Georg Bye-Pedersen

21    4710

Den kristne treenige Gud er ikke Allah

Publisert: 3. des 2017 / 5751 visninger.

Det er med stor bekymring at vi ser enkelte muslimer bruke ordet Gud om sin egen gud Allah. Det er derfor betimelig å påpeke dette da ordet Gud får en til å tenke på den kristne treenige Gud. Om enkelte muslimer bruker bevisst ordet Gud for å henlede leseren til den kristne Gud skal være usagt, men det blir helt feil å bruke ordet Gud når en mener Allah. De to religionene er svært ulike.

Vers i Koranen oppfordrer til bekjempelse av alle som ikke tror på Allah.
Koranen Sura 9 vers 29: Bekjemp dem som ikke tror på Allah og dommens dag, som ikke forbyr det Allah og Hans sendebud har erklært forbudt, og som ikke bekjenner sannhets religion av skriftfolkene, til de punger ut med tributt i ydmykhet.

Jesus snakket aldri om bekjempelse av andre.
Matt 28, 18-20 Misjonsbefalingen: 18 Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. 19 Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn 20 og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»

I den engelske Koranen står det: 20,14 
Indeed, I am Allah . There is no deity except Me, so worship Me and establish prayer for My remembrance.


Legg merke til at det står ikke «Gud», men Allah. Viser også til følgende link: http://www.islam-info.ch/en/Who_is_Allah.htm


Vil bare si at det er store forskjeller på den kristne Gud og den muslimske Allah, la det være sagt. Den Kristne Gud står for kjærlighet, barmhjertighet og tilgivelse. Det finner en ikke i Koranen. Der er det en egen Islamsk lov eller sharia lov som gjelder.


Altså vidt forskjellig budskap. Følgelig blir det altså feil og snakke om Gud når en mener Allah.

 

6 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #151

Hermod Herstad

0 innlegg  6987 kommentarer

Publisert 9 dager siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Min tese? Det er nedfelt i Koranen som et budskap. 

Du vil ikke snakke om budskapet som er nedfelt i bibelen?

"Og jeg spør igjen: hva lærer kristendommen at skal skje med de som ikke tror på Jesus, som ikke tror at Gud er treenig?"

1 liker  
Svar
Kommentar #152

Gjermund Frøland

9 innlegg  5029 kommentarer

Den kristne treenige Gud er Allah.

Publisert 9 dager siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Ca 8 mill kristne bor i Egypt.
Den kristne treenige Gud er Allah for 8 millioner (++) koptere og andre arabisktalende kristne.
1 liker  
Svar
Kommentar #153

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4710 kommentarer

Sånn er det.

Publisert 9 dager siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
"Og jeg spør igjen: hva lærer kristendommen at skal skje med de som ikke tror på Jesus, som ikke tror at Gud er treenig?"

Johannes Åpenbaring 20,11–15: 

Dommen
11 Og jeg så en stor, hvit trone og ham som satt på den. Jord og himmel flyktet bort fra hans ansikt og var ikke lenger til.12 Og jeg så de døde, både store og små: De sto foran tronen, og bøker ble åpnet. Så ble en annen bok åpnet, livets bok. Og de døde ble dømt etter det som sto skrevet i bøkene, etter sine gjerninger.13 Havet ga fra seg de døde som var der, og døden og dødsriket ga fra seg de døde som var i dem, og enhver ble dømt etter sine gjerninger.14 Så ble døden og dødsriket kastet i ildsjøen. Og ildsjøen, det er den annen død.15 Og om noen ikke var skrevet inn i livets bok, ble han kastet i ildsjøen.

Sånn er det. De dømmes etter sine gjerninger!

Svar
Kommentar #154

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4710 kommentarer

Du kan rope så mye du vil.

Publisert 9 dager siden

Du kan rope så mye du vil. 

En kristen vil aldri la seg "trollbinde" av det som står i Koranen.

1 liker  
Svar
Kommentar #155

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  1896 kommentarer

Publisert 9 dager siden

Ikke etter sin tro?

Svar
Kommentar #156

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4710 kommentarer

Publisert 9 dager siden

?

Svar
Kommentar #157

Roger Christensen

2 innlegg  264 kommentarer

Publisert 9 dager siden

Ville islam vært en mindre farlig religion dersom de hadde treenighet? Hvis ikke så skjønner jeg ikke helt hensikten med denne diskusjonen. Det er uansett fåfengt, vi kan ikke instruere 1,5 milliarder muslimer til å tro på en treenighet.

Det er mange som er bekymret over islamismens fremvekst. Men mange kristne debattanter nøyer seg ikke med det, de gir uttrykk for at hele religionen er feil og kjettersk. Og hvis man har det som utgangspunkt blir det jo underordnet hva muslimer gjør eller ikke gjør.

Svar
Kommentar #158

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4710 kommentarer

Publisert 9 dager siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.
Ville islam vært en mindre farlig religion dersom de hadde treenighet?

Vær snill og forhold deg til Koranen. Noe treenighet i Islam er det jo ikke. Jesus ville vel aldri opptre slik som Muhammed gjorde?

Svar
Kommentar #159

Gjermund Frøland

9 innlegg  5029 kommentarer

Den kristne treenige Gud er Allah.

Publisert 9 dager siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.

Du kan rope så mye du vil. 

En kristen vil aldri la seg "trollbinde" av det som står i Koranen.

Roping, trollbinding og koranen er irrelevant.

For koptere og andre arabisktalene kristne er Allah den kristne, treenige Gud.

2 liker  
Svar
Kommentar #160

Kjell Haugen

6 innlegg  1288 kommentarer

I min fars hus ...

Publisert 9 dager siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Vær snill og forhold deg til Koranen.

Abram kom fra et sted med 7 Guder - en for hver av de 7 synlige planetene på Himmelen.  Disse gudene var knyttet opp i mot Astrologi og historiene rundt det.  Vi kjenner flere av disse Gudene fra GT og NT.   Baal , JHWA, El-Shaddai, Asarte  og et par til som vi finner i GT & NT.  I denne settingen har Islam hele tiden presisert at de tror på Jødenes Gud.  Kristendommen er i den sammenhengen det samme som Baal" religione - en søsken Guddom fra Abrams gudeverden.  Abraham gjorde en spesial deal med JHWH og Jesus gjorde sin spesialdeal med El-Shaddai.  Derfor er det to testamenter - ett knyttet til JHWA og ett til El-Shaddei.  Så  Jødene og Islam har den samme Guden ( JHWA) - Den Kristne Guden er basert på El-Shaddei. Derfor må man  å se fiendskapet mellom de syv himler ( De syv guders himler) på Jorden se f.eks  Dommernes bok kapittel 2. Det samme opplever vi idag mellom kristendommens El-Shaddai og Islams/Jødenes  JHWH.  Dette er en måte å skille Guddommene på.

Men en ting er det å si om Koranen.  Der sier Jesus ( Isa ) selv at han er Guds sønn. Det står det ikke i bibelen noe sted at han gjør.

Svar
Kommentar #161

Egil Andre Gjerde

3 innlegg  160 kommentarer

Publisert 9 dager siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Om Allah er allmektig vet jeg ingenting om. Meg bekjent har han vel ikke vist dette?

Allah har skapt verden ut fra ingenting (ex nihilo). 

Ifølge den kristne religionsfilosofen Edward Feser krever det å skape noe ex nihilo ubegrenset makt. 

1 liker  
Svar
Kommentar #162

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4710 kommentarer

Er ikke Jesus Guds sønn?

Publisert 9 dager siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.
Men en ting er det å si om Koranen.  Der sier Jesus ( Isa ) selv at han er Guds sønn. Det står det ikke i bibelen noe sted at han gjør.

Hva med Johannes evangeliet 10,36-39:

Hvorfor sier dere da om ham som Far har helliget og sendt til verden: ‘Du spotter Gud’ når han sier: ‘Jeg er Guds Sønn’?37 Hvis jeg ikke gjør min Fars gjerninger, så tro ikke på meg.38 Men hvis jeg gjør dem, så tro i det minste gjerningene, om dere ikke tror meg. Da skal dere skjønne og innse at Far er i meg og jeg i Far.»39 Da prøvde de igjen å gripe ham, men han slapp ut av hendene på dem.

Er ikke Jesus Guds sønn?

Svar
Kommentar #163

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4710 kommentarer

Publisert 9 dager siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
For koptere og andre arabisktalene kristne er Allah den kristne, treenige Gud.

Det er ene og alene fordi ordet gud på arabisk heter Allah. Det har ingen relevans til den kristne treenige Gud

Svar
Kommentar #164

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  1896 kommentarer

Publisert 9 dager siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Det er ene og alene fordi ordet gud på arabisk heter Allah. Det har ingen relevans til den kristne treenige Gud

Ja, det arabiske ordet for Gud er Allah. Når koptere bruker dette ordet så har det selvfølgelig "relevans til den kristne treenige Gud". Når muslimer bruker det samme ordet, så har det det ikke.

Svar
Kommentar #165

Gjermund Frøland

9 innlegg  5029 kommentarer

Relevans?

Publisert 9 dager siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Det har ingen relevans til den kristne treenige Gud

Allah er den kristne treenige Gud for disse menneskene.

1 liker  
Svar
Kommentar #166

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4710 kommentarer

Publisert 9 dager siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
a, det arabiske ordet for Gud er Allah. Når koptere bruker dette ordet så har det selvfølgelig "relevans til den kristne treenige Gud". Når muslimer bruker det samme ordet, så har det det ikke.

Riktig!

Den muslimske guden Allah har ingen relevans til den kristne treenige Gud.

Da er vi i mål.

Svar
Kommentar #167

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  1896 kommentarer

Publisert 9 dager siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.

Den muslimske guden Allah har ingen relevans til den kristne treenige Gud.

Da er vi i mål.

 Lik

Nei, vi er tydligvis ikke det, siden du forsatt bruker ordet Allah som om det skulle være et egennavn på Islams Gud.

Svar
Kommentar #168

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4710 kommentarer

Publisert 9 dager siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
Nei, vi er tydligvis ikke det, siden du forsatt bruker ordet Allah som om det skulle være et egennavn på Islams Gud.

Er ikke Allah Islams gud? 

Du skrev: Ja, det arabiske ordet for Gud er Allah. Når koptere bruker dette ordet så har det selvfølgelig "relevans til den kristne treenige Gud". Når muslimer bruker det samme ordet, så har det det ikke.

Det blir riktig.

Svar
Kommentar #169

Greta Aune Jotun

122 innlegg  993 kommentarer

Publisert 8 dager siden

Hvorfor ikke begynne å kalle Bibelens Gud og  Jesus Kristus med de hebraiske navnene, og likedan på resten  av persongalleriet vi møter  i Bibelen - de som opprinnelig hadde hebraiske navn. Så slipper vi alle disse misforståelsene. 

Svar
Kommentar #170

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  1896 kommentarer

Publisert 8 dager siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Er ikke Allah Islams gud? 

Jo, men Allah er også Kristendommens Gud...hvis man snakker arabisk.

Svar
Kommentar #171

Dag Løkke

10 innlegg  1840 kommentarer

Da er vi i mål

Publisert 8 dager siden

De som snakker arabisk, sier Allah - og vi som snakker norsk, sier Gud. 

Både kristne og muslimer tror på én Gud. Og at det kun er én Gud. 

Bibelen og Koranen framstiller denne ene Gud forskjellig. 

Da tror jeg at vi er i mål med denne debatten.  

1 liker  
Svar
Kommentar #172

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4710 kommentarer

Det er misforståelsene som er bakgrunnen for mitt innlegg

Publisert 8 dager siden
Greta Aune Jotun. Gå til den siterte teksten.
Så slipper vi alle disse misforståelsene.

Ja, det er misforståelsene som er bakgrunnen for mitt innlegg. Det virker som om noen ønsker å se bort fra misforståelser og kjøre på med at Allah og Gud med stor bokstav er identiske guddommer. Selv om alle klarer å se at de ikke er identiske i det hele tatt. 

Allah snakker om å bekjempe alle som ikke tror på ham. Den kristne Gud tar til orde for kjærlighet og tilgivelse. Ingen tilgivelse i Koranen.

Diametralt forskjellige religioner. De snakker om at siden araberne sier Allah om den kristne Gud så må det være sånn i resten av verden?. Den engelske Koranen sier Allah om sin gud. Undertegnede prøvde å si at den islamske trosbekjennelsen: Det finnes ingen gud unntatt Allah, skulle tilsi at den muslimske guden heter Allah. Men nei, det ser ut som det er vanskelig for dem å akseptere at Allah er ikke den kristne Gud. 

Svar
Kommentar #173

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4710 kommentarer

Er du enig i at det er forvirrende og uheldig at muslimer i Norge bruker ordet Gud om Allah?

Publisert 8 dager siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
De som snakker arabisk, sier Allah - og vi som snakker norsk, sier Gud. 

De som snakker arabisk sier Allah om Den muslimske gud og Allah om den kristne Gud. De som leser Koranen på engelsk sier Allah. De som leser Koranen på norsk sier Gud offentlig og Allah seg i mellom? Han som slakter kyrne i Norge sier Allah Akbar.

Er du enig i at det er forvirrende og uheldig at muslimer i Norge bruker ordet Gud om sin Allah?

PS! Det er bare en sann Gud. Alt annet er ulogisk

1 liker  
Svar
Kommentar #174

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4710 kommentarer

Publisert 8 dager siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
Jo, men Allah er også Kristendommens Gud...hvis man snakker arabisk.

Er Jahwe og Allah / Gud den samme gud?

1 liker  
Svar
Kommentar #175

Dag Løkke

10 innlegg  1840 kommentarer

Gud har skapt og elsker oss alle

Publisert 8 dager siden

For noen er det sikkert forvirrende, men det behøver det ikke være. 

Jeg er enig med deg i at det bare er én sann Gud. Det mener vel muslimene også. De opplever Gud slik han framstilles i Koranen. Da er det sider ved Gud som de etter vår mening ikke får med seg. Men heller ikke vi forstår Gud fullt ut. Vi forstår foreløpig bare stykkevis, som Paulus sier. Da er vi i prinsippet i samme båt som alle andre mennesker. 

Bibelen er min hovedkilde til kunnskap om Gud. For meg er det helt uproblematisk at noen sier Gud på arabisk og andre tiltaler Ham på andre språk. De fleste som ber til Gud, gjør det antakelig på sitt morsmål. Vi er alle skapt av Gud i hans bilde. Og vi er alle elsket av Ham.       

3 liker  
Svar
Kommentar #176

Gjermund Frøland

9 innlegg  5029 kommentarer

Nei,

Publisert 8 dager siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Er du enig i at det er forvirrende og uheldig at muslimer i Norge bruker ordet Gud om sin Allah?

det er ikke mer "forvirrende og uheldig" enn at mosaiske jøder og kristne i Norge bruker ordet Gud om sin Jahve.

Anything goes.

For alle troende er deres egen gud den ene, rette Gud/Elohim/Allah/Jahve- enten de er mosaisk troende, kristne eller muslimer.

2 liker  
Svar
Kommentar #177

Roger Christensen

2 innlegg  264 kommentarer

Publisert 8 dager siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
De som snakker arabisk sier Allah om Den muslimske gud og Allah om den kristne Gud. De som leser Koranen på engelsk sier Allah

Malcolm X og Muhammad Ali brukte ofte ordet God. 

Svar
Kommentar #178

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  1896 kommentarer

Publisert 8 dager siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Er Jahwe og Allah / Gud den samme gud?

Hva mener du når du sier Allah/Gud? Den kristne Guden, den jødiske Guden eller den islamske Guden?

Svar
Kommentar #179

Njål Kristiansen

140 innlegg  18901 kommentarer

Publisert 8 dager siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Er Jahwe og Allah / Gud den samme gud?

Du virker helt desperat på dette emnet Bye-Pedersen. I de siste kommentarene kan det se ut som at du har forsøkt å avrunde ved å kline andre tett inntil deg ved å påpeke at "da er vi enige da". Dere er ikke enige. Jeg tror heller du skal innse at dette klarer du ikke å forstå. Din oppfatning er så til de grader tilbakevist og forklart som feil av så mange at om du kunne, burde du nå ha forstått sammenhengen. En passende konklusjon fra din side kan være at du innser at det er du selv som ikke klarer å se andre fagretninger enn religion, at dette er en fortolkning av ord, en forståelse av ord som du rett og slett ikke har inne, og som det ikke ser ut til at du vil få inn. Tiden bør være kommet - en gang for alle - at du bare lar dette emnet ligge og innser at du er anderledes enn resten av debattantene. Dere kan ikke enes for forutsetningene er ikke tilstede. Du bør heller bestemme deg for å være enig med deg selv om å være uenig med resten .Du trenger ikke endre oppfatning, men du trenger ikke legge den frem som et problem for andre, thi det er ditt problem og ingen andres. Etterpå kan du i ditt lønnkammer fortsette å undre over de svarene du har fått. Vi andre skal nok holde ut med at du ikke forstår og du vil neppe finne svaret her noen gang. Alle utveier ser nå ut til å være forsøkt hva gjelder debatter på VD. 

4 liker  
Svar
Kommentar #180

Rune Holt

8 innlegg  10504 kommentarer

Snakk om å være belærende !

Publisert 8 dager siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Du virker helt desperat på dette emnet Bye-Pedersen. I de siste kommentarene kan det se ut som at du har forsøkt å avrunde ved å kline andre tett inntil deg ved å påpeke at "da er vi enige da". Dere er ikke enige. Jeg tror heller du skal innse at dette klarer du ikke å forstå. Din oppfatning er så til de grader tilbakevist og forklart som feil av så mange at om du kunne, burde du nå ha forstått sammenhengen. En passende konklusjon fra din side kan være at du innser at det er du selv som ikke klarer å se andre fagretninger enn religion, at dette er en fortolkning av ord, en forståelse av ord som du rett og slett ikke har inne, og som det ikke ser ut til at du vil få inn. Tiden bør være kommet - en gang for alle - at du bare lar dette emnet ligge og innser at du er anderledes enn resten av debattantene. Dere kan ikke enes for forutsetningene er ikke tilstede. Du bør heller bestemme deg for å være enig med deg selv om å være uenig med resten .Du trenger ikke endre oppfatning, men du trenger ikke legge den frem som et problem for andre, thi det er ditt problem og ingen andres. Etterpå kan du i ditt lønnkammer fortsette å undre over de svarene du har fått. Vi andre skal nok holde ut med at du ikke forstår og du vil neppe finne svaret her noen gang. Alle utveier ser nå ut til å være forsøkt hva gjelder debatter på VD. 

Det er faktisk lov i dette landet å mene hva man vil innenfor anstendighetens grenser.
Dette godtar ikke du Kristiansen når du høvler ned Bye-Pedersen på den måten du gjør her.
Dette du skriver i den kommentaren over her er LAANGT over grensen for hva man bør godta på et forum som VD !!!
Noe av det verste personangrep jeg har sett.

5 liker  
Svar
Kommentar #181

Gjermund Frøland

9 innlegg  5029 kommentarer

Anstendighetens relevans i denne tråden

Publisert 8 dager siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Det er faktisk lov i dette landet å mene hva man vil innenfor anstendighetens grenser.

Siden du er inne på dette med anstendighet, vil jeg reformulere problemstillingen:

Er det anstendig å nekte monoteister å bruke Gud som egennavn på den guden de tror på?

3 liker  
Svar
Kommentar #182

Oddbjørn Johannessen

153 innlegg  12685 kommentarer

Hvem?

Publisert 8 dager siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Er Jahwe og Allah / Gud den samme gud?

Og hvem er Theos/Deus/Dieu/Dios/Dio?

1 liker  
Svar
Kommentar #183

Kåre Kvangarsnes

5 innlegg  614 kommentarer

Bye- Pedersen har kanskje et poeng , likevel?

Publisert 8 dager siden

Utsnitt fra Wikislam:

:-In another case in Malaysia, the government banned Christians from using the word 'Allah' in reference to the Christian God,[1] and in one incident, reported by CNN in October of 2009, twenty-thousand Bibles were seized by authorities because they referred to the Christian God as 'Allah,'[2] completely disregarding the fact that due to the evolution of the Malay language, which has borrowed extensively from Arabic, Sanskrit and Portuguese, there is no indigenous Malay word for 'God' other than the pagan 'Allah'. It was reported that in 2010 a court ruling overturned the ban, a decision which the government has appealed against, insisting that it should remain in place.[3] This decision to allow Christians to use the word 'Allah' has led to violent protests and bombings of several Malaysian churches.[3] One of the protesters summed up the thoughts of many Malaysian Muslims, stating, “Allah is only for us, The Christians can use any word, we don’t care, but please don’t use the word Allah.”[3]

-

Conclusion

Many Muslims and their apologists claim "Allahu Akbar" is simply the Arabic translation of a common English phrase meaning "God is great!" However, this is untrue. "Allahu Akbar" does not mean "God is great" as claimed. It actually means "Allah is greater." 

'Allah' is not simply the Arabic word for 'God,' but the name of Islam's chosen deity and 'Akbar' does not mean 'great', but 'greater'. Greater than what? The answer is, Allah is greater than whatever god you happen to believe in

2 liker  
Svar
Kommentar #184

Roger Christensen

2 innlegg  264 kommentarer

Publisert 8 dager siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Og hvem er Theos/Deus/Dieu/Dios/Dio?

Den fonetiske likheten med Zevs er slående i noen varianter, men jeg vet ikke om det har noen direkte sammenheng, 

1 liker  
Svar
Kommentar #185

Tore Olsen

14 innlegg  3432 kommentarer

Publisert 8 dager siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
'Allah' is not simply the Arabic word for 'God,' but the name of Islam's chosen deity and 'Akbar' does not mean 'great', but 'greater'. Greater than what? The answer is, Allah is greater than whatever god you happen to believe in

Mener han selv da, Allah. Jesus Kristus mener det nok ikke det samme. Det er en kamp der ute i den åndelige sfæren og hvem som er den rette. 

Svar
Kommentar #186

Bjørn Erik Fjerdingen

101 innlegg  6001 kommentarer

Publisert 8 dager siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Du bør heller bestemme deg for å være enig med deg selv om å være uenig med resten .

:-)) Virkelig tatt med buksene rundt anklene Njål.

 

Kommentar 183 viser meg at Njål i sin kommentar 179 er på ville veier i fordømmelsen han presterer.

På VD blir det debattert og Njål later som han er overdommeren over alle dommere.  Da gikk du fem på Njål.  Slik er det da fordømmelsene hos noen sitter svært løst.

På VD debatteres det fredelig, blant muslimene resulterte uenigheten med bombing av kirker og opptøyer - da en domstol i Malaysia tillot at navnet allah også kunne  benyttes av de kristne - om den kristne Gud.  

Synspunktene til Bye-Pedersen som Njål mener er støtende for muslimer - fakta viser i kommentar 183 at Bye-Pedersen og muslimene er helt enige.

Kanskje Njål kan ta seg en tur til et muslimsk land - for eksempel Saudi-Arabia eller til Malaysia og framføre argumentene han framfører i kommentar 179 der?  Da hadde det blitt litt av et spetakkel.

Njål bør beklage ovenfor Bye-Pedersen den lettvinne fordømmelsen han framfører.  Som viser seg å være framsatt på fullstendig feil forståelse og feil grunnlag.  

Njål du bommet totalt!

Jeg forstår virkelig ikke den enorme arrogansen som gjør det nødvendig for noen med fordømmelser av andre, bare fordi en selv har en annen forståelse.  Det er da mye bedre å argumentere for sitt syn.

2 liker  
Svar
Kommentar #187

Oddbjørn Johannessen

153 innlegg  12685 kommentarer

Jo, da

Publisert 8 dager siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.
Den fonetiske likheten med Zevs er slående i noen varianter, men jeg vet ikke om det har noen direkte sammenheng, 

Her er det en etymologisk sammenheng:

https://en.wikipedia.org/wiki/Dyeus

1 liker  
Svar
Kommentar #188

Tore Olsen

14 innlegg  3432 kommentarer

Publisert 8 dager siden

Nå ser vi at Georg er til de grader i pakt med tidens bruk av Allah begrepet, sjekk Kåres #180

1 liker  
Svar
Kommentar #189

Oddbjørn Johannessen

153 innlegg  12685 kommentarer

Nei

Publisert 8 dager siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
:-)) Virkelig tatt med buksene rundt anklene Njål.

Njål er ikke tatt med buksene nede.  Den artikkelen fra WikiIslam, som det er sitert fra, gir ikke nødvendigvis noen nøytral - eller fullstendig - informasjon.  Her er en artikkel av Lars Akerhaug som er ganske opplysende, der denne navneproblematikken drøftes:

Skal vi si Gud eller Allah?

2 liker  
Svar
Kommentar #190

Kåre Kvangarsnes

5 innlegg  614 kommentarer

Publisert 8 dager siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Njål er ikke tatt med buksene nede.  Den artikkelen fra WikiIslam, som det er sitert fra, gir ikke nødvendigvis noen nøytral - eller fullstendig - informasjon.  Her er en artikkel av Lars Akerhaug som er ganske opplysende, der denne navneproblematikken drøftes:

Njål har ikke diskutert saken ved å bruke argumenter, men personlige nedlatenheter. Bye-Pedersen har prøvt. Artikkelen av Akerhaug gir uttrykk for et syn, wikileaks artikkelen viser til noen muslimers oppfatning. Slik sett beskriver de temaet på tråden på ulike måter, og viser at denne saken ikke er  så enkel og beinkløyvd som noen vil ha det til. Det dreier seg ikke bare om semantikk  og språk, men også påvirkning/propaganda.

  

Svar
Kommentar #191

Hermod Herstad

0 innlegg  6987 kommentarer

Publisert 8 dager siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Bye- Pedersen har kanskje et poeng , likevel?

Nei, Bye-Pedersen viser kun at han har meningsfeller i diverse autoritære styresett.

4 liker  
Svar
Kommentar #192

Oddbjørn Johannessen

153 innlegg  12685 kommentarer

Publisert 8 dager siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Nei, Bye-Pedersen viser kun at han har meningsfeller i diverse autoritære styresett.

Ja, Bye-Pedersen har, paradoksalt nok,  de fleste av sine "meningsfeller" blant radikale islamister.

3 liker  
Svar
Kommentar #193

Kåre Kvangarsnes

5 innlegg  614 kommentarer

Publisert 8 dager siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Ja, Bye-Pedersen har, paradoksalt nok,  de fleste av sine "meningsfeller" blant radikale islamister.

Som oss andre, velger du de  sannhetsvitner som passer deg best, for deretter å stemple de du er uenig med.

1 liker  
Svar
Kommentar #194

Roger Christensen

2 innlegg  264 kommentarer

Publisert 8 dager siden
Greta Aune Jotun. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor ikke begynne å kalle Bibelens Gud og  Jesus Kristus med de hebraiske navnene, og likedan på resten  av persongalleriet vi møter  i Bibelen - de som opprinnelig hadde hebraiske navn. Så slipper vi alle disse misforståelsene. 

Er det noen som vet hva ordet for Gud er på arameisk, språket Jesus snakket?

Svar
Kommentar #195

Oddbjørn Johannessen

153 innlegg  12685 kommentarer

Publisert 8 dager siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.
Er det noen som vet hva ordet for Gud er på arameisk, språket Jesus snakket?

Så vidt jeg vet, er ordet Alaha.

4 liker  
Svar
Kommentar #196

Gjermund Frøland

9 innlegg  5029 kommentarer

etymologi

Publisert 8 dager siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Så vidt jeg vet, er ordet Alaha.

Entallsformen av det kjente hebraiske gudebegrepet "Elohim", er Eloah, noe som i seg selv viser slektskapet med det arabiske (som også er semittisk) begrepet "Allah".


2 liker  
Svar
Kommentar #197

Gjermund Frøland

9 innlegg  5029 kommentarer

Denne trådens kjerne

Publisert 8 dager siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
This decision to allow Christians to use the word 'Allah' has led to violent protests and bombings of several Malaysian churches

Er dette hva vi ønsker å etterligne?

2 liker  
Svar
Kommentar #198

Njål Kristiansen

140 innlegg  18901 kommentarer

Publisert 8 dager siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
:-)) Virkelig tatt med buksene rundt anklene Njål.

Det finnes muligens bilder av meg uten benklær, men jeg tror ikke det er i tråd med retningslinjene å legge dem frem her, så jeg overlater det til hver enkelts forestillingsevne. 

Hvoromalltinger, din kommentar viser at heller ikke du forstår denne saken. 

3 liker  
Svar
Kommentar #199

Gjermund Frøland

9 innlegg  5029 kommentarer

Jesu språk

Publisert 8 dager siden
Roger Christensen. Gå til den siterte teksten.
Er det noen som vet hva ordet for Gud er på arameisk, språket Jesus snakket?

Så vidt jeg vet, er alle de tidlige fortellingene om Jesus (et gresk navn, btw), inkludert tilfellene med direkte tale, på gresk.

Når Jesus, ifølge fortellingene, siterte GT, holdt han seg til Septuaginta.

Jeg sier som engelskmennene: You do the math!

1 liker  
Svar
Kommentar #200

Njål Kristiansen

140 innlegg  18901 kommentarer

Publisert 8 dager siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Nei, Bye-Pedersen viser kun at han har meningsfeller i diverse autoritære styresett.

Ja, jeg ser dette som ledd i radikaliseringsprosessen. 

3 liker  
Svar

Siste innlegg

Borgerlig tilbakekomst
av
Berit Aalborg
rundt 8 timer siden / 156 visninger
1 kommentarer
Ingen konspirasjonsteori
av
Erling Grape
rundt 12 timer siden / 161 visninger
2 kommentarer
Trenger Gud mat?
av
Erik Andreassen
rundt 14 timer siden / 330 visninger
2 kommentarer
Islam som en tolkningsaktivitet
av
Farhan Shah
rundt 18 timer siden / 915 visninger
1 kommentarer
Vil verden bedras?
av
Jostein Sandsmark
rundt 19 timer siden / 684 visninger
28 kommentarer
Liberalistisk tospann
av
Vårt Land
rundt 20 timer siden / 118 visninger
1 kommentarer
De onde brødrene
av
Didrik Søderlind
rundt 20 timer siden / 707 visninger
10 kommentarer
Les flere

Lesetips

Gammel vin, ferskt brød
av
Åste Dokka
2 dager siden / 767 visninger
2 kommentarer
av
Søren Ferling
2 dager siden / 46 visninger
0 kommentarer
Tente Trump lunta?
av
Erling Rimehaug
8 dager siden / 7417 visninger
224 kommentarer
Himmel nå!
av
Erling Rimehaug
16 dager siden / 2601 visninger
71 kommentarer
Den barmhjertige Trump
av
Åste Dokka
25 dager siden / 3441 visninger
29 kommentarer
Ateistens bekjennelser
av
Trond Skaftnesmo
rundt 1 måned siden / 7687 visninger
309 kommentarer
Er Noahs Gud vår Gud?
av
Sofie Braut
rundt 1 måned siden / 8284 visninger
225 kommentarer
Å være snill
av
Åste Dokka
rundt 2 måneder siden / 2497 visninger
2 kommentarer
Les flere

Siste innlegg

Borgerlig tilbakekomst
av
Berit Aalborg
rundt 8 timer siden / 156 visninger
1 kommentarer
Ingen konspirasjonsteori
av
Erling Grape
rundt 12 timer siden / 161 visninger
2 kommentarer
Trenger Gud mat?
av
Erik Andreassen
rundt 14 timer siden / 330 visninger
2 kommentarer
Islam som en tolkningsaktivitet
av
Farhan Shah
rundt 18 timer siden / 915 visninger
1 kommentarer
Vil verden bedras?
av
Jostein Sandsmark
rundt 19 timer siden / 684 visninger
28 kommentarer
Liberalistisk tospann
av
Vårt Land
rundt 20 timer siden / 118 visninger
1 kommentarer
De onde brødrene
av
Didrik Søderlind
rundt 20 timer siden / 707 visninger
10 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Roger Christensen kommenterte på
Guds vrede – og den ubegripelige forsoningen
rundt 5 timer siden / 1491 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Guds vrede – og den ubegripelige forsoningen
rundt 5 timer siden / 1491 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Guds vrede – og den ubegripelige forsoningen
rundt 6 timer siden / 1491 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Guds vrede – og den ubegripelige forsoningen
rundt 6 timer siden / 1491 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Guds vrede – og den ubegripelige forsoningen
rundt 6 timer siden / 1491 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Guds vrede – og den ubegripelige forsoningen
rundt 6 timer siden / 1491 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Guds vrede – og den ubegripelige forsoningen
rundt 6 timer siden / 1491 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Guds vrede – og den ubegripelige forsoningen
rundt 6 timer siden / 1491 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Guds vrede – og den ubegripelige forsoningen
rundt 7 timer siden / 1491 visninger
Robin Tande kommenterte på
Det samme, gamle evangeliet?
rundt 7 timer siden / 1213 visninger
Tore Olsen kommenterte på
De onde brødrene
rundt 7 timer siden / 707 visninger
Johan Rosberg kommenterte på
Guds vrede – og den ubegripelige forsoningen
rundt 7 timer siden / 1491 visninger
Les flere