Rebekka Ljosland

2

Det finnes bare superbabyer

I 1992 annonserte VG at en superbaby var på vei. Cecilie Willoch var gravid. Superbabyen ville ha to bestefedre som begge hadde vært statsministre. VG skulle få rett. Philip Willoch Syse ble en superbaby.

Publisert: 30. nov 2017  /  777 visninger.

av helsebyråd Rebekka Ljosland, KrF

Men superbabyer som Philip er utrydningstruet. Enkelte mener at mennesker som han ikke har forutsetninger for å leve et godt og fullverdig liv. En som har uttalt seg tydelig i den retningen dette året er Aksel Braanen Sterri, som vil åpne for sortering av Downs syndrom og kjønn. Han uttalte til Minerva i april at «Om noen tiår vil vi ikke stusse over det.» 

Hvis man åpner for å sortere på grunn av kjønn, hva blir det neste? Tillegger vi ikke da det ene kjønnet mer verdi? Mitt utgangspunkt som politiker er at menneskeverdet og da menneskelivet har en ukrenkelig høy verdi. Og at vi som samfunn blir rikere av å være mangfoldig. Absolutt alle skal være velkommen til verden. Jeg er utrolig stolt av å være med i et parti som har dette som en av de viktigste sakene.

Menneskelige egenskaper avgjør ikke menneskets verdi. Og mengden av menneskelige ressurser er heller ikke avgjørende for om man lever fullverdige liv. Som samfunn og som politikere er vi likevel ansvarlige for at å legge til rette for at alle skal ha meningsfulle hverdager. Derfor er det gledelig å høre at Philip har fått ansettelse i kantinen. Her i Bergen kunne vi nylig se på Vestlandsrevyen at  Elisabeth har fått ansettelse ved Fyllingsdalen sykehjem. 

Men det er ikke bare politikere som har et særskilt ansvar. Også i befolkningen er det mange som vil bidra, som for eksempel organisasjonen Veslas koffert. Når man får et barn med Downs syndrom er informasjonen svært varierende fra sykehus til sykehus. Veslas koffert gir foreldre en koffert med oppdatert informasjon om offentlige støtteordninger og hjemmestrikket babyteppe og babylue. Ordningen er med å understreke det jeg også mener – et barn med Downs syndrom er akkurat like mye verdt som hvilket som helst annet barn.

Det viktigste for meg som helsebyråd i Norges nest største by er å legge til rette for meningsfulle hverdager for både barn, eldre og mennesker med ekstra behov. Derfor skal vi åpne ett nytt bofellesskap i året for at flere mennesker med utviklingshemminger skal få bolig. Derfor gir vi flere personer dagsenterplasser og tilrettelagte arbeidsplasser og øker avlastningskapasiteten for slitne foreldre. Det er det minste vi kan gjøre for å faktisk bidra til at alle skal klare å ta imot barn med ekstra behov. Mange av oss er foreldre som har hverdager som er både hektisk og noe slitsom, men for foreldre til barn med ekstra behov kan hverdagen være svært krevende. Derfor trenger vi å avlaste de som trenger det mer, derfor trenger vi flere hjelpetilbud. Ikke bare kommunale tilbud, men ideelle, frivillige og nettverk rundt familien til å være med å hjelpe! Vi trenger et helt samfunn som ser verdien av mangfoldet.

 Som kristen politiker i KrF er Jesus mitt aller største forbilde. Og jeg kommer aldri til å slutte å kjempe kampen han kjempet videre. Kampen for menneskeverdet. Kampen for at alle er like mye verdt. Kampen for at alle, uavhengig av egenskaper og ressurser skal ha plass i vårt samfunn.

Super-babyer defineres ikke ut fra menneskelige ressurser, forutsetninger eller forventninger. Superbabyer er superbabyer i kraft av å være. Det finnes ikke noe annet enn superbabyer.

4 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Randi Drange

1 innlegg  1 kommentarer

Bergen Kommune og mennesker med nedsatt kognitiv funksjonsevne.

Publisert nesten 3 år siden

På nyhetene de siste ukene - har vi hørt at Bergen Kommune har økt andelen av Direktører fra 17 til 32. Kommunal Direktørene - øker lønn til 1 mill. Det virker som om svaret på mange utfordringer - handler om å styrke byråkratiet og bygge ned første linje tjenestene. Det hjelper lite å bygge Bofellesskap - dersom det kun blir en oppbevarings sted ( eller institusjon, for nå er kommunene i ferd med å bygge flere og flere STORE bofellesskap - der de ansatte kan sirkulere i mye større grad enn i mindre bofellesskap - det er IKKE greitt... ) 

  I Bergen Kommune har man spart over 30 mill det siste året, på innstrammingeri denne etaten. 8 Soner - drevet av Sone ledere ( som har ansvar for 3-4 bofellesskap i hver sone ) skal nå drives av 4 Sone ledere. De som er til overs - forsvinner vel på et eller annet kontor - til administrering. Første linje tjenestene bygges ned. Ansatte involveres ikke i egen arbeidsplass, får ikke være med på å kunne uttale seg over egen arbeidssituasjon. ( Turnus) 

FAFO sin undersøkelse om alternative turnusordninger som kom for ca 6 år siden ( og som kostet mye) og som virkelig anbefaler tilrettelagte turnus ordninger ( med utgangspunktet i livskvalitet for den enkelte ) - er kastet på båten. I Bergen Kommune - " skal alle ha lik turnus". Det er best for administrasjonen, men det jeg kan si som pårørende : det er ikke best for brukerne og det er definitivt ikke best for de ansatte. 

Toppstyrt kommune - der en etat sjef - styrer alt og der byråd og kommunal direktør bidrar sterkt til at alt holdes nede - gir til slutt dette resultatet : Hvilke Vernepleiere - kommer til slutt å gidde å jobbe i denne etaten ? Når bofellesskapene ikke får bestemme noe - men må gjøre alt som Etatsjefen sier ? 

Så vanvittig mye dokumentasjon som er blitt offentliggjort det siste året - om diskriminering - endatil skjer ingenting. 

Det er så vanvittig mye å gripe tak i  - i Bergen Kommune. Fra det å drive spesial skolen Tveiterås - til å innhold i hverdagen for de som bor i egne leiligheter og hus, eller som leier leiligheter av kommunen. Det er mye å gripe tak i. De som besitter den meste informasjonen er Foreldre, pårørende, ansatte og brukerne selv. Og de blir ikke spurt. 

Ellers er det noen linjer på slutten av innlegget av byråden, som kunne vært verd å kommentere. Som kristen politiker. Men jeg skal la være. Tror det er best. 

Ps - Super babyer - er et fryktelig ord. Et menneske er et menneske, en baby er en baby - uansett. Jeg reagerer veldig på  ordet Super Baby - og håper flere gjør det. Det er definitivt ikke Supert. 

Kommentar #2

Olaug Nilssen

4 innlegg  7 kommentarer

Er det Jesus eller helsebyråden som har ansvar for velferden til dei psykisk utviklingshemma i Bergen?

Publisert nesten 3 år siden

Flott!

Men eg lurer oppriktig på korleis desse kristne verdiane og Jesus som forbilde heng saman med «mulighetsrom» for kutt på 200 millionar i Bergen Kommune, der Ljosland faktisk er ansvarleg helsebyråd. Korleis heng desse verdiane saman med at psykisk utviklingshemma i Bergen ikkje får reise på ferie, med mindre dei pårørande har økonomi til det? Korleis heng dei saman med at kommunen bestemmer kva for treningstilbod psykisk utviklingshemma skal nytte? Korleis heng dei saman med at kommunen synes det er nok med 15 minutt overlapping mellom vakter i omsorgstenestene? Korleis heng desse ideala saman med fryktkultur mellom dei tilsette i bofelleskapa? Korleis heng desse ideala saman med bystyrets nedlatande overkøyring av FAU og tilsette på Tveiterås, i våre argument for å få bli der vi er? Korleis heng dei saman med at etaten du er leiar for vil ha «godt nok» og «fagleg forsvarleg» som rettesnor i tenester for psykisk utviklingshemma i Bergen? «Godt nok» og «fagleg forsvarleg» kan romme kva som helst.


Eg har også Jesus som førebilete, men eg veit ikkje om eg hadde turt å løfte han så høgt opp som rettesnor når de endeleg, etter tjue år med køer, gjer tiltak for å avlaste familiar med store omsorgsoppgåver. For meg er dette derimot djupt provoserande. De har ein lang veg å gå! Veit du det? Veit Jesus det? Veit superbabyane som er på veg ut i livet det?


Eg håpar du vil svare på spørsmåla.

Kommentar #3

Rebekka Ljosland

2 innlegg  6 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Takk for spørsmål her også. Jeg har svart deg på dette på Facebook @helsebyraden

Kommentar #4

Egil Andre Gjerde

6 innlegg  210 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Abortlovens 2C er problematisk og bør kanskje fjernes, ellers ser jeg ingen betenkeligheter med å tillate sortering så lenge dette skjer før fosteret har utviklet bevissthet og evne til å føle smerte og innenfor grensen for selvbestemt abort. 

Sortering på kjønn betyr ikke at vi anser menn som mer verdt, siden det også vil være mulig å sortere bort gutter. 

Utviklingen kan sees som en fortsettelse av familieplanleggingen, der man før kunne velge antall barn ved hjelp av prevensjonsmidler. Etterhvert kan vi kanskje få "designbarn"  der man kan velge kjønn og andre karakteristikker

Kommentar #5

Jens Petter Gitlesen

8 innlegg  38 kommentarer

Takk for at du kjemper!

Publisert nesten 3 år siden

Det største problemet med sorteringsdebatten, er at den sjelden dukker opp. Mellom hvert av slagene utvides muligheten til å avdekke uønskede avvik som legitimerer abort. Når helsebyråd Rebekka Ljosland begrunner sitt syn med kristen tro, så er det en velkjent posisjon. For meg er diskrimineringsaspektet det sentrale. Downs syndrom er ikke en tilstand som kun eksisterer på fosterstadiet. Når samfunnet mener at Downs syndrom er en såpass stor svakhet at det legitimerer abort, så sier en svært mye om synet på fødte med Downs syndrom. Fostediagnostikken har utviklet seg og er blitt i stand til å avdekke flere genetiske «avvik». Men fortsatt mangler fosterdiagnostikerne behandling av de «uønskede tilstandene» som de avdekker.

Vår kunnskap innen genetikk er kraftig voksende og teknologien med å avdekke fosteregenskaper kommer etter. Hanne Sofie Greve sa: «Menneskeverdet kan ikke gradbøyes. Et samfunn som begir seg ut på å utelukke enkeltgrupper kan ende opp med ikke å ha plass for noen.»

Takk til helsebyråd Rebekka Ljosland som tar opp kampen!

3 liker  
Kommentar #6

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Noen er så små at det ikke er plass til andre enn dem selv.

2 liker  

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 1 måned siden / 3448 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
12 dager siden / 1225 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 959 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
18 dager siden / 883 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
10 dager siden / 815 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
10 dager siden / 627 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
22 dager siden / 561 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
3 måneder siden / 490 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere