rundt 8 timer siden / 873 visninger
Les flere