Anders Tyvand

55

KrF må ta et modig valg

KrF leker kanskje best i sentrum, men der leker de dessverre alene. Hvis partiet vil unngå å havne fullstendig på sidelinjen etter stortingsvalget i 2021, er de nødt til å ta et modig valg.

Publisert: 2. des 2017  /  545 visninger.

Det å skulle velge side, er en skremmende øvelse for et parti som KrF. For selv om mantraet er at KrF er et sentrumsparti som kan samarbeide til begge sider, har partiet så tydelige fløyer at man må regne med avskalling enten man velger å samarbeide med høyre- eller venstresiden.

Frykten for slik avskalling var et viktig bakteppe da KrF fattet sitt samarbeidsvedtak før årets stortingsvalg. Man ønsket å beholde så mange som mulig i partiet, og forsøkte å finne en samarbeidsstrategi som kunne virke samlende. Løsningen ble å løfte fram et regjeringsalternativ bestående av flest mulig sentrumspartier og partiet Høyre. Dette virket ikke frastøtende på noen av partiets velgere, men det hadde heller ingen troverdighet som et reelt regjeringsalternativ.

Dette straffet seg. I forsøket på å hindre avskalling, opplevde vi å lekke som en sil i begge retninger. To tydelige statsministerkandidater kjempet mot hverandre. KrF snakket om en ønskedrøm som ingen egentlig trodde på, og da kampen for alvor var i gang, spilte vi ikke på noen av lagene. De av våre velgere som var opptatt av å få Frp ut av regjering, heiet på Jonas og stemte Senterpartiet. De som var opptatt av at Erna skulle fortsette som statsminister, stemte Høyre. Og mens kampen pågikk, fikk nok mange inntrykk av at KrF stod på sidelinjen og så an situasjonen – klar til å bli med på seiersfesten til det laget som vant. Da er det vanskelig å være offensiv, og vanskelig å få supporterne med seg.

Partiet har ikke råd til å gjenta dette i valget om fire år. KrF er og bør fortsatt være et sentrumsparti, og jeg tror sentrum igjen kan reise seg som en selvstendig kraft i norsk politikk. Men for øyeblikket har ikke sentrum nok spillere til å stille eget lag. Senterpartiet er på utlån til Arbeiderpartiet, og har vokst seg store på å være i opposisjon til Høyre. Venstre har forpliktet seg til fortsatt borgerlig samarbeid, og vil etter alt å dømme følge den linjen så lenge nåværende leder sitter. KrF er på sidelinjen, selv om partiet for øyeblikket har en posisjon i Stortinget som gir mulighet til innflytelse.  

Vi har mange velgere å hente tilbake, både fra høyre- og venstresiden, og mange nye velgere å vinne. Potensialet er stort. Kampen for menneskeverdet, de kristne verdiene, familienes vilkår og verdens fattigste kommer igjen til å skape engasjement blant norske velgere. Men KrF må fortelle velgerne om de skal ta den kampen i samarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, eller om de skal gjøre det i et samarbeid med dagens regjeringspartier og Venstre. Det vil bli en utfordrende kamp uansett hvilket lag de velger å spille på, men en kamp det er umulig å vinne fra sidelinjen.

 

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Mine tanker rundt Krf er så kalde at jeg håper noen spiser restene av partiet før neste stortingsvalg. Jeg vet ikke når det skjedde sist, men spådommen er at ved neste stortingsvalg vil ikke Krf klare å stille lister i alle fylker. Man kan forsøke å bli noe for noen for å berge restene, selv om man aldri kan bli veldig mye for alle. Akkurat i dag er partiet som ingenting for de fleste. Det er enklere å snakke om hva Krf var fremfor hva det er. Hva det kan bli? Det avhenger ikke av selvtillit men av handlinger. Man må klare å stå for noe, vise noe, og sørge for at dette blir likt av folket. I dag virker alt dette fjernt. 

1 liker  
Kommentar #2

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Potensialet er lite.

Publisert nesten 3 år siden
Anders Tyvand. Gå til den siterte teksten.
Vi har mange velgere å hente tilbake, både fra høyre- og venstresiden, og mange nye velgere å vinne. Potensialet er stort.

Hvis man på magisk vis skulle klare å summere oppslutningen fra både RK-fraksjonen, PK-fraksjonen og "Norge for kristne nordmenn"-fraksjonen, ville Krf-skuta fortsette sin kurs på vei under vannspeilet på 4%.

Årsaken er at det ideologiske grunnfjellet forvitrer. Stadig færre mennesker definerer seg selv som kristne, og stadig færre mennesker mener at kristendommen kan danne et ideologisk fundament i et demokrati.

Mitt tips til Krf, hvis målet er å ha folk i storting og regjering, er å satse på det stemmekveget som faktisk mener at Gud har en plass i praktisk politikk, nemlig våre nye, muslimske landsmenn.

1 liker  
Kommentar #3

Torry Unsgaard

8 innlegg  496 kommentarer

En fri sentrumsrolle!

Publisert nesten 3 år siden

KrF har gjort det partiet lovet før valget. Dersom de ikke fikk en sentrum/høyreregjering, ville partiet mest sannsynlig gå i opposisjon. Det ble opposisjon, og det har gitt KrF betydelig innflytelse. Konferer høstens budsjettbehandling som gav forbedrete pleie- og dagpengeordninger, ny lærernorm, løft for frivilligheten, bedre permisjonsordninger for småbarnsfamilier etc. etc. 

KrF har brukt mer enn nok tid på samarbeidsdiskusjonen. Nå må partiet bruke sin frie sentrumsrolle på å fremme sine kjernesaker; hjelp til dem som trenger det mest. Partiet kan nå stemme fram sine egne programposter, noen ganger i samarbeid med høyre- og andre ganger i samarbeid med venstresiden.

Landet er ikke tjent med en utvikling i retning av et topartisystem, de borgerlige mot sosialistene. Topartisystemer har gitt betydelig problemer i andre land. Konferer USA og Storbritania, Trump og Brexit. Vi trenger fortsatt sentrum i norsk politikk. Sentrum har spilt en avgjørende rolle i viktige perioder i etterkrigstiden. Konferer f. eks. EU-politikken. 


1 liker  
Kommentar #4

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Torry Unsgaard. Gå til den siterte teksten.
Nå må partiet bruke sin frie sentrumsrolle på å fremme sine kjernesaker;

En av kjernesakene er altså å stemme for at Leka ikke trenger å slå seg sammen med nabokommunene før kommunen dør en raskere død enn om den var sammenslått. 

Jeg undrer... de siste ukene burde ha vist at de Ap-vennlige hadde fått et lite hestehodes ledelse. Mulighetene for å stå sterkere sammen til venstre har vært tilstede men det er vanskelig å se at disse er benyttet. Det betyr at det akkurat nå kan være et lite flertall rundt kjøkkenbordet for å forholde seg borgerlig inntil videre. Ingen stor seier for noen, men vaffal ikke et tap. Kanskje er det et snev av noe i emning. 

1 liker  
Kommentar #5

Anders Tyvand

55 innlegg  37 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Jeg ønsker meg også et sterkt sentrum, og jeg er enig i at bevegelsen mot et toblokksystem er uheldig - men KrF er ikke i stand til å motvirke den dynamikken alene når både V og Sp har valgt side. Og det er riktig at KrF har innflytelse i dag. Min spådom er likevel at valget i 2021 vil bli et valg med like tydelige alternativer som i 2017. Hvis KrF ikke tar stilling da, vil vi gjøre oss selv irrelevante for velgerne. 

Kommentar #6

Nils-Petter Enstad

113 innlegg  206 kommentarer

Å velge side

Publisert nesten 3 år siden

Jeg er enig i at KrF må "velge side" innen valget i 2021. Det valget blir forholdsvis lett med tanke på at Høyre har bundet seg til masta sammen med Fremskrittspartiet. Er det et parti som ikke har den fjerneste kontakt med det politiske sentrum, verken ideologisk eller på andre måter, er det Frp.

1 liker  
Kommentar #7

Nils-Petter Enstad

113 innlegg  206 kommentarer

Samme visa...

Publisert nesten 3 år siden

Du gnåler på den samme visa som du alltid har gjort, registrerer jeg. Konstruktiv og positiv...

Kommentar #8

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Nils-Petter Enstad. Gå til den siterte teksten.
Du gnåler på den samme visa som du alltid har gjort, registrerer jeg. Konstruktiv og positiv...

,,,,,,,,,,,,, mens du fornyer deg så jeg nesten ikke klarer å følge med i svingene. Men det er ikke så rart; en konservativ er som ser at noe helst ikke hadde skjedd første gang så jeg kan dessverre ikke bedre. :-)

Kommentar #9

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Nils-Petter Enstad. Gå til den siterte teksten.
Jeg er enig i at KrF må "velge side" innen valget i 2021. Det valget blir forholdsvis lett

Slik jeg ser det hører KrF politisk helt klart hjemme på venstresiden (til venstre for Arbeiderpartiet). KrFs problem er bare at mange av partiets tradisjonelle kjernevelgere føler seg mer hjemme på høyresiden.

Kommentar #10

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
Slik jeg ser det hører KrF politisk helt klart hjemme på venstresiden (til venstre for Arbeiderpartiet). KrFs problem er bare at mange av partiets tradisjonelle kjernevelgere føler seg mer hjemme på høyresiden.

For tiden er dette høyst uvisst så lenge de selv ikke klarer å bestemme seg, og det er bare de som kan gjøre det. 

Men hvis vi sier at sentrum i politikken, rent faktisk iht fordelingen av stemmer og makt befinner seg på aksen Ap-Frp-H, kan du plassere Krf, Sp og V parallelt med dette. Da vil jeg si at Sp, Krf og V er den korrekte linjen, sett fra venstre. 

Frp havner mellom Ap og H fordi de er den populistiske delen av Ap med islett av gamle liberalere fra Høyre

Kommentar #11

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Lesebriller

Publisert nesten 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Frp havner mellom Ap og H fordi de er den populistiske delen av Ap med islett av gamle liberalere fra Høyre

Når jeg leser kommentarer på VD, får jeg inntrykk av at Frp er den populistiske delen av Krf med islett av gamle nasjonalister fra Høyre.

Kommentar #12

Torry Unsgaard

8 innlegg  496 kommentarer

En fri sentrumsrolle - ja takk.

Publisert nesten 3 år siden
Anders Tyvand. Gå til den siterte teksten.
Min spådom er likevel at valget i 2021 vil bli et valg med like tydelige alternativer som i 2017. Hvis KrF ikke tar stilling da, vil vi gjøre oss selv irrelevante for velgerne. 

”Det er vanskelig å spå, især om fremtiden,” var det en klok mann som sa en gang. Dette sitatet er relevant  -  ikke minst i politikken.

Jeg skal derfor ikke spå så mye om fremtiden, men bare konstatere at KrF har vært svært så relevante etter valget i høst. De har vært tungen på vektskålen i viktige saker og derfor i fokus i den politiske debatten.

Jeg ser ingen grunn til at det blir annerledes i de kommende 4 årene.

1 liker  
Kommentar #13

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Før noen hopper i taket av glede over dagens meningsmålinger kan det være lurt å tenke på feilmarginene. Alle endringer i dag er så små at de er innenfor alle partiers feilmarginer. Vi får se om noen måneder om man forvalter sitt pund slik at det avtegner seg en trend. 

Hver for seg sitter flere partier i dødens posisjon. De vil gjerne fronte sine hjertesaker men det er vanskelig å få frem disse når man må kompromisse for å få dem gjennomført. Alle vil oppleve at hjertesakene blir kuttet litt i alle kanter. Det er vanskelig i en slik situasjon og fremstå som de rene av hjertet. Slik Stortinget er sammensatt for denne perioden gir det relativt krevende arbeidsforhold for alle. Det vil bli en del støy før man lander løsningene og prisen kan være at man ikke får de utslagene man helst vil for å ha noe å rose seg av. Den dyktigste vinner, men ingen kan på forhånd vite hvem dette blir. 

Kommentar #14

Jens Petter Gitlesen

8 innlegg  38 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Anders Tyvand. Gå til den siterte teksten.
Min spådom er likevel at valget i 2021 vil bli et valg med like tydelige alternativer som i 2017. Hvis KrF ikke tar stilling da, vil vi gjøre oss selv irrelevante for velgerne. 

Spådomskunst er en vanskelig disiplin. Meterologene forsøker seg med lantidssvarsel en uke frem, men det blir usikkert. I januar 2015 fikk ap 42,4 prosent oppslutning og ventet trolig bare på å få nøklene til regjeringskvartalet. Nå er situasjonen en smule annerledes. Hvordan partienes oppslutning vil være i 2021, er det umulig å mene noe om. Det avhenger av spillet mellom partiene, mediafokus og forhold utenfor partienes kontroll. 

2 liker  

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 1 måned siden / 3448 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
12 dager siden / 1225 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 959 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
18 dager siden / 883 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
10 dager siden / 815 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
10 dager siden / 627 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
22 dager siden / 561 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
3 måneder siden / 490 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere