Dag Sele

6

Navigasjon og politikk

Vårt Land sin artikkelserie om KrF omtaler den spagaten me no har blitt ståande i. Fleire uttaler seg i den samanheng som om KrF har valet mellom å bli ståande i ein smertefull spagat eller å definera seg som ein del av høgre- eller venstresida av politikken. Det meiner eg er ei tankefelle me snarast mogeleg må bort frå.

Publisert: 3. des 2017

Når eg legg ut på ei ferd langs fjorden heime i småbåt, vil det variera kva side av fjorden det svarar seg å gå på. Dersom det er nordavind, er sjøen langt smulare på nordsida, medan eg ved sønnavind ofte vil velja å gå på sørsida av fjorden. Ut frå vér og straumtilhøve kan det dermed på ein tur vera enklast å nå fram til målet på nordsida og på ein annan tur kanskje på sørsida. Men når eg først har starta på turen, vil det oftast vera lite fruktbart å kryssa fram og tilbake, sjølv om veret skulle vera skiftande. Dersom ikkje véret skulle snu uventa brått, vil eg difor halda meg til den sida eg har valt, til eg er ferdig med den aktuelle turen (perioden). På neste tur vil eg derimot gjerne vurdera om tilhøva er såpass uendra at eg fortsatt vel den same sida eller om det i den situasjonen som då er vil vera meir tenleg for mitt reisemål å gå langs andre sida av fjorden.

Nokon ville kanskje hevda at det var ryddigare av meg å alltid gå på same sida av fjorden, i følgje med den same, store skuta. Ja, nokon ville aller helst at eg omregistrerte båten min til å bli ein lettbåt på ei av dei store skutene. Sjølv vil eg gjerne vera fri til å gå der sjøen er smulast og straumen i tilstrekkeleg grad går min veg til at eg enklast mogeleg kjem til det målet eg har sett meg for reisa. For mitt reisemål er slett ikkje alltid samanfallande med dei store skutene sine. Difor ønskjer eg i første omgang å bestemma meg for kva side av fjorden eg vil velja, og kva andre båtar eg vil gå i følgje med, for ei reise om gongen.

Og kven veit; når det har gått nokre år og nokre reiser er unnagjort, kanskje fleire av oss småbåteigarar kan bli store nok til at me kan slå oss saman og gje oss i veg midtfjords igjen…

  

Dag Sele

Matros/sentralstyremedlem på KrF-snekka

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Dan Lyngmyr

198 innlegg  1189 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Dag Sele. Gå til den siterte teksten.
Fleire uttaler seg i den samanheng som om KrF har valet mellom å bli ståande i ein smertefull spagat eller å definera seg som ein del av høgre- eller venstresida av politikken. Det meiner eg er ei tankefelle me snarast mogeleg må bort frå.

Du har rett i det siterte, men hverken i ditt eller Anders Tyvands innlegg peker på hvilke politiske saker som kan bringe KRF ut av "dødvannet" man nå befinner seg i.

Saker som ikke bare er til for å tilfredstille den interne debatten i KRF, eller saker av typen " nå skal vi satse på miljøvern og likestilling" (som absolutt alle andre minus Frp er pofilert på), men saker som skaper stort og bredt og varig velgerengasjement - og som samtidig ikke skremmer vekk KRF`s trofaste kjernevelgere.

Spørsmålet er; hvorfor gidder ikke folk å stemme KRF.

Hverken ditt eller Tyvands innlegg går over i historien som tidspunktet da alle atomer smeltet sammen til krefter som gir vind i KRF-seilene.

2 liker  
Kommentar #2

Dag Sele

6 innlegg  6 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden

Du har rett i at verken Anders Tyvand eller eg gir tydelege svar på retningsval. Det er nok fordi dette er "work in progress", der KrF har ein jobb å gjera med å sortera i kva som er dei mest grunnleggjande, retningsgjevande sakene i programmet vårt. Foreløpig var det for meg viktigast å påpeika at det er frå denne sentrumsposisjonen og for desse sakene me skal driva vår politikk og velja våre samarbeidspartnerar og at me ikkje skal ha ein prosess for å bli innlemma i høgre- eller venstresida av politikken.

Mest leste siste måned

Noen bør skamme seg
av
Espen Ottosen
19 dager siden / 5403 visninger
Kreftens krigsmetaforer
av
Aud Irene Svartvasmo
17 dager siden / 3733 visninger
Ingen skal leve med skam
av
Tor Håkon Eiken
18 dager siden / 1304 visninger
Nå må vi stå sammen
av
Berit Hustad Nilsen
14 dager siden / 1190 visninger
Småprathelvetet
av
Ann Kristin van Zijp Nilsen
4 dager siden / 1075 visninger
Skal vi forby det vi ikke liker?
av
Paul Leer-Salvesen
14 dager siden / 1025 visninger
Hva nå, Etiopia?
av
Ragnhild Mestad
6 dager siden / 950 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere